Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rovnováha osobního a pracovního života

Rovnováha osobního a pracovního života

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Doušová
Šetření:09. 04. 2016 - 15. 04. 2016
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka 3. ročníku Vyšší odborné školy ekonomických studií Podskalská. Tento dotazník slouží jako podklad k empirickému šetření mé absolventské práce na téma: Faktory ovlivňující soulad pracovního a osobního života pracujících žen. Na jeho základě chci ověřit vliv vybraných faktorů na rovnováhu osobního a pracovního života žen. Vybranými faktory jsou flexibilní pracovní úvazky, zaměstnanecké benefity a státní prorodinná podpora. Výsledky jsou zcela anonymní. Vyplnění dotazníku Vám zabere pouze několik minut.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3952,7 %52,7 %  
18-25 let1621,62 %21,62 %  
36-45 let1216,22 %16,22 %  
45 a více79,46 %9,46 %  

Graf

2. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná3750 %50 %  
Vdaná2939,19 %39,19 %  
Rozvedená79,46 %9,46 %  
Vdova11,35 %1,35 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou4054,05 %54,05 %  
Magisterské vzdělání1114,86 %14,86 %  
Bakalářské vzdělání912,16 %12,16 %  
Vyšší odborné vzdělání810,81 %10,81 %  
Střední odborné vzdělání s výučním listem45,41 %5,41 %  
Vysokoškolské jiné11,35 %1,35 %  
Základní11,35 %1,35 %  

Graf

4. Jste v současné době v pracovním poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6993,24 %93,24 %  
Ne56,76 %6,76 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4054,05 %54,05 %  
Ano3445,95 %45,95 %  

Graf

6. Kolik hodin týdně průměrně trávíte v práci nad rámec Vašeho běžného pracovního úvazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 hodinu3750 %50 %  
1-4 hodiny2533,78 %33,78 %  
Víc než 4 hodiny1216,22 %16,22 %  

Graf

7. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Váš pracovní týden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje pracovní povinnosti mi nezasahují do osobního života2635,14 %35,14 %  
Můj rodinný i pracovní život je vyvážený2331,08 %31,08 %  
Čas strávený v práci mě omezuje v rodinných povinnostech2128,38 %28,38 %  
V práci se nekoncentruji, kvůli rodinným povinnostem45,41 %5,41 %  

Graf

8. Kolik hodin týdně se v běžném pracovním týdnu (mimo víkend) věnujete svým koníčkům (sport, kultura, četba…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 5 hodin týdně4358,11 %58,11 %  
5-10 hodin2533,78 %33,78 %  
Více jak 10 hodin68,11 %8,11 %  

Graf

9. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vašim koníčkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, chtěla bych se jim věnovat víc4864,86 %64,86 %  
Ano jsem spokojená2635,14 %35,14 %  

Graf

10. Kolik hodin týdně se v běžném pracovním týdnu (mimo víkend) věnujete své rodině (péče o děti/partnera - čas strávený při společných aktivitách)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měně než 15 hodin4560,81 %60,81 %  
15-35 hodin1824,32 %24,32 %  
Více jak 35 hodin1114,86 %14,86 %  

Graf

11. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jsem spokojená3952,7 %52,7 %  
Ne chtěla bych se jí věnovat víc3547,3 %47,3 %  

Graf

12. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano je dostačující3851,35 %51,35 %  
Ne chtěla bych se jí věnovat víc3648,65 %48,65 %  

Graf

13. V jakém věkovém rozmezí je dle Vašeho názoru ideální založit rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24-295270,27 %70,27 %  
30-351621,62 %21,62 %  
18-2356,76 %6,76 %  
35 a víc11,35 %1,35 %  

Graf

14. Je pro Vás relevantním důvodem k odkladu založení rodiny nízká finanční podpora ze strany státu v době mateřství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4459,46 %59,46 %  
Ano3040,54 %40,54 %  

Graf

15. Shledáváte finanční podporu ze strany státu v době mateřské a rodičovské dovolené za vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5270,27 %70,27 %  
Ano2229,73 %29,73 %  

Graf

16. Jak dlouho jste čerpala (nebo máte v plánu čerpat) rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky4358,11 %58,11 %  
2 roky2128,38 %28,38 %  
Víc než 3 roky1013,51 %13,51 %  

Graf

17. Jaké faktory mají (nebo budou mít) vliv na volbu délky Vaší rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finance4459,46 %59,46 %  
Rodinná situace3952,7 %52,7 %  
Sociální izolace2331,08 %31,08 %  
Kapacita mateřských školek2331,08 %31,08 %  
potřeba seberealizace v mimorodinné sféře11,35 %1,35 %  
možnost pracovat na DPP11,35 %1,35 %  
možnost práce11,35 %1,35 %  
radost z péče o dítě11,35 %1,35 %  
situace v praci (budu se chtit vratit brzy, abych nevypadla z tempa/nebude se mi moc chtit vracet, atp.)11,35 %1,35 %  
najdu/nenajdu zaměstnání po mateřské11,35 %1,35 %  

Graf

18. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Vaše příjmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Můj plat tvoří polovinu rodinných příjmů3445,95 %45,95 %  
Můj plat je pouze doplňkovým příjmem2432,43 %32,43 %  
Můj plat je hlavním rodinným příjmem1621,62 %21,62 %  

Graf

19. Poskytuje Váš zaměstnavatel prorodinné zaměstnanecké benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5472,97 %72,97 %  
Ano2027,03 %27,03 %  

Graf

20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flexibilní pracovní doba2165,63 %28,38 %  
Součinnost firmy s ženami na mateřské a rodičovské dovolené1237,5 %16,22 %  
Dovolená navíc1031,25 %13,51 %  
Příspěvky na rekreační rodinné pobyty39,38 %4,05 %  
Organizace tzv. „Family day“39,38 %4,05 %  
Firemní školka26,25 %2,7 %  
home office26,25 %2,7 %  
Jiné, prosím uveďte13,13 %1,35 %  
ve 21 jsem odpovidal ne - chyba dotazniku13,13 %1,35 %  
neposkytuje žádné13,13 %1,35 %  
Přímé sponzorování (příspěvky) na rodinné aktivity13,13 %1,35 %  
zkrácený pracovní úvazek, homeoffice13,13 %1,35 %  
Jste při tvorbě struktury dotazníku příliš nemyslela, že?13,13 %1,35 %  
laciné stravování13,13 %1,35 %  
Si k days13,13 %1,35 %  

Graf

21. Uvítali byste, kdyby Váš zaměstnavatel poskytoval jako zaměstnanecký benefit firemní školku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3952,7 %52,7 %  
Ne, firemní školku bych nevyužívala1824,32 %24,32 %  
Ne, nemám děti1722,97 %22,97 %  

Graf

22. Definujte míru Vaší spokojenosti s podporou zaměstnavatele v otázkách rodinné politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím žádnou podporu2331,08 %31,08 %  
Uvítala bych větší podporu1722,97 %22,97 %  
S podporou jsem spokojená1520,27 %20,27 %  
Nevím1418,92 %18,92 %  
S podporou jsem nespokojená56,76 %6,76 %  

Graf

23. Jaké formy flexibilních pracovních úvazků poskytuje Váš zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné2736,49 %36,49 %  
Částečný pracovní úvazek (¼,½, ¾ úvazek)2736,49 %36,49 %  
Flexibilní pracovní doba (volný začátek a konec pracovní doby)2533,78 %33,78 %  
Home office (práce z domova)1722,97 %22,97 %  
Stlačený pracovní týden (odpracování standardní pracovní doby v kratším čase)56,76 %6,76 %  
sdílené místo11,35 %1,35 %  
práce ve školství - výměny služeb11,35 %1,35 %  
omezená flexibilní pracovní doba11,35 %1,35 %  

Graf

24. Máte pocit, že možnost využívání flexibilních pracovních úvazků má pozitivní efekt na soulad pracovního a osobního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7094,59 %94,59 %  
Ne45,41 %5,41 %  

Graf

25. Co podle Vás tvoří největší nesoulad Vašeho pracovního a osobního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náročná pracovní doba2027,03 %27,03 %  
Nevím1824,32 %24,32 %  
Špatné osobní rozvržení času1722,97 %22,97 %  
Nedostatečná tolerance osobního života ze strany zaměstnavatele1114,86 %14,86 %  
Vysoké pracovní nároky810,81 %10,81 %  

Graf

26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojená3547,3 %47,3 %  
Spíš nespokojená2229,73 %29,73 %  
Velmi spokojená1317,57 %17,57 %  
Velmi nespojená45,41 %5,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

 • odpověď 26-35 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná tolerance osobního života ze strany zaměstnavatele na otázku 25. Co podle Vás tvoří největší nesoulad Vašeho pracovního a osobního života?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Střední vzdělání s maturitou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovolená navíc na otázku 20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?

5. Máte děti?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nemám děti na otázku 21. Uvítali byste, kdyby Váš zaměstnavatel poskytoval jako zaměstnanecký benefit firemní školku?

9. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vašim koníčkům?

 • odpověď Ano jsem spokojená:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojená na otázku 26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.
 • odpověď Ne, chtěla bych se jim věnovat víc:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čas strávený v práci mě omezuje v rodinných povinnostech na otázku 7. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Váš pracovní týden?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíš nespokojená na otázku 26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

11. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší rodině?

 • odpověď Ano jsem spokojená:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojená na otázku 26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.
 • odpověď Ne chtěla bych se jí věnovat víc:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čas strávený v práci mě omezuje v rodinných povinnostech na otázku 7. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Váš pracovní týden?

12. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší domácnosti?

 • odpověď Ano je dostačující:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovolená navíc na otázku 20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojená na otázku 26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?

 • odpověď Flexibilní pracovní doba:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součinnost firmy s ženami na mateřské a rodičovské dovolené na otázku 20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?

26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

 • odpověď Spíše spokojená:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterské vzdělání na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Jaký je Váš rodinný stav?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste v současné době v pracovním poměru?

5. Máte děti?

6. Kolik hodin týdně průměrně trávíte v práci nad rámec Vašeho běžného pracovního úvazku?

7. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Váš pracovní týden?

8. Kolik hodin týdně se v běžném pracovním týdnu (mimo víkend) věnujete svým koníčkům (sport, kultura, četba…)?

9. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vašim koníčkům?

10. Kolik hodin týdně se v běžném pracovním týdnu (mimo víkend) věnujete své rodině (péče o děti/partnera - čas strávený při společných aktivitách)?

11. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší rodině?

12. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší domácnosti?

13. V jakém věkovém rozmezí je dle Vašeho názoru ideální založit rodinu?

14. Je pro Vás relevantním důvodem k odkladu založení rodiny nízká finanční podpora ze strany státu v době mateřství?

15. Shledáváte finanční podporu ze strany státu v době mateřské a rodičovské dovolené za vyhovující?

16. Jak dlouho jste čerpala (nebo máte v plánu čerpat) rodičovskou dovolenou?

17. Jaké faktory mají (nebo budou mít) vliv na volbu délky Vaší rodičovské dovolené?

18. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Vaše příjmy?

19. Poskytuje Váš zaměstnavatel prorodinné zaměstnanecké benefity?

20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?

21. Uvítali byste, kdyby Váš zaměstnavatel poskytoval jako zaměstnanecký benefit firemní školku?

22. Definujte míru Vaší spokojenosti s podporou zaměstnavatele v otázkách rodinné politiky?

23. Jaké formy flexibilních pracovních úvazků poskytuje Váš zaměstnavatel?

24. Máte pocit, že možnost využívání flexibilních pracovních úvazků má pozitivní efekt na soulad pracovního a osobního života?

25. Co podle Vás tvoří největší nesoulad Vašeho pracovního a osobního života?

26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Jaký je Váš rodinný stav?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste v současné době v pracovním poměru?

5. Máte děti?

6. Kolik hodin týdně průměrně trávíte v práci nad rámec Vašeho běžného pracovního úvazku?

7. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Váš pracovní týden?

8. Kolik hodin týdně se v běžném pracovním týdnu (mimo víkend) věnujete svým koníčkům (sport, kultura, četba…)?

9. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vašim koníčkům?

10. Kolik hodin týdně se v běžném pracovním týdnu (mimo víkend) věnujete své rodině (péče o děti/partnera - čas strávený při společných aktivitách)?

11. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší rodině?

12. Vyhovuje Vám čas věnovaný Vaší domácnosti?

13. V jakém věkovém rozmezí je dle Vašeho názoru ideální založit rodinu?

14. Je pro Vás relevantním důvodem k odkladu založení rodiny nízká finanční podpora ze strany státu v době mateřství?

15. Shledáváte finanční podporu ze strany státu v době mateřské a rodičovské dovolené za vyhovující?

16. Jak dlouho jste čerpala (nebo máte v plánu čerpat) rodičovskou dovolenou?

17. Jaké faktory mají (nebo budou mít) vliv na volbu délky Vaší rodičovské dovolené?

18. Jaká z uvedených definic nejlépe charakterizuje Vaše příjmy?

19. Poskytuje Váš zaměstnavatel prorodinné zaměstnanecké benefity?

20. Pokud ano, jaké prorodinné benefity poskytuje?

21. Uvítali byste, kdyby Váš zaměstnavatel poskytoval jako zaměstnanecký benefit firemní školku?

22. Definujte míru Vaší spokojenosti s podporou zaměstnavatele v otázkách rodinné politiky?

23. Jaké formy flexibilních pracovních úvazků poskytuje Váš zaměstnavatel?

24. Máte pocit, že možnost využívání flexibilních pracovních úvazků má pozitivní efekt na soulad pracovního a osobního života?

25. Co podle Vás tvoří největší nesoulad Vašeho pracovního a osobního života?

26. Definujte míru Vaší spokojenosti se současným stavem vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doušová, I.Rovnováha osobního a pracovního života (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://rovnovaha-osobniho-a-pracovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.