Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rekvalifikace a její využívání na trhu práce

Rekvalifikace a její využívání na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hrnko
Šetření:09. 06. 2015 - 17. 06. 2015
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží ke zpracování diplomové práce. Cílem dotazníku je zjištění zájmu, dostupnosti a informovanosti k využívání rekvalifikací jako jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7783,7 %83,7 %  
Muž1516,3 %16,3 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 38 let3740,22 %40,22 %  
39 - 50 let2426,09 %26,09 %  
18 - 25 let2325 %25 %  
nad 50 let88,7 %8,7 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S maturitou5256,52 %56,52 %  
Vysokoškolské2223,91 %23,91 %  
Vyučen1516,3 %16,3 %  
Zákládní33,26 %3,26 %  

Graf

4. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný3942,39 %42,39 %  
Nezaměstnaný3436,96 %36,96 %  
Student1010,87 %10,87 %  
Podnikatel (ka)66,52 %6,52 %  
Mateřská33,26 %3,26 %  

Graf

5. Zvýšil(a) byste si kvalifikaci např. rekvalifikací ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7985,87 %85,87 %  
Nevím88,7 %8,7 %  
Ne55,43 %5,43 %  

Graf

6. Kolikrát jste byli vedeni na Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2729,35 %29,35 %  
Vícekrát2527,17 %27,17 %  
2 -32426,09 %26,09 %  
1x1617,39 %17,39 %  

Graf

7. Jak dlouho jste nebo byl(a) veden(a) na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 6 měsíců3335,87 %35,87 %  
Nikdy2325 %25 %  
7 - 12 měsíců1920,65 %20,65 %  
13- 24 měsíců99,78 %9,78 %  
Nad 24 měsíců88,7 %8,7 %  

Graf

8. Jaké znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekvalifikace8794,57 %94,57 %  
Regionální a národní projekty na podporu nezaměstnanosti4043,48 %43,48 %  
Příspěvek na společensky účelné pracovní místo3234,78 %34,78 %  
Příspěvek na veřejně prospěšné práce1718,48 %18,48 %  
nadále se vzdělávat11,09 %1,09 %  
vopruz z UP11,09 %1,09 %  
příspěvek pro začínající podnikatele11,09 %1,09 %  
absolventská stáž, trainee program11,09 %1,09 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledali jste si ho sami3740,22 %40,22 %  
Od své zprostředkovatelky na ÚP2931,52 %31,52 %  
Od známých2426,09 %26,09 %  
Na nástěnce ÚP1111,96 %11,96 %  
Nevím88,7 %8,7 %  
internet44,35 %4,35 %  
V periodickém časopise44,35 %4,35 %  
sociální služba podpora zaměstnanosti11,09 %1,09 %  
DOPISEM Z ÚP11,09 %1,09 %  
v některých projektech jsem se účastnila jako poskytovatel služeb11,09 %1,09 %  
z televizních zpráv11,09 %1,09 %  
Sledováním zákonů a jejich novelizací.11,09 %1,09 %  
z rádia11,09 %1,09 %  
media11,09 %1,09 %  
studium11,09 %1,09 %  
Byla jsem vyslána zaměstnavatelem11,09 %1,09 %  
Mail od UP11,09 %1,09 %  
v zaměstnání11,09 %1,09 %  
zajímám se o různé dotační programy11,09 %1,09 %  
v ramci studia11,09 %1,09 %  
v ramci predmetu Zamestnanost a trh prace, praxe na Uradu prace11,09 %1,09 %  
z masmedií11,09 %1,09 %  
Vyučování ve škole11,09 %1,09 %  

Graf

10. Byl(a) jste podpořen(a) některýmií nástroji aktivní politiky zaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3133,7 %33,7 %  
Ano, jednou2527,17 %27,17 %  
Nežádal(a) jsem2021,74 %21,74 %  
Ano, vícekrát1617,39 %17,39 %  

Graf

11. Předpokládáte po absolvování rekvalifikace lepší uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7076,09 %76,09 %  
Ne1415,22 %15,22 %  
Nevím88,7 %8,7 %  

Graf

12. Pokud jste již rekvalifikaci absolvoval(a), byla pro Vás přínosem a jakým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, našel jsem pracovní uplatnění3032,61 %32,61 %  
Ano, nové kontakty s lidmi2830,43 %30,43 %  
Nevím1617,39 %17,39 %  
Ano, změnily se mi pracovní návyky99,78 %9,78 %  
Ne, nebylo to k ničemu77,61 %7,61 %  
neabsolvoval22,17 %2,17 %  
neabsolvovala22,17 %2,17 %  
neabsolvovala jsem11,09 %1,09 %  
neabsolvoval jsem11,09 %1,09 %  
ano, rekvalifikaci absolviji nyní11,09 %1,09 %  
neobsalvovala jsem11,09 %1,09 %  
ještě jsem rekvalifikaci nedokončila11,09 %1,09 %  
nebyla mi mabídnuta, z vlastní iniciativy jsem si zažádala a byla následně zamítnuta11,09 %1,09 %  
neabsolvovala jsem zatím rekvalifikaci11,09 %1,09 %  
samotnou rekvalifikaci jsem neabsolvovala11,09 %1,09 %  
ještě jsem rekv.neabsolvovala ted poprvé11,09 %1,09 %  
ano, nové informace v oboru11,09 %1,09 %  
neabsolovovala11,09 %1,09 %  
jen částečně-zopakování si znalostí počítač.gramotnosti před návratem zpět do firmy kde jsem již byl, ale na jinou pracovní pozici11,09 %1,09 %  
x11,09 %1,09 %  
nové zkušenosti a pracovní příležitosti11,09 %1,09 %  
Rekvalifikace mi nepomohla11,09 %1,09 %  
romak robit nebude11,09 %1,09 %  
skvělá zkušenost pro osobní růst11,09 %1,09 %  
neabsolvovala jsem zatím žádnou rekvalifikaci11,09 %1,09 %  
rozšíření znalostí11,09 %1,09 %  
nerekvalifikovala jsem sem ještě11,09 %1,09 %  
neabsolvovala jsem ji11,09 %1,09 %  
neabsolvovala jsem rekvalifikaci11,09 %1,09 %  
po absolventské stáži jsem zůstala pracovat u zaměstnavatele, který vypsal tuto stáž - získání prvního zaměstnání a "reálné praxe"11,09 %1,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

5. Zvýšil(a) byste si kvalifikaci např. rekvalifikací ?

6. Kolikrát jste byli vedeni na Úřadu práce?

7. Jak dlouho jste nebo byl(a) veden(a) na ÚP?

8. Jaké znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

9. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

10. Byl(a) jste podpořen(a) některýmií nástroji aktivní politiky zaměstnanosti?

11. Předpokládáte po absolvování rekvalifikace lepší uplatnění na trhu práce?

12. Pokud jste již rekvalifikaci absolvoval(a), byla pro Vás přínosem a jakým?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

5. Zvýšil(a) byste si kvalifikaci např. rekvalifikací ?

6. Kolikrát jste byli vedeni na Úřadu práce?

7. Jak dlouho jste nebo byl(a) veden(a) na ÚP?

8. Jaké znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

9. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

10. Byl(a) jste podpořen(a) některýmií nástroji aktivní politiky zaměstnanosti?

11. Předpokládáte po absolvování rekvalifikace lepší uplatnění na trhu práce?

12. Pokud jste již rekvalifikaci absolvoval(a), byla pro Vás přínosem a jakým?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrnko, J.Rekvalifikace a její využívání na trhu práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://rekvalifikace-a-jeji-vyuziva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.