Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role učebních materiálů při výuce cizích jazyků

Role učebních materiálů při výuce cizích jazyků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Vilímková
Šetření:18. 02. 2014 - 07. 03. 2014
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění následujícího dotazníku pro účely mé bakalářské práce. Dotazník je zaměřen na roli učebnice[1] ve výuce cizích jazyků pro dospělé a volbu vhodné učebnice pro konkrétní kurz. Jako v každém dotazníku, neexistují zde správné či špatné odpovědi, odpovídejte proto prosím pravdivě dle skutečnosti. V otevřených otázkách se prosím pokuste vyjadřovat co nejpřesněji.

Předem děkuji za Vaši ochotu.

Gabriela Vilímková

 

[1] Učebnicí jsou myšleny veškeré učební materiály, které jsou součástí učebnice jako např. samotná učebnice, pracovní sešit, CD, DVD, slovníčky, online materiály apod.

Odpovědi respondentů

1. Učebnice hraje ve výuce cizího jazyka u dospělých velmi významnou roli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4041,24 %41,24 %  
souhlasím3738,14 %38,14 %  
spíše nesouhlasím1111,34 %11,34 %  
nevím55,15 %5,15 %  
nesouhlasím44,12 %4,12 %  

Graf

2. Do jaké míry považujete za významné následující funkce učebnice ve výuce cizího jazyka? (1 - nevýznamné, 7 - velmi významné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Definuje náplň kurzu, probírané témata, gramatiku apod.5.1753.217
Poskytuje didakticky vhodně zpracované učivo4.8663.147
Pro studenty představuje studijní materiál, o který se mohou opřít5.4433.03

Graf

3. Myslíte si, že má cenu zabývat se výběrem vhodné učebnice pro nový kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, spíše neotázka č. 4, rozhodně neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6263,92 %63,92 %  
spíše ano2323,71 %23,71 %  
spíše ne1010,31 %10,31 %  
rozhodně ne22,06 %2,06 %  

Graf

4. Jaký význam přikládáte následujícím kritériím při výběru učebnice pro nový kurz? (1 - žádný, 5 - vysoký)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Počet účastníků v kurzu (individuální x skupinová výuka)3.1682.056
Věková kategorie klientů3.5581.847
Individuální potřeby / cíle studentů4.1470.989

Graf

5. Posuzujete-li vhodnost konkrétní učebnice pro daný kurz, jakou roli pro Vás hrají následující aspekty: (1 - žádnou, 5 - významnou)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Komponenty učebnice (učebnice, pracovní sešit, audio / video materiály, apod.)3.7051.66
Podpůrné online materiály ke konkrétní učebnici3.3051.517
Grafická stránka3.3371.276
Témata3.9681.273
Zaměření na 4 základní dovednosti3.7791.141
Zaměření na výslovnost3.5051.408
Objem gramatiky3.6111.206
Způsob zprostředkování gramatiky4.0531.145
Použité typy cvičení a úkolů4.1261.058
Autentičnost textů (ke čtení, k poslechu)3.7371.12

Graf

6. Představte si, že by Vaším úkolem bylo vybrat učebnici pro nově otevíraný kurz cizího jazyka pro dospělé, který by se vyznačoval následujícími parametry: 1. skupina 6 studentů ve věku 30 – 50 let, 2. úplní nebo falešní začátečníci, 3. cílem je schopnost využití cizího jazyka na pracovišti. Popište prosím, jak byste postupovali při výběru učebnice.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- učebnice, která začíná od základů, ale postupuje motivačním tempem (většinou elementary), s použitím inteligentních témat

?

...

...

......

1 učebnice od úplných začátků 2 slovní zásoba a témata vztahující se k oboru práce 3 k učebnici je pracovní sešit, audio,další doplňky

1-vlastní učebnice nebo kopírovat materiál 2-učebnici vybere vyučující 3-speciální učebnici na zaměření-pořídit nebo kopír. spec. materiál

1. Důraz na všeobecnou gramatiku a texty všeobecných témat 2. Důraz na přehlednost vysvětlení základních gramatických jevů, základní konverzační texty, množství cvičebních příkladů, přítomnost audio nahrávek a online podpory 3. Důraz na tématické texty a slovní zásobu vzhledem k danému oboru

1. skupina - základy 2. skupina - komunikace, základy 3- skupina - tematické okruhy, slova k tématu

1. učebnice bude obsahovat jen to nejdůležitější a nejzákladnější, poslechy 2. těžší učebnice, poslechy, gramatika 3. nejtěžší učebnice, poslechy, gramatika, testy

1. učebnice pro začátečníky, 2. témata v učebnici vhodné pro dosažení cíle a zároveň vhodná pro věk studentů, 3. učebnice založená na skupinové práci

1) vstupní test + uvítací hodina 2) analýza skupiny i jednotivců 3) výběr materiálu zaměřený na podporu problematické části jazyka

Aby odpovídala hlavně jazykové úrovni skupiny, nesmí být pro danou skupinu anai příliš těžká, ani příliš lehká.

alespoň základy gramatiky + poslech + konverzace, kterou považuji za nejdůležitější součást

analýza možností pro začátečníky, tematické okruhy vzhledem k věku a použití na pracovišti, množství a typ cvičení vzhledem k malému počtu - více individuálních cvičení

Business učebnice, ne moc gramatiky, spíš hodně odborné slovní zásoby a autentických příkladů

č.1

dle autora dle doporučení

Dle odbornosti studentů tématický výběr učebnice

dobře zpracovaná gramatika (zejména způsob vysvětlení a použití srozumitelného "názvosloví"- pokud možno české ekvivalenty), možnost samostudia ... témata

eliminovala bych ucebnice pro deti/zaky/studenty strednich skol, zamerila bych se na pracovni tematiku

Graficky přehledně zpracovaná, přehledná a dokáže upoutat; texty a dodatečné materiály tématicky odpovídající věkové kategorii a použití v praxi;

Hledala bych učebnici zaměřenou na téma, které odpovídá jejich pracivišti (např. obchodní angličtina)

hledám učebnici s určitým zaměřením, např. obchodování chci učebnici výhradně v cizím jazyce k učebnici by mělo být CD a další materiály např. na internetu učebnice by neměla být stará více jak 10 let, měla by obsahovat co nejaktiálnější informace učebnice také nesmí být příliš obsáhlá - myšleno tak, že když bude vážit tunu, nikdo jí nebude nosit, a pokud ano, tak studenti budou mít skoliózu

Jakou mají studenti motivaci, jestli chtějí výuku spíše aktivní nebo spíše pasivní. Taky je důležité, aby učebnice byla hodně zaměřená na slovní zásobu (po troškách) a její procvičování.

jasná volba - SPRECHEN SIE DEUTSCH 1

Jednoduchost

již znám různé učebnice, pokud by si byli ochotni učebnici koupit, vybrala bych jednu a k ní bych kopírovala doplňkový materiál z jiných nebo tiskla materiál z internetu, posuzovala bych i podle nahrávek

Kdybych měla vybírat opravdu sama a neradit se např. s nějakými lektory, tak bych si asi na internetu vyhledala učebnice daného jazyka pro začátečníky. Posoudila je podle dalších 2 kritérií a několik podle mě nejvhodnějších bych si šla osobně prohlédnout do nějakého knihkupectví a vybrala vítěze.

na základě zkušenosti

Našla bych si učebnici, která obsahuje úplné základy. Myslím, že nemůžu učit úplné začátečníky ihned angličtinu na pracoviště. Poté bych buď vybrala nějakou odbornější učebnici nebo bych si nějaké materiály vytvořila sama.

Nechám si obchodním zástupcem dané společnosti předvést vhodné knihy, rozhodnu se na základě nejvhodnějšího obsahu.

Nejdřív by bylo potřeba zjistit na jaké jazykové úrovni se nachází a podle toho by se pak také rozhodovala

Nejdřív bych se zaobírala cílem kurzu - tj. omezila bych výběr na učebnice obchodního jazyka. Poté bych se dívala na obsah jednotlivých učebnic a zhodnotila jejich náročnost (zda je vhodná pro začátečníka apod.) a celkovou koncepci (témata, podpůrné materiály, praktické využití). Až posledním parametrem by bylo posouzení pro danou věkovou skupinu.

Nejdřív bych výběr omezila na danou věkovou skupinu. Takže bych vyloučila učebnice s příběhy dorostu. Pak bych se snažila skloubit úroveň a náplň kurzu.

nejjednodušší učebnice - elementary, nejlépe s CD na naposlouchání a procvičení výslovnosti, podle povolání účastníků kurzu bych si vypsala potřebná témata, ze kterých potřebují mít dobrou slovní zásobu.

Nejprve bych se snažila zjistit, co studenti přesně potřebují (needs analysis) - pravědpodobně formou dotazníku nebo osobního pohovoru: nespíše by to bylo upevnění základů gramatiky, aby byly studenti schopni jednoduše a efektivně vyjádřit své myšlenky; dále sociální fráze nutné při telefonování a komunikaci se zahraničními klienty; psaní pracovních emailů; případně specializovaná slovní zásoba z oblasti jejich činnosti (business English apod.) při výběru učebnice bych upřednostnila jako hlavní kritéria probíraná témata, která by měla souviset s cíli studentů, a logické pojetí sylabu učebnice (falešní začátečníci potřebují utřídit a ujistit své dosavadní poznatky a procvičit je, proto vidím logičnost preznentované gramatiky jako zásadní) druhotnými kritérii by byly komunikativní aspekty výuky - každá dobře vystavěná učebnice se dá snadno doplnit o dialogy, hraní rolí, nácvik modelových situací v zaměstnání apod., pokud je schopný učitel

Nejprve bych vyhledala různé publikace na inetrnetu a podrobně bych si přečetla diskuze k daným knihám. Soustředila bych se spíše na to, aby v knize byla témata podněcující k diskuzi, méně už na gramatiku. Gramatika by měla pouze vystihnout základní problematiky, které by se pak dále rozvíjely v komunikaci s účastníky kurzu.

nemám představu

Nemám s výběrem učebnice zkušenosti, ale nejspíš bych moc nehleděla na počet studentů. Vybrala bych učebnici, kde je kladen větší důraz na gramatiku. Slovní zásobu bych se snažilla doplnit jinými materiály.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím.

nvm

podívala bych se na internet a do knihkupectví jaká je nabídka a podle toho bych volila vhodné materiály. Pravděpodobně bych si vzala nějakou učebnici pro začátečníky a doplnila bych to cvičeními pro pokročilejší studenty.

Podle toho, jaky by kurz byl. Např. pro konverzační, opakovani gramatiky, nebo obchodni anglictina. Ze svych zkusenosti bych vybirala ucebni materialy od nakladatelstvi OFXORD nebo Maxmillian

podrobne se informoval co a jak je v ucebnici vysvetleno

Pouze základní gramatika, důraz na slovní zásobu a její aktivní využití. Poslech.

Prošla bych si nové učebnice úrovně elementary. Porovnala bych je a klidně bych vybrala jednu hlavní dle které bychom jeli a používala i podpůrné materiály z ostatních učebnic dle plánu, který bych si stanovila společně se studenty. Hodně se mi osvědčila New Headway fourth edition, NEF elementary je též dobrá. Obě mají iTutory a lze je použít v kombinací s moderní technologií.

prozkoumala bych trh, vybrala učebnice pro začátečníky a podle obsahu témat a způsobu jak jsou cvičení zadaná bych vybrala takovou , která by byla vhodná pro studenty daného věku

průmzkum

průzkum nabídky na trhu, porovnání výrobků, výběr nejvhodnějšího pro danou skupinu

Přinesla bych na úvodní hodinu několik učebnic a společně se studenty vybrala tu, která by se jim nejvíce zamlouvala

Rozhodně bych se podívala na obsah učebnice.

se studenty bych se sešla, zjistila, jak si výuku představují, ukázala jim některé učebnice (nejlépe se mi pracuje s New Eng File), zjistila bych si, v jakém oboru pracují a zda je učebnice z tohoto prostředí

Správně a graficky znázorněná gramatika Slovní zásoba

Témata související s běžnou pracovní komunikací + specializace na profesní oblasti studentů, velký prostor k samostatné komunikaci studentů

Toto je velmi složitá otázka. Samozřejmě se musím řídit nabídkou na trhu a finančními možnostmi studentů. Postup by byl ale asi následující: 1. zjištění nabídky na trhu a finančních možností studentů 2. vytipování vhodné učebnice - zjištění, jaký typ cvičení obsahuje, zda jsou k ní CD atd. Myslím, že pokud učitel upraví svůj styl výuky, může se všemi skupinami pracovat s jednou jedinou učebnicí. Je však nutné, aby v hodinách využíval i jiné materiály - v závislosti na typu studentů.

učebnica, ktorá by bola zameraná na speaking a rozvoj slovnej zásoby, gramatika len nevyhnutná na správne vyjadrovanie. Kniha veku primeraná, s témami zo "sveta dospelých". Nemá význam učiť ich ovocie a časti ľudského tela.

Učebnice by měla obsahovat zejména cvičení zaměřená na komunikaci, měla by být dobře strukturovaná, přehledná. Co nejméně obrázků. Dále by zde měla být alespoň 2 cvičení na gramatiku a cvičení na poslech.

Učebnice by měla vést studenty ke komunikaci - základní typy konverzace z běžného života, poskytnout návod, jak psát dopisy, e-maily, mít dostatek cvičení a úkolů pro domácí přípravu, obsahovat slovník, témata by měla být přiměřená věku a z praxe.

učebnice by musela velice detailně a dobře vysvětlovat gramatiku, aby student mohl studovat i samostatně doma. Měla by obsahovat praktická konverzační cvičení.

učebnice pro zacatecniky

učebnice pro začátečníky,ve vyšších lekcích/dalších dílech zaměřená na pracovní tématiku, dostatek cvičení (nejlépe prac. sešit, webová cvič. apod.)

učebnice s českým vysvětlením gramatiky, klíčových vlastností a cvičení, důraz na slovní zasobu

Učebnice s texty, které se dají použít jako role play. Jelikož tito studenti už někdy nějaké začátky daného jazyka absolvovali, potřebují začít mluvit (ať už jen základní věty), aby se nebáli jazyk použít. Samozrřejmě téma by měla být z pracovního prostředí, ale také z běžné konverzace.

učebnici bych nepořizovala

Určitě bych zjistila, v jaké formě jazyk využijí a také jaká oblast slovní zásoby se k jejich zaměstnání vztahuje. Každopádně u úplných začátečníku by zřejmě nebylo co řešit a začla bych s některou ze standartních učebnic, třeba New English File Elementary.

vybíral bych témata zaobírající se anglitinou pro práci a témata která jsou určena pro začátečníky.

vybrala bych pro každou skupinu jinou učebnici

vybrala bych ucebnici, se kterou mam zkusenosti (nejspis oxfordskou)

vybrala bych učebnici pro začátečníky

Vybrala bych učebnici zaměřenou na konverzaci, se základy gramatiky a zajímavýmim tématy.

Vyhledal bych si nabídku učebnic. Schopnost učit se už u dospělých není tak rozvinutá jako u mladších jedinců.

Vzala bych učebnici, v níž je moho cvičení, aby studenti mohli pracovat především sami doma. Měla by mít také audionahrávky, přehledně zpracovanou základní gramatiku.

Vždy kombinuji více učebnic a vybírám si témata podle úvodní hodiny, kde zjistím potřeby studentů. Podklady pro studenty vytvářím sama.

x

zajimava temata pro tuto skupinu, jednoduche kratke cviceni, v kazde kapitole variace 4 dovednosti, minimum gramatiky, vypsana pouzita slovni zasoba, pracovni texty, nahravky k poslechu.

základy hovorové angličtinyy, bez důrazu an gramatiku.....nejdůležitějsí fráze

Zaměření na texty s porozuměním, poslechy, běžnou konverzaci.

Zaměřil bych se na potřeby studentů.

zaměřila bych se na témy, které používajú na pracovišti

Zaměřila bych se na učebnici, která se skládá ze studentské části, pracovního sešitu, který má vysvětlenou gramatiku česky. Také by měla obsahovat poslechové materiály k učebnici, které by byly studentům dostupné. Výhodou jsou i podpůrné online materiály.

Zeptal bych se organizátora kurzu, kterou učebnici by mi doporučil

7. Se kterou konkrétní učebnicí německého jazyka (popř. jiného jazyka) máte dobré zkušenosti? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aktuel-jednoduché k pochopení, gramatika dobře osvětlená na příkladech

Angličtina - English Grammar In Use přehledně vytvořená učebnice, lehce se chápe, graficky pěkn zpracovaná, dostatečné množství cvičení

angličtina - Headway Intermediate - kvalitně zpracovaná učebnice, němčina - Hueber - také kvalitně zpracovaná učebnice

Angličtina - New English File - výborně uspořádaná, zajímavá témata, dobře podaná gramatika, doplňující materiály, dobře zpracovaná poslechová cvičení

Angličtina - New English File. Jsou tam zajímavé témata, možná trochu neoriginální, ale nejpoužívanější, je dobře strukturovaná, dobře graficky zpracovaná. Je tam dobře a jednoduše vysvětlená gramatika.

angličtina pro jazykové školy 1,2,3,4

ANJ - série Solutions (OUP) - v každé lekci je několik oddílů a v každém se soustavně procvičují všechny dovednosti, studenti mají k dispozici prac. sešit a cd se cvičeními.

business english

Der, Die, Das. Přehledná, nenáročná, poslechová cvičení, dostatek procvičování gramatiky

Direkt 1

Direkt Neu 1,2,3 doplňuje se němčina s češtinou velmi hezké zpracování pro začátečníky i pokročilé

Francouzština - Alter ego

Headway

Hueber, Delfin, jsou to německé učebnice. Nesnáším české učebnice v Němčině. Není nic horšího.

Jako lektorceAj mi prošlo rukami spoustu učebnic. Momentálně již neučím bohužel si jména již nevybavuji. Snad jen Inside Out je celkme vhodná. Já osobně jsem kromě dané učebnice připravovala spousty materiálu mimo učebnici.

Jednalo se o DVD angličtiny LANDI, které poskytovalo množství cvičení a drilů. Takže se člověk naučil gramatiku i slovní zásobu ať chtěl či ne. Výborná byla u učebnice španělštiny pro samouky (Marcíková, Mlýnková)

Mám dobré zkušenosti s učebnicemi anglického jazyka New English File, protože obsahuje spoustu i doplňkových materiálů a podpůrné online materiály. Je moderní a je přizpůsobena tématicky okruhu mých studentů.

Mám zkušenosti s Themen Aktuell. I když jsou tyto učebnice možná trochu zastaralé, mají velmi dobře promyšlenou náplň i výklad gramatiky. Jediné, co bych jim vytkla je nedostatek cvičení zaměřených na komunikaci. Co se týče angličtiny, určitě mám dobré zkušenosti s New English File, je to moderní, dobře zpracovaná učebnice, která využívá komunikativní metodu.

Maturita Solutions (angličtina)

Murphy (ANJ)

Nejlepsi zkusenost mam s anglickymi IELTS ucebnicemi z Cambridge, Oxford nebo podobne.

Nejraději pracuji s NEF, myslím si, že je po didaktické stránce velmi dobře zpracovaná, obsahuje spoustu námětů, je přátelská a nesvazuje lektora - dává prostor pro iniciativu

Nemám zkušenosti s německým jazykem.

Nemám, NJ neučím.

Německého žádnou, ale v angličtině mám dobrou zkušenost s řadou "New English File" (zvlášť dobrá je poslední edice). Jsou zde praktická témata zpracovaná zábavnou formou a je k ní spousta podpůrných materiálů. Zvláště pak oceňuji iTUTOR, který dle mého názoru nemá chybu. Na CD si studenti mohou formou samostudia doplnit to, co úplně napoprvé nepobrali v hodině a videa (jako výukový prostředek) jsou podle mě mnohem lepší, než poslechy. Navíc zde studenti nejsou přesyceni gramatikou, která je vyučována spíše "intuitivně" :). Ve španělštině je super učebnicí "Učebnice současné španělštiny" od Macíkové a Mlýnkové (živá témata, hodně úkolů k procvičení dané tématiky).

Němmecky s úsměvem - pěkně zpracovaná

nevím

New Czech step by step

New English File - AJ, přehledně zpracované, mnoho různých aktivit, zaměřené na aktivní použití jazyka

NJ - Sprechen Sie Deutsch - kvalitní texty, trochu problémy se srozumitelností vykládané gramatiky - nutnost lektora, někdy až triviální cvičení AJ - English for Business Studies - autentické rozsáhlé texty, slovník v ostatních světových jazycích a vysvětlení gramatiky v AJ - nutí studenta přemýšlet a maxiálně využívat své dosavadní znalosti ŠJ - AULA - jedná se o učebnice španělštiny nejspíš dostupné pouze ve Španělsku - je zde jistota, že je napsaná španěly, tudíž používá nejčastěji používané výrazy nativním obyvatelstvem v praxi, vysvětluje gramatické jevy v ŠJ - nutí studenta aktivně přemýšlet a využívat svých dosavadních znalostí, líbila se mi tématická zaměřenost textů. ŠJ - Fiesta - dobře zpracovaná učebnice španělštiny dostupná v ČR, má několik dílů, dobře vysvětluje gramatické jevy, ovšem postrádám důraz na opravdu užívané obraty a fráze v praxi. Španělština/Angličtina pro samouky - dobře zpracované učebnice, které nabízejí vše podstatné všem, kteří se rozhodnou věnovat se o volných chvílích studiu cizího jazyka. Francouzština pro samouky byla využívána pro svou komplexnost i na některých jazykových kurzech s lektorem, které jsem navštěvoval.

pro jazykové školy

Project - výuka ve zkrácených tvarech !!! nevhodné pro děti (zkrácené tvary se těžko odnaučují a vůbec neznají delší tvar)

Reálie německy mluvících zemí

S norskými učebnicemi På vei, Stein på stein, Her på berget. Jsou zaměřené na praktické využití jazyka, ale obsahují i množství kulturních informací. Existuje k nim rozsáhlá banka úkolů, poslechů a doplňkových cvičení a to jak pro lektora tak pro studenty.

S učebnicemi NJ nemám zkušenosti, jsem lektorkou AJ. Za sebe ráda pracuji s učebnicemi New English File - mají přehlednou strukturu, dobré vyvážení komunikativní a teoretické stránky jazyka, v každé lekci se věnují všem skills i subskills (tedy věnují dost pozornosti nejen čtení a poslechu, ale i výslovnosti, ustáleným frázím, mluvené angličtině...), a jsou členěny na přijatelně dlouhé lekce (dvoustránkové)

s žádnou

sprachen sie deutsch

sprechen sie deutsch

tangram

Themen Aktuell 1,2, Prima 1, 2, Sprecht mit Max 1

Themen Aktuell, líbí se mi reakce na akci, tzn. cvičení na probíranou látku v Arbeitsbuch. New English File, tyto knihy mají dostatečné doplňkové materiály. Ve všech knihách mi však chybí prostor na kreativitu.

U anglictiny je vyborna FCE Gold, je prehledna.

ucebnice LEDA (prehledne, relativne podrobne), delaji ucebnice malo rozsirenych jazyku (mam zkusenost s finstinou)

Učebnice Fraust, A1 a A2, 4 roky studia na střední škole :-)

už nevím

viz minulá otázka

8. Se kterou konkrétní učebnicí německého jazyka (popř. jiné jazyka) máte naopak špatné zkušenosti? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

anglictina - Project (nic moc v ni neni, hodne obrazku, malo textu, divne aktivity, hodne draha)

Angličtina - face2face. Pozitivní je zajímavá slovní zásoba (originální témata), ale špatně organizovaná, málo cvičení, nedostatečně nebo nejasně vysvětlená gramatika.

angličtina : Oxford a Cambridge naprosto nevhodné pro začátečníky, není ani slovo cesky, kdo neumí anglicky tak neporozymi

der die ddas

English for life. Tato učebnice je velmi strohá. Nedostatečná online podpora.

Francouzština - Panorama

Francouzština (nejen) pro samouky - učivo přeházené, nejdůležitější věci jsou probírány v pozdějších lekcích, nepřehledné atd.

Genau. Chaotická.

Headway - připadala mi spíš jako obrázkový časopis než jako učebnice.

je jich více, většinou příliš obsáhla slovní zásoba v úměru na lekci a nesjednocená gramatika.

Nelíbilo se mi Sprechen Sie Deutsch, uspořádání cvičení je poněkud chaotické a učebnice mi nepřišla moc konzistentní. Pracovala jsem také se Schritte International a musím bohužel říct, že i když je to poměrně nová učebnice, není moc povedená.

nemám špatné zkušenosti

Nemám vyloženě špatné zkušenosti, byly mi vždy doporučovány pouze ty lepší tituly. Každá učebnice má svá pro a proti, preferuji ty, které jsou psány ryze od nativních mluvčích, ale existují i kvalitní české tituly. V každém případě žádná kniha nenahradí aktivní dialog s rodilým mluvčím či alespoň se znalým lektorem s potřebnou praxí.

Nemám zkušenosti s německým jazykem.

Německy od Adama, v AJ: řada Headway

Německy s úsměvem - už nevím přesně

nevím

Nevyhovoval mi Ping Pong Neu, graficka stranka byla priserna a vysvetlovani gramatiky taktez

Nevzpomínám si, že by mi někdy učebnice nevyhovovala

New Cutting Edge - chyby v gramatice, hloupá cvičení, celkově nudné

Odmaturuj z anglického jazyka - nevzhledné nepřehledné zpracování, pouze texty

Opět s německou žádnou. V angličtině se mi nelíbí "New Headway", ale nemám zkušenosti s poslední řadou, takže mé hodnocení nemusí být objektivní. Hlavně z toho důvodu, že mi přišlo, že učebnice není ucelená a přehledná. Množství podpůrných materiálů je mizivé a témata spíše nezáživná. Zvlášť velký "odpor" mám k "Maturita Solutions" - dle mého názoru "the worst book ever" - naprosto nepřehledná, hrozně zpracovaná a dle mého názoru vůbec na maturitu nepřipraví - někde to zbytečně rozpitvává, jinde něco důležitého chybí. Ve španělštině je hrozná "Španělština pro samouky" od LEDY. Překvapuje mě, že podle ní ještě některé jazykovky vůbec učí - témata k ničemu, gramatika uspořádaná nelogicky, skoro žádná cvičení k procvičení dané látky... jediné plus - slovníčky.

Různé gymnaziální a základoškolské paskvily, které psali češi. Tzv. jazyková mutace "čojč"

s žádnou

s žádnou

soukromá lekce

StudioD - česky psané zadání cvičení a doprovodné texty, příliš jednoduchá, příliš barev, málo textu, nedopovídala mému stylu učení

tangram- nejisté, nedobře prezentované, spíš pro cizince v Německu

Themen Aktuel

Ty, které nedoporučuji jsou učebnice Berlitz. Jsou moc strohé, každá lekce má příliš dané cviky a nenechává prostor učiteli ke kreativitě, hrám etc.

Vydavane ceskymi vydavateli. Navidel jsem jedinou, ktera by nebyla spatna.

z ruštiny Raduga sa mi zdá trošku nudná, jednotvárna

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7375,26 %75,26 %  
muž2424,74 %24,74 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3637,11 %37,11 %  
VŠ - bakalářský program2626,8 %26,8 %  
VŠ - (navazující) magisterský program1717,53 %17,53 %  
VOŠ88,25 %8,25 %  
filozofická22,06 %2,06 %  
PdF MU11,03 %1,03 %  
FF UP11,03 %1,03 %  
Základní11,03 %1,03 %  
Textilní11,03 %1,03 %  
Provozně ekonomická11,03 %1,03 %  
Fakulta sociálně ekonomická11,03 %1,03 %  
pedagogická11,03 %1,03 %  
PedF UK Praha11,03 %1,03 %  

Graf

11. Počet let praxe ve výuce cizích jazyků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 1 rok5556,7 %56,7 %  
5 let a více2222,68 %22,68 %  
1 - 3 roky1515,46 %15,46 %  
3 - 5 let55,15 %5,15 %  

Graf

12. Prostor pro komentář

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Moc jsem tento dotazník nepochopila :-(

Myslím si, že nejhorší je, když se učitelé "ze staré školy" nechtějí vzdát svých učebnic, které používají už léta, a to zejména proto, že k nim mají spoustu materiálů a nechce se jim vymýšlet a hledat jiné. Jazyk se neustále vyvíjí, a spolu s ním by se měl vyvíjet i lektor a učebnice :) Přeji hodně úspěchů v bakalářce! :)

ohledně němčiny se mi teď velmi zalíbila kampaň www.sprechtime.cz, kde němci se mi nevěnovali. Rakušáci se mi věnují nadstandardně.

Osobně si myslím, že ve výuce cizího jazyka hraje největší roli učitel. Za 13 let studia angličtiny jsem měla jen jednoho, který uměl pracovat s anglickou učebnicí typu Project, Headway apod. S němčinou to nebylo až tak zlé ale ani jedna učebnice (Themen Aktuel, Sprechen Sie Deutch) ve mě nezanechala dojem.

ucebnice je jen podpurny material, dulezite je predevsim aktivni vyuziti jazyka (mluveni, pisemny projev)

Umím angličtinu, němčinu, ruštinu, portugalštinu, polštinu a trochu vietnamštinu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Počet let praxe ve výuce cizích jazyků

  • odpověď 0 - 1 rok:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Představte si, že by Vaším úkolem bylo vybrat učebnici pro nově otevíraný kurz cizího jazyka pro dospělé, který by se vyznačoval následujícími parametry: 1. skupina 6 studentů ve věku 30 – 50 let, 2. úplní nebo falešní začátečníci, 3. cílem je schopnost využití cizího jazyka na pracovišti. Popište prosím, jak byste postupovali při výběru učebnice.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Učebnice hraje ve výuce cizího jazyka u dospělých velmi významnou roli.

2. Do jaké míry považujete za významné následující funkce učebnice ve výuce cizího jazyka? (1 - nevýznamné, 7 - velmi významné)

3. Myslíte si, že má cenu zabývat se výběrem vhodné učebnice pro nový kurz?

4. Jaký význam přikládáte následujícím kritériím při výběru učebnice pro nový kurz? (1 - žádný, 5 - vysoký)

5. Posuzujete-li vhodnost konkrétní učebnice pro daný kurz, jakou roli pro Vás hrají následující aspekty: (1 - žádnou, 5 - významnou)

6. Představte si, že by Vaším úkolem bylo vybrat učebnici pro nově otevíraný kurz cizího jazyka pro dospělé, který by se vyznačoval následujícími parametry: 1. skupina 6 studentů ve věku 30 – 50 let, 2. úplní nebo falešní začátečníci, 3. cílem je schopnost využití cizího jazyka na pracovišti. Popište prosím, jak byste postupovali při výběru učebnice.

9. Pohlaví

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

11. Počet let praxe ve výuce cizích jazyků

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Učebnice hraje ve výuce cizího jazyka u dospělých velmi významnou roli.

2. Do jaké míry považujete za významné následující funkce učebnice ve výuce cizího jazyka? (1 - nevýznamné, 7 - velmi významné)

3. Myslíte si, že má cenu zabývat se výběrem vhodné učebnice pro nový kurz?

4. Jaký význam přikládáte následujícím kritériím při výběru učebnice pro nový kurz? (1 - žádný, 5 - vysoký)

5. Posuzujete-li vhodnost konkrétní učebnice pro daný kurz, jakou roli pro Vás hrají následující aspekty: (1 - žádnou, 5 - významnou)

6. Představte si, že by Vaším úkolem bylo vybrat učebnici pro nově otevíraný kurz cizího jazyka pro dospělé, který by se vyznačoval následujícími parametry: 1. skupina 6 studentů ve věku 30 – 50 let, 2. úplní nebo falešní začátečníci, 3. cílem je schopnost využití cizího jazyka na pracovišti. Popište prosím, jak byste postupovali při výběru učebnice.

9. Pohlaví

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

11. Počet let praxe ve výuce cizích jazyků

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vilímková, G.Role učebních materiálů při výuce cizích jazyků (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://role-ucebnich-materialu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.