Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rezidenti Kutné Hory

Rezidenti Kutné Hory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Němcová
Šetření:28. 01. 2015 - 15. 02. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, 

chtěla bych Vás moc poprosit o vyplění dotazníku pro mou diplomovou práci. Budu všem vděčná za pomoc při sběru dat :)

Děkuji a přeji hezký den

Odpovědi respondentů

1. Jste místní obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9393 %93 %  
Ne77 %7 %  

Graf

2. Jak často se vyskytujete v Kutné Hoře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denně, nebo téměř denně (5 – 7x týdně)otázka č. 3, 3 - 4x týdněotázka č. 3, 2x týdně a méněotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně, nebo téměř denně (5 – 7x týdně)8686 %86 %  
3 - 4x týdně99 %9 %  
2x týdně a méně55 %5 %  

Graf

3. Jste si vědom/a toho, že je Kutná Hora na seznamu světového dědictví UNESCO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9797 %97 %  
Ne33 %3 %  

Graf

4. Jak často zaznamenáváte pohyb turistů v tomto městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy nebo téměř vždy7575 %75 %  
Občas1717 %17 %  
Zřídka66 %6 %  
Nevím / Nevšímám si11 %1 %  
Téměř nikdy11 %1 %  

Graf

5. Jaký je Váš vztah k turistům na tomto místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi pozitivní6262 %62 %  
Spíše pozitivní2727 %27 %  
Neutrální, je mi to jedno99 %9 %  
Velmi negativní11 %1 %  
Spíše negativní11 %1 %  

Graf

6. Přál/a byste si aby se počet turistů na tomto místě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšil8383 %83 %  
Zůstal stejný1212 %12 %  
Snížil33 %3 %  
Nevím / Je mi to jedno22 %2 %  

Graf

7. Čím Vás nejvíce obtěžují turisté na tomto místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ničím7171 %71 %  
Odpadky1212 %12 %  
Nevhodným chováním1212 %12 %  
Hlukem99 %9 %  
Pohybem velkého množství lidí77 %7 %  
Fotografováním33 %3 %  
Pohybem velkého množství automobilů22 %2 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou turisté pro tuto oblast přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9797 %97 %  
Ne22 %2 %  
Nevím11 %1 %  

Graf

9. Co dobrého, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší péči o kulturní památky7676 %76 %  
Pracovní místa a ekonomický rozvoj6666 %66 %  
Lepší péči o veřejný sektor (náměstí, chodníky, parky, silnice a pod.)5555 %55 %  
Vyšší úroveň služeb4545 %45 %  
Lepší péči o soukromý majetek (domy, fasády, atp.)2424 %24 %  
Oživení kultury a společenského života1818 %18 %  
Nic22 %2 %  
Nevím11 %1 %  

Graf

10. Co špatného, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic3939 %39 %  
nevím3232 %32 %  
nic me nenapadá 33 %3 %  
asi nic22 %2 %  
V určitých dnech říliš hluku a núcta turistů k památkám.11 %1 %  
nevím o ničem11 %1 %  
Téměř vše ve městě se podřizuje rozvoji turismu, takže se už méně myslí na místní občany - je zde například nedostatek dětských hřišťatd.11 %1 %  
více odpadků na náměstí 11 %1 %  
nejsem si ničeho vědom 11 %1 %  
velký hluk na náměstí11 %1 %  
ostatní odpovědi Podle mého názoru rozvoj nic špatného nepřinesl.
Nic.
Snížení klidu a zvýšení cen
sex
příliv vandalismu
Snížení kvality "běžných" věcí
Někteří restauratéři najeli na linii - turista přijede a už se nevrátí, takže jejich rádoby kulinářská kuchyně je ostudou města.
odpadky na silnici
hodně turistů
pohyb velkého množství lidí
odpadky na ulici
více znečištěné město
velké množství lidí
více pracovních míst
více odpadku na zemi
myslím, že nic
Možná vznik nevkusných občerstvení v historickém jádru města - viz Kebab, cukrová vata, zmrzlina na Palackém náměstí.
hodně pijí
1818 %18 % 

Graf

11. Jaké turisty zde vidíte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy7171 %71 %  
Zahraniční turisty6969 %69 %  
Pěší turisty3737 %37 %  
Rodiny s dětmi3434 %34 %  
Školní výlety1515 %15 %  
Je to různé / individuální1515 %15 %  
Cykloturisty66 %6 %  
Nevím33 %3 %  
Motorizované turisty22 %2 %  
všechny-nerozlišuji to11 %1 %  
asiaty11 %1 %  
Omluvám se, ale tato otázky mi přijde nesmyslná - je přeci jedno, o jaké turisty se jedná.11 %1 %  

Graf

12. Co by, podle Vás, přispělo k větší spokojenosti obyvatel tohoto místa s rozvojem cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1313 %13 %  
lepší autobusové linky do mesta 1212 %12 %  
lepší propagace města - více turistů - více peněz městu a podnikatelům77 %7 %  
více parkovacích míst66 %6 %  
Více ubytovacích kapacit22 %2 %  
více kaváren22 %2 %  
lepší parkovací místa 22 %2 %  
více penzionu 22 %2 %  
Lepší dopravní dostupnost historického centra11 %1 %  
Lepší značení - jak se dostat k památkám11 %1 %  
ostatní odpovědi přilákání mladých lidí do města
prodloužení otevírací doby v obchodech
víc parkovišť
víc parkovacích míst
víc autobusových spojů
víc ubytovacích kapacit
víc ubytování
víc parkovacích ploch
větší počet lůžek
nic mě nenapadá
lepší doprava po městě
renovace hostorických domů a památek, nová pracovní místa
lepší organizace a koordinace ze strany radnice
více odpadkových košů,lepší MHD-hlavně o víkendech
Větší podpora drobných podnikatelů, v centru města je bohužel spoustu prázdných obchodů.
lepší autobusová doprava
určitě autobusová doprava
více možností ubytování
rozhodně autobusová linka
lepší doprava na náměstí
více kultury hlavně v zimním období (muzea, divadlo, ...)
určitě autobusová doprava
Větší informovanost místním o akcím a větší komunikace s nimi
Přehlednější značení, upozornění na MHD pro zahraniční turisty.
Zrekonstruovat hlavní nádraží
Informovanost - o akcích, přínosech, zasvětit občany do toho, co cestovní ruch městu přináší.
zlepšení ekonomické situace podnikatelů v cestovním ruchu a restauračních zařízení
Trochu zdravého rozumu, pokory a ochoty na straně komunální politiky i samotných obyvatel
aby za kazdého dostali 1 kč
méně takovýchto hloupých dotazníků
větší propagace místa - více turistů - více peněz pro město
lepší doprava ve městě
více obchodů i pro rezidenty
Ukázněnější turisti
Opět otázku trochu nechápu - užitečné by pro nás bylo, kdyby zde turisté přespávali, ale je otázkou, jestli by obyvatelé centra uvítali po nocích slavící turisty.
lepší doprava
autobusová linka
parkování
parkování, autobusová doprava
více penzionu, kaváren a lepší parkovací místa
parkovište
parkování autobusová linka do centra
více penzionu a lepší parkovací místa
více autobusu do mesta
Více parkovacích míst nejen pro turisty. Lepší značení památek, více záchytných bodů pro orientaci. Více odpadkových košů, aby z nich tzv. nevytékal odpad.
lepší propagace města - VÍCE TURISTŮ - víc peněz pro město
nepouštět do města muslimy
lepší propagace města - víc turistů - více peněz pro město a podnikatele
nalákat více mladých lidí do města - rozvoj
nalákat více mladých lidí do města
více mladých lidí ve městě - rozvoj
více mladých do města - univerzity, rozvoj
5252 %52 % 

Graf

13. Pracujete v cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepracuji přímo v cestovním ruchu, ale významnou část mých (našich) zákazníků tvoří lidé či firmy, které v cestovním ruchu pracují (hotely, restaurace, infocentra, průvodci, atp.)5050 %50 %  
Má práce nemá s cestovním ruchem prakticky nic společného2828 %28 %  
Ano, pracuji přímo v cestovním ruchu2222 %22 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5959 %59 %  
Muž4141 %41 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-454343 %43 %  
19-302626 %26 %  
46-601919 %19 %  
60 let a více66 %6 %  
Do 18ti let66 %6 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6666 %66 %  
Středoškolské vzdělání1212 %12 %  
Vysokoškolské vzdělání1010 %10 %  
Základní vzdělání66 %6 %  
Vyšší odborné vzdělání66 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Pracujete v cestovním ruchu?

  • odpověď Nepracuji přímo v cestovním ruchu, ale významnou část mých (našich) zákazníků tvoří lidé či firmy, které v cestovním ruchu pracují (hotely, restaurace, infocentra, průvodci, atp.):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepší autobusové linky do mesta na otázku 12. Co by, podle Vás, přispělo k větší spokojenosti obyvatel tohoto místa s rozvojem cestovního ruchu?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lepší péči o soukromý majetek (domy, fasády, atp.) na otázku 9. Co dobrého, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste místní obyvatel?

2. Jak často se vyskytujete v Kutné Hoře?

3. Jste si vědom/a toho, že je Kutná Hora na seznamu světového dědictví UNESCO?

4. Jak často zaznamenáváte pohyb turistů v tomto městě?

5. Jaký je Váš vztah k turistům na tomto místě?

6. Přál/a byste si aby se počet turistů na tomto místě:

7. Čím Vás nejvíce obtěžují turisté na tomto místě?

8. Myslíte si, že jsou turisté pro tuto oblast přínosem?

9. Co dobrého, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

10. Co špatného, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

11. Jaké turisty zde vidíte nejraději?

12. Co by, podle Vás, přispělo k větší spokojenosti obyvatel tohoto místa s rozvojem cestovního ruchu?

13. Pracujete v cestovním ruchu?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste místní obyvatel?

2. Jak často se vyskytujete v Kutné Hoře?

3. Jste si vědom/a toho, že je Kutná Hora na seznamu světového dědictví UNESCO?

4. Jak často zaznamenáváte pohyb turistů v tomto městě?

5. Jaký je Váš vztah k turistům na tomto místě?

6. Přál/a byste si aby se počet turistů na tomto místě:

7. Čím Vás nejvíce obtěžují turisté na tomto místě?

8. Myslíte si, že jsou turisté pro tuto oblast přínosem?

9. Co dobrého, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

10. Co špatného, podle Vás, přinesl tomuto místu rozvoj cestovního ruchu?

11. Jaké turisty zde vidíte nejraději?

12. Co by, podle Vás, přispělo k větší spokojenosti obyvatel tohoto místa s rozvojem cestovního ruchu?

13. Pracujete v cestovním ruchu?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, D.Rezidenti Kutné Hory (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://rezidenti-kutne-hory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.