Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > role sestry v onkologii

role sestry v onkologii

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Musilová
Šetření:02. 03. 2015 - 16. 03. 2015
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,jsem studentkou vysoké školy Ošetřovatelství a sociální práce v Příbrami.Dotazník je určen pro onkologické pacienty.Název práce je,, Role sestry v péči o onkologického pacienta.Po vyhodnocení, v jaké roli vystupuje sestra u onkologického pacienta, bych chtěla uvést opatření do praxe.

Odpovědi respondentů

1. Vysvětlily Vám sestry ošetřovatelské výkony, které u Vás prováděly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy3251,61 %51,61 %  
většinou ano2845,16 %45,16 %  
občas23,23 %3,23 %  

Graf

2. Ověřovaly si sestry, zda jste rozumněl/a vysvětlení o plánovaném vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– většinou ano3454,84 %54,84 %  
vždy2438,71 %38,71 %  
občas46,45 %6,45 %  

Graf

3. Jaké informace Vám poskytla sestra při propuštění do domácí péče? (označte všechny vhodné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– informace o užívání léků6096,77 %96,77 %  
– informace o dalších kontrolách5588,71 %88,71 %  
– informace o správné životosprávě3251,61 %51,61 %  
– informace o onkologických sdruženích1016,13 %16,13 %  

Graf

4. Tyto informace Vám byly poskytnuty jakým způsobem?(lze zaškrtnout více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– ústně62100 %100 %  
– letákem, brožurou4369,35 %69,35 %  
–písemnou formou914,52 %14,52 %  

Graf

5. V čem Vám sestra při ošetřovatelské péči radila?(prosím označte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
–učila mě pečovat o kůži při radioterapii4979,03 %79,03 %  
– radila mi, jak pečovat o kůži i po skončení radioterapie4979,03 %79,03 %  
– radila mi, jak zvládat nevolnosti po chemoterapii4166,13 %66,13 %  
– radila mi, jak užívat léky po chemoterapii v domácím prostředí4166,13 %66,13 %  
–doporučovala mi úpravu životního stylu4064,52 %64,52 %  
– doporučovala jak chodit na kontroly s venozním portem po ukončení chemoterapie3759,68 %59,68 %  
doporučovala mi přípravu stravy při chemoterapii3658,06 %58,06 %  
– učila mě pečovat o ránu1422,58 %22,58 %  
– vysvětlila mi, na co mám nárok v souvislosti s pojištěním46,45 %6,45 %  

Graf

6. V čem Vás učily sestry jak pečovat o své tělo při radioterapii?(prosím označte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kůži promazávat po ozařování mastným krémem, nebo sádlem5893,55 %93,55 %  
vyhýbat se slunci5283,87 %83,87 %  
šetřící režim (odpočívat, nepřetěžovat se)5080,65 %80,65 %  
nosit bavlněné prádlo4775,81 %75,81 %  
při hygieně netřít tělo houbou ani ručníkem3861,29 %61,29 %  
větrat ozařovanou kůži2032,26 %32,26 %  
nepoužívat parfémovaná mýdla1930,65 %30,65 %  

Graf

7. Důvěřoval/a jste sestrám na onkologickém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1 –plná důvěra, 5-nedůvěra)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15080,65 %80,65 %  
2914,52 %14,52 %  
323,23 %3,23 %  
411,61 %1,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.16
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.14
Směrodatná odchylka:0.37
Medián:1
Modus:1

Graf

8. Pokud byla potřeba pomoci k pohybu (stoj, sed, chůze) byly sestry ochotné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4572,58 %72,58 %  
spíše ano1625,81 %25,81 %  
spíše ne11,61 %1,61 %  

Graf

9. Byl/a jste spokojen/a s péčí sester na lůžkovém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1-nejlepší, 5-nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15080,65 %80,65 %  
21016,13 %16,13 %  
411,61 %1,61 %  
311,61 %1,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.16
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.14
Směrodatná odchylka:0.37
Medián:1
Modus:1

Graf

10. Pokud jste nebyl/a spokojen/a s ošetřovatelskou péčí sester na onkologickém oddělení, z jakých to bylo důvodů? (pokud jste v předchozí otázce označil/a známku 1, pokračujte otázkou číslo 11)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [– nedostatek času ze strany personáluotázka č. 11, – nedostatek personáluotázka č. 11, – neochota, nezájem personáluotázka č. 11, – nemám důvod být nespokojen/aotázka č. 11, – jiný důvod (prosím doplňte)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– nemám důvod být nespokojen/a4775,81 %75,81 %  
– nedostatek času ze strany personálu914,52 %14,52 %  
– nedostatek personálu58,06 %8,06 %  
– jiný důvod (prosím doplňte)11,61 %1,61 %  

Graf

11. Byly Vám nabídnuty duchovní služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5588,71 %88,71 %  
ano711,29 %11,29 %  

Graf

12. Zajímaly se sestry o Váš strach a obavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3048,39 %48,39 %  
ano2946,77 %46,77 %  
spíše ne34,84 %4,84 %  

Graf

13. Byly sestry ochotné vyslechnout Vaše názory a pohovořit si s Vámi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
–ano pokud měly čas5283,87 %83,87 %  
–ano vždy812,9 %12,9 %  
–ne, sestry nebyly ochotné11,61 %1,61 %  
–neměl/a jsem zájem s nimi hovořit11,61 %1,61 %  

Graf

14. V čem Vám byla sestra oporou při Vaší léčbě? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
–pomáhala mi překonat vstup do léčby, podporovala a motivovala mě5791,94 %91,94 %  
pomáhala mi od bolestí a nevolností2946,77 %46,77 %  
–informovala mě o všem, na co mám právo1117,74 %17,74 %  

Graf

15. Co jste očekával/a od sester na onkologickém oddělení?(lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– úctu a vzájemný respekt4572,58 %72,58 %  
– fyzickou a psychickou podporu4369,35 %69,35 %  
– zájem o mou osobu3759,68 %59,68 %  
– pochopení mých problémů a mé situace3251,61 %51,61 %  
– zajištění pocitu jistoty a bezpečí2845,16 %45,16 %  
– empatii1930,65 %30,65 %  
– pozornost a emocionální podporu1930,65 %30,65 %  
– nic jsem neočekával/a34,84 %4,84 %  

Graf

16. Jak se naplnila Vaše očekávání s péčí sester na onkologickém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1-splnila, 5-nesplnila)ení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14877,42 %77,42 %  
21117,74 %17,74 %  
323,23 %3,23 %  
411,61 %1,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.2
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.16
Směrodatná odchylka:0.4
Medián:1
Modus:1

Graf

17. Jak bylo po dobu Vaší hospitalizace nakládáno s Vašemi právy? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy se mi dostalo srozumitelného vysvětlení, před plánovaným výkonem5791,94 %91,94 %  
– sestry se vždy snažily dbát na mé soukromí, zajišťovaly mi intimitu5182,26 %82,26 %  
byl/a jsem seznámen/a se svými právy1016,13 %16,13 %  
nevěděl/a jsem, že mám nějaká práva46,45 %6,45 %  

Graf

18. Jaký přístup sestry byl vůči Vám nejvíce upřednostňován? (označte prosím pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– učila mě, jak pečovat o kůži při radioterapii2337,1 %37,1 %  
– když jsem chtěl/a hovořit s lékařem, zajistila mi to1829,03 %29,03 %  
– poznala, když jsem měl/a strach, nebo mě něco trápilo1016,13 %16,13 %  
– sestra mě seznámila se vším, na co mám ve své nemoci nárok812,9 %12,9 %  
– doporučovala mi změnu životního stylu34,84 %4,84 %  

Graf

19. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– žena3861,29 %61,29 %  
– muž2438,71 %38,71 %  

Graf

20. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
– 51-60 let2641,94 %41,94 %  
– 41-50 let1422,58 %22,58 %  
– nad 61 let1219,35 %19,35 %  
– do 40 let1016,13 %16,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V čem Vám sestra při ošetřovatelské péči radila?(prosím označte všechny možné odpovědi)

  • odpověď –doporučovala mi úpravu životního stylu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi – poznala, když jsem měl/a strach, nebo mě něco trápilo na otázku 18. Jaký přístup sestry byl vůči Vám nejvíce upřednostňován? (označte prosím pouze jednu odpověď)

6. V čem Vás učily sestry jak pečovat o své tělo při radioterapii?(prosím označte všechny možné odpovědi)

  • odpověď při hygieně netřít tělo houbou ani ručníkem:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi – empatii na otázku 15. Co jste očekával/a od sester na onkologickém oddělení?(lze označit více odpovědí)

14. V čem Vám byla sestra oporou při Vaší léčbě? (lze označit více odpovědí)

  • odpověď pomáhala mi od bolestí a nevolností:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi – učila mě pečovat o ránu na otázku 5. V čem Vám sestra při ošetřovatelské péči radila?(prosím označte všechny možné odpovědi)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vysvětlily Vám sestry ošetřovatelské výkony, které u Vás prováděly?

2. Ověřovaly si sestry, zda jste rozumněl/a vysvětlení o plánovaném vyšetření?

3. Jaké informace Vám poskytla sestra při propuštění do domácí péče? (označte všechny vhodné odpovědi)

4. Tyto informace Vám byly poskytnuty jakým způsobem?(lze zaškrtnout více odpovědí)

5. V čem Vám sestra při ošetřovatelské péči radila?(prosím označte všechny možné odpovědi)

6. V čem Vás učily sestry jak pečovat o své tělo při radioterapii?(prosím označte všechny možné odpovědi)

7. Důvěřoval/a jste sestrám na onkologickém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1 –plná důvěra, 5-nedůvěra)

8. Pokud byla potřeba pomoci k pohybu (stoj, sed, chůze) byly sestry ochotné?

9. Byl/a jste spokojen/a s péčí sester na lůžkovém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1-nejlepší, 5-nejhorší)

10. Pokud jste nebyl/a spokojen/a s ošetřovatelskou péčí sester na onkologickém oddělení, z jakých to bylo důvodů? (pokud jste v předchozí otázce označil/a známku 1, pokračujte otázkou číslo 11)

11. Byly Vám nabídnuty duchovní služby?

12. Zajímaly se sestry o Váš strach a obavy?

13. Byly sestry ochotné vyslechnout Vaše názory a pohovořit si s Vámi?

14. V čem Vám byla sestra oporou při Vaší léčbě? (lze označit více odpovědí)

15. Co jste očekával/a od sester na onkologickém oddělení?(lze označit více odpovědí)

16. Jak se naplnila Vaše očekávání s péčí sester na onkologickém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1-splnila, 5-nesplnila)ení?

17. Jak bylo po dobu Vaší hospitalizace nakládáno s Vašemi právy? (lze označit více odpovědí)

18. Jaký přístup sestry byl vůči Vám nejvíce upřednostňován? (označte prosím pouze jednu odpověď)

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vysvětlily Vám sestry ošetřovatelské výkony, které u Vás prováděly?

2. Ověřovaly si sestry, zda jste rozumněl/a vysvětlení o plánovaném vyšetření?

3. Jaké informace Vám poskytla sestra při propuštění do domácí péče? (označte všechny vhodné odpovědi)

4. Tyto informace Vám byly poskytnuty jakým způsobem?(lze zaškrtnout více odpovědí)

5. V čem Vám sestra při ošetřovatelské péči radila?(prosím označte všechny možné odpovědi)

6. V čem Vás učily sestry jak pečovat o své tělo při radioterapii?(prosím označte všechny možné odpovědi)

7. Důvěřoval/a jste sestrám na onkologickém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1 –plná důvěra, 5-nedůvěra)

8. Pokud byla potřeba pomoci k pohybu (stoj, sed, chůze) byly sestry ochotné?

9. Byl/a jste spokojen/a s péčí sester na lůžkovém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1-nejlepší, 5-nejhorší)

10. Pokud jste nebyl/a spokojen/a s ošetřovatelskou péčí sester na onkologickém oddělení, z jakých to bylo důvodů? (pokud jste v předchozí otázce označil/a známku 1, pokračujte otázkou číslo 11)

11. Byly Vám nabídnuty duchovní služby?

12. Zajímaly se sestry o Váš strach a obavy?

13. Byly sestry ochotné vyslechnout Vaše názory a pohovořit si s Vámi?

14. V čem Vám byla sestra oporou při Vaší léčbě? (lze označit více odpovědí)

15. Co jste očekával/a od sester na onkologickém oddělení?(lze označit více odpovědí)

16. Jak se naplnila Vaše očekávání s péčí sester na onkologickém oddělení?(známkování jako ve škole 1-5, 1-splnila, 5-nesplnila)ení?

17. Jak bylo po dobu Vaší hospitalizace nakládáno s Vašemi právy? (lze označit více odpovědí)

18. Jaký přístup sestry byl vůči Vám nejvíce upřednostňován? (označte prosím pouze jednu odpověď)

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Musilová, V.role sestry v onkologii (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://role-sestry-v-onkologii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.