Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rizikové faktory v rodině

Rizikové faktory v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Báčová
Šetření:28. 02. 2016 - 25. 03. 2016
Počet respondentů:499
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, vážené respondentky, 

studuji obor sociální práce a sociální pedagogika a ráda bych Vás požádala o vyplněné dotazníku, který je součástí Absolventské práce na téma "Rizikové faktory a možné důsledky nevhodného působení rodiny". Cílem je zmapování rizikových faktorů, se kterými se rodina v současné společnosti potýká. 
Účast ve výzkumu je anonymní, dobrovolná a zúčastnit se může kdokoliv, ať už má problémy v rodině či nikoliv. 

Děkuji za Váš čas. 

 

 

 

 


 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je složení Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina úplná (oba vlastní rodiče)34769,54 %69,54 %  
Rodina neúplná (jeden vlastní rodič)7715,43 %15,43 %  
Rodina doplněná (vlastní rodič, žije v novém manželství s jiným partnerem)5611,22 %11,22 %  
Rodina družská (oba vlastní rodiče bez uzavření manželství)132,61 %2,61 %  
Rodina náhradní (adoptivní rodiče/rodič, pěstouni/pěstoun)61,2 %1,2 %  

Graf

2. Jak byste charakterizovala stabilitu Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pevná (vztahy mezi jednotlivými členy rodiny jsou vyvážené, pevné)33466,93 %66,93 %  
Narušená (závažnější problémy ve vztahu mezi členy rodiny, které nenarušují soudržnost rodiny a netýkají se přímo dětí)12324,65 %24,65 %  
Rozvrácená (závažné problémy ve vztazích mezi členy rodiny, narušují soudržnost rodiny)428,42 %8,42 %  

Graf

3. Jaká výchova ve Vašem dětství převládala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratická (Dítě má přehled o výchově, činnostech. Vychovatel udílí méně příkazů a podporuje iniciativu, působí spíše příkladem než tresty.)18937,88 %37,88 %  
Autokratická (Dochází spíše k rozkazování, hrozbě, trestů, vychovatel málo respektuje přání a potřeby dětí. Důraz kladen na poslušnost, podřízenost dítěte autoritě.)12224,45 %24,45 %  
Styly výchovy se střídaly10721,44 %21,44 %  
Liberální (Slabé řízení, vychovatel řídí dítě málo nebo vůbec. Důraz kladen na ponechání co největší volnosti dítěti bez omezování jeho vlastní aktivity.)448,82 %8,82 %  
Nedokážu posoudit377,41 %7,41 %  

Graf

4. Jaký byl o Vás v dětství projevován zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem opravdový až uspokojivý, dobrý vztah rodičů k dětem37074,15 %74,15 %  
Formální zájem10120,24 %20,24 %  
Nedostatečný zájem či nezájem285,61 %5,61 %  

Graf

5. Myslíte si, že výchova dítěte jedním rodičem může být dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano20340,68 %40,68 %  
Spíše ne15330,66 %30,66 %  
Určitě ano7615,23 %15,23 %  
Určitě ne377,41 %7,41 %  
Nevím306,01 %6,01 %  

Graf

6. Ve svém životě upřednostňuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sňatek27555,11 %55,11 %  
Neupřednostňuji ani jedno, záleží na okolnostech18436,87 %36,87 %  
Svobodné soužití, „na hromádce“408,02 %8,02 %  

Graf

7. Nefunkční manželství je třeba řešit rozvodem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím19539,08 %39,08 %  
Souhlasím11623,25 %23,25 %  
Spíše nesouhlasím10521,04 %21,04 %  
Nevím499,82 %9,82 %  
Nesouhlasím346,81 %6,81 %  

Graf

8. Máte vlastní zkušenost s rozvodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne40180,36 %80,36 %  
Ano9819,64 %19,64 %  

Graf

9. Pokud by Vaše rodina přestala fungovat, uvažovali byste o alternativním řešení pomocí rodinné terapie, či jiné odborné pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano17134,27 %34,27 %  
Určitě ano9118,24 %18,24 %  
Řešit situaci pouze v rodině7014,03 %14,03 %  
Spíše ne7014,03 %14,03 %  
Nevím6613,23 %13,23 %  
Určitě ne316,21 %6,21 %  

Graf

10. Jaká by byla pro Vás hlavní příčina k uskutečnění rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Násilí, kriminalita41082,16 %82,16 %  
Alkoholismus (jiné návykové látky)36272,55 %72,55 %  
Nezájem o rodinu28557,11 %57,11 %  
Nevěra27154,31 %54,31 %  
Rozdílnost povah, zájmů8016,03 %16,03 %  
Finanční důvody469,22 %9,22 %  
neschopnost kompromisu 163,21 %3,21 %  
Ani jedno122,4 %2,4 %  
u nevery zalezi na okolnostech a castosti10,2 %0,2 %  
v každém životním období jiná10,2 %0,2 %  
nuda10,2 %0,2 %  
slíbila jsem lásku, úctu věrnost, dokud nás smrt nerozdělí, takže asi ani jedno10,2 %0,2 %  
vstup do náboženství během manželství10,2 %0,2 %  
trápení se v manželství10,2 %0,2 %  
až toho budu mít všeho po krk10,2 %0,2 %  
nevím10,2 %0,2 %  
Nevěra spíše ze strany důvěry, než samotného aktu. Sex je sex. Neupřímnost je horší.10,2 %0,2 %  
nezájem partnera o mne10,2 %0,2 %  
Alkoholismus, násilí, kriminalita, mezájem o rodinu10,2 %0,2 %  
ztráta důvěry10,2 %0,2 %  
Apatie vůči světu10,2 %0,2 %  
V současné době mám velké problémy s manželem mající závažnou psychickou nemoc, nad kterou nemá náhlade10,2 %0,2 %  
že by chtěl odejít manžel10,2 %0,2 %  

Graf

11. Jaké rizikové faktory týkající se rodin považujete za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěra32765,53 %65,53 %  
Alkoholismus (jiné návykové látky)30260,52 %60,52 %  
Násilí, kriminalita28156,31 %56,31 %  
Neschopnost kompromisu25751,5 %51,5 %  
Nezájem o rodinu21943,89 %43,89 %  
Finanční důvody15831,66 %31,66 %  
Rozdílnost povah, zájmů12324,65 %24,65 %  
Ani jedno40,8 %0,8 %  
nesjednocené názory na výchpvi dětí10,2 %0,2 %  
citové odcizení10,2 %0,2 %  
neschopnost správné komunikace mezi manžely10,2 %0,2 %  
špatná komunikace 10,2 %0,2 %  
nezralost10,2 %0,2 %  
Vlastně všechny, ale v rozdílných pořadích a spíš se domnívám, že se prolínají.10,2 %0,2 %  
nulová komunikace10,2 %0,2 %  
workoholismus a málo času s rodinou10,2 %0,2 %  
nevěra+alkoholismus a násilí10,2 %0,2 %  
psychická nemoc10,2 %0,2 %  
nedostatek lásky10,2 %0,2 %  
nedokážu posoudit, neznám situaci v tolika rodinách, abych dokázala hodnotit10,2 %0,2 %  
neshody, nejednota, neodpuštění10,2 %0,2 %  

Graf

12. Máte osobní zkušenost s rizikovými faktory ve vlastní rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Citové odcizení14028,06 %28,06 %  
Rozdílné názory na výchovu11222,44 %22,44 %  
Nevěra11022,04 %22,04 %  
Nedostatek finančních prostředků8917,84 %17,84 %  
Nemoc, úmrtí v rodině8617,23 %17,23 %  
Nezájem o rodinu8116,23 %16,23 %  
Vliv širší rodiny, okolí6713,43 %13,43 %  
žádné367,21 %7,21 %  
Týrání dítěte či dospělého275,41 %5,41 %  
Upřednostňování kariéry265,21 %5,21 %  
Handicap v rodině234,61 %4,61 %  
nemám234,61 %4,61 %  
ne224,41 %4,41 %  
nic51 %1 %  
alkoholismus40,8 %0,8 %  
Zadne20,4 %0,4 %  
nemám zkušenost20,4 %0,4 %  
-20,4 %0,4 %  
při tvorbě této otázky jste nemysla, že?10,2 %0,2 %  
Žádnÿch si nejsem vědoma10,2 %0,2 %  
návykové látky10,2 %0,2 %  
Nekompatibilní povahy10,2 %0,2 %  
psychický teror10,2 %0,2 %  
Nemám osobní zkušenost (toto by neměla být povinná otázka)10,2 %0,2 %  
nevím - asi nic10,2 %0,2 %  
gamblerství10,2 %0,2 %  
nemám (tato odpověď mi zde trochu chybí..)10,2 %0,2 %  
Nemohu uvést ani jedno. Mám obrovské štěstí. Okolí si někdy myslí, že jsme extrém .. máme opravdu pevné vztahy a ani jeden rizikový faktor nemohu uvést. Miluju celou svou rodinu!! A děkuji za ně každý den. :)10,2 %0,2 %  
Alkohol10,2 %0,2 %  
Nedělení se o peníze10,2 %0,2 %  
nemám zkušenosti10,2 %0,2 %  
Alkoholismus, automaty10,2 %0,2 %  
Přestali se milovat, dodnes jsou však přáteli a vnímám je jako ukázkový příklad.10,2 %0,2 %  
žádný10,2 %0,2 %  
převeliký zájem10,2 %0,2 %  
nemám osobní zkušenost10,2 %0,2 %  
Ani jedno10,2 %0,2 %  
Chybí tu možnost, že nemám10,2 %0,2 %  
asi nemam10,2 %0,2 %  
žádné rizikové faktory10,2 %0,2 %  
Nevím10,2 %0,2 %  
alkohol, násilí na dospělého10,2 %0,2 %  
alhokolismus10,2 %0,2 %  
hádky v rodině10,2 %0,2 %  
Alkoholismus a násilí10,2 %0,2 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena40480,96 %80,96 %  
Muž9519,04 %19,04 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 30 let29559,12 %59,12 %  
31 – 45 let8717,43 %17,43 %  
46 – 60 let469,22 %9,22 %  
0 – 15 let408,02 %8,02 %  
61 a více let316,21 %6,21 %  

Graf

15. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/svobodná31663,33 %63,33 %  
Ženatý/vdaná12124,25 %24,25 %  
Rozvedený/rozvedená357,01 %7,01 %  
Vdovec/vdova224,41 %4,41 %  
Vdaný/vdaná51 %1 %  

Graf

16. Pocházíte z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město27454,91 %54,91 %  
Obec17234,47 %34,47 %  
Městys/malé městečko5310,62 %10,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Máte vlastní zkušenost s rozvodem?

  • odpověď Ano:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvedený/rozvedená na otázku 15. Rodinný stav:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je složení Vaší rodiny?

2. Jak byste charakterizovala stabilitu Vaší rodiny?

3. Jaká výchova ve Vašem dětství převládala?

4. Jaký byl o Vás v dětství projevován zájem?

5. Myslíte si, že výchova dítěte jedním rodičem může být dostačující?

6. Ve svém životě upřednostňuji:

7. Nefunkční manželství je třeba řešit rozvodem.

8. Máte vlastní zkušenost s rozvodem?

9. Pokud by Vaše rodina přestala fungovat, uvažovali byste o alternativním řešení pomocí rodinné terapie, či jiné odborné pomoci?

10. Jaká by byla pro Vás hlavní příčina k uskutečnění rozvodu?

11. Jaké rizikové faktory týkající se rodin považujete za nejčastější?

12. Máte osobní zkušenost s rizikovými faktory ve vlastní rodině?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Kolik Vám je let?

15. Rodinný stav:

16. Pocházíte z:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je složení Vaší rodiny?

2. Jak byste charakterizovala stabilitu Vaší rodiny?

3. Jaká výchova ve Vašem dětství převládala?

4. Jaký byl o Vás v dětství projevován zájem?

5. Myslíte si, že výchova dítěte jedním rodičem může být dostačující?

6. Ve svém životě upřednostňuji:

7. Nefunkční manželství je třeba řešit rozvodem.

8. Máte vlastní zkušenost s rozvodem?

9. Pokud by Vaše rodina přestala fungovat, uvažovali byste o alternativním řešení pomocí rodinné terapie, či jiné odborné pomoci?

10. Jaká by byla pro Vás hlavní příčina k uskutečnění rozvodu?

11. Jaké rizikové faktory týkající se rodin považujete za nejčastější?

12. Máte osobní zkušenost s rizikovými faktory ve vlastní rodině?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Kolik Vám je let?

15. Rodinný stav:

16. Pocházíte z:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Báčová, P.Rizikové faktory v rodině (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://rizikove-faktory-v-rodine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.