Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rovné příležitostí pro muže a ženy.

Rovné příležitostí pro muže a ženy.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hanna Pohoževová
Šetření:04. 04. 2009 - 11. 04. 2009
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Vážení respondenti,
jmenuji se Hanna Pohoževová a chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma Rovné příležitostí pro muže a ženy. Jeho výsledky budou použity pro vypracování mé bakalářské práce na téma Pracovní příležitostí z pohledu gender. Dotazník je zcela anonymní.
Těm, kteří se zúčastní, předem děkuji za názory a Váš čas. Vaše názory jsou pro mně velice cenné.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11160 %60 %  
muž7440 %40 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let7942,7 %42,7 %  
26 – 357842,16 %42,16 %  
36 – 452312,43 %12,43 %  
46 – 5531,62 %1,62 %  
víc než 5621,08 %1,08 %  

Graf

3. Obor vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5429,19 %29,19 %  
technický3820,54 %20,54 %  
ekonomický 3619,46 %19,46 %  
všeobecný2211,89 %11,89 %  
textilní179,19 %9,19 %  
pedagogický94,86 %4,86 %  
právnický52,7 %2,7 %  
přírodovědní42,16 %2,16 %  

Graf

4. Jaký je Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7037,84 %37,84 %  
vyučen 7037,84 %37,84 %  
vysokoškolské 2010,81 %10,81 %  
základní189,73 %9,73 %  
vyšší odborné 73,78 %3,78 %  

Graf

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, rozhodoval(a) jsem se sám(sama)9852,97 %52,97 %  
ano8747,03 %47,03 %  

Graf

6. Pokud ano, byla to

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný5048,54 %27,03 %  
rodina2827,18 %15,14 %  
situace na trhu1312,62 %7,03 %  
předchozí vzdělávací instituce1211,65 %6,49 %  

Graf

7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvažoval(a) jsem všechna povolání12064,86 %64,86 %  
zvažoval(a) jsem pouze„ ženská“ povolání4021,62 %21,62 %  
zvažoval(a) jsem pouze „mužská“ povolání2513,51 %13,51 %  

Graf

8. Myslíte si, že byste měl(a) větší možnost uplatnění na trhu práci, kdybyste byl(a) opačného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6132,97 %32,97 %  
ne4825,95 %25,95 %  
spíše ano4624,86 %24,86 %  
ano3016,22 %16,22 %  

Graf

9. Domníváte se, že se liší platové ohodnoceni v závislosti na pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6535,14 %35,14 %  
spíše ano6233,51 %33,51 %  
ne3016,22 %16,22 %  
spíše ne2815,14 %15,14 %  

Graf

10. Pokud ano, ve prospěch jaké skupiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži12897,71 %69,19 %  
ženy32,29 %1,62 %  

Graf

11. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti přístupu k zaměstnání jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7339,46 %39,46 %  
ano4624,86 %24,86 %  
spíše ano3518,92 %18,92 %  
ne3116,76 %16,76 %  

Graf

12. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti kariérního vzestupu jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5831,35 %31,35 %  
spíše ne5429,19 %29,19 %  
spíše ano5228,11 %28,11 %  
ne2111,35 %11,35 %  

Graf

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9450,81 %50,81 %  
ano9149,19 %49,19 %  

Graf

14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mateřství3335,87 %17,84 %  
plat2325 %12,43 %  
věk1617,39 %8,65 %  
kariéra1111,96 %5,95 %  
národnost99,78 %4,86 %  

Graf

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12969,73 %69,73 %  
ano5630,27 %30,27 %  

Graf

16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
urážky2644,83 %14,05 %  
sexuální 2441,38 %12,97 %  
jiné813,79 %4,32 %  

Graf

17. Domníváte se, že je diskriminaci věnována patřičná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne10958,92 %58,92 %  
spíše ano3619,46 %19,46 %  
ne3116,76 %16,76 %  
ano94,86 %4,86 %  

Graf

18. Myslíte si, že mají ženy-matky menší možnost získat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11763,24 %63,24 %  
spíše ano5027,03 %27,03 %  
spíše ne137,03 %7,03 %  
ne52,7 %2,7 %  

Graf

19. Souhlasíte s rozdělením rolí, že muž má živit rodinu a žena se má starat o domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6334,05 %34,05 %  
spíše ne6032,43 %32,43 %  
spíše ano3921,08 %21,08 %  
ano2312,43 %12,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvažoval(a) jsem pouze „mužská“ povolání na otázku 7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?
 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi textilní na otázku 3. Obor vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvažoval(a) jsem pouze„ ženská“ povolání na otázku 7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi situace na trhu na otázku 6. Pokud ano, byla to
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi předchozí vzdělávací instituce na otázku 6. Pokud ano, byla to

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi plat na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi věk na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřství na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální na otázku 16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi urážky na otázku 16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Obor vzdělání

4. Jaký je Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

6. Pokud ano, byla to

7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

8. Myslíte si, že byste měl(a) větší možnost uplatnění na trhu práci, kdybyste byl(a) opačného pohlaví?

9. Domníváte se, že se liší platové ohodnoceni v závislosti na pohlaví?

10. Pokud ano, ve prospěch jaké skupiny?

11. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti přístupu k zaměstnání jako muži?

12. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti kariérního vzestupu jako muži?

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

17. Domníváte se, že je diskriminaci věnována patřičná pozornost?

18. Myslíte si, že mají ženy-matky menší možnost získat zaměstnání?

19. Souhlasíte s rozdělením rolí, že muž má živit rodinu a žena se má starat o domácnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Obor vzdělání

4. Jaký je Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

6. Pokud ano, byla to

7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

8. Myslíte si, že byste měl(a) větší možnost uplatnění na trhu práci, kdybyste byl(a) opačného pohlaví?

9. Domníváte se, že se liší platové ohodnoceni v závislosti na pohlaví?

10. Pokud ano, ve prospěch jaké skupiny?

11. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti přístupu k zaměstnání jako muži?

12. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti kariérního vzestupu jako muži?

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

17. Domníváte se, že je diskriminaci věnována patřičná pozornost?

18. Myslíte si, že mají ženy-matky menší možnost získat zaměstnání?

19. Souhlasíte s rozdělením rolí, že muž má živit rodinu a žena se má starat o domácnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pohoževová, H.Rovné příležitostí pro muže a ženy. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://rovne-prilezitosti-pro-muze-a-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.