Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Riešenie sporov

Riešenie sporov

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Limova
Šetření:26. 01. 2009 - 23. 03. 2009
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.53
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:11 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá respondentka, milý respondent,

som študentkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a predkladám Vám tento dotazník o mediácii s cieľom oboznámiť Vás s týmto inštitútom a vyzistiť Váš názor a postoj k nemu.

Tento dotazník je súčasťou sociologického výskumu mojej diplomovej práce.

Za Vaše odpovede, názory a postrehy Vám vopred ďakujem.

Jana Límová
 

Odpovědi respondentů

1. Poznáte pojem mediácia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5669,14 %69,14 %  
ano2530,86 %30,86 %  

Graf

2. Čo si pod týmto pojmom predstavujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"soukrome" reseni sporu da se rict treti osobou bez soudu.

alternativní řešení problému

alternativní řešení sporů

Dohled nad řešením nestandardních situací bv životě a při střetu se zákonem.

holy k....t

je to vyřešení sporu za přítomnosti třetí osoby tzv. mediátora

Klidné řešení sporu pomocí třetí nezaujaté osoby, tzv.Mediátor, který oboum stranám pomůže najít kompromis a smírčí řešení.

mimosoudní vyrovnání sporu za pomoci mediátora (zprostředkovatele)

mimosoudní zprostředkování řešení konfliktů

možnost řešení sporu - přes zprostředkovatele hledání možnosti řešení

Něco o sporech...

oddelenie mysle od tela..relax

prostrednik ktery pomuze

Prostřednictvím třetí nezainteresované osoby se řeší spor mezi např. občany.

Prostředníka kontaktu

Představuji si určitou třetí stranu, která má objektivně pomoci vyřešit určitý problém dvou a více stran. Ve výsledku by mělo jít pokud možno na shodě obou stran, kompromisu.

Řešení problémů (konfliktů) za pomoci třetí osoby

Řešení sporů mezi lidmi

Řešení sporu pomocí třetí osoby, která se řešení přímo účastní.

řešení sporů prostřednictvím mediátora

Sprostredkovanie komunikácie medzi dvomi a viacerými subjektami nezávislým pozorovateľom, sociálny pracovník túto činnosť vykonávajúci

zmierenie

zprostředkování kontaku, nabídky řešení sporů mezi dvěmi a více stranami, odstranění třecích ploch mezi dvěma subjekty atd.

zprostředkování řešení problémů, konfliktů, bezvýchodných situací třetí osobou - nezúčastněnou

zpusob reseni sporu

3. Mediácia je alternatívny spôsob riešenie konfliktov dvoch alebo viacerých strán za pomoci tretej nestrannej osoby – mediátora. V prípad, že riešite nejaký konflikty a nemáte záujem obracať sa na súd, ale zároveň ho nedokážete vyriešiť bez pomoci tretej osoby, poskytuje mediácia vhodnú možnosť. Mediácia je dobrovoľná a dôverná a na rozdiel od súdneho konania sa pri nej nehľadí na koho strane je právo - kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediátor konflikt nerozhoduje (ako napr. sudca alebo rozhodca), ale aktívne napomáha stranám, aby pochopili dôvod, prečo konflikt vznikol a hľadali spoločné riešenie. Takto získané riešenie, na formulácii ktorého sa podieľali obe strany a ktoré zohľadňuje ich názory a postoje, je pre nich ľahšie prijateľné a realizovateľné. Výsledkom mediácie nie je rozhodnutie, v ktorom by bola jedna strana „víťazom“ a druhá strana „porazeným“, ako to často býva v prípade súdneho rozhodnutia, ale práve naopak. Strany konfliktu po celý čas mediácie aktívne spolupracujú s mediátorom a spoločne vytvárajú výslednú dohodu, ktorá bude pre obe strany prijateľná. Mediácia je zvlášť vhodná pri občianskych, obchodných, rodinných a pracovných konfliktoch. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie o mediácii môžete navštíviť stránky www.mediácia.info, www.komoramediatorov.sk alebo www.amcr.cz. Na základe vyššie uvedených informácií – mali by ste o túto alternatívu k súdnemu konaniu záujem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi áno3745,68 %45,68 %  
Určite áno1822,22 %22,22 %  
Asi nie1316,05 %16,05 %  
Neviem1012,35 %12,35 %  
Určite nie33,7 %3,7 %  

Graf

4. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6479,01 %79,01 %  
Muž1720,99 %20,99 %  

Graf

5. Váš vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 254859,26 %59,26 %  
15 – 251417,28 %17,28 %  
26 – 351214,81 %14,81 %  
36 – 4567,41 %7,41 %  
viac ako 55 rokov11,23 %1,23 %  

Graf

6. Vaša národnosť

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká6681,48 %81,48 %  
Slovenská1417,28 %17,28 %  
Iná11,23 %1,23 %  

Graf

7. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredoškolské s maturitou3239,51 %39,51 %  
Základné2530,86 %30,86 %  
Vysokoškolské2328,4 %28,4 %  
Stredoškolské bez maturity11,23 %1,23 %  

Graf

8. Aké typy konfliktov najčastejšie riešite

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodinné 4150,62 %50,62 %  
Partnerské1720,99 %20,99 %  
Pracovné1316,05 %16,05 %  
Iné89,88 %9,88 %  
Susedské22,47 %2,47 %  

Graf

9. Súdili ste sa už niekedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ánootázka č. 10, Nie → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie7187,65 %87,65 %  
Áno1012,35 %12,35 %  

Graf

10. Ako by ste zhodnotili priebeh súdneho konania (kladné a záporné stránky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- dlouhé trvání soudu a přestávky mezi přelíčeními + vyřešení sporu

dopadlo to podla ocakavania

katastrofa

kladne

klady:nemusela jsem se dohadovat s partnerem, rozhodl soud zápor: dlouhé, otravné jednání, ostuda- veřejné projednávání osobních věcí, které by si partneři měli umět domlouvat mezi sebou

Nemít právníka hodili by na mě vše co se dalo a přitom já byla vážně nevinná, ikdyž to zní jako klišé...

nevim jednoduse mi prislo rozhodnuti, ale bylo rychle a spravedlive

šlo o výživné, otec si šel sednout, ale dluží nám s matkou dodnes... Nic se nevyřešilo

Vzhledem k tomu že to bylo za vojenské prokuratury a soudu tak se to dnes nedá hodnotit.

11. Ak by ste mali na stupni 1 – 5 (1 – najlepšie; 5 – najhoršie) zhodnotiť priebeh súdneho konania, ako by ste ho ohodnotili?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1222,22 %2,47 %  
4222,22 %2,47 %  
2222,22 %2,47 %  
5222,22 %2,47 %  
3111,11 %1,23 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.5
Směrodatná odchylka:1.58
Medián:3
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Poznáte pojem mediácia?

3. Mediácia je alternatívny spôsob riešenie konfliktov dvoch alebo viacerých strán za pomoci tretej nestrannej osoby – mediátora. V prípad, že riešite nejaký konflikty a nemáte záujem obracať sa na súd, ale zároveň ho nedokážete vyriešiť bez pomoci tretej osoby, poskytuje mediácia vhodnú možnosť. Mediácia je dobrovoľná a dôverná a na rozdiel od súdneho konania sa pri nej nehľadí na koho strane je právo - kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediátor konflikt nerozhoduje (ako napr. sudca alebo rozhodca), ale aktívne napomáha stranám, aby pochopili dôvod, prečo konflikt vznikol a hľadali spoločné riešenie. Takto získané riešenie, na formulácii ktorého sa podieľali obe strany a ktoré zohľadňuje ich názory a postoje, je pre nich ľahšie prijateľné a realizovateľné. Výsledkom mediácie nie je rozhodnutie, v ktorom by bola jedna strana „víťazom“ a druhá strana „porazeným“, ako to často býva v prípade súdneho rozhodnutia, ale práve naopak. Strany konfliktu po celý čas mediácie aktívne spolupracujú s mediátorom a spoločne vytvárajú výslednú dohodu, ktorá bude pre obe strany prijateľná. Mediácia je zvlášť vhodná pri občianskych, obchodných, rodinných a pracovných konfliktoch. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie o mediácii môžete navštíviť stránky www.mediácia.info, www.komoramediatorov.sk alebo www.amcr.cz. Na základe vyššie uvedených informácií – mali by ste o túto alternatívu k súdnemu konaniu záujem?

4. Vaše pohlavie

5. Váš vek

6. Vaša národnosť

7. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie

8. Aké typy konfliktov najčastejšie riešite

9. Súdili ste sa už niekedy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Poznáte pojem mediácia?

3. Mediácia je alternatívny spôsob riešenie konfliktov dvoch alebo viacerých strán za pomoci tretej nestrannej osoby – mediátora. V prípad, že riešite nejaký konflikty a nemáte záujem obracať sa na súd, ale zároveň ho nedokážete vyriešiť bez pomoci tretej osoby, poskytuje mediácia vhodnú možnosť. Mediácia je dobrovoľná a dôverná a na rozdiel od súdneho konania sa pri nej nehľadí na koho strane je právo - kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediátor konflikt nerozhoduje (ako napr. sudca alebo rozhodca), ale aktívne napomáha stranám, aby pochopili dôvod, prečo konflikt vznikol a hľadali spoločné riešenie. Takto získané riešenie, na formulácii ktorého sa podieľali obe strany a ktoré zohľadňuje ich názory a postoje, je pre nich ľahšie prijateľné a realizovateľné. Výsledkom mediácie nie je rozhodnutie, v ktorom by bola jedna strana „víťazom“ a druhá strana „porazeným“, ako to často býva v prípade súdneho rozhodnutia, ale práve naopak. Strany konfliktu po celý čas mediácie aktívne spolupracujú s mediátorom a spoločne vytvárajú výslednú dohodu, ktorá bude pre obe strany prijateľná. Mediácia je zvlášť vhodná pri občianskych, obchodných, rodinných a pracovných konfliktoch. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie o mediácii môžete navštíviť stránky www.mediácia.info, www.komoramediatorov.sk alebo www.amcr.cz. Na základe vyššie uvedených informácií – mali by ste o túto alternatívu k súdnemu konaniu záujem?

4. Vaše pohlavie

5. Váš vek

6. Vaša národnosť

7. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie

8. Aké typy konfliktov najčastejšie riešite

9. Súdili ste sa už niekedy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Limova, J.Riešenie sporov (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://riesenie-sporov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.