Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Rýdl
Šetření:16. 12. 2010 - 05. 01. 2011
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku o sociálních sítích, ať už jste jejich příznivcem nebo odpůrcem.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Poznámka: Na základě vašich odpovědí se nemusejí zobrazit všechny otázky.

Odpovědi respondentů

1. Máte vlastní profil alespoň na jedné sociální síti (např. Facebook, Twitter apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5576,39 %76,39 %  
Ne1723,61 %23,61 %  

Graf

2. Vyberte HLAVNÍ důvod, proč využíváte sociální sítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuální informace na jednom místě.3360 %45,83 %  
Používají je už téměř všichni.1221,82 %16,67 %  
Hry, zábava, odreagování apod.1018,18 %13,89 %  

Graf

3. Jaké je podle vás hlavní negativum sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta času.2036,36 %27,78 %  
Návykovost.1425,45 %19,44 %  
Ztráta soukromí.1425,45 %19,44 %  
Zahlcení zbytečnými informacemi.712,73 %9,72 %  

Graf

4. Je možné, že omezíte používání sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3970,91 %54,17 %  
Ne1629,09 %22,22 %  

Graf

5. Jaký je HLAVNÍ důvod, proč nepoužíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta soukromí.1164,71 %15,28 %  
Ztráta času.423,53 %5,56 %  
Nezajímá mě to.211,76 %2,78 %  

Graf

6. Co by vás přimělo používat sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuální informace na jednom místě.1270,59 %16,67 %  
Kdyby je používali všichni přátelé.423,53 %5,56 %  
Hry, zábava, odreagování apod.15,88 %1,39 %  

Graf

7. Je možné, že si profil založíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1588,24 %20,83 %  
Ano211,76 %2,78 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4968,06 %68,06 %  
Muž2331,94 %31,94 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 233143,06 %43,06 %  
27 - 351419,44 %19,44 %  
24 - 261216,67 %16,67 %  
15 - 181115,28 %15,28 %  
36 - 5034,17 %4,17 %  
51 - 6511,39 %1,39 %  

Graf

10. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3548,61 %48,61 %  
Vysokoškolské2129,17 %29,17 %  
Základní (platí i pro žáky ZŠ a studenty SŠ)1115,28 %15,28 %  
Vyšší odborné34,17 %4,17 %  
Střední bez maturity22,78 %2,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte vlastní profil alespoň na jedné sociální síti (např. Facebook, Twitter apod.)?

 • odpověď Ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ztráta soukromí. na otázku 5. Jaký je HLAVNÍ důvod, proč nepoužíváte sociální sítě?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktuální informace na jednom místě. na otázku 6. Co by vás přimělo používat sociální sítě?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Je možné, že si profil založíte?

7. Je možné, že si profil založíte?

 • odpověď Ne:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktuální informace na jednom místě. na otázku 6. Co by vás přimělo používat sociální sítě?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ztráta soukromí. na otázku 5. Jaký je HLAVNÍ důvod, proč nepoužíváte sociální sítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte vlastní profil alespoň na jedné sociální síti (např. Facebook, Twitter apod.)?

2. Vyberte HLAVNÍ důvod, proč využíváte sociální sítě:

3. Jaké je podle vás hlavní negativum sociálních sítí?

4. Je možné, že omezíte používání sociálních sítí?

5. Jaký je HLAVNÍ důvod, proč nepoužíváte sociální sítě?

6. Co by vás přimělo používat sociální sítě?

7. Je možné, že si profil založíte?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte vlastní profil alespoň na jedné sociální síti (např. Facebook, Twitter apod.)?

2. Vyberte HLAVNÍ důvod, proč využíváte sociální sítě:

3. Jaké je podle vás hlavní negativum sociálních sítí?

4. Je možné, že omezíte používání sociálních sítí?

5. Jaký je HLAVNÍ důvod, proč nepoužíváte sociální sítě?

6. Co by vás přimělo používat sociální sítě?

7. Je možné, že si profil založíte?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rýdl, T.Rizika sociálních sítí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rizika-socialnich-si.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.