Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdílné nákupní chování mužů a žen.

Rozdílné nákupní chování mužů a žen.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Dvořáková
Šetření:07. 01. 2011 - 14. 01. 2011
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nákupní chování mužů a žen bude vždy rozdílné, ale jak moc? Sami se pak můžete přesvědčit.  Výsledky tohoto dotazníku poté použiji ve své diplomové práci, kde se touto otázkou budu více zaobírat.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zaškrtněte prosím pouze jednu odpověď. Pokud si nejste jisti, přikloňte se k té, která je Vám nejblíže.

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete rádi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11773,13 %73,13 %  
ne4326,88 %26,88 %  

Graf

2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní centrum11370,63 %70,63 %  
Maloobchod2113,13 %13,13 %  
Internetový obchod159,38 %9,38 %  
Velkoobchod116,88 %6,88 %  

Graf

3. Jak často chodíte nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do měsíce6842,5 %42,5 %  
Několikrát týdně5735,63 %35,63 %  
Minimálně 2x v měsíci2918,13 %18,13 %  
Každý den63,75 %3,75 %  

Graf

4. Jak dlouho trvá v průměru Váš jeden nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 – 30 minut6238,75 %38,75 %  
30 – 60 minut5433,75 %33,75 %  
60 minut a více3924,38 %24,38 %  
Méně než 10 minut53,13 %3,13 %  

Graf

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potraviny10565,63 %65,63 %  
Oblečení3220 %20 %  
Drogerie116,88 %6,88 %  
Ostatní74,38 %4,38 %  
Elektronika53,13 %3,13 %  

Graf

6. Zohledňujete při nákupu cenu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14087,5 %87,5 %  
ne2012,5 %12,5 %  

Graf

7. Zohledňujete při nákupu značku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10565,63 %65,63 %  
ne5534,38 %34,38 %  

Graf

8. Je pro Vás důležitá kvalita nebo kvantita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita13785,63 %85,63 %  
Kvantita2314,38 %14,38 %  

Graf

9. Nakupujete většinou spíše pro sebe nebo pro někoho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro sebe i pro někoho jiného12075 %75 %  
Pouze pro sebe3823,75 %23,75 %  
Pouze pro někoho jiného21,25 %1,25 %  

Graf

10. Jak nejčastěji platíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V hotovosti10062,5 %62,5 %  
Kartou5635 %35 %  
Převodem31,88 %1,88 %  
Platební poukázkou10,63 %0,63 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11873,75 %73,75 %  
Muž4226,25 %26,25 %  

Graf

12. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 2511773,13 %73,13 %  
26 – 352918,13 %18,13 %  
36 – 4585 %5 %  
46 - 5563,75 %3,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji ?

  • odpověď Potraviny:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velkoobchod na otázku 2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete rádi?

2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

3. Jak často chodíte nakupovat?

4. Jak dlouho trvá v průměru Váš jeden nákup?

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji ?

6. Zohledňujete při nákupu cenu?

7. Zohledňujete při nákupu značku?

8. Je pro Vás důležitá kvalita nebo kvantita?

9. Nakupujete většinou spíše pro sebe nebo pro někoho?

10. Jak nejčastěji platíte?

11. Pohlaví

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete rádi?

2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

3. Jak často chodíte nakupovat?

4. Jak dlouho trvá v průměru Váš jeden nákup?

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji ?

6. Zohledňujete při nákupu cenu?

7. Zohledňujete při nákupu značku?

8. Je pro Vás důležitá kvalita nebo kvantita?

9. Nakupujete většinou spíše pro sebe nebo pro někoho?

10. Jak nejčastěji platíte?

11. Pohlaví

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, M.Rozdílné nákupní chování mužů a žen. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rozdilne-nakupni-cho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.