Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza zájmu domácností o služby spojené s rodinnými financemi

Analýza zájmu domácností o služby spojené s rodinnými financemi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Přech
Šetření:14. 02. 2013 - 19. 02. 2013
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mé jméno je Zdeněk Přech a jsem studentem 3. ročníku oboru ekonomika podniku
školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Touto cestou bych Vás rád
požádal o vyplnění dotazníku, který je součástí marketingového výzkumu
realizovaného v rámci projektu - Napojení VŠTE na regionální subjekty
prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky.

Pokud není uvedeno jinak, vyberte prosím vždy jednu odpověď. Dotazník je zcela
anonymní a výsledky budou použity pouze pro pilotní ověření projektu.

Dotazník se skládá ze 15 otázek a orientační doba potřebná k jeho vyplnění je
10 min.

Předem děkuji za Váš čas, který strávíte jeho pečlivým vyplněním.

Odpovědi respondentů

1. Má Vaše domácnost nějaký druh úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypotéční úvěr1831,03 %31,03 %  
Nemá žádný1831,03 %31,03 %  
Spotřebitelský úvěr1525,86 %25,86 %  
Kreditní karta1118,97 %18,97 %  
Kontokorentní úvěr1017,24 %17,24 %  
Jiný druh úvěru712,07 %12,07 %  
Leasing23,45 %3,45 %  

Graf

2. Pokud využíváte kontokorentní úvěr či kreditní kartu se záporným zůstatkem, vyberte prosím jednu z možností, která nejvíce odpovídá Vašemu způsobu užívání těchto služeb. (pokud tyto služby nevyužíváte, přejděte prosím k následující otázce)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně každý měsíc1142,31 %18,97 %  
Při nepředvídatelných výdajích934,62 %15,52 %  
Pokud nemám dostatek hotovosti623,08 %10,34 %  

Graf

3. Jak přibližně často Vaše domácnost řeší problémy spojené s rodinnými financemi? (problémy jsou myšleny situace, kdy je v rodině nedostatek finančních prostředků pro chod domácnosti, rodina není schopná splácet své úvěry a podobně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neřeší vůbec2950 %50 %  
Jednou za rok813,79 %13,79 %  
Jednou za půl roku610,34 %10,34 %  
Jednou měsíčně610,34 %10,34 %  
Jednou za čtvrt roku46,9 %6,9 %  
nikdy, nejsme boháči, ale nejsme socky, abychom nedokázali sladit své potřeby s tím, co jsme schopni si vydělat11,72 %1,72 %  
jsem na rodičovské a tudíž peníze řeším při každém nákupu11,72 %1,72 %  
Jsme sice "chudí" nicméně soudní lidé. Umíme se uskromnit, žijeme bez dluhů.11,72 %1,72 %  
Nemám problém - není potřeba řešit11,72 %1,72 %  
Jednou týdně11,72 %1,72 %  

Graf

4. Myslíte si, že Vaše domácnost umí efektivně hospodařit s penězi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO3458,62 %58,62 %  
Rozhodně ANO1118,97 %18,97 %  
Spíše NE813,79 %13,79 %  
Nemohu posoudit35,17 %5,17 %  
Rozhodně NE23,45 %3,45 %  

Graf

5. Máte zájem o informace, které mohou sloužit jako prevence proti zadlužení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO2543,1 %43,1 %  
Spíše NE2034,48 %34,48 %  
Rozhodně ANO58,62 %8,62 %  
Rozhodně NE58,62 %8,62 %  
Nemohu posoudit35,17 %5,17 %  

Graf

6. Jaký typ kurzu, byste využili pro zdokonalení svých znalostí v oblasti rodinných financí? (lze označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kurz praktického užití finančních produktů2441,38 %41,38 %  
Finanční gramotnost2034,48 %34,48 %  
Kurz bych nevyužil1627,59 %27,59 %  
Vedení domácího účetnictví1220,69 %20,69 %  
Kurz základů ekonomie pro veřejnost915,52 %15,52 %  
Daňový kurz58,62 %8,62 %  
Jiný typ kurzu35,17 %5,17 %  

Graf

7. Jakou formu komunikace, byste využili pro zdokonalení svých znalostí v oblasti rodinných financí? (lze označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupinová školení či kurzy1932,76 %32,76 %  
Individuální konzultace1729,31 %29,31 %  
Výukový software1525,86 %25,86 %  
Nemám zájem o zdokonalení znalostí1322,41 %22,41 %  
E-mail1220,69 %20,69 %  
Online komunikace (SKYPE, ICQ, atd..)610,34 %10,34 %  
Jiný11,72 %1,72 %  

Graf

8. Byli byste ochotni za zdokonalení svých znalostí a získání užitečných rad v oblasti rodinných financí zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO1729,31 %29,31 %  
Spíše NE1627,59 %27,59 %  
Rozhodně NE1525,86 %25,86 %  
Rozhodně ANO58,62 %8,62 %  
Nemohu posoudit58,62 %8,62 %  

Graf

9. Využili byste služeb odborného poradce v případě zadlužení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO2848,28 %48,28 %  
Nemohu posoudit1017,24 %17,24 %  
Rozhodně ANO915,52 %15,52 %  
Spíše NE712,07 %12,07 %  
Rozhodně NE46,9 %6,9 %  

Graf

10. Jakou formou vede Vaše domácnost rodinné účetnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevede účetnictví4068,97 %68,97 %  
Sešit (papír)610,34 %10,34 %  
Účetní software58,62 %8,62 %  
Online na internetu58,62 %8,62 %  
Aplikace na telefonu23,45 %3,45 %  

Graf

11. Pokud využíváte nějaký druh účetního softwaru, vyberte z možností jaký. Pokud nabídka neobsahuje Váš software, uveďte prosím název softwaru, který využíváte. (pokud nevyužíváte, přejděte prosím k další otázce)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí hospodářství plus220 %3,45 %  
Android aplikace HomeMoney220 %3,45 %  
Pohoda220 %3,45 %  
vlastní program v excelu110 %1,72 %  
Excel110 %1,72 %  
nic110 %1,72 %  
Systém vedení účetnictví na PC vytvořil manžel speciálně pro naše potřeby.110 %1,72 %  

Graf

12. Počet členů domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41729,31 %29,31 %  
21525,86 %25,86 %  
31322,41 %22,41 %  
158,62 %8,62 %  
558,62 %8,62 %  
6 a více35,17 %5,17 %  

Graf

13. Věk respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let2237,93 %37,93 %  
26 – 351932,76 %32,76 %  
36 – 501424,14 %24,14 %  
50 a více35,17 %5,17 %  

Graf

14. Zaměstnání respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3560,34 %60,34 %  
Student1220,69 %20,69 %  
Podnikatel, OSVČ58,62 %8,62 %  
V domácnosti35,17 %5,17 %  
Nezaměstnaný23,45 %3,45 %  
V důchodu11,72 %1,72 %  

Graf

15. Příjem domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 40 0002034,48 %34,48 %  
30 000 – 40 0001322,41 %22,41 %  
20 000 – 30 0001220,69 %20,69 %  
Nechci odpovědět610,34 %10,34 %  
10 000 – 20 000610,34 %10,34 %  
Do 10 00011,72 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Věk respondenta:

  • odpověď Do 25 let:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 14. Zaměstnání respondenta:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má Vaše domácnost nějaký druh úvěru?

2. Pokud využíváte kontokorentní úvěr či kreditní kartu se záporným zůstatkem, vyberte prosím jednu z možností, která nejvíce odpovídá Vašemu způsobu užívání těchto služeb. (pokud tyto služby nevyužíváte, přejděte prosím k následující otázce)

3. Jak přibližně často Vaše domácnost řeší problémy spojené s rodinnými financemi? (problémy jsou myšleny situace, kdy je v rodině nedostatek finančních prostředků pro chod domácnosti, rodina není schopná splácet své úvěry a podobně)

4. Myslíte si, že Vaše domácnost umí efektivně hospodařit s penězi?

5. Máte zájem o informace, které mohou sloužit jako prevence proti zadlužení?

6. Jaký typ kurzu, byste využili pro zdokonalení svých znalostí v oblasti rodinných financí? (lze označit více možností)

7. Jakou formu komunikace, byste využili pro zdokonalení svých znalostí v oblasti rodinných financí? (lze označit více možností)

8. Byli byste ochotni za zdokonalení svých znalostí a získání užitečných rad v oblasti rodinných financí zaplatit?

9. Využili byste služeb odborného poradce v případě zadlužení?

10. Jakou formou vede Vaše domácnost rodinné účetnictví?

12. Počet členů domácnosti:

13. Věk respondenta:

14. Zaměstnání respondenta:

15. Příjem domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má Vaše domácnost nějaký druh úvěru?

2. Pokud využíváte kontokorentní úvěr či kreditní kartu se záporným zůstatkem, vyberte prosím jednu z možností, která nejvíce odpovídá Vašemu způsobu užívání těchto služeb. (pokud tyto služby nevyužíváte, přejděte prosím k následující otázce)

3. Jak přibližně často Vaše domácnost řeší problémy spojené s rodinnými financemi? (problémy jsou myšleny situace, kdy je v rodině nedostatek finančních prostředků pro chod domácnosti, rodina není schopná splácet své úvěry a podobně)

4. Myslíte si, že Vaše domácnost umí efektivně hospodařit s penězi?

5. Máte zájem o informace, které mohou sloužit jako prevence proti zadlužení?

6. Jaký typ kurzu, byste využili pro zdokonalení svých znalostí v oblasti rodinných financí? (lze označit více možností)

7. Jakou formu komunikace, byste využili pro zdokonalení svých znalostí v oblasti rodinných financí? (lze označit více možností)

8. Byli byste ochotni za zdokonalení svých znalostí a získání užitečných rad v oblasti rodinných financí zaplatit?

9. Využili byste služeb odborného poradce v případě zadlužení?

10. Jakou formou vede Vaše domácnost rodinné účetnictví?

12. Počet členů domácnosti:

13. Věk respondenta:

14. Zaměstnání respondenta:

15. Příjem domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Přech, Z.Analýza zájmu domácností o služby spojené s rodinnými financemi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rodinne-finance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.