Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdíly ve vnímání sociálních sítí napříč generacemi

Rozdíly ve vnímání sociálních sítí napříč generacemi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Krystková
Šetření:09. 04. 2024 - 23. 04. 2024
Počet respondentů:228
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro všechny, kteří využívají sociální sítě.

Dobrý den, 

tvoříme tříčlenný tým (Kateřina Krystková, Simona Cikrytová, Natálie Jenčková) a studujeme na VŠB - Technická univerzita Ostrava, obor Marketing a obchod. Chceme Vás poprosit o vyplnění našeho dotazníku pro náš projekt na téma Rozdíly ve vnímání sociálních sítí napříč generacemi. Vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut a moc nám tím pomůžete. 

Předem děkujeme. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často trávíte čas na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně18380,26 %80,26 %  
Několikrát týdně2912,72 %12,72 %  
Několikrát do měsíce114,82 %4,82 %  
Jedenkrát týdně52,19 %2,19 %  

Graf

2. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instagram8738,16 %38,16 %  
Facebook4620,18 %20,18 %  
Messenger4017,54 %17,54 %  
Jiné2611,4 %11,4 %  
TikTok187,89 %7,89 %  
X (dříve známý jako Twitter)93,95 %3,95 %  
Snapchat20,88 %0,88 %  

Graf

3. Kolik hodin týdně trávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 hodin10043,86 %43,86 %  
16 a více hodin (= více než 2 hodiny denně)5222,81 %22,81 %  
6-10 hodin4921,49 %21,49 %  
11-15 hodin2711,84 %11,84 %  

Graf

4. Jak často sdílíte vlastní příspěvky na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjímečně15166,23 %66,23 %  
Nikdy4821,05 %21,05 %  
Několikrát týdně2510,96 %10,96 %  
Denně41,75 %1,75 %  

Graf

5. Jak často sdílíte vlastní fotky či videa na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně15869,3 %69,3 %  
Nikdy5222,81 %22,81 %  
Několikrát týdně187,89 %7,89 %  

Graf

6. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1-5, jako ve škole (1-velmi často sleduji, 2-často sleduji, 3-spíše sleduji, 4-spíše nesleduji, 5-nesleduji)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zábavné kanály2.6271.62
Vzdělávací kanály2.7981.222
Slavné osobnosti3.0751.771
Zprávy ze světa2.6671.424
Své přátele a rodinu2.0921.759
Hudební kanály2.8071.621
Vaření a pečení3.2721.637
Různé organizace a firmy3.5661.263
Zdravý životní styl3.3421.488
Náhodná videa (reels)2.7111.978
Obchody a slevy3.4121.505
Cestování3.0751.622

Graf

7. Jaký je hlavní důvod proč používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ke kontaktu s přáteli15266,67 %66,67 %  
Za účelem zábavy14463,16 %63,16 %  
Chci být informovaný/á10445,61 %45,61 %  
Kvůli vzdělávání5423,68 %23,68 %  
Jiný104,39 %4,39 %  

Graf

8. Jak vnímáte dopady sociálních sítí na Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně15969,74 %69,74 %  
Negativně4921,49 %21,49 %  
Pozitivně208,77 %8,77 %  

Graf

9. Jaké negativní dopady pociťujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné10144,3 %44,3 %  
Srovnávání se s ostatními5725 %25 %  
Nedostatek spánku/únava5021,93 %21,93 %  
Snížení sebevědomí3314,47 %14,47 %  
Pocit nedostatku3314,47 %14,47 %  
Jiné2912,72 %12,72 %  
Stres2510,96 %10,96 %  
Deprese/smutek208,77 %8,77 %  

Graf

10. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13458,77 %58,77 %  
Muž9441,23 %41,23 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20 let5725 %25 %  
21-25 let5423,68 %23,68 %  
31-40 let3716,23 %16,23 %  
41-50 let3615,79 %15,79 %  
51 a více2410,53 %10,53 %  
26-30 let208,77 %8,77 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední10947,81 %47,81 %  
Vysokoškolské5222,81 %22,81 %  
Střední bez maturity4318,86 %18,86 %  
Základní nebo bez2410,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často trávíte čas na sociálních sítích?

2. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

3. Kolik hodin týdně trávíte na sociálních sítích?

4. Jak často sdílíte vlastní příspěvky na sociálních sítích?

5. Jak často sdílíte vlastní fotky či videa na sociálních sítích?

6. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1-5, jako ve škole (1-velmi často sleduji, 2-často sleduji, 3-spíše sleduji, 4-spíše nesleduji, 5-nesleduji)

7. Jaký je hlavní důvod proč používáte sociální sítě?

8. Jak vnímáte dopady sociálních sítí na Vaše zdraví?

9. Jaké negativní dopady pociťujete?

10. Pohlaví:

11. Kolik Vám je let?

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často trávíte čas na sociálních sítích?

2. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

3. Kolik hodin týdně trávíte na sociálních sítích?

4. Jak často sdílíte vlastní příspěvky na sociálních sítích?

5. Jak často sdílíte vlastní fotky či videa na sociálních sítích?

6. Ohodnoťte jednotlivé položky podle důležitosti na stupnici 1-5, jako ve škole (1-velmi často sleduji, 2-často sleduji, 3-spíše sleduji, 4-spíše nesleduji, 5-nesleduji)

7. Jaký je hlavní důvod proč používáte sociální sítě?

8. Jak vnímáte dopady sociálních sítí na Vaše zdraví?

9. Jaké negativní dopady pociťujete?

10. Pohlaví:

11. Kolik Vám je let?

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krystková, K.Rozdíly ve vnímání sociálních sítí napříč generacemi (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://rozdily-ve-vnimani-socialnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.