Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Religiozita - cílová skupina 15-35 let

Religiozita - cílová skupina 15-35 let

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Slachová
Šetření:09. 03. 2011 - 14. 03. 2011
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou víceletého gymnázia s všeobecným zaměřením a pro svou seminární práci potřebuji provést průzkum ohledně religiozity v cílové skupině 15-35 let.

VŠEM RESPONDENTŮM VELMI DĚKUJI

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let10557,07 %57,07 %  
15-18 let5027,17 %27,17 %  
25-35 let3217,39 %17,39 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13070,65 %70,65 %  
muž5429,35 %29,35 %  

Graf

3. Jské je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání 8847,83 %47,83 %  
Základní vzdělání6233,7 %33,7 %  
Vysokoškolské vzdělání3519,02 %19,02 %  

Graf

4. Hraje náboženství ve Vašem životě důležitou roli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13372,28 %72,28 %  
ano3720,11 %20,11 %  
nevím147,61 %7,61 %  

Graf

5. Jaké náboženství je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné7440,22 %40,22 %  
Křesťanství6334,24 %34,24 %  
Buddhismus3016,3 %16,3 %  
Jiné2614,13 %14,13 %  
Hinduismus84,35 %4,35 %  
Judaismus42,17 %2,17 %  
Islám10,54 %0,54 %  

Graf

6. Chodíte do kostela?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9652,17 %52,17 %  
Výjimečně (např. o svátcích)8043,48 %43,48 %  
Častěji než dvakrát do měsíce52,72 %2,72 %  
Dvakrát až třikrát do měsíce42,17 %2,17 %  

Graf

7. Jste pokřtění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13472,83 %72,83 %  
ano4625 %25 %  
nevím42,17 %2,17 %  

Graf

8. Máte oblíbený křesťanský svátek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, Vánoce10557,07 %57,07 %  
Ne6736,41 %36,41 %  
Ano, Velikonoce2915,76 %15,76 %  
Jiný svátek63,26 %3,26 %  

Graf

9. Je ve Vaší rodině někdo věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9451,09 %51,09 %  
ne7540,76 %40,76 %  
nevím158,15 %8,15 %  

Graf

10. Zajímáte se o náboženské dění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13472,83 %72,83 %  
ano5027,17 %27,17 %  

Graf

11. Čím je podle Vás způsoben úpadek víry v České republice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- zpátečnictví církve - informovanost o vědecky podložených faktech

..

...

...

...

....

"nevědomost je největším nepřítelem křesťanů" - řekla jedna z významných osobností Církve a já se s tím ztotožňuji

1. Lidé se více starají o majetkové aspekty života, než o duchovno. 2. Racionální lidé si řeší věci sami, nepotřebují útěchu z knihy, přeformulovanou vysokými hodnostáři. 3. Podle mne - není možné vědomě páchat "hříchy", pak se z nich vyzpovídát a odejít s čistým štítem...

Asi to má stejný důvod jako u mě.

Celková rezignace na tradice

cirkev je staromodna a neflexibilna

Církev nemá již ve společnosti takový vliv a moc jako v minulých stoletích. Nebyla se schopna přizpůsobit svými názory a postoji dnešní době,

českou povahou

Člověk se zaměřuje více na materiální stránku, než-li nad duchovní.

Díky dominanci a tradici katolicismu snad uvědomněním si zločinů jednotlivých představitelů katolické církve v dějinách (ať již přiznaných či dosud nepřiznaných) i v současnosti (stále hojněji ODHALOVANÉ pedofilní kauzy), větším důrazem na kapitalismus (vynuceným neuspokojivou finanční situací) - hon za penězi a substituce duchovních hodnot materiálními.

Dle mého názoru se o žádný "úpadek víry" nejedná.. Rozhodně ne v nějak velkém měřítku, či nějak extrémně zrovna v naší republice. :)

Dobou, vzděláním, nezájmem.

Domnívám se, že je společnost konzumnější něž dříve, že zapomněla na vyšší hodnoty, jako je pomoc bližnímu, vzájemná důvěra a svědomí. Na druhou stranu se také domnívám, že s dostupností informací vzrostl počet osob, které nechtějí být orgaizovány k víře, nýbrž si vlastní víru dokáží obhájit a najít sami, ať už jsou její provadla potom založena na křesťasnkých, či jiných hodnotách - ale tyto jsou tím pádem přijímány uvědoměle, zodpovědně, nikoliv předurčeně a nezodpovědně, jak je tomu např. u osob ve víře vychovávaných - neví často, proč vlastně věří..

dopad komunismu

Driv se vseobecne vice verilo, ale s informovanosti a jistym druhem skepse se prestali predavat veci jako vira

éra komunizmu

Historické okolnosti

Historický vývoj

Historický vývoj

Historický vývoj

Historickým vývojem

historie, z každodenní zkušenosti je vidět, že víru v Boha nepotřebuji

Je jiná doba.

Je to dobou. Mladí už nejsou tak vedeni k náboženskému životu. Dříve to byla jakási tradice.

je to pozustatek totalitniho rezimu, ale take chovani krestanske cirkve. Krestanske nabozenske uceni povazuji za prezite...myslim, ze se mladsi lide budou zajimat o duchovno a spiritualitu, ovsem nikoliv v podani rigidni krestanske cirkve.

je to přežitek

jo tak to netuším nějak se voto nezajímam no

jzju

komousi

komunismem

komunismem

Komunismem

komunismem a konzumni spolecnosti

Komunismem.

Komunismus

Komunismus

komunismus

komunismus

komunismus

Komunismus.

Komunistickým režimem a jeho postavení ke křesťanské víře

Krizí morálních hodnot.

Kvalitnějšími znalostmi o světě a chováním věřících.

lenost a nezajem

Lidé dostali rozum.

Lidé dostali rozum...

Lidé přestali dodržovat tradice. Nevidí v náboženství žáden přínos. Nejsou od mala k víře vedeni.

Lidé přestávají slepě věřit a začínají přemýšlet.

Lidé se o víru nezajímají.

Lidé si uvědomují nesmyslnost a nevýhody plynoucí z víry.

Lidé vidí, jaké události se dějí ve světě pod nátlakem víry.

lidi dostávaj rozum

Lidi mají dostatek rozumu na to, aby se nenechali strhnout zastaralými náboženskými bláboly.

Lidi přestávají mít potřebu v "něco" věřit

lidi už to nebaví

lidi už tomu nevěří a to je dobře.

Lidi začínají procitat a jsou realističtější a vzdělanější a tím pádem je většině z nich jasné, že víra není podstatná věc v životě.

Lžima zástupců církve a zaslepováním lidí kteří slepě věří

Máme nové hodnoty a orientujeme se na materiálno, duchovní hodnoty už nikdo neuznává. Úpadek způsobuje také výchova, která vede k ateismu, a také 40 let socialismu, který víru stavěl do negativního světla.

mentalitou lidí

Míra víry zůstává dle mého stejná, ale lidé už slepě nejdou jako ovce v stádu za církví. Nezaměňujme víru a církev.

mladí lidé nejsou vedeni k víře protože ani my jsme nebyli

Mnoho lidí dává přednost vědě a technice, a podle nich Bůh neexistuje, protože to zatím nikdo nedokázal. A taky velký nezájem mladé generace.

Moc dlouho tu byli komunisté u moci a dnešním mladým lidem nemá kdo předat víru.

moderní doba

Modernizace společnosti.

Modernizací

Možná bývalým režimem? Jinak si to neumím vysvětlit...

Možná režimem jaký zde byl. Je to také tím, že když není věřící někdo z rodičů, není k tomu vedeno ani jejich dítě a v dospělosti se k víře hledá cesta hůř.

Myslím si, že úpadek víry v této zemi způsobil, bývalý komunistický režim.

Myslím, že je to nevyhnutelný důsledek technického, vědeckého pokroku a pokroku vůbec.Ale nemyslím si, že v ČR je úpadek víry, spíše úpadek křesťanské-čili té "medializované" víry a to je jedině dobře.

Náboženství se už nijak lidem nevnucuje. Ani ve školách se o něm příliš nemluví, proto pokud se chce člověk nějakému náboženství věnovat, musí si ho vyhledat sám.

Náboženství upadá v celé Evropě, nejen v ČR. Myslím si, že je to pouze další stupeň vývoje a technického pokroku.

Náboženství už není součástí života průměrného Evropana, nepřikládá se na něj tolik důraz, jak to bylo v minulých letech, tzn. mladí lidé mají jiné priority než mít svatbu v kostele.

Neděje nic tak hrozného (války....) proč by se lidé měli k víře upírat.

nedostatek informaci a vecna chamtivost ceskeho naroda... kazdyho zajima jen on sam

Nedostatkem dobrých zkušeností

nedůvěrou

negativním obrazem katolické církve. Za ten si však může sama.

Nejdůležitější je věřit v sami v sebe...

Nejsou důkazy v boha

Nejspíš zkaženou dnešní dobou...

nemám ponětí

Nemoc česká existuje kvůli pozitivismu rakouského spolku, který byl vůbec v rakouské monarchii rozšířený. A taky si chceme vládnout sami po tolika vládnoucích režimech.

Není důvod věřit.

neochota chodit do kostela, dnešní uspěchaná doba-není čas se věnovat víře

Neschopností rozpoznat v kulturní a filosofické tradici křesťanství skutečné cenné inspirace, ještě větší neschopnost tvůrčím (tj. jediným možným) způsobem na ně navázat a srozumitelně je předat dál.

Netuším, nikdy sem se o to nezajímala...

nevedení dalších generací k náboženství.

Nevěrohodností církví, neboť prozřením to asi nebude..

Neviem

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím :-)

nevím, nepřemýšlela jsem o tom

Nevím, nepřipadá mi, že by víra upadala.

nevím...zdá se že má čr(tedy převážně čechy) jen malé náboženské zázemí. také na to má jistý dopad modernita

nezajímavostí cirkve

nezájmem

Normální křesťanská víra byla dost potlačená minulým režimem a lidi jsou teď buďto tolik povrchní, že nad něčím vyšším vůbec nepřemýšlí, nebo si hledají různé "střelené" alternativní víry a náboženství... Takže buďto nemyslí vůbec, nebo myslí až moc a divně :-D

Nová doba

Nová doba, lidé mají na práci jiné věci, než víru a často to "není in".

Novými vědeckými poznatky.

nvm

Oprávněnou nedůvěrou v církev, která mnohy nedodržuje pravidla, které tak honostně hlásá mezi lid.

ostych

Po nucené rekatolizaci byla víra vlažná, takže pro komunisty nebylo těžké jí odstranit.

Podle mě je úpadek způsoben hlavně minulým režimem, protože jednak byla víra potlačována a jednak ji lidé i postupně ztráceli sami a měli pocit, že není v co věřit. Mám ale pocit, že někteří lidé se k nějaké víře vrací, i když si to neuvědomují, ale ta potřeba u většiny asi je, i když by to třeba nepřiznali. Myslím , že lidé chtějí něčemu věřit, přestože pro to nemusí mít ani specifický název a nemusí být 100% schopni říct, já jsem křesťan a já pohan. Vím, že tohle ortodoixní věřící jistě odsoudí, ale já jsem o tom přesvědčena..

Pokrok, schopnost vidět lži pro to co jsou

Politikou

Potíráním víry před listopadem 1989

potlačováním víry v dobách komunismu

Povahou lidi.

pozůstatek komunismu

pro mladé není víra "in", a pokud nad ní alespoň přemýšlí, dospějí k názoru, že víra nikomu nepomůže, člověk si sám řídí svůj život. Jistý filosof kdysi řekl "lidé si bohy vymysleli proto, aby měli na koho svést svoji vinu", myslím že to mluví i za můj názor. Každý svého štěstí strůjce :)

Proč by měla ve světle moderní vědy většina lidí věřit v takové věci jako Bůh, duše, vzkříšení či stvoření světa?

Protoze na to, aby clovek veril v boha, musel by ho k tomu nekdo vychovat, coz rodice dnes nedelaji neb tez nejsou vericimi (v obdobi komunismu byla vira potlacovana). Podobne jako se v obdobi mentalni nestalosti stavaji mladistvi zavisli na cigaretach, je podobny mechanismus osvojeni si zavislosti na vire vlastni velke vetsine vericich.

Protože pokud člověk chce OPRAVDU věřit, tak věří, a to sám pro sebe. Církev (a náboženství vůbec) je pouze instituce, která není totéž, jako víra, a není tedy prvořadá.

protože víra je vlastně blbost, neexistuje je to pohádka

předešlou érou komunismu

přetrvávajícím skeptismem z dob komunismu

příliš materialisticky zaměřená společnost ? a převaha křesťanství, na které lidé neznalí pohlížejí poněkud s despektem, respektive na křesťany jako na někoho "divného" - asi to je dané celkovou společenskou situací.

Působením minulého režimu.

Rodiče nemají čas a nevedou děti k víře, jsme pohodlní, raději sedíme u pc nebo televize.

Roste počet vzedělaných lidí.

Rychlý rozvoj vědy a techniky; lidé nemají čas na duchovno

Řekla bych, že počátky úpadku se objevily určitě za komunismu, kdy byla víra považována za nepodstatnou až špatnou, škodlivou. Dost možná už lidé po revoluci neměli zkrátka chuť se k víře vracet, z lenosti, ze strachu... Obecně myslím že s rozvíjející se vědou a emanicpací také ubývá věřících lidí.

samotnou cirkvou a jej pristupom a predstavitelmi

Situací během minulého režimu.

skandaly cirkvi

současností / urbanickou érou - bejt věřící nepřináší sebemenší materiální výhody, a víra nikomu nezajistí dobrej flek.

Spíše než úpadek bych viděl situaci jako odklon od zde tradičního katolicismu k jiným vírám.

Spotřebním a meterialistickým způsobem života.

stářím populace, mladí lidé jsou více ateisté.

Světovými válkami a nástupem komunismu, víra lidí byla válkami otřesena a komunismus se poté snažil náboženství zahladit docela.

Špatné vedení církví

špatnou prezentací církve dlouhodobým vlivem komunistické strany rozvojem elementární vědy uspěchaností a nedostatkem času přemýšlet o náboženských záležitostech

Špatný vztah k víře byl u nás budován už za Rakouska-Uherska, křesťanství bylo bráno jako německé a Čechům nepřátelské. V této politice pokračovala i První republika, víra byla napadána, kněží byli často Němci, tedy nepřátelé. Do toho přišel komunismus a potlačování náboženství pokračovalo.

Technika zasahuje víc a víc do našeho života, lidé už nemají potřebu věřit v Boha

technoligií

Těžko říct

Tím žé je stále více vzdělanějších lidí schopných prohlédnout pod pokličku motivů náboženských institucí jež jim dali vznik.

Tím, jak se katolická církev prezentuje. Chvílemi dost nechutně a povýšeně.

To bohužel nedokážu posoudit.

To nevim - de meho nazoru je to dnesni dobou a zkazenym rezimem

tradiční církve nám nemají co nabídnout, jak zlepšit současný život. češi potřebují něco spirituálního, jen už to nehledají u křesťanství

u mladých je víra brána jako nemoderní

U nás v rodině už několik generací nikdo není pobožný, proto nejsem ani k vyznávání víry vychována.

Úpadek nastal hlavně po 2. světové válce..miliony mrtvých. A bůh tomu nedokázal zabránit..lidé v něj přestávali věřit..poté přišel komunismus, kteří byli zásadně proti náboženství..a veškeré tyto události se přenáší z generace na generaci.

Úpadek víry v České republice je způsoben uspěchaným životem dnešní společnosti, kdy si jen málokdo najde čas zajít do kostela nebo podobně. Každému náboženství je potřeba věnovat nějaký čas. Tím že také nejsou už většinou ani naše prarodiče a rodiče pobožní, tak nebudeme ve většině případů ani my, protože nás k tomu nikdo nevede.

Utlačovanou minulostí

V ČR hrálo největší roli vždy křesťanství, podle mého názoru se však nedokázalo přizpůsobit dnešním časům, proto pro lidi (a to nejen u nás) má stále menší význam. Myslím, že to způsobují i typické rysy české povahy.

Vědou, zrychlováním stylu života.

Velký vliv na úpadek víry měli koministé před rokem 1989.

větší informovaností lidí

Víra je tady hodně spojována s konkrétním náboženstvím, které svými postoji jde proti přesvědčení řady lidí.

Víra nenahradí zodpovědnost za sebe sama. Čím dál více lidí si to konečně začíná uvědomovat.

víra v "něco" již upadá

Víra v České republice nikdy nebyla dominantní.

všechno jsou to sekty, které chtějí po lidech peníze

Všeobecným úpadkem lidského myšlení

Vyšší ekonomická vyspělost, potlačení kulturních zvyklostí a morální úpadek v období socialismu.

vyšší míra informovanosti, vzdělanosti. A výchovou

vyšším vzděláním společnosti

Vyznáváním jiných než duchovních hodnot

Vzdělání a inteligence

vzdělaností

Za komunismu bylo lepší a výhodnější nevěřit a mnoho lidí tomu odvyklo. Přestali vést k víře svoje děti, tudíž se snížil počet věřících.

zabití Jana Husa

Zdravý rozum

zkostnatělostí církevních hodnostářů, nepřizpůsobivost víry, životní styl založený na individualismu

změna doby, chování lidí..

způsobem života, zaměření na kariéru než na osobní život

Žádný nepozoruju.

Žádný úpadek není. Lidé si jen pletou pojmy v něco věřit a být členem nějaké skupiny věřících. Téměř každý v něco věří.

12. Myslíte si, že náboženství ve 21. století stále hraje podstatnou roli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11964,67 %64,67 %  
ne4122,28 %22,28 %  
nevím2413,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jské je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní vzdělání:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 let na otázku 1. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Jské je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Hraje náboženství ve Vašem životě důležitou roli?

5. Jaké náboženství je Vám nejbližší?

6. Chodíte do kostela?

7. Jste pokřtění?

8. Máte oblíbený křesťanský svátek?

9. Je ve Vaší rodině někdo věřící?

10. Zajímáte se o náboženské dění?

12. Myslíte si, že náboženství ve 21. století stále hraje podstatnou roli?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Jské je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Hraje náboženství ve Vašem životě důležitou roli?

5. Jaké náboženství je Vám nejbližší?

6. Chodíte do kostela?

7. Jste pokřtění?

8. Máte oblíbený křesťanský svátek?

9. Je ve Vaší rodině někdo věřící?

10. Zajímáte se o náboženské dění?

12. Myslíte si, že náboženství ve 21. století stále hraje podstatnou roli?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slachová, E.Religiozita - cílová skupina 15-35 let (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://religiozita-cilova-skupina-1.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.