Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rizika při pořádání letních dětských táborů

Rizika při pořádání letních dětských táborů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Chylinsky
Šetření:28. 03. 2021 - 01. 05. 2021
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je součásti mé diplomové práce.

Cílem dotazníku je zjistit která rizika při pořádání letních dětských táborů jsou největší a případně jak se jim vyvarovat.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere 2 minuty.

Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k (snad) úspěšnému dokončení studia. Zároveň Vaše odpověď pomůže zvýšit kvalitu výsledků výzkumu z důvodu většího množství sesbíraných dat.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy na Letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9187,5 %87,5 %  
Ne1312,5 %12,5 %  

Graf

2. Plánujete někdy poslat své děti na tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7673,08 %73,08 %  
Ne2826,92 %26,92 %  

Graf

3. Jaká je podle vás ideální cena za 14-ti denní tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4000-6000 Kč6158,65 %58,65 %  
2000-4000 Kč3634,62 %34,62 %  
Více než 6000 Kč76,73 %6,73 %  

Graf

4. Myslíte si, že by se letní tábory měli uskutečnit i přes trvající epidemiologickou situaci COVID 19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7269,23 %69,23 %  
Ne3230,77 %30,77 %  

Graf

5. Myslíte si, že před nástupem na tábor stačí pouze prohlášení o bezinfekčnosti nebo je třeba před nástupem i děti otestovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je třeba i otestovat7370,19 %70,19 %  
Stačí prohlášení o bezinfekčnosti3129,81 %29,81 %  

Graf

6. Souhlasili byste aby Vaše dítě otestoval na táboře proškolený zdravotník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9490,38 %90,38 %  
Ne109,62 %9,62 %  

Graf

7. Jaké riziko vnímáte na táboře jako největší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úraz5653,85 %53,85 %  
Lidský faktor3230,77 %30,77 %  
Epidemiologické riziko87,69 %7,69 %  
Přírodní pohromy54,81 %4,81 %  
vše10,96 %0,96 %  
Kombinace vyjmenovaných10,96 %0,96 %  
nezdravé vztahy - šikana10,96 %0,96 %  

Graf

8. Jaké riziko z přírodních vlivů vnímáte jako největší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Silný vítr3634,62 %34,62 %  
Požáry3533,65 %33,65 %  
Záplavy2423,08 %23,08 %  
vše10,96 %0,96 %  
Zimu10,96 %0,96 %  
útok medvěda10,96 %0,96 %  
vosy u alergiků10,96 %0,96 %  
Žádné10,96 %0,96 %  
Asi požáry (sucho v létě), ale pokud je tábor u řeky, s vydatnými srážkami mohou být problémem i záplavy10,96 %0,96 %  
Bouře s blesky10,96 %0,96 %  
Všechny10,96 %0,96 %  
v ČR žádné :)10,96 %0,96 %  

Graf

9. Chtěli byste aby děti měli závěrečný táborák i kdyby to v suchém létě znamenalo zvýšené riziko vzniku požáru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5451,92 %51,92 %  
Ne5048,08 %48,08 %  

Graf

10. Chtěli byste aby tábor byl umístěn vedle řeky i kdyby to automaticky znamenalo že bude umístěn v záplavové oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6057,69 %57,69 %  
Ne4442,31 %42,31 %  

Graf

11. Vadilo by Vám, kdyby kvůli epidemiologické situaci byli zakázány návštěvy rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadilo8783,65 %83,65 %  
Vadilo1716,35 %16,35 %  

Graf

12. Jaké epidemiologické riziko je podle Vás na táboře největší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Salmonela3533,65 %33,65 %  
Covid 193028,85 %28,85 %  
Vši3028,85 %28,85 %  
vše21,92 %1,92 %  
nelze zobecnit10,96 %0,96 %  
Vymytí mozku - nejrozšířenější mně známá epidemie, resp. pandemie10,96 %0,96 %  
Rýma10,96 %0,96 %  
Krom vší vše10,96 %0,96 %  
nevím, dnes asi covid10,96 %0,96 %  
průjem10,96 %0,96 %  
nekompetentní vedoucí10,96 %0,96 %  

Graf

13. Jak často si myslíte že by se děti na táboře dlouhém 14 dní měli sprchovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 7x za tábor6259,62 %59,62 %  
4x za tábor3735,58 %35,58 %  
2x za tábor54,81 %4,81 %  

Graf

14. Vadilo by Vám, kdyby na táboře nebyly splachovací toalety ale pouze suchá záchod umístěný v lese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadilo7067,31 %67,31 %  
Vadilo3432,69 %32,69 %  

Graf

15. Vadí Vám, když je vedoucí, který se stará o Vaše děti mladší 18-ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadilo6057,69 %57,69 %  
Vadilo4442,31 %42,31 %  

Graf

16. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít zdravotník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské odborné5653,85 %53,85 %  
Kurz červeného kříže3634,62 %34,62 %  
Vysokoškolské1211,54 %11,54 %  

Graf

17. Odjeli byste jako rodiče během tábora na dovolenou do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne neodjeli8379,81 %79,81 %  
Ano odjeli2120,19 %20,19 %  

Graf

18. Žádali byste po táboru náhradu zaplacené částky, kdyby musel být ukončen předčasně z důvodu nějakého z dříve uvedených rizik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nežádali5250 %50 %  
Ano žádali5250 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jak často si myslíte že by se děti na táboře dlouhém 14 dní měli sprchovat?

  • odpověď Více než 7x za tábor:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo na otázku 14. Vadilo by Vám, kdyby na táboře nebyly splachovací toalety ale pouze suchá záchod umístěný v lese?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy na Letním dětském táboře?

2. Plánujete někdy poslat své děti na tábor?

3. Jaká je podle vás ideální cena za 14-ti denní tábor?

4. Myslíte si, že by se letní tábory měli uskutečnit i přes trvající epidemiologickou situaci COVID 19?

5. Myslíte si, že před nástupem na tábor stačí pouze prohlášení o bezinfekčnosti nebo je třeba před nástupem i děti otestovat?

6. Souhlasili byste aby Vaše dítě otestoval na táboře proškolený zdravotník?

7. Jaké riziko vnímáte na táboře jako největší?

8. Jaké riziko z přírodních vlivů vnímáte jako největší?

9. Chtěli byste aby děti měli závěrečný táborák i kdyby to v suchém létě znamenalo zvýšené riziko vzniku požáru?

10. Chtěli byste aby tábor byl umístěn vedle řeky i kdyby to automaticky znamenalo že bude umístěn v záplavové oblasti?

11. Vadilo by Vám, kdyby kvůli epidemiologické situaci byli zakázány návštěvy rodičů?

12. Jaké epidemiologické riziko je podle Vás na táboře největší?

13. Jak často si myslíte že by se děti na táboře dlouhém 14 dní měli sprchovat?

14. Vadilo by Vám, kdyby na táboře nebyly splachovací toalety ale pouze suchá záchod umístěný v lese?

15. Vadí Vám, když je vedoucí, který se stará o Vaše děti mladší 18-ti let?

16. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít zdravotník?

17. Odjeli byste jako rodiče během tábora na dovolenou do zahraničí?

18. Žádali byste po táboru náhradu zaplacené částky, kdyby musel být ukončen předčasně z důvodu nějakého z dříve uvedených rizik?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy na Letním dětském táboře?

2. Plánujete někdy poslat své děti na tábor?

3. Jaká je podle vás ideální cena za 14-ti denní tábor?

4. Myslíte si, že by se letní tábory měli uskutečnit i přes trvající epidemiologickou situaci COVID 19?

5. Myslíte si, že před nástupem na tábor stačí pouze prohlášení o bezinfekčnosti nebo je třeba před nástupem i děti otestovat?

6. Souhlasili byste aby Vaše dítě otestoval na táboře proškolený zdravotník?

7. Jaké riziko vnímáte na táboře jako největší?

8. Jaké riziko z přírodních vlivů vnímáte jako největší?

9. Chtěli byste aby děti měli závěrečný táborák i kdyby to v suchém létě znamenalo zvýšené riziko vzniku požáru?

10. Chtěli byste aby tábor byl umístěn vedle řeky i kdyby to automaticky znamenalo že bude umístěn v záplavové oblasti?

11. Vadilo by Vám, kdyby kvůli epidemiologické situaci byli zakázány návštěvy rodičů?

12. Jaké epidemiologické riziko je podle Vás na táboře největší?

13. Jak často si myslíte že by se děti na táboře dlouhém 14 dní měli sprchovat?

14. Vadilo by Vám, kdyby na táboře nebyly splachovací toalety ale pouze suchá záchod umístěný v lese?

15. Vadí Vám, když je vedoucí, který se stará o Vaše děti mladší 18-ti let?

16. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít zdravotník?

17. Odjeli byste jako rodiče během tábora na dovolenou do zahraničí?

18. Žádali byste po táboru náhradu zaplacené částky, kdyby musel být ukončen předčasně z důvodu nějakého z dříve uvedených rizik?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chylinsky, J.Rizika při pořádání letních dětských táborů (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://rizika-deti-tabor-letni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.