Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Redesign hudebního festivalu ROCK FOR PEOPLE

Redesign hudebního festivalu ROCK FOR PEOPLE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Dvořáková
Šetření:16. 04. 2013 - 23. 04. 2013
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Ahoj,

prosím o vyplnění dotazníku, který se týká změny corporate designu festivalu Rock for People. Dotazník je anonymní a výsledky výzkumu budou použity pro mou bakalářskou práci v rámci studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dotazník Vám zabere jen chvilku času, žádné otevřené otázky ;)

 

Předem moc děkuji za vyplnění,

 

Veronika Dvořáková

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnil/a jste se někdy hudebního festivalu Rock for People?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8168,64 %68,64 %  
ne3731,36 %31,36 %  

Graf

2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20126276,54 %52,54 %  
20113037,04 %25,42 %  
2010 nebo dříve2530,86 %21,19 %  

Graf

3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5365,43 %44,92 %  
ne2834,57 %23,73 %  

Graf

4. Když srovnáte design plakátu z roku 2009,2010 a 2011,2012, které na Vás z pohledu účastníka působí lépe? Odkaz na plakáty: http://veronikadvorakova90.rajce.idnes.cz/Plakaty_Rock_for_People/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plakáty z roku 2011, 20126276,54 %52,54 %  
plakáty z roku 2010, 20111923,46 %16,1 %  

Graf

5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6479,01 %54,24 %  
ne1720,99 %14,41 %  

Graf

6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zábavný vs. nudnýalternativní-0.7530.433
inovativní vs. zastaralýalternativní-0.7280.469
pozitivní vs. negativníalternativní-0.8770.232
kolektivní vs. individuálníalternativní-0.6790.539
hravý vs. seriózníalternativní-0.7780.395
přátelský vs. nepřátelskýalternativní-0.9010.188
vkusný vs. nevkusnýalternativní-0.580.663

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Znáte webové stránky festivalu Rock for People?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6985,19 %58,47 %  
ne1214,81 %10,17 %  

Graf

8. Když se podíváte na webové stránky festivalu: http://www.rockforpeople.cz/, myslíte si, že design stránek vkusně koresponduje s tištěnými propagačními prostředky? (plakáty)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7997,53 %66,95 %  
ne22,47 %1,69 %  

Graf

9. Když se podíváte na facebook festivalu Rock for People: http://www.facebook.com/rockforpeople?fref=ts, myslíte si že svým designem vhodně koresponduje s webem a tištěnými propagačními prostředky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6985,19 %58,47 %  
ne1214,81 %10,17 %  

Graf

10. Berete vhodně zvolený design propagačních prostředků festivalu jako plus, když se rozhodujete o koupi vstupenky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5365,43 %44,92 %  
ne2834,57 %23,73 %  

Graf

11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
pozitivně vs. negativně2-1-0-1-2-1.1730.859

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5467,5 %45,76 %  
nevím1822,5 %15,25 %  
ne810 %6,78 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5162,96 %43,22 %  
muž3037,04 %25,42 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-225264,2 %44,07 %  
23-261619,75 %13,56 %  
27-3044,94 %3,39 %  
31-3544,94 %3,39 %  
15-1833,7 %2,54 %  
35-4522,47 %1,69 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium s maturitou4049,38 %33,9 %  
střední odborné s maturitou2125,93 %17,8 %  
vysoké Bc. stupeň67,41 %5,08 %  
vysoké Mgr./Ing./..dr. stupeň56,17 %4,24 %  
vyšší odborné44,94 %3,39 %  
základní33,7 %2,54 %  
střední odborné22,47 %1,69 %  

Graf

16. Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5871,6 %49,15 %  
pracující1822,22 %15,25 %  
nezaměstnaný33,7 %2,54 %  
na mateřské dovolené22,47 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?

 • odpověď 2012:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -2 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?

6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?

 • odpověď hravý [alternativní] seriózní: -1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -1 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavný [alternativní] nudný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní [alternativní] individuální: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Jste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vkusný [alternativní] nevkusný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 23-26 na otázku 14. Kolik Vám je let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní [alternativní] negativní: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovativní [alternativní] zastaralý: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2010 nebo dříve na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plakáty z roku 2011, 2012 na otázku 4. Když srovnáte design plakátu z roku 2009,2010 a 2011,2012, které na Vás z pohledu účastníka působí lépe? Odkaz na plakáty: http://veronikadvorakova90.rajce.idnes.cz/Plakaty_Rock_for_People/
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Když se podíváte na facebook festivalu Rock for People: http://www.facebook.com/rockforpeople?fref=ts, myslíte si že svým designem vhodně koresponduje s webem a tištěnými propagačními prostředky?
 • odpověď inovativní [alternativní] zastaralý: -1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -2 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2011 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2012 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Znáte webové stránky festivalu Rock for People?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vkusný [alternativní] nevkusný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-22 na otázku 14. Kolik Vám je let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plakáty z roku 2011, 2012 na otázku 4. Když srovnáte design plakátu z roku 2009,2010 a 2011,2012, které na Vás z pohledu účastníka působí lépe? Odkaz na plakáty: http://veronikadvorakova90.rajce.idnes.cz/Plakaty_Rock_for_People/
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hravý [alternativní] seriózní: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Jste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavný [alternativní] nudný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
 • odpověď kolektivní [alternativní] individuální: -1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2011 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 16. Vaše zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Jste?
 • odpověď pozitivní [alternativní] negativní: -1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vkusný [alternativní] nevkusný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hravý [alternativní] seriózní: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní [alternativní] individuální: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavný [alternativní] nudný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
 • odpověď přátelský [alternativní] nepřátelský: -1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2011 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní [alternativní] individuální: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Berete vhodně zvolený design propagačních prostředků festivalu jako plus, když se rozhodujete o koupi vstupenky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Jste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavný [alternativní] nudný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovativní [alternativní] zastaralý: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2012 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 16. Vaše zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-22 na otázku 14. Kolik Vám je let?
 • odpověď vkusný [alternativní] nevkusný: -1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -2 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
 • odpověď zábavný [alternativní] nudný: -1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vkusný [alternativní] nevkusný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Berete vhodně zvolený design propagačních prostředků festivalu jako plus, když se rozhodujete o koupi vstupenky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi plakáty z roku 2011, 2012 na otázku 4. Když srovnáte design plakátu z roku 2009,2010 a 2011,2012, které na Vás z pohledu účastníka působí lépe? Odkaz na plakáty: http://veronikadvorakova90.rajce.idnes.cz/Plakaty_Rock_for_People/
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -2 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2011 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 16. Vaše zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hravý [alternativní] seriózní: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -1 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní [alternativní] individuální: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovativní [alternativní] zastaralý: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Znáte webové stránky festivalu Rock for People?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelský [alternativní] nepřátelský: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní [alternativní] negativní: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-22 na otázku 14. Kolik Vám je let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2012 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?

7. Znáte webové stránky festivalu Rock for People?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-22 na otázku 14. Kolik Vám je let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2012 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -2 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 16. Vaše zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vkusný [alternativní] nevkusný: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Jste?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi inovativní [alternativní] zastaralý: -1 na otázku 6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Když se podíváte na facebook festivalu Rock for People: http://www.facebook.com/rockforpeople?fref=ts, myslíte si že svým designem vhodně koresponduje s webem a tištěnými propagačními prostředky?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně [2-1-0-1-2] negativně: -2 na otázku 11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Jste?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 16. Vaše zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-22 na otázku 14. Kolik Vám je let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2011 na otázku 2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Vaše zaměstnání?

 • odpověď student:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium s maturitou na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnil/a jste se někdy hudebního festivalu Rock for People?

2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?

3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?

4. Když srovnáte design plakátu z roku 2009,2010 a 2011,2012, které na Vás z pohledu účastníka působí lépe? Odkaz na plakáty: http://veronikadvorakova90.rajce.idnes.cz/Plakaty_Rock_for_People/

5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)

6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?

7. Znáte webové stránky festivalu Rock for People?

8. Když se podíváte na webové stránky festivalu: http://www.rockforpeople.cz/, myslíte si, že design stránek vkusně koresponduje s tištěnými propagačními prostředky? (plakáty)

9. Když se podíváte na facebook festivalu Rock for People: http://www.facebook.com/rockforpeople?fref=ts, myslíte si že svým designem vhodně koresponduje s webem a tištěnými propagačními prostředky?

10. Berete vhodně zvolený design propagačních prostředků festivalu jako plus, když se rozhodujete o koupi vstupenky?

11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?

12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?

13. Jste?

14. Kolik Vám je let?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnil/a jste se někdy hudebního festivalu Rock for People?

2. V jakém roce jste se hudebního festivalu zůčastil/a?

3. Je Vám známo o proběhlém redesignu festivalu Rock for People v roce 2011?

4. Když srovnáte design plakátu z roku 2009,2010 a 2011,2012, které na Vás z pohledu účastníka působí lépe? Odkaz na plakáty: http://veronikadvorakova90.rajce.idnes.cz/Plakaty_Rock_for_People/

5. Setkal/a jste se již v minulosti s novým designem festivalu Rock for People? (na ulici, na festivalu, na webu)

6. Když se zaměříte na design plakátů z roku 2011 a 2012 (v odkazu z otázky č. 4), jak na Vás působí?

7. Znáte webové stránky festivalu Rock for People?

8. Když se podíváte na webové stránky festivalu: http://www.rockforpeople.cz/, myslíte si, že design stránek vkusně koresponduje s tištěnými propagačními prostředky? (plakáty)

9. Když se podíváte na facebook festivalu Rock for People: http://www.facebook.com/rockforpeople?fref=ts, myslíte si že svým designem vhodně koresponduje s webem a tištěnými propagačními prostředky?

10. Berete vhodně zvolený design propagačních prostředků festivalu jako plus, když se rozhodujete o koupi vstupenky?

11. Jak vnímáte redesign propagačních prostředků festivalu Rock for People?

12. Uvažujete se na základě zkušeností z festivalu zúčastnit i v roce 2013?

13. Jste?

14. Kolik Vám je let?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, V.Redesign hudebního festivalu ROCK FOR PEOPLE (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rock-for-people-redesign.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.