Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > rodina a partnerské vztahy

rodina a partnerské vztahy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Rudická
Šetření:17. 12. 2010 - 19. 12. 2010
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
před sebou máte dotazník, který je určen jako podpora mé seminární práce. Jeho vyplnění Vás bude stát nejvýše 10 minut. Ke každé otázce zaškrtněte jen jednu odpověď. Dotazník je zcela anonymní a data jsou určena pouze ke studijní účelům.


Předem Vám děkuji za čas, který jste si pro vyplňování dotazníku našli
Nela Rudická, studentka 4. ročníku Gymnázia Uherské Hradiště
 

Odpovědi respondentů

1. Jste ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12873,14 %73,14 %  
muž4726,86 %26,86 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? (doplňte číslovku)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212715,43 %15,43 %  
202413,71 %13,71 %  
222112 %12 %  
23179,71 %9,71 %  
24179,71 %9,71 %  
19126,86 %6,86 %  
18105,71 %5,71 %  
2584,57 %4,57 %  
3052,86 %2,86 %  
2652,86 %2,86 %  
ostatní odpovědi 27
28
17
16
29
31
41
54
42
45
46
14
33
37
88
13
38
34
2916,57 %16,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.55
Minimum:18
Maximum:34
Variační rozpětí:16
Rozptyl:10.46
Směrodatná odchylka:3.23
Medián:22
Modus:21

Graf

3. Pocházíte z ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozvedené rodinyotázka č. 4, úplné rodinyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné rodiny13476,57 %76,57 %  
rozvedené rodiny4123,43 %23,43 %  

Graf

4. Kolik Vám bylo let, když se Vaši rodiče rozvedli? (doplňte číslovku)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1849,76 %2,29 %  
649,76 %2,29 %  
049,76 %2,29 %  
1537,32 %1,71 %  
1237,32 %1,71 %  
1437,32 %1,71 %  
337,32 %1,71 %  
424,88 %1,14 %  
824,88 %1,14 %  
1624,88 %1,14 %  
ostatní odpovědi 9
11
13
19
17
41
23
22
10
1126,83 %6,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.95
Minimum:0
Maximum:22
Variační rozpětí:22
Rozptyl:33.55
Směrodatná odchylka:5.79
Medián:12
Modus:18

Graf

5. Jaký máte vztah k Vaší matce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě pozitivní10962,29 %62,29 %  
spíše pozitivní3922,29 %22,29 %  
určitě negativní95,14 %5,14 %  
neutrální84,57 %4,57 %  
spíše negativní74 %4 %  
nedokážu odpovědět31,71 %1,71 %  

Graf

6. Jaký máte vztah k Vašemu otci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě pozitivní8347,43 %47,43 %  
spíše pozitivní5732,57 %32,57 %  
určitě negativní137,43 %7,43 %  
neutrální116,29 %6,29 %  
spíše negativní74 %4 %  
nedokážu odpovědět42,29 %2,29 %  

Graf

7. Manželství Vašich rodičů vnímáte (v případě rozvodu - vnímali jste) jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše šťastné5330,29 %30,29 %  
určitě šťastné3821,71 %21,71 %  
neutrální3419,43 %19,43 %  
spíše negativní2112 %12 %  
určitě negativní158,57 %8,57 %  
nedokážu odpovědět148 %8 %  

Graf

8. Máte (nebo měl jste někdy v minulosti) dlouhodobý vztah (=trvající déle než půl roku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12873,14 %73,14 %  
ne4224 %24 %  
nedokážu posoudit52,86 %2,86 %  

Graf

9. Myslíte si, že je pro Vás těžké navázat kontakt s osobou opačného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne4425,14 %25,14 %  
spíše ne3922,29 %22,29 %  
určitě ne3721,14 %21,14 %  
spíše ano3218,29 %18,29 %  
určitě ano1810,29 %10,29 %  
nedokážu posoudit52,86 %2,86 %  

Graf

10. Chtěl/a byste někdy v budoucnu žít v dlouhodobém vztahu (popř. v manželství)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano12370,29 %70,29 %  
spíše ano4123,43 %23,43 %  
nevím52,86 %2,86 %  
spíše ne31,71 %1,71 %  
určitě ne31,71 %1,71 %  

Graf

11. Chtěl/a byste mít v budoucnu děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10358,86 %58,86 %  
spíše ano3520 %20 %  
určitě ne1810,29 %10,29 %  
nevím137,43 %7,43 %  
spíše ne63,43 %3,43 %  

Graf

12. Své dětství vnímáte jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě šťastné7748,73 %44 %  
spíše šťastné5031,65 %28,57 %  
neutrální148,86 %8 %  
spíše nešťastné138,23 %7,43 %  
určitě nešťastné31,9 %1,71 %  
nevím10,63 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pocházíte z ...

  • odpověď rozvedené rodiny:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 14 > na otázku 4. Kolik Vám bylo let, když se Vaši rodiče rozvedli? (doplňte číslovku)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste ...

2. Kolik je Vám let? (doplňte číslovku)

3. Pocházíte z ...

4. Kolik Vám bylo let, když se Vaši rodiče rozvedli? (doplňte číslovku)

5. Jaký máte vztah k Vaší matce?

6. Jaký máte vztah k Vašemu otci?

7. Manželství Vašich rodičů vnímáte (v případě rozvodu - vnímali jste) jako

8. Máte (nebo měl jste někdy v minulosti) dlouhodobý vztah (=trvající déle než půl roku)?

9. Myslíte si, že je pro Vás těžké navázat kontakt s osobou opačného pohlaví?

10. Chtěl/a byste někdy v budoucnu žít v dlouhodobém vztahu (popř. v manželství)?

11. Chtěl/a byste mít v budoucnu děti?

12. Své dětství vnímáte jako

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste ...

2. Kolik je Vám let? (doplňte číslovku)

3. Pocházíte z ...

4. Kolik Vám bylo let, když se Vaši rodiče rozvedli? (doplňte číslovku)

5. Jaký máte vztah k Vaší matce?

6. Jaký máte vztah k Vašemu otci?

7. Manželství Vašich rodičů vnímáte (v případě rozvodu - vnímali jste) jako

8. Máte (nebo měl jste někdy v minulosti) dlouhodobý vztah (=trvající déle než půl roku)?

9. Myslíte si, že je pro Vás těžké navázat kontakt s osobou opačného pohlaví?

10. Chtěl/a byste někdy v budoucnu žít v dlouhodobém vztahu (popř. v manželství)?

11. Chtěl/a byste mít v budoucnu děti?

12. Své dětství vnímáte jako

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rudická, N.rodina a partnerské vztahy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rodina-a-partnerske-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.