Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování o budoucím povolání

Rozhodování o budoucím povolání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Dragúňová
Šetření:23. 05. 2010 - 30. 05. 2010
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.84
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o chvilku času a vyplnění dotazníku.Výsledky budou použity do školy.

Odpovědi respondentů

1. V kolika letech jste poprvé vážně začali uvažovat o svém budoucím povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-153245,71 %45,71 %  
16-192231,43 %31,43 %  
20 a více912,86 %12,86 %  
1-11710 %10 %  

Graf

2. V jakém oboru byste chtěl v budoucnu působit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní vědy(Zsv,jazyky...)4767,14 %67,14 %  
Přírodní vědy(matematika,fyzika...)2332,86 %32,86 %  

Graf

3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium1928,36 %27,14 %  
vysoká škola1725,37 %24,29 %  
střední odborná škola1623,88 %22,86 %  
základní škola1522,39 %21,43 %  

Graf

4. Pomáhli Vám s výběrem střední školy nebo vysoké školy rodiče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3955,71 %55,71 %  
ne2738,57 %38,57 %  
zatím jsem na ZŠ45,71 %5,71 %  

Graf

5. Byl pro Vás někdo z rodiny vzorem při vybírání školy a budoucího povolání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5274,29 %74,29 %  
ano1825,71 %25,71 %  

Graf

6. Naplnila se Vaše představa o budoucím povolání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím nepracuji5274,29 %74,29 %  
ano912,86 %12,86 %  
ne912,86 %12,86 %  

Graf

7. Těšite se/těšili jste se na nástup do práce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3759,68 %52,86 %  
ne2540,32 %35,71 %  

Graf

8. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více3448,57 %48,57 %  
16-193042,86 %42,86 %  
0-1568,57 %8,57 %  

Graf

9. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5274,29 %74,29 %  
muž1825,71 %25,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Kolik Vám je let?

  • odpověď 20 a více:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola na otázku 3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kolika letech jste poprvé vážně začali uvažovat o svém budoucím povolání?

2. V jakém oboru byste chtěl v budoucnu působit?

3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

4. Pomáhli Vám s výběrem střední školy nebo vysoké školy rodiče?

5. Byl pro Vás někdo z rodiny vzorem při vybírání školy a budoucího povolání?

6. Naplnila se Vaše představa o budoucím povolání?

7. Těšite se/těšili jste se na nástup do práce?

8. Kolik Vám je let?

9. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kolika letech jste poprvé vážně začali uvažovat o svém budoucím povolání?

2. V jakém oboru byste chtěl v budoucnu působit?

3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

4. Pomáhli Vám s výběrem střední školy nebo vysoké školy rodiče?

5. Byl pro Vás někdo z rodiny vzorem při vybírání školy a budoucího povolání?

6. Naplnila se Vaše představa o budoucím povolání?

7. Těšite se/těšili jste se na nástup do práce?

8. Kolik Vám je let?

9. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dragúňová, D.Rozhodování o budoucím povolání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rozhodovani-o-budoucim-povolani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.