Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup rodičů k náplni volného času dětí se zaměřením na média

Přístup rodičů k náplni volného času dětí se zaměřením na média

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vaňková
Šetření:21. 04. 2012 - 21. 05. 2012
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):53 / 23.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

následující dotazník "Přístup rodičů k náplni a průběhu volného času dětí a mládeže se zaměřením na média" mi poslouží jako podklad pro vypracování stejnojmenné diplomové práce. Vyplnění dotazníku Vám nezabere moc času. Budu Vám velmi vděčná, pomůžete-li mi tímto k vypracování práce založené na kvalitních datech.

Dotazník může vyplnit rodič nebo dítě - ošetřeno otázkou v dotazníku. Dotazník může být vyplněn vícekrát na jednom počítači (nebo připojení). Je tedy například možné, aby dotazník vyplnil rodič (třeba i vícekrát - za každé své dítě) a poté i jeho děti. Dotazník je určen pro děti navštěvující základní školu a tedy i pro rodiče, jejichž děti navštěvují základní školu.

Dotazník pro rodiče obsahuje 27 otázek a pro děti 25 otázek.

 

Děkuji za vyplnění a přeji hezký den.

 

Lucie Vaňková

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič nebo jsi dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem rodičotázka č. 2, jsem dítěotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem dítě7456,92 %56,92 %  
jsem rodič5643,08 %43,08 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4173,21 %31,54 %  
muž1526,79 %11,54 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 31 let3969,64 %30 %  
do 30 let1730,36 %13,08 %  

Graf

4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71017,86 %7,69 %  
6916,07 %6,92 %  
8814,29 %6,15 %  
10610,71 %4,62 %  
1458,93 %3,85 %  
1247,14 %3,08 %  
947,14 %3,08 %  
1135,36 %2,31 %  
323,57 %1,54 %  
1523,57 %1,54 %  
ostatní odpovědi 20
2
13
35,36 %2,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.96
Minimum:3
Maximum:15
Variační rozpětí:12
Rozptyl:7.76
Směrodatná odchylka:2.79
Medián:8
Modus:7

Graf

5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4478,57 %33,85 %  
ne1221,43 %9,23 %  

Graf

6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11125 %8,46 %  
336,82 %2,31 %  
236,82 %2,31 %  
půl hodiny24,55 %1,54 %  
024,55 %1,54 %  
pouze průměrně 1xtýdně 1 hodinu12,27 %0,77 %  
dvakrát týdně hodinu12,27 %0,77 %  
tři hodiny12,27 %0,77 %  
4-5 hodin12,27 %0,77 %  
čtyři12,27 %0,77 %  
ostatní odpovědi 15
5
nechodí na pc, jen příležitostně
denně ne, ale když zasedne, tak hodinku
1-2
jednu hodinu
jednu
méně než 30 minut
4-5
cca 2x týdně 1 hodinu
méně nž jednu
1hodinu
vcelku hodně, 6hodin
necelou hodinu
1 až 3 hodiny
ninmálně hodinu, o volných dnech víc
Méně než 1
1 hodinu
1840,91 %13,85 % 

Graf

7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k zábavě (hraní her, filmy, hudba) 4090,91 %30,77 %  
k práci, domácím úkolům1943,18 %14,62 %  
k brouzdání po internetu a sociálních sitích1022,73 %7,69 %  
k jinému účelu36,82 %2,31 %  

Graf

8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3886,36 %29,23 %  
ne613,64 %4,62 %  

Graf

9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musí se zeptat2863,64 %21,54 %  
může bez dovolení1636,36 %12,31 %  

Graf

10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3170,45 %23,85 %  
nedokážu posoudit1022,73 %7,69 %  
ano36,82 %2,31 %  

Graf

11. Sleduje Vaše dítě televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5394,64 %40,77 %  
ne35,36 %2,31 %  

Graf

12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3973,58 %30 %  
ano1426,42 %10,77 %  

Graf

13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21426,42 %10,77 %  
11018,87 %7,69 %  
dvě35,66 %2,31 %  
hodinu23,77 %1,54 %  
dvě hodiny23,77 %1,54 %  
0,523,77 %1,54 %  
523,77 %1,54 %  
2-323,77 %1,54 %  
jednu hodinu23,77 %1,54 %  
průměrně 2-3x týdně max. 1hod.11,89 %0,77 %  
ostatní odpovědi 1-2
max.1
3
jednu
méně než 1 hodinu
cca 2 hodiny
méně než půl hodiny
2 hodiny
1hodinu
minimum
maximálně 1 hodinu
Méně než 1
max 5 hodin týdně
1324,53 %10 % 

Graf

14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořady pro děti3667,92 %27,69 %  
filmy a seriály2445,28 %18,46 %  
dokumenty, zpravodajství a naučné pořady1324,53 %10 %  
soutěže a reality show1120,75 %8,46 %  
na něco jiného47,55 %3,08 %  

Graf

15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4584,91 %34,62 %  
ne815,09 %6,15 %  

Graf

16. Díváte se společně s dítětem na televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3260,38 %24,62 %  
ano2037,74 %15,38 %  
ne11,89 %0,77 %  

Graf

17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
může bez dovolení2750,94 %20,77 %  
musí se zeptat2649,06 %20 %  

Graf

18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4381,13 %33,08 %  
nedokážu posoudit916,98 %6,92 %  
ano11,89 %0,77 %  

Graf

19. Má Vaše dítě mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3155,36 %23,85 %  
ne2544,64 %19,23 %  

Graf

20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má klasický telefon2374,19 %17,69 %  
má chytrý telefon825,81 %6,15 %  

Graf

21. Proč má Vaše dítě právě tento typ telefonu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby měl dobrý mobil

Aby nebyl out.

abych se mu jen dovolala

Bere si jej ve výjímečných případech, když to vyžaduje situace. Na to klasický telefon stačí.

byl levný

cena

cena

cena a funkce odpovídají možnoswtem rodinného rozpočtu

Dojíždí do školy autobusem, potřebuji tento způsob kontroly, abych věděla že dorazil v pořádku. Na jeho mobilu není kredit, nemůže sám nikam volat ani psát.

je dostačující

je jednoduchý

Jen pro případ kontroly.

má funkce, které potřebujeme využívat (systém upomínek), je to technologie, která má perspektivu v budoucnosti, takže by měla umět ovládat podobná zařízení, byl cenově dostupný (cca 2500 kč - stejně jako jiné levné telefony)

má více potřebných funkcí

Malému dítěti stačí, aby se dovolalo rodičům, nepotřebuje mít tisíc zbytečností v mobilu.

Na chytrý ještě není dostatečně zralý.

Na volání postačí.

nahravá si hudbu, fotí

Není potřeba mít chytrý telefon. Musí být hlavně snadno zastihnutelný.

neni treba lepsi

potřebuje pouze základní funkce, tzn. volání a psaní sms

Pouze pro komunikaci

Stačí mu

stačí mu pro volání a hry

Stačí mu to - jen, aby byl vždy k dostižení.

Telefon slouží pro kontrolu dítěte a je dostatečný k účelu pro který byl pořízen

vlastní zájem dítěte

vybral si ho sam

vybral si ho, v rámci finačního limitu, který měl

vybrala si ho a sama zaplatila ze svého kapesného

vyhovuje potřebě pro kterou ho má

22. Kolik hodin denně Vaše dítě používá mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
139,68 %2,31 %  
půl hodiny26,45 %1,54 %  
226,45 %1,54 %  
nevím26,45 %1,54 %  
20 minut26,45 %1,54 %  
026,45 %1,54 %  
0,213,23 %0,77 %  
10minut13,23 %0,77 %  
deset13,23 %0,77 %  
max. 0,513,23 %0,77 %  
ostatní odpovědi 10min
5 minut
dle potřeby, v průměru méně než 10 minut
nejsou to hodiny jen hovor či dva
Půl hodiny ráno, hodinu odpoledne.
Minimálně.
0,5
24 hodin denně
moc ne, jen když nutně něco potřebuje.
nevím přesně, ale určitě hopdně, např poslech hudby neměřím
Výjímečně
do 1
málo
0.5h
1445,16 %10,77 % 

Graf

23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k volání a esemeskování2890,32 %21,54 %  
k zábavě (hraní her, poslech hudby)929,03 %6,92 %  
k jinému účelu516,13 %3,85 %  
k brouzdání po internetu a sociálních sítích39,68 %2,31 %  

Graf

24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, kontroluji1651,61 %12,31 %  
ne, nekontroluji1548,39 %11,54 %  

Graf

25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, kontroluji2890,32 %21,54 %  
ne, nekontroluji39,68 %2,31 %  

Graf

26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2270,97 %16,92 %  
ano516,13 %3,85 %  
nedokážu posoudit412,9 %3,08 %  

Graf

27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport3766,07 %28,46 %  
čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování3257,14 %24,62 %  
manuální práce (kutilství, chovatelství,…)1628,57 %12,31 %  
něco jiného1628,57 %12,31 %  
nicnedělání (relaxování, odpočinek,…)1323,21 %10 %  

Graf

28. Kolik hodin denně se Vaše dítě věnuje těmto činnostem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21221,43 %9,23 %  
458,93 %3,85 %  
147,14 %3,08 %  
335,36 %2,31 %  
hodinu23,57 %1,54 %  
523,57 %1,54 %  
623,57 %1,54 %  
3 hodiny23,57 %1,54 %  
min. 2 hod.11,79 %0,77 %  
dvě hodiny11,79 %0,77 %  
ostatní odpovědi pět hodin
čtyři
devět
0
5-6
2hodiny
3-4hodiny
občas
minimálně dvě
2-3 hodiny
2 hod
cca 3-4 hodiny, o víkendu více.
nevím
většinu volného času
8hodin(PC+TV+sport)
2 až 4 hodiny
4, většinou celé odpoledne, ev. celý víkend
sport 2
Jakmile má hotové věci do školy, může se jít věnovat svým zálibám - čtení, malování, stavění atd. Takže 2 hodiny denně.
Asi 2 - 3
1 hod
5h
2239,29 %16,92 % 

Graf

29. Jsi dívka nebo chlapec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka5067,57 %38,46 %  
chlapec2432,43 %18,46 %  

Graf

30. Jaký je Tvůj věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201114,86 %8,46 %  
1779,46 %5,38 %  
1879,46 %5,38 %  
2268,11 %4,62 %  
1956,76 %3,85 %  
2456,76 %3,85 %  
2156,76 %3,85 %  
1645,41 %3,08 %  
1445,41 %3,08 %  
2334,05 %2,31 %  
ostatní odpovědi 13
15
9
27
12
8
10
25
6
26
56
33
1722,97 %13,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.88
Minimum:9
Maximum:27
Variační rozpětí:18
Rozptyl:14.14
Směrodatná odchylka:3.76
Medián:19
Modus:20

Graf

31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7297,3 %55,38 %  
ne22,7 %1,54 %  

Graf

32. Kolik hodin denně trávíš u počítače?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4811,11 %6,15 %  
5811,11 %6,15 %  
379,72 %5,38 %  
879,72 %5,38 %  
668,33 %4,62 %  
234,17 %2,31 %  
1034,17 %2,31 %  
dvě22,78 %1,54 %  
122,78 %1,54 %  
1422,78 %1,54 %  
ostatní odpovědi 7
1,45
pět
Jak kdy, v "pracovním" týdnu téměř vůbec, odpoledne v pátek a o víkendu poměrně více, třeba i 4 hodiny
1/2 hod
2-3, někdy méně, někdy více
dvě hodiny
Velmi mnoho
12
2 hodiny
3 hodiny
hooodně
jednu až dvě
v průměru 6 hodin
nepočítám
3-4
12-14 (práce)
4 hodiny
5-10
3-5
velmi vela az8
Hodně
1-2 hodiny
2433,33 %18,46 % 

Graf

33. K čemu nejčastěji používáš počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k brouzdání po internetu a sociálních sítích5373,61 %40,77 %  
k práci, domácím úkolům5272,22 %40 %  
k zábavě (hraní her, filmy, hudba)5069,44 %38,46 %  
k jinému účelu912,5 %6,92 %  

Graf

34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4562,5 %34,62 %  
ano2737,5 %20,77 %  

Graf

35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6488,89 %49,23 %  
ano811,11 %6,15 %  

Graf

36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
můžu bez dovolení6793,06 %51,54 %  
musím se zeptat56,94 %3,85 %  

Graf

37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6184,72 %46,92 %  
ano1115,28 %8,46 %  

Graf

38. Sleduješ televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 39, neotázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5371,62 %40,77 %  
ne2128,38 %16,15 %  

Graf

39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2750,94 %20,77 %  
ano2649,06 %20 %  

Graf

40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21833,96 %13,85 %  
11018,87 %7,69 %  
347,55 %3,08 %  
435,66 %2,31 %  
dvě23,77 %1,54 %  
půl hodiny11,89 %0,77 %  
1 max.11,89 %0,77 %  
611,89 %0,77 %  
1011,89 %0,77 %  
cca 1 hod denně11,89 %0,77 %  
ostatní odpovědi 0,5
1 hodinu
taky hodně
dvě až tři
1-2
2 hodiny
3hodiny
5
nwm
Hodně
1-2 hodiny
1120,75 %8,46 % 

Graf

41. Na co se v televizi obvykle díváš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filmy a seriály4483,02 %33,85 %  
dokumenty, zpravodajství a naučné pořady2037,74 %15,38 %  
soutěže a reality show1222,64 %9,23 %  
na něco jiného815,09 %6,15 %  
pořady pro děti47,55 %3,08 %  

Graf

42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3769,81 %28,46 %  
ano1630,19 %12,31 %  

Graf

43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, můžu si ji pustit i bez dovolení4992,45 %37,69 %  
ano, musím se zetat47,55 %3,08 %  

Graf

44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4788,68 %36,15 %  
ano611,32 %4,62 %  

Graf

45. Máš mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 46, neotázka č. 52].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7297,3 %55,38 %  
ne22,7 %1,54 %  

Graf

46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám chytrý telefon4156,94 %31,54 %  
mám klasický telefon3143,06 %23,85 %  

Graf

47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11115,28 %8,46 %  
368,33 %4,62 %  
268,33 %4,62 %  
2468,33 %4,62 %  
734,17 %2,31 %  
522,78 %1,54 %  
10 minut22,78 %1,54 %  
1522,78 %1,54 %  
celý den11,39 %0,77 %  
15 min11,39 %0,77 %  
ostatní odpovědi 30minut
Záleží na situaci, moc ne, když už tak na hudbu, focení a podobně
5 minut
15min
v průběhu dne několikrát
Zapnutý ho mám 24 hodin denně..
16
podle množství hovorů a zpráv, někdy jako GPS navigaci ale na prohlížení mailů, když je třeba
3 hodiny
0,2
podle toho jestli někdo volá nebo ne
2 hodiny
pořád
max 30 minut
jednu až dvě
když potřebují
0,5-1
10
60
0
většinu dne
10 min.
Skoro vůbec
25
ne více jako půl hodiny denně
10hodin
ked sa to vyzaduje, 2
0,5
jednu
12
celej den
neustále
3244,44 %24,62 % 

Graf

48. K čemu používáš mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k volání a esemeskování6995,83 %53,08 %  
k zábavě (hraní her, poslech hudby)2636,11 %20 %  
k brouzdání po internetu a sociálních sítích2331,94 %17,69 %  
k jinému účelu912,5 %6,92 %  

Graf

49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6387,5 %48,46 %  
ano912,5 %6,92 %  

Graf

50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4258,33 %32,31 %  
ne3041,67 %23,08 %  

Graf

51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6488,89 %49,23 %  
ano811,11 %6,15 %  

Graf

52. Máš i jiné zájmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování5371,62 %40,77 %  
sport4763,51 %36,15 %  
nicnedělání (relaxování, odpočinek,…)4358,11 %33,08 %  
něco jiného2229,73 %16,92 %  
ruční práce (kutilství, chovatelství,…)2027,03 %15,38 %  

Graf

53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21013,51 %7,69 %  
4912,16 %6,92 %  
179,46 %5,38 %  
368,11 %4,62 %  
545,41 %3,08 %  
034,05 %2,31 %  
1222,7 %1,54 %  
822,7 %1,54 %  
1 hodinu22,7 %1,54 %  
8 hodin11,35 %0,77 %  
ostatní odpovědi devět
1, záleží na dni v týdnu :)
tři
3-4
10
Nedokážu jednoduše určit..
různě, podle možností, počasí, množství práce do školy apod.
30 minut
2-4
někdy 0 někdy 3
málo
jednu až šest
6
nepočítám to
průměrně 3-5
24
2-5
4- více
2hodiny
Podle času cca 3 hodiny denně
furt
je to různé, jeden den trávím čas na počítači, druhý den dělám jiné aktivity
Podle vytížení ve škole a v práci, během velkého vytížení sotva hodinu denně o prázdninách klidně celý den
Podle povinností i celý den
dvě
7
20
3-4 hodiny
2837,84 %21,54 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 31 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste rodič nebo jsi dítě?

 • odpověď jsem dítě:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 16 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžu bez dovolení na otázku 36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můžu si ji pustit i bez dovolení na otázku 43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Máš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, poslech hudby) na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dívka na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 56 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
 • odpověď jsem rodič:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 3. Jaký je Váš věk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 31 let na otázku 3. Jaký je Váš věk?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 8 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 12 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sitích na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Sleduje Vaše dítě televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořady pro děti na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi má klasický telefon na otázku 20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi manuální práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 28. Kolik hodin denně se Vaše dítě věnuje těmto činnostem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 6 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

3. Jaký je Váš věk?

 • odpověď nad 31 let:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 12 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:

 • odpověď < 2 - 6 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dítě na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 16 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžu bez dovolení na otázku 36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můžu si ji pustit i bez dovolení na otázku 43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Máš mobilní telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, poslech hudby) na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?

5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sitích na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi má klasický telefon na otázku 20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?

 • odpověď k zábavě (hraní her, filmy, hudba) :
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sitích na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?

11. Sleduje Vaše dítě televizi?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 3. Jaký je Váš věk?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 8 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořady pro děti na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 28. Kolik hodin denně se Vaše dítě věnuje těmto činnostem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi má klasický telefon na otázku 20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem rodič na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 6 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 31 let na otázku 3. Jaký je Váš věk?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?

 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?

 • odpověď pořady pro děti:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 8 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořady pro děti na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?

19. Má Vaše dítě mobilní telefon?

 • odpověď ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sitích na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi má klasický telefon na otázku 20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?

23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?

 • odpověď k volání a esemeskování:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?

25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?

 • odpověď ano, kontroluji:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi má klasický telefon na otázku 20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?

30. Jaký je Tvůj věk?

 • odpověď < - 6 >:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 31 let na otázku 3. Jaký je Váš věk?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 12 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sitích na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi má klasický telefon na otázku 20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekontroluji na otázku 24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kontroluji na otázku 25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi manuální práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem rodič na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Sleduje Vaše dítě televizi?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořady pro děti na otázku 14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 16. Díváte se společně s dítětem na televizi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí se zeptat na otázku 9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi může bez dovolení na otázku 17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Má Vaše dítě mobilní telefon?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 8 > na otázku 4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 3. Jaký je Váš věk?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 28. Kolik hodin denně se Vaše dítě věnuje těmto činnostem?

31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 56 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžu bez dovolení na otázku 36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, poslech hudby) na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Máš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můžu si ji pustit i bez dovolení na otázku 43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dítě na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 16 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dívka na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?

33. K čemu nejčastěji používáš počítač?

 • odpověď k brouzdání po internetu a sociálních sítích:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
 • odpověď k práci, domácím úkolům:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
 • odpověď k zábavě (hraní her, filmy, hudba):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?

35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžu bez dovolení na otázku 36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 56 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?

36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?

 • odpověď můžu bez dovolení:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Máš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, poslech hudby) na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 56 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dítě na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?

37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?

38. Sleduješ televizi?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můžu si ji pustit i bez dovolení na otázku 43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 16 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?

41. Na co se v televizi obvykle díváš?

 • odpověď filmy a seriály:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?

43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?

 • odpověď ne, můžu si ji pustit i bez dovolení:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?

44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?

45. Máš mobilní telefon?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžu bez dovolení na otázku 36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, poslech hudby) na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můžu si ji pustit i bez dovolení na otázku 43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dítě na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 16 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dívka na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 56 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?

48. K čemu používáš mobilní telefon?

 • odpověď k volání a esemeskování:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soutěže a reality show na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Máš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi můžu bez dovolení na otázku 36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi filmy a seriály na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 6 - 16 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můžu si ji pustit i bez dovolení na otázku 43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dítě na otázku 1. Jste rodič nebo jsi dítě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nicnedělání (relaxování, odpočinek,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi k zábavě (hraní her, filmy, hudba) na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dívka na otázku 29. Jsi dívka nebo chlapec?

49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 20 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám chytrý telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k brouzdání po internetu a sociálních sítích na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?

50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?

51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 18 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 23 > na otázku 30. Jaký je Tvůj věk?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k práci, domácím úkolům na otázku 33. K čemu nejčastěji používáš počítač?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám klasický telefon na otázku 46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k volání a esemeskování na otázku 48. K čemu používáš mobilní telefon?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco jiného na otázku 52. Máš i jiné zájmy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Sleduješ televizi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokumenty, zpravodajství a naučné pořady na otázku 41. Na co se v televizi obvykle díváš?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?

52. Máš i jiné zájmy?

 • odpověď čtení, kreslení, luštění křížovek, fotografování:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ruční práce (kutilství, chovatelství,…) na otázku 52. Máš i jiné zájmy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič nebo jsi dítě?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:

5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?

7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?

8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?

9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?

11. Sleduje Vaše dítě televizi?

12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?

13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?

14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?

15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?

16. Díváte se společně s dítětem na televizi?

17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?

19. Má Vaše dítě mobilní telefon?

20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?

23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?

24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?

25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?

26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?

28. Kolik hodin denně se Vaše dítě věnuje těmto činnostem?

29. Jsi dívka nebo chlapec?

30. Jaký je Tvůj věk?

31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?

33. K čemu nejčastěji používáš počítač?

34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?

35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?

36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?

37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?

38. Sleduješ televizi?

39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?

40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?

41. Na co se v televizi obvykle díváš?

42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?

43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?

44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?

45. Máš mobilní telefon?

46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?

47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?

48. K čemu používáš mobilní telefon?

49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?

50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?

51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

52. Máš i jiné zájmy?

53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič nebo jsi dítě?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

4. Věk Vašeho dítěte, které navštěvuje základní školu:

5. Má Vaše dítě k dispozici počítač?

6. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u počítače?

7. K čemu nejčastěji Vaše dítě používá počítač?

8. Kontrolujete, co Vaše dítě na počítači dělá?

9. Může si Vaše dítě pustit počítač bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

10. Dává Vaše dítě přednost počítači před kamarády?

11. Sleduje Vaše dítě televizi?

12. Má Vaše dítě televizi ve vlastním pokoji?

13. Kolik hodin denně Vaše dítě stráví u televize?

14. Na co se Vaše dítě obvykle dívá v televizi?

15. Kontrolujete, na co se Vaše dítě v televizi dívá?

16. Díváte se společně s dítětem na televizi?

17. Může si Vaše dítě pustit televizi bez dovolení nebo se musí vždy zeptat?

18. Dává Vaše dítě přednost televizi před kamarády a koníčky?

19. Má Vaše dítě mobilní telefon?

20. Má Vaše dítě klasický nebo tzv. chytrý telefon?

23. K čemu Vaše dítě používá mobilní telefon?

24. Kontrolujete, komu Vaše dítě volá a esemeskuje?

25. Kontrolujete, kolik Vaše dítě utratí kreditu?

26. Dává Vaše dítě přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

27. Má Vaše dítě i jiné zájmy?

28. Kolik hodin denně se Vaše dítě věnuje těmto činnostem?

29. Jsi dívka nebo chlapec?

30. Jaký je Tvůj věk?

31. Vlastníš nebo máš možnost využívat počítač?

33. K čemu nejčastěji používáš počítač?

34. Zajímají se Tvoji rodiče o to, co na počítači děláš?

35. Určují Ti rodiče, jestli můžeš používat počítač?

36. Můžeš si pustit počítač bez dovolení nebo se musíš vždy zeptat rodičů?

37. Trávíš svůj volný čas raději u počítače než s kamarády?

38. Sleduješ televizi?

39. Máš televizi ve svém vlastním pokoji?

40. Kolik hodin denně se díváš na televizi?

41. Na co se v televizi obvykle díváš?

42. Zajímají se Tvoji rodiče o to, na co se v televizi díváš?

43. Musíš se rodičů ptát, jestli si můžeš pustit televizi?

44. Trávíš svůj volný čas raději u televize než s kamarády?

45. Máš mobilní telefon?

46. Máš klasický nebo tzv. chytrý telefon?

47. Kolik hodin denně používáš mobilní telefon?

48. K čemu používáš mobilní telefon?

49. Zajímají se Tvoji rodiče komu voláš a esemeskuješ?

50. Zajímají se Tvoji rodiče kolik kreditu utratíš?

51. Dáváš přednost smskám a volání před osobním kontaktem s kamarády?

52. Máš i jiné zájmy?

53. Kolik hodin denně se věnuješ těmto činnostem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vaňková, L.Přístup rodičů k náplni volného času dětí se zaměřením na média (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rodice-volny-cas-deti-media.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.