Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řešení krize

Řešení krize

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:12. 12. 2021 - 22. 12. 2021
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá možnostmi řešení krizové situace. Cílem je prokázat, že téměř každý respondent se s určitou krizí ve svém životě setkal, a zjistit, jaký způsob řešení byl při překonávání krize použit. Výsledky budou zpracovány ve formě tabulek a grafů do mé semestrální práce. Tento dotazník je určen pro věkové kategorie 18+, cílová skupina není jinak vyhraněna. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6558,56 %58,56 %  
Muž4641,44 %41,44 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4742,34 %42,34 %  
Středoškolské s maturitou3935,14 %35,14 %  
Středoškolské bez maturity1412,61 %12,61 %  
Základní109,01 %9,01 %  
Jiné10,9 %0,9 %  

Graf

3. Myslíte si, že byste zvládl(a) vysvětlit pojem "krize"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9888,29 %88,29 %  
Nevím109,01 %9,01 %  
Ne32,7 %2,7 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se někdy ve vašem životě s krizí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9585,59 %85,59 %  
Ne1614,41 %14,41 %  

Graf

5. Pokud jste se někdy setkal(a) s krizí, jakého tématu se krize týkala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úmrtí partnera/člena rodiny4648,94 %41,44 %  
Problémy v manželství/partnerství3840,43 %34,23 %  
Problém se zdravotním stavem3335,11 %29,73 %  
Problém ve škole2829,79 %25,23 %  
Problémy s financemi/půjčkou2627,66 %23,42 %  
Rozvod/rozvrat manželství2627,66 %23,42 %  
Problém s přáteli2627,66 %23,42 %  
Úraz2425,53 %21,62 %  
Ztráta zaměstnání2223,4 %19,82 %  
Sexuální obtíže1313,83 %11,71 %  
Změna bydliště1313,83 %11,71 %  
Těhotenství/porod1212,77 %10,81 %  
Jiné1212,77 %10,81 %  
Úmrtí kamaráda/kamarádky1010,64 %9,01 %  
Děti opouštějí domov66,38 %5,41 %  
Sňatek66,38 %5,41 %  
Uvěznění44,26 %3,6 %  
Po roce 1968 ztráta zaměstnání manžela, zákaz vysokoškolského vzdělání dceryvzdělání dcer11,06 %0,9 %  
Psychické zhroucení, duševní onemocnění11,06 %0,9 %  
tyranizující matka, protěžovaný sourozenec11,06 %0,9 %  
Bývalé dítě nechce opustit domov11,06 %0,9 %  
Pracovní problem11,06 %0,9 %  
řešení krizí je předmětem mého odborného zájmu11,06 %0,9 %  
V práci 11,06 %0,9 %  
Odchod do důchodu11,06 %0,9 %  
Rozchod11,06 %0,9 %  
nespokojenost v zaměstnání11,06 %0,9 %  
rozvod rodičů11,06 %0,9 %  
covid nátlak a nesvoboda11,06 %0,9 %  
úmrtí rodiče, péče o umírajícího11,06 %0,9 %  
pracovní11,06 %0,9 %  

Graf

6. Kolik jste, podle vás, zažil(a) větších krizových situací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více3437,36 %30,63 %  
21920,88 %17,12 %  
31819,78 %16,22 %  
41112,09 %9,91 %  
177,69 %6,31 %  
větších ani jednu, pár menších11,1 %0,9 %  
nelze spočítat, ale nejedná se o mé vlastní11,1 %0,9 %  

Graf

7. Jak jste krizovou situaci řešil(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svépomocí - sám/sama se sebou7076,09 %63,06 %  
Pomoc blízké osoby (rodina, kamarád/ka)5559,78 %49,55 %  
Odborná psychologická pomoc2223,91 %19,82 %  
Psychiatr, psychiatrická nemocnice11,09 %0,9 %  
odborným rozborem za přispění kvalifikovaných spoluřešitelů11,09 %0,9 %  

Graf

8. Co vám při řešení krize nejvíce pomohlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svépomoc (pomohl(a) jsem si sama)4651,69 %41,44 %  
Pomoc blízké osoby (rodina, kamarád(ka))4044,94 %36,04 %  
Odborná psychologická pomoc1314,61 %11,71 %  
čas44,49 %3,6 %  
resilience11,12 %0,9 %  
spoluřešitelé a další odborníci11,12 %0,9 %  
literatura, videa11,12 %0,9 %  
pomoc kolegů a nadřízených11,12 %0,9 %  

Graf

9. Řešila jste krizi nebo alespoň jednu ze svých krizí negativně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krizi jsem řešil/a vždy pozitivně (svépomoc, pomoc přítele/rodiny, odborná pomoc..)4550,56 %40,54 %  
Alkohol4044,94 %36,04 %  
Nikotinismus2123,6 %18,92 %  
Sebepoškozování1516,85 %13,51 %  
Útok, agrese vůči jiné osobě1112,36 %9,91 %  
Závislost na lécích66,74 %5,41 %  
Drogy44,49 %3,6 %  
Jiný typ závislosti než výše zmiňované44,49 %3,6 %  
Poškozování cizí věci33,37 %2,7 %  
Pokus o sebevraždu11,12 %0,9 %  
Sladkosti a přejídání se jimi11,12 %0,9 %  
někdy ano, podle faktorů11,12 %0,9 %  
ne11,12 %0,9 %  
dal jsem v metru facku chlapovi co po mě chtěl abych si nasadil roušku11,12 %0,9 %  
deprese, zdravoní problémy11,12 %0,9 %  

Graf

10. Pokud jste řešil(a) krizi (nebo alespoň jednu z krizí) pozitivně, co vám nejvíce pomohlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdílení - svěření se s problémem blízkému člověku4551,72 %40,54 %  
Výbuch vlastních emocí (pláč..)3540,23 %31,53 %  
Víra a naděje (např. bude lépe - to mě drží nad vodou)3034,48 %27,03 %  
Využití svých starších předchozích zkušeností (např. vím, že něco zafungovalo, zkusím to znovu..)2933,33 %26,13 %  
Držení se hesla "čas rány zahojí" (např. teď si tedy vytrpím, za rok to bude dobré..)2832,18 %25,23 %  
Vymezení si nových hranic (např. odteď na to, co jsem dříve trpěl(a), řeknu jasné NE!)2629,89 %23,42 %  
Uspokojování jiných potřeb, než pro mne byly dosud běžné (např. zavedení pravidelné konzumace čokolády, delší spánek..)2326,44 %20,72 %  
Naslouchání svému tělu (jdu udělat to, oč si tělo právě říká..vnímám ho, když signalizuje, že něco není v pořádku..)1820,69 %16,22 %  
Využití zkušeností blízkých lidí (např. viděl(a) jsem, že u nich to funguje, u mě by mohlo také..)1618,39 %14,41 %  
Originalita, fantazie (např. nejde-li to vyřešit "po staru", zkusím něco nového, originálního..ulevím si např. malováním na plátno, nebo něčím, co jsem dříve nedělal(a)..)1213,79 %10,81 %  
Využití literárních příběhů (např. hlavní hrdina se zachoval takto, zkusím to tedy také tak..)44,6 %3,6 %  
Antidepresiva 11,15 %0,9 %  
Poradit se s blízkým, najít jiná řešení11,15 %0,9 %  
Psychoterapie11,15 %0,9 %  
Vlastní síla vůle.11,15 %0,9 %  
odborná literatura, spolupraconíci, specialisté, zkušenosti11,15 %0,9 %  
resilience11,15 %0,9 %  
účast na demonstracích11,15 %0,9 %  
lékařská pomoc11,15 %0,9 %  

Graf

11. Máte pocit, že je v naší zemi dobře dostupná odborná psychologická pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3129,25 %27,93 %  
Myslím, že ano, ale lidé se ji "stydí" využít2826,42 %25,23 %  
Ano2826,42 %25,23 %  
Nevím1816,98 %16,22 %  
myslím si, že je finančne nedostupná pre väčšinu10,94 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těhotenství/porod na otázku 5. Pokud jste se někdy setkal(a) s krizí, jakého tématu se krize týkala?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 6. Kolik jste, podle vás, zažil(a) větších krizových situací?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikotinismus na otázku 9. Řešila jste krizi nebo alespoň jednu ze svých krizí negativně?

7. Jak jste krizovou situaci řešil(a)?

 • odpověď Odborná psychologická pomoc:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborná psychologická pomoc na otázku 8. Co vám při řešení krize nejvíce pomohlo?
 • odpověď Pomoc blízké osoby (rodina, kamarád/ka):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc blízké osoby (rodina, kamarád(ka)) na otázku 8. Co vám při řešení krize nejvíce pomohlo?
 • odpověď Svépomocí - sám/sama se sebou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Originalita, fantazie (např. nejde-li to vyřešit "po staru", zkusím něco nového, originálního..ulevím si např. malováním na plátno, nebo něčím, co jsem dříve nedělal(a)..) na otázku 10. Pokud jste řešil(a) krizi (nebo alespoň jednu z krizí) pozitivně, co vám nejvíce pomohlo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svépomoc (pomohl(a) jsem si sama) na otázku 8. Co vám při řešení krize nejvíce pomohlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Myslíte si, že byste zvládl(a) vysvětlit pojem "krize"?

4. Setkal(a) jste se někdy ve vašem životě s krizí?

5. Pokud jste se někdy setkal(a) s krizí, jakého tématu se krize týkala?

6. Kolik jste, podle vás, zažil(a) větších krizových situací?

7. Jak jste krizovou situaci řešil(a)?

8. Co vám při řešení krize nejvíce pomohlo?

9. Řešila jste krizi nebo alespoň jednu ze svých krizí negativně?

10. Pokud jste řešil(a) krizi (nebo alespoň jednu z krizí) pozitivně, co vám nejvíce pomohlo?

11. Máte pocit, že je v naší zemi dobře dostupná odborná psychologická pomoc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Myslíte si, že byste zvládl(a) vysvětlit pojem "krize"?

4. Setkal(a) jste se někdy ve vašem životě s krizí?

5. Pokud jste se někdy setkal(a) s krizí, jakého tématu se krize týkala?

6. Kolik jste, podle vás, zažil(a) větších krizových situací?

7. Jak jste krizovou situaci řešil(a)?

8. Co vám při řešení krize nejvíce pomohlo?

9. Řešila jste krizi nebo alespoň jednu ze svých krizí negativně?

10. Pokud jste řešil(a) krizi (nebo alespoň jednu z krizí) pozitivně, co vám nejvíce pomohlo?

11. Máte pocit, že je v naší zemi dobře dostupná odborná psychologická pomoc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubínová, M.Řešení krize (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://reseni-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.