Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodinné víkendy

Rodinné víkendy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpán Šroubek
Šetření:18. 11. 2015 - 12. 12. 2015
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Štěpán Šroubek a jsem studentem 1. ročníku VOŠ v Mostě, obor Předškoní a mimoškolní pedagogika. Tento anonymní dotazník změřený na trávení rodinných víkendů slouží jako podklad pro seminární práci v předmětu Metody a techniky výzkumu. Výsledky budou po vyplnění a vyhodnocení k dispozici.

Pro svobodné-v případě zájmu o vyplnění dotazníku vyplňujte tak, jako byste byli rodiči v úplné rodině. děkuji.

Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16774,55 %74,89 %  
Muž5725,45 %25,56 %  

Graf

2. Rodinný vztah.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný13258,93 %59,19 %  
Ženatý/Vdaná7633,93 %34,08 %  
Rozvedený/-á167,14 %7,17 %  

Graf

3. Jak trávíte volné rodinné víkendy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půl na půl14966,52 %66,82 %  
Aktivně (výlety, sport)4218,75 %18,83 %  
Pasivně3314,73 %14,8 %  

Graf

4. Volný víkend trávíme aktivně jako rodina...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 3x za měsíc18281,25 %81,61 %  
Netrávíme žádné víkendy aktivně jako rodina4218,75 %18,83 %  

Graf

5. Trávíte alespoň část letních prázdnin na dovolené (mimo bydliště) jako rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19587,05 %87,44 %  
Ne2912,95 %13 %  

Graf

6. Pro rozvedené-Trávíte společný víkend s ex-partnerem a dětmi aktivně alespoň 1x za rok?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6985,19 %30,94 %  
Ano1214,81 %5,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že by rozvedení rodiče měli trávit s ex-partnerem a dětmi alespoň 1 rodinný víkend za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám na to názor9944,2 %44,39 %  
Ano6930,8 %30,94 %  
Ne5625 %25,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem...

2. Rodinný vztah.

3. Jak trávíte volné rodinné víkendy?

4. Volný víkend trávíme aktivně jako rodina...

5. Trávíte alespoň část letních prázdnin na dovolené (mimo bydliště) jako rodina?

6. Pro rozvedené-Trávíte společný víkend s ex-partnerem a dětmi aktivně alespoň 1x za rok?

7. Myslíte si, že by rozvedení rodiče měli trávit s ex-partnerem a dětmi alespoň 1 rodinný víkend za rok?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem...

2. Rodinný vztah.

3. Jak trávíte volné rodinné víkendy?

4. Volný víkend trávíme aktivně jako rodina...

5. Trávíte alespoň část letních prázdnin na dovolené (mimo bydliště) jako rodina?

6. Pro rozvedené-Trávíte společný víkend s ex-partnerem a dětmi aktivně alespoň 1x za rok?

7. Myslíte si, že by rozvedení rodiče měli trávit s ex-partnerem a dětmi alespoň 1 rodinný víkend za rok?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šroubek, Š.Rodinné víkendy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://rodinne-vikendy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.