Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rovné příležitostí pro muže a ženy.

Rovné příležitostí pro muže a ženy.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hanna Pohoževová
Šetření:04. 04. 2009 - 11. 04. 2009
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Vážení respondenti,
jmenuji se Hanna Pohoževová a chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma Rovné příležitostí pro muže a ženy. Jeho výsledky budou použity pro vypracování mé bakalářské práce na téma Pracovní příležitostí z pohledu gender. Dotazník je zcela anonymní.
Těm, kteří se zúčastní, předem děkuji za názory a Váš čas. Vaše názory jsou pro mně velice cenné.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11160 %60 %  
muž7440 %40 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let7942,7 %42,7 %  
26 – 357842,16 %42,16 %  
36 – 452312,43 %12,43 %  
46 – 5531,62 %1,62 %  
víc než 5621,08 %1,08 %  

Graf

3. Obor vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5429,19 %29,19 %  
technický3820,54 %20,54 %  
ekonomický 3619,46 %19,46 %  
všeobecný2211,89 %11,89 %  
textilní179,19 %9,19 %  
pedagogický94,86 %4,86 %  
právnický52,7 %2,7 %  
přírodovědní42,16 %2,16 %  

Graf

4. Jaký je Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7037,84 %37,84 %  
vyučen 7037,84 %37,84 %  
vysokoškolské 2010,81 %10,81 %  
základní189,73 %9,73 %  
vyšší odborné 73,78 %3,78 %  

Graf

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, rozhodoval(a) jsem se sám(sama)9852,97 %52,97 %  
ano8747,03 %47,03 %  

Graf

6. Pokud ano, byla to

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný5048,54 %27,03 %  
rodina2827,18 %15,14 %  
situace na trhu1312,62 %7,03 %  
předchozí vzdělávací instituce1211,65 %6,49 %  

Graf

7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvažoval(a) jsem všechna povolání12064,86 %64,86 %  
zvažoval(a) jsem pouze„ ženská“ povolání4021,62 %21,62 %  
zvažoval(a) jsem pouze „mužská“ povolání2513,51 %13,51 %  

Graf

8. Myslíte si, že byste měl(a) větší možnost uplatnění na trhu práci, kdybyste byl(a) opačného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6132,97 %32,97 %  
ne4825,95 %25,95 %  
spíše ano4624,86 %24,86 %  
ano3016,22 %16,22 %  

Graf

9. Domníváte se, že se liší platové ohodnoceni v závislosti na pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6535,14 %35,14 %  
spíše ano6233,51 %33,51 %  
ne3016,22 %16,22 %  
spíše ne2815,14 %15,14 %  

Graf

10. Pokud ano, ve prospěch jaké skupiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži12897,71 %69,19 %  
ženy32,29 %1,62 %  

Graf

11. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti přístupu k zaměstnání jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7339,46 %39,46 %  
ano4624,86 %24,86 %  
spíše ano3518,92 %18,92 %  
ne3116,76 %16,76 %  

Graf

12. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti kariérního vzestupu jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5831,35 %31,35 %  
spíše ne5429,19 %29,19 %  
spíše ano5228,11 %28,11 %  
ne2111,35 %11,35 %  

Graf

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9450,81 %50,81 %  
ano9149,19 %49,19 %  

Graf

14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mateřství3335,87 %17,84 %  
plat2325 %12,43 %  
věk1617,39 %8,65 %  
kariéra1111,96 %5,95 %  
národnost99,78 %4,86 %  

Graf

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12969,73 %69,73 %  
ano5630,27 %30,27 %  

Graf

16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
urážky2644,83 %14,05 %  
sexuální 2441,38 %12,97 %  
jiné813,79 %4,32 %  

Graf

17. Domníváte se, že je diskriminaci věnována patřičná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne10958,92 %58,92 %  
spíše ano3619,46 %19,46 %  
ne3116,76 %16,76 %  
ano94,86 %4,86 %  

Graf

18. Myslíte si, že mají ženy-matky menší možnost získat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11763,24 %63,24 %  
spíše ano5027,03 %27,03 %  
spíše ne137,03 %7,03 %  
ne52,7 %2,7 %  

Graf

19. Souhlasíte s rozdělením rolí, že muž má živit rodinu a žena se má starat o domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6334,05 %34,05 %  
spíše ne6032,43 %32,43 %  
spíše ano3921,08 %21,08 %  
ano2312,43 %12,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvažoval(a) jsem pouze „mužská“ povolání na otázku 7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?
 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi textilní na otázku 3. Obor vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvažoval(a) jsem pouze„ ženská“ povolání na otázku 7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi situace na trhu na otázku 6. Pokud ano, byla to
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi předchozí vzdělávací instituce na otázku 6. Pokud ano, byla to

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi plat na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi věk na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřství na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra na otázku 14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální na otázku 16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi urážky na otázku 16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Obor vzdělání

4. Jaký je Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

6. Pokud ano, byla to

7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

8. Myslíte si, že byste měl(a) větší možnost uplatnění na trhu práci, kdybyste byl(a) opačného pohlaví?

9. Domníváte se, že se liší platové ohodnoceni v závislosti na pohlaví?

10. Pokud ano, ve prospěch jaké skupiny?

11. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti přístupu k zaměstnání jako muži?

12. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti kariérního vzestupu jako muži?

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

17. Domníváte se, že je diskriminaci věnována patřičná pozornost?

18. Myslíte si, že mají ženy-matky menší možnost získat zaměstnání?

19. Souhlasíte s rozdělením rolí, že muž má živit rodinu a žena se má starat o domácnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Obor vzdělání

4. Jaký je Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání

5. Ovlivnil nějaký z faktorů výběr Vašeho oboru studia?

6. Pokud ano, byla to

7. Vybíral(a) jste si obor Vašeho vzdělání z široké skaly nebo jste bral(a) v úvahu jen „mužská“ a „ženská“ povolání?

8. Myslíte si, že byste měl(a) větší možnost uplatnění na trhu práci, kdybyste byl(a) opačného pohlaví?

9. Domníváte se, že se liší platové ohodnoceni v závislosti na pohlaví?

10. Pokud ano, ve prospěch jaké skupiny?

11. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti přístupu k zaměstnání jako muži?

12. Myslíte si, že mají ženy stejné možnosti kariérního vzestupu jako muži?

13. Setkal(a) jste se někdy s diskriminací na pracovním trhu?

14. Pokud ano, o jakou z forem diskriminace se jednalo?

15. Setkal(a) jste se někdy s obtěžování na pracovním trhu?

16. Pokud ano, o jakou z forem obtěžování šlo?

17. Domníváte se, že je diskriminaci věnována patřičná pozornost?

18. Myslíte si, že mají ženy-matky menší možnost získat zaměstnání?

19. Souhlasíte s rozdělením rolí, že muž má živit rodinu a žena se má starat o domácnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pohoževová, H.Rovné příležitostí pro muže a ženy. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://rovne-prilezitosti-pro-muze-a-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.