Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodinné dovolené

Rodinné dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Veškrnová
Šetření:21. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Petra Veškrnová a studuji Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě – obor cestovní ruch. Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere jen několik málo minut a mně tím nesmírně pomůžete k vypracování mé bakalářské práci na téma Rodinné víkendy.
Dotazník je samozřejmě anonymní a za to, že mu věnujete pár minut ze svého času, Vám mnohokrát děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Které služby u Vás rodiny s dětmi (při volbě dovolené) nejčastěji využívají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komplex služeb - "balíček"2868,29 %68,29 %  
ubytovací služby1536,59 %36,59 %  
dopravu717,07 %17,07 %  
stravovací služby717,07 %17,07 %  

Graf

2. Jakou dopravu rodiny s dětmi (příp. domácími mazlíčky) volí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní2970,73 %70,73 %  
leteckou1946,34 %46,34 %  
autobusem, autokarem819,51 %19,51 %  

Graf

3. Jaké doprovodné služby rodina využije?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojišťovací služby2765,85 %65,85 %  
průvodce1843,9 %43,9 %  
fakultativní výlety1741,46 %41,46 %  
animace1434,15 %34,15 %  
jiné37,32 %7,32 %  

Graf

4. Jakou formu zájezdu/dovolené u Vás rodiny volí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícedenní pobytové3278,05 %78,05 %  
vícedenní poznávací1536,59 %36,59 %  
jednodenní poznávací37,32 %7,32 %  
jednodenní s různými aktivitami37,32 %7,32 %  

Graf

5. Kam rodiny, které u Vás nakupují, směřují svůj cíl dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraničí2970,73 %70,73 %  
obojí stejně819,51 %19,51 %  
tuzemsko49,76 %9,76 %  

Graf

6. Jakou nejčastější formu aktivní dovolené rodiny volí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika3073,17 %73,17 %  
cykloturistika1331,71 %31,71 %  
jiné921,95 %21,95 %  
vzdělávací819,51 %19,51 %  
rafting614,63 %14,63 %  

Graf

7. Kdo u Vás nejčastěji zájezdy/dovolené nakupuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiny s dětmi2253,66 %53,66 %  
jiná skupina osob (manželské páry, přátelé,...)1843,9 %43,9 %  
jednotlivec12,44 %2,44 %  

Graf

8. Jste CK či CA

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CK2868,29 %68,29 %  
CA1331,71 %31,71 %  

Graf

9. V jakém měste Vaše CK (CA) sídlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 20 000 obyvatel2253,66 %53,66 %  
do 10 000 obyvatel1024,39 %24,39 %  
do 20 000 obyvatel921,95 %21,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které služby u Vás rodiny s dětmi (při volbě dovolené) nejčastěji využívají?

2. Jakou dopravu rodiny s dětmi (příp. domácími mazlíčky) volí?

3. Jaké doprovodné služby rodina využije?

4. Jakou formu zájezdu/dovolené u Vás rodiny volí?

5. Kam rodiny, které u Vás nakupují, směřují svůj cíl dovolené?

6. Jakou nejčastější formu aktivní dovolené rodiny volí?

7. Kdo u Vás nejčastěji zájezdy/dovolené nakupuje?

8. Jste CK či CA

9. V jakém měste Vaše CK (CA) sídlí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které služby u Vás rodiny s dětmi (při volbě dovolené) nejčastěji využívají?

2. Jakou dopravu rodiny s dětmi (příp. domácími mazlíčky) volí?

3. Jaké doprovodné služby rodina využije?

4. Jakou formu zájezdu/dovolené u Vás rodiny volí?

5. Kam rodiny, které u Vás nakupují, směřují svůj cíl dovolené?

6. Jakou nejčastější formu aktivní dovolené rodiny volí?

7. Kdo u Vás nejčastěji zájezdy/dovolené nakupuje?

8. Jste CK či CA

9. V jakém měste Vaše CK (CA) sídlí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veškrnová, P.Rodinné dovolené (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rodinne-dovolene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.