Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování o budoucnosti krajiny

Rozhodování o budoucnosti krajiny

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislava Dostálová
Šetření:09. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou České zemědělké univerzity a obracím se na Vás s prosbou o anonymní vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro výzkumnou část diplomové práce na téma  "Účast veřejnosti na rozhodování o budoucnosti krajiny".

Předem Vám děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Víte o nějakém záměru, který se má realizovat v okolí vašeho bydliště (výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8862,41 %62,41 %  
ne5337,59 %37,59 %  

Graf

2. Účastníte se schvalovacího procesu při jednání o krajině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13495,04 %95,04 %  
ano74,96 %4,96 %  

Graf

3. Víte, kde najdete informace o plánovaných změnách (stavbách) v krajině?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nachodsky zpravodaj

- v plánu rozvoje každé obce - v záměrech kraje - u velkých steveb v záměrech ministertev

ano

ano

ano

Ano

ano

ANO

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano na mests.urade

ano umím si je najít

Ano, na městském/krajském úřadě.

Ano, na Obecním ůřadě.

ano, na odboru územního plánování a rozvoje

ano, na webu Praguewatch a na stránkách městských částí

Ano, předpokládám, že na Městském úřadě na příslušném odboru.

ano, ve zpravodaji

Ano. Sleduji je na servrech občanských sdružení proti těmto výstavbám.

Asi ne.

cenia

http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp

Internet, Městský úřad

internetové stránky obce, územní plán obce,

katastr nemovitostí

katastralni urad

Město, KÚ

městský / obecní úřad

městský úřad

městský úřad

Městský úřad, stavební odbor.

Myslím si, že v měsíčním zpravodaji.

myslím že obecní nebo městský úřad, ale jistá si nejsem

Na internetu.

Na městském úřadu

Na městském úřadu, na odboru životního prostředí, ve vývěskách města

Na MěÚ.

na obci.

na odboru výstavby, na životním prostředí

na stavebním úřadu, na útvaru rozvoje města...

na stránkách krajského města?

na stránkách městské části

Na úřední desce MěÚ

Na úřední desce našeho města, popř. na stavebním úřadě.

Na vívěsce před obecním úřadem a z učastni na jednání zastupitelstva.A také s obecního listu jednou měsíčně chodí do schránky.

Na webu měst a v obecních novinách, pokud jsou vydávány.

např. nástěnka Obec.úřadu

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

Nevím, nejspíš se zeptám na obecním úřadě.

nevím, snad někde na internetu

Nevím.

Nezajímám se o to, ale asi na webu či úředních nástěnkách městských úřadů.

Obecni urad

obecní úřad

Obecní úřad, internet

pravděpodobně na městském úřadu.

skládka, přístavby nových domů

spíše ne

stránky města

Určitě někde na internetu, tam se dá najít vše.

Úřední deska městského úřadu , městský zpravodaj

Úřední deska MěÚ, Katastrálního úřadu?

úřední deska OÚ

územní a regulační plány

Územní plán, těžební plán

V místním zpravodaji

v Náchodě na radnici

v novinách nebo na MNV

V obci na úřední desce.

v územním plánu města

většinou na obecním úřadu

vývěska magistrátu města

vývěska stavebního úřadu

www.kladno.cz

Zápisy na úředních deskách,internet, media

4. Kde vyhledáváte informace o záměrech, které se mají realizovat? Například výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace nikde nevyhledávám5136,17 %36,17 %  
čtu na internetu zápisy ze schůze rady zastupitelstva obce či kraje4229,79 %29,79 %  
čtu zápisy na úřední desce příslušného úřadu2618,44 %18,44 %  
účastním se jednání zastupitelstva obce či kraje42,84 %2,84 %  
pravidelně navštěvuji příslušný úřad21,42 %1,42 %  
jsem pracovníkem městského úřadu, tak vím o všem 10,71 %0,71 %  
nemám právo o tom hlasovat tak informace nehledám10,71 %0,71 %  
obecní zpravodaj10,71 %0,71 %  
nic10,71 %0,71 %  
internet10,71 %0,71 %  
např. místní tisk10,71 %0,71 %  
Občas se podívám na internetové stránky města10,71 %0,71 %  
čtu zápisy ze zasedání a místní noviny a web.10,71 %0,71 %  
informační servery e-poptávka10,71 %0,71 %  
na obecním úřadě, nebo ve zpravodaji úřadu10,71 %0,71 %  
internet - kampaně neziskových organizací, e-maily10,71 %0,71 %  
dozvídám se o nich z internetových serverů10,71 %0,71 %  
čtu měsíční zpravodaj10,71 %0,71 %  
informuji se z médií10,71 %0,71 %  
noviny10,71 %0,71 %  
praguewatch10,71 %0,71 %  

Graf

5. Zúčastnil(a) jste se nějakého protestu, který se týkal změn v krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezůčastnil(a) jsem se žádného protestu11682,27 %82,27 %  
happeningu96,38 %6,38 %  
petice 85,67 %5,67 %  
demonstrace21,42 %1,42 %  
podpisová akce10,71 %0,71 %  
veřejná zchůze oponentů zastupitelstva obce10,71 %0,71 %  
schůze zastupitelstva10,71 %0,71 %  
nic10,71 %0,71 %  
myslím, že tímto směrem moc cesta nevede10,71 %0,71 %  
všeho možnýho, jde zatrhnout jen 1 odpověď10,71 %0,71 %  

Graf

6. Podepsal(a) jste někdy petici, která se týkala změn v krajině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7855,32 %55,32 %  
ano6344,68 %44,68 %  

Graf

7. Znáte občanská sdružení, která se zabývají problematikou a ochranou přírody a krajiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano MAS Krkonoše

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano, naše www.okolomelnika.cz, Hnutí duha, Greenpeace, Veronika, Brontosaurus, Děti země

Ano, některá

AOPK

Ariadne, Svaz ochránců zvířat

Arnika

Arnika, Újezdský STROM, ...

ASI 1

Čmelák

Děti Země

děti země, hnutí duha, v mém okolí je Ekocentrum Říčany

Duha

duha

duha

DUHA , Děti Země , Greenpeace

greanpeace

green peace

Green peace, Děti země

Green Peace, Děti Země, AtomStop

greenpeace

Greenpeace

Greenpeace

Greenpeace, EIA, IPPC, Natura 2000, Arnika.

greenpeas

Grenpace

Hnuté duha

Hnutí DUHA

Hnutí Duha a Greenpice?

Jméno sdružení neznám.

Moc jich neznám.

Myslím, že ano.

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

NE

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne (ekoteroristy nepočítám)

NE, nejsou nikde moc vidět. Asi bychom nějaká měli založit. U té petice jsem podepsala pouze petice na záchranu zvířat, apod. Ne pro změny v krajině, žádnou jsem takovou neviděla v místě mého bydliště. Vlastně možná na tunel Blanka v Praze. Je na blbém místě navržený, zničí spoustu kultury a přírodního dědictví a nakonec napojení na něj bude velmi nezdažilé, budou zácpy a lidem ze Severních krajů to neuleví. Zbytečná práce i investice, navíc hodně ptáků zemře.

Ne, neznám.

některá

nevím jmenovat

Neznám

neznám

Neznám.

neznám.

NOCR, Hnutí za záchranu Horního Jiřetína

teď si na nic nevzpomenu

trochu

Ve svém okolí ano.

Ve svém okolí ne

Za útulné Strašnice, Zelené Trojmezí, Praguewatch, Ateliér pro životní prostředí, Arnika, Nesehnutí, Automat, Duha

8. Chtěl(a) byste být účastníkem občanského sdružení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4733,33 %33,33 %  
spíše ne4632,62 %32,62 %  
nevím2114,89 %14,89 %  
spíše ano1510,64 %10,64 %  
ano128,51 %8,51 %  

Graf

9. Co byste chtěl (a) v budoucnosti změnit v krajině?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

V současné době musíme chránit krajinu zalesňováním, výsadbou stromořadí, aj.

větší výsadba smíšených lesů

- především koncepční uvažování co se týče výstavby a zeleně; - skutečné dodržování podílu zazeleněných ploch při výstavbě (ne splnit "koeficienty zeleně" třeba jen zarostlou střechou domu); - míň monokulutur (viz řepka olejka); - víc luk, kde roste luční kvítí; - lepší údržba lesů;

Aby byla více přirozená, dnes je málo lesů.

aby bylo méně odpadků.

Aby lidé po sobě uklízeli a chovali se k ní tak, jako když jsou u sebe doma.

Aby lidi přestali stavět ty úžasný elektrárny.

aby se všude dalo dostat pěšky, má-li o to někdo zájem

asi nic

asi nic zatim to funguje tak jak to je

Asi více zeleně je jí málo okolo nás.

Bylo by toho hodně. Např. nerosšiřovat zastavná území, těžební prostory technicky nerekultivovat, ale používat vhodnější způsoby obnovy, o největší ochrana cennch částí krajiny, začlení do VPK další stanoviště

Celkový charakter krajiny, více zeleně a lesů, více ekologického zemědělství, méně řepky a více plodin charakteristických pro ČR, žádné černé skládky

Cerne skladky!

cokoliv co povede racionálně ku prospěchu zachování a zlepšení přírody a ekologie

černé skládky

ČISTOTA OVZDUŠÍ V A OKOLO VELKÝCH MĚST, ČISTOTA VODNÍCH TOKŮ. OBNOVA ZEMĚDĚLSTVÍ A S TÍM I NAVRÁCENÍ NESPORNÝCH VÝHOD PRO KRAJINU.

Čistotu.

Čistší prostředí

čistý vzduch

Dobré by bylo, kdyby z té naší krajiny něco zůstalo. Populace ubývá, ale přitom se všude staví a buduje.

Dobudovat dálnici D11 do Polska

Hlavně odstranit černé skládky.

Chci, aby opět vznikly meze.

Chtěla by jsem více čisté zeleně.

Já sama obchvat neudělám:-)

komunikace

krajinu bych neměnila, změnit by se měl přístup lidí

lepší pozemní komunikace

Mávnutím kouzelného proutku bych změnila smýšlení lidí, kteří krajinu využívají pro své podnikatelské záměry. Bez toho kouzelného zařízení to totiž asi nikdy nepůjde :o)

Melo by se vic opravovat starych nevyuritych budov, nez vystavba novych bytu a td. Obchvaty myslim ze nevyresi moc, spise by se mel omezit automobilovy,nakladni provoz a vyuzit se vice vlakove prepravy. V minulosti byl system vic propracovany nez v soucasnosti, dba se vic na penize a co je levnejsi. Vse se zene do kvantity ale ne do kvality!

méně odpoadků

méně regulací

méně skládek

méně staveb, více přírody - stezky, posezení, parky

mene vystavby, vice prirody

mestsky park

ne - průmyslové zóny v blízkosti měst

nechat vše v pořádku, co se vykácí zase zalesnit, likvidovat černé skládky

nechci aby se dál znehodnocovala a prodávala orná půda pro stavbu obchodních řetězců, fotovoltaických elektráren a podobně...

nejdůležitější jsou lesy,ochranné pásy topolovitých stromů,ale v naší zemi to nikoho netrápí.

Nelíbí se mi stavby solárních elektráren, satelitních měst a dalších staveb na úrodné zemědělské půdě.

nemám možnosti

nemám žádnou výhradu ke krajině kolem bydliště

Nepořádek

nevím

nevím

nevim

nevim, vice zelene, lepsi udrzba ...

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic, drzet si krajinu, prostredi a nenicit ho

nic, mě se tady u nás líbí

Nic,zachovat jí co nejvíce v původním stavu a né zbytečně zastavovat pole a louky a kácet lesy

Nic.

no hlavně jí přestat ničit

Obchvat města Náchoda.

obnova vodního hospodářství, revitalizace vodních toků

odpadky u cest

odstanit nepořádek a odpadky

odstranění skládek a jiných nečistot z lesa

odstranění skládek, nečistot, nepořádku, sadba nových stromů

Odstranit fotovoltaická monstra, obnovit meze a remízky.

Odstranit skládky

odstranit stromy od silnic

Okolo silnic - dávat spíše křoviny, než stromy. Kvůli bezpečnosti. Tam, kde může hrozit (při velkých deštích) posun půdy, tak aby zemědělci dávali plodiny, které více vodu zdrží a správným směrem.

Omezit emise, co nejméně zasahovat do přírody

omezit satelitní výstavbu rodinných domků, zvětšit plochu lesů, obohatit zemědělskou krajinu o remízky, lesíky a rozptýlenou zeleň, aby plochy orné půdy nebyly tak veliké

postihy za nedovolený odklad odpadu

proměnit nevyužitou zemědělskou půdu na využívanou

Předcházet zastavování zelených luk různými skladovacími budovami, které ničí hodnotnou půdu a jsou neestetické v krajině. Ovšem vždy se najde nějaký ten slabý článek, který přijme úplatek a haly stojí na půdách vysoké bonity.

Přihlédnutí k otázkám ekologie při plánování průmyslových zón.

Rozdělení velkých zemědělských pozemků na menší, vrácení řek do původních řečišť.

Snížení vlivu člověka na poškozování životního prostředí

stezky pro cyklisty a bruslaře

strukturu

To aby se více nedevastovala a spíše revitalizovala.

u nás bych chtěla aby bylo více zeleně a ne jen samé pole. vymezit a realizovat ÚSES (biocentra a biokoridory) je to vše otázka peněz a ty obce moc nemají vše je v dnešní době možné pro obce přes dotace, na které vždy nedosáhnou.

Udělat více dní např. "jarního úklidu". V lesích, v parcích, na cyklo-turistických stezkách je hrozný nepořádek, jak výkaly od psů tak různě poházené odpadky.

udržet vodu v krajině

Udržovat krajinu čistou.

uklidit odpadky v prirode, vice cyklo tras, vice poznavacich stezek a mist kde se da posedet a uzit si prirodu, stezky zamerene za poznanim krajiny, roztlin a zivocichu s popisem o techto objektech

Uplatnit zákon na zákaz vyhazování odpadků po krajině!

úprava krajiny pro volný čas

uz nezhorsovat

už měním, jsem členem, zajímá mě městská krajina chtěla bych aby se města začala vyvíjet s jasnou vizí a koncepcí, aby nepodléhal jejich vývoj jen developerům, aby to byla města pro život, tj. dostatek zeleně, respekt k přírodnímu rázu, reliéfu... méně automobilové dopravy

v jakém kontextu? určitě by se hodilo u každé podobné záležitosti vytvořit otevřenou diskuzi s protestujícími a se záměrem chránit přírodu a čistý vzduch i zvolit nejlepší kompromis.

V místě bydliště jsem s krajinou spokojená

Větrné a solární elektrárny, změnu těžby hnědého uhlí, vše ve smyslu preferovat zisk společnosti před ziskem úzké skupiny.

víc dětských hřišť

více cyklostezek

více cyklostezek přizpůsobených pro inline bruslaře, méně reklamních bilboardů, více parků a v nich více stromů i keřů, ovocné stromy v městských parcích jako např v Hradci Králové, více potoků neschovaných v potrubí, více rozhleden na kopcích v okolí měst

více cyklostezek,větší údržba vodních toků-protipovodňová opatření

více čistoty

více inline tras, zalesňování ( lesy)

vice kosi na odpad

Více lesů, přírody..

Více optimalizovat infrastrukturu - dopravu vyloučit na vysokokapacitní dopravní tepny a tím uvolnit města a přilehlé relaxační zóny. Dopravu plně elektrifikovat pomocí páteřních jaderných elektráren. Je ironií, že tomu nejvíce brání pologramotní nevzdělanci, kteří označují sebe samé za členy "ekologických organizací".

více přírody ve městech

více stromů

více vinic

více zeleně

více zeleně

více zeleně

více zeleně

více zeleně

více zeleně a parků ve městě

Více zeleně ve městech, více parků ve městech

Více zeleně.

vìce zelených ploch

Více zón opravdu jen pro pěší nebo cyklisty v centrech měst.

Viz otázka 14 .

vyčistit lesy a okoli cest, proste bordel krovi atd

výsadba lesů

Vytvořit oddechové zóny,cyklostezky atd., ale s ohledem na ochranu přírody

vytvořit více remízku pro drobnou zvěř.

vyváženost domů, luk, polí a lesů; odstranění odpadků v krajině

vzhled, čistotu

zachovat její původní ráz, případně ji vhodně architektonicky upravit

Zakázala bych zábor zemědělské půdy ve prospěch skladů pro firmy

zakázat výstavbu fotovoltaických elektráren na orné půdě.

Zastávám názor, že člověk by měl do krajiny zasahovat minimálně nebo vůbec. Současné zásahy by měli vést zejména k rekultivaci a napravení škod způsobených člověkem.

Zavedla bych povinný úklid přírody (odpadků, zanesené vody, klestí, mrtvé zvěře), měst, vesnic a širokého okolí pro lidi bez práce nebo pro trestance. Na spoustu krásných místech nebo na příjezdových cestách do měst a vesnic se totálně topíme v odpadcích a nepořádku. Úklízí se jen někde a velmi málo. Zavedla bych i více odpadkových košů - třídících na odlehlejších místech a multikáry, které je budou vyvážet. Lidi bez práce by byli na vzduchu, dělali by záslužnou věc a měli by nějaký příjem. Dále bych nechala v městech více vysadit zeleně a vodních fontán, uměleckých děl a tvorby (třeba i uměleckých, avšak nem moc modernu, tedy moderna se musí do daného koutu skutečně hodit) a v okolí měst i vesnic, více stromů. Hodně bych doporučovala všem ve městech používat rozum, cit a zásady feng shuei. V našem městě např. provedli úpravu celého náměstí, vypadá čiště, je však neútulné a při slunci nejsou vidět pro řidiče stříbrné nízké železné patníky, které rámují celé náměstí a parkoviště. Hrůza. Myslím, že to kazí historický ráz města(téměř, jak ty předchozí betonové květináče, které zmizely i se zelení) Řekla bych, že se na tom někdo spíše finančně vyřádil, město vzhlíží lépe, avšak ne o moc jinak než před změnou.

zbavit ji odpadků a vysadit více stromů

Zbytečně nezastavovat zelené plochy.

zeleň, dětská hřiště, ..., cyklostezky..

zlepšit

zrušit skládky

Žiji v zátopové oblasti Pomoraví, spolupodílím se na přípravě hrázování obcí jako protipoivodňové opatření

10. Co podle Vás může nejvíce pomoci k rozvoji krajiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby lidi neblbnuly a vazili toho co tu zbylo

aby se člověk jednou zamyslel nad tím, co dělá a začal s krajinou žít v souladu, ne si ji přizpůsobovat k obrazu svému

Aby si, jak se říká, začal každý především "zametat před vlastním prahem" - myslím tím, aby každý začal sám u sebe v dobrém přístupu ke krajině a přírodě (nerozhazoval odpadky,...).

Angažování odborníků.

Citlivé a rozumné rozhodování odpovědných úředníků bez ohledu na osobní prospěch.

Citlivý přístup lidí, kteří v ní žijí.

Člověk a jeho myšlenka.

Člověk by si měl uvědomit, že je součástí přírody a pokud ji bude ubližovat, ubližuje sám sobě....

dobře plánovaná koncepce založená na daném prostředí a s poznatky z této krajiny

Dotace pro zemědělce a pro TUR obcí, obnova venkova. ( Zbavit se Klause)

dotace z eurofondu

ekologie

Evropské fondy

finance a vůle politiků upřednostnit přírodu před výstavbou (domů, obchodních center apod.)

Fragmentace ekologických projektů (místo jedné velké solární el. podporovat malé sol. el. "na každou střechu"), omezit nesmyslnou výstavbu dalších spaloven a dále podporovat třídění a zpracování odpadů v místě vzniku. Omezovat dovozy a podporovat naše zemědělce jak finančně tak informacemi. Stále nezkracujeme náskok západních států v řešení problémů.

CHOVÁNÍ KAŽDÉHO Z NÁS VŮČI KRAJINĚ.

její neznečištovaní

Její ochrana před zneužívání některých lidí...

Když se nebudou odpadky a pneumatiky házet na kraj vozovky nebo do lesa.

komunikace

koncepční uvažování, pestrost (např. v pěstování zemědělských plodin X směrnice EU), výchova k ekologickém myšlení, apod.

Lepší přístup každého z nás k přírodě. Výchova mladé generace k ekologickému chování.

lidé na správných místech

lidé sami a jejich vzth k přírodě.

Museli by se lidi více zamyslet sami nad sebou.Když nebude zeleň nebudeme ani my.Měli by si více vážit přírody a žít s ní v souladu.

Myslím si že lidé a jejich pohled na věc.

Návrat hospodaření blízkého přírodě.

nědělat unáhlené záměry s krátkodobým záměrem-myslet do budoucna

nerozkrádání veřejných peněz.

nesnažit se příliš pomáhat a současně neškodit

Netuším, nepřemýšlela sem o tom nikdy.

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím.

nezasahovat do ni tolik

Neznečišťování krajiny

obce by mohly místním občanům umožnit elektronické hlasování o rozhodování o věcech v jejich okolí.

občanská agnažovanost a zájem o problematiku

Odpovědný přístup nás všech

ohleduplnost lidí k přírodě a slušné chování lidí v přírodě, správný postoj úředníků

ohleduplnost, člověk nemusí mít vše (tisíce kilometrů dálnic, supermarkety na každém rohu) lidé jsou pohodlní na úkor přírody

ochota obyvatelstva

Ochrana ovzduší a vody

omezení roztahování lidí

peníze a obětavost lidí

Peníze, peníze, peníze, odborníci, nadšení, výdrž......

postihy za nedovolený odklad odpadu, soukromé vlastnictví pozemků

pozitivní přístup lidí a jejich zájem o dobrou věc

Regulace bytové výstavby.

rozum

Sběr odpadků

selský rozum a vzdělaní zákonodárci.

seznámit lidi s potřebou vyvážit stavby k zajištění bydlení, pracovních příležitostí, ale i nutností budování odpočinkových zón v souladu ze zdravým způsobem života

Slušné chování a vážit si jí a ne ji devastovat

slušné chování lidí

slušné chování lidí

Stromy, zásady feng shuei, zapojení více umělců a zahradníků, strategie měst a obcí k zapojení pracovních sil, POZITIVNÍ MOTIVACE lidí k zapojení se do rozvoje krajiny (dárky, soutěže pro děti, benefiny, dotace,odměnou dobrá reklama pro subjekt, úlevy, apod.)

šetrný přístup každého jednotlivce

úcta k soukromému vlastnictví, snížení daní

udrzovani poradku a respektovani pozadavku prirody

uvážlivé rozhodování před realizací nových projektů

vést děti od malička k lásce k přírodě, aby jim na ní záleželo a měly snahu se o ni starat

Větší disciplína občanů k životnímu prostředí. Výrobní podniky jako je např. AUTO ŠKODA Kvasiny, zasahují negativně do krajiny, kácením lesů aj. Pomoc vidím v kompenzaci zničené krajiny výsadbou nových stromů a zeleně, které mohou pomoci občanům, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti tohoto závodu.

viz otazka 9.

vládní politika

výchova lidí, aby se chovali k přírodě slušně, jako sami k sobě

zájem lidí

Zajem lidi o ni a finance.

zájem lidí o své okolí

zájem veřejnosti

Zajímat se o ni.

zapojení více lidí do aktivit k rozvoji krajiny

zdravý lidský rozum

zkvalitnění dopravní infrastruktury (dálnice), větší postihy za znečisťování přírody a ovzduší

změna myšlení lidí

Zodpovědné chování každého z nás

Žádná auta!

11. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11380,14 %80,14 %  
spíše ano2114,89 %14,89 %  
spíše ne64,26 %4,26 %  
ne10,71 %0,71 %  

Graf

12. Jak často podnikáte Vy sám (sama) nebo s rodinou vycházky nebo výlety do okolní krajiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 7x měsíčně6143,26 %43,26 %  
1x- 2x měsíčně3424,11 %24,11 %  
3x- 4x měsíčně2719,15 %19,15 %  
5x- 6x měsíčně139,22 %9,22 %  
ani jedenkrát do měsíce64,26 %4,26 %  

Graf

13. Jaká je Vaše nejoblíbenější/ nejčastější činnost v přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházky, výlety7754,61 %54,61 %  
aktivní sport- běh, plavání, cyklistika2618,44 %18,44 %  
houbaření149,93 %9,93 %  
hospodaření, pracovní činnosti96,38 %6,38 %  
zimní sporty- lyžování, běžkování64,26 %4,26 %  
poznávání přírody53,55 %3,55 %  
vše uvedené, kromě rybaření a myslivosti. 10,71 %0,71 %  
procházky se psem 10,71 %0,71 %  
v létě cyklistika, vodáctví v zimě lyže, 10,71 %0,71 %  
myslivost10,71 %0,71 %  

Graf

14. Jaké změny byste v krajinných úpravách preferoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úprava cestní sítě, nové stezky (cyklo, in-line, koňské)3222,7 %22,7 %  
izolování (osázení) či odstranění nevhodných staveb, provozů, skládek, nečistot, nepořádku3121,99 %21,99 %  
zalesňování2417,02 %17,02 %  
výsadba rozptýlené zeleně2014,18 %14,18 %  
vytváření zázemí cest- posezení, odpočívadla, vyhlídky117,8 %7,8 %  
obnova či zakládání drobných krajinných prvků- studánek85,67 %5,67 %  
sjezdové tratě32,13 %2,13 %  
aquaparky32,13 %2,13 %  
úprava vodních toků a nádrží21,42 %1,42 %  
Vše výše uvedené až na poslední 4 body10,71 %0,71 %  
výsadba stromořadí10,71 %0,71 %  
více navhržených odpovědí10,71 %0,71 %  
trvale udržitelné úpravy vhodně v danné oblasti10,71 %0,71 %  
běžkařské areály10,71 %0,71 %  
Kombinace odpovědí 1, 3, 4, 6 a 710,71 %0,71 %  
od všeho mimo aquparků10,71 %0,71 %  

Graf

15. Chtěl(a) byste aby byl vytvořen informační server, který by rozesílal každému občanovi zprávu, pokud by se v jeho okrese chystali nějaké změny v krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7553,19 %53,19 %  
spíše ano4834,04 %34,04 %  
spíše ne139,22 %9,22 %  
ne53,55 %3,55 %  

Graf

16. Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit za tento informační server, který by rozesílal každému občanovi zprávu, pokud by se v jeho okrese chystali nějaké změny v krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5639,72 %39,72 %  
ne4934,75 %34,75 %  
spíše ano2719,15 %19,15 %  
ano96,38 %6,38 %  

Graf

17. Jak byste chtěl(a) zasílat zprávy o změnách v krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zasíláním e-mailu12185,82 %85,82 %  
zasíláním dopisu42,84 %2,84 %  
zasíláním sms na mobilní telefon21,42 %1,42 %  
nic21,42 %1,42 %  
www.stránka dostupná všem,facebook10,71 %0,71 %  
žádné10,71 %0,71 %  
vývěsky i na jiných veřejných místech než je MÚ10,71 %0,71 %  
Vůbec.10,71 %0,71 %  
všude -noviny, e-maily, plakáty na plakát.blocích 10,71 %0,71 %  
v regionálním tisku na internetu10,71 %0,71 %  
nijak,kdo chce najde10,71 %0,71 %  
chtěla být mít k těmto zprávám přístup na internet10,71 %0,71 %  
bez zasílání10,71 %0,71 %  
nechci nci zasílat10,71 %0,71 %  
nechci10,71 %0,71 %  
nijak10,71 %0,71 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9466,67 %66,67 %  
muž4733,33 %33,33 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 29 let5438,3 %38,3 %  
30 – 39 let4733,33 %33,33 %  
40 – 49 let2114,89 %14,89 %  
50 – 59 let128,51 %8,51 %  
do 18 let42,84 %2,84 %  
nad 60 let32,13 %2,13 %  

Graf

20. Jaká je velikost Vašeho místa bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.001- 50.000 obyvatel3424,11 %24,11 %  
do 1.000 obyvatel3121,99 %21,99 %  
nad 100.001 obyvatel2517,73 %17,73 %  
3.001- 10.000 obyvatel2215,6 %15,6 %  
1.001- 3.000 obyvatel2114,89 %14,89 %  
50.001- 100.000 obyvatel85,67 %5,67 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola s maturitou, nástavbové studium5639,72 %39,72 %  
vysoká škola5539,01 %39,01 %  
střední odborná škola bez maturity- vyučen1812,77 %12,77 %  
vyšší odborná škola74,96 %4,96 %  
základní škola53,55 %3,55 %  

Graf

22. Jaký je váš pracovní status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec7855,32 %55,32 %  
na rodičovské dovolené2114,89 %14,89 %  
student2014,18 %14,18 %  
nezaměstnaný/á107,09 %7,09 %  
OSVČ- podnikatel96,38 %6,38 %  
senior32,13 %2,13 %  

Graf

23. Pracujete nebo jste pracoval(a) v oboru se zaměřením na životní prostředí, zemědělství nebo lesnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9768,79 %68,79 %  
o životní prostředí se zajímám sám (sama) z vlastní iniciativy2316,31 %16,31 %  
ano2114,89 %14,89 %  

Graf

24. Jste členem zastupitelstva obce či kraje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13998,58 %98,58 %  
ano21,42 %1,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte o nějakém záměru, který se má realizovat v okolí vašeho bydliště (výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky)?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Víte, kde najdete informace o plánovaných změnách (stavbách) v krajině?

6. Podepsal(a) jste někdy petici, která se týkala změn v krajině?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 9. Co byste chtěl (a) v budoucnosti změnit v krajině?

13. Jaká je Vaše nejoblíbenější/ nejčastější činnost v přírodě?

 • odpověď procházky, výlety:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené na otázku 22. Jaký je váš pracovní status?

18. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené na otázku 22. Jaký je váš pracovní status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o nějakém záměru, který se má realizovat v okolí vašeho bydliště (výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky)?

2. Účastníte se schvalovacího procesu při jednání o krajině?

3. Víte, kde najdete informace o plánovaných změnách (stavbách) v krajině?

4. Kde vyhledáváte informace o záměrech, které se mají realizovat? Například výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky.

5. Zúčastnil(a) jste se nějakého protestu, který se týkal změn v krajině?

6. Podepsal(a) jste někdy petici, která se týkala změn v krajině?

7. Znáte občanská sdružení, která se zabývají problematikou a ochranou přírody a krajiny?

8. Chtěl(a) byste být účastníkem občanského sdružení?

9. Co byste chtěl (a) v budoucnosti změnit v krajině?

11. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v přírodě?

12. Jak často podnikáte Vy sám (sama) nebo s rodinou vycházky nebo výlety do okolní krajiny?

13. Jaká je Vaše nejoblíbenější/ nejčastější činnost v přírodě?

14. Jaké změny byste v krajinných úpravách preferoval(a)?

15. Chtěl(a) byste aby byl vytvořen informační server, který by rozesílal každému občanovi zprávu, pokud by se v jeho okrese chystali nějaké změny v krajině?

16. Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit za tento informační server, který by rozesílal každému občanovi zprávu, pokud by se v jeho okrese chystali nějaké změny v krajině?

17. Jak byste chtěl(a) zasílat zprávy o změnách v krajině?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Jaká je velikost Vašeho místa bydliště?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

22. Jaký je váš pracovní status?

23. Pracujete nebo jste pracoval(a) v oboru se zaměřením na životní prostředí, zemědělství nebo lesnictví?

24. Jste členem zastupitelstva obce či kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o nějakém záměru, který se má realizovat v okolí vašeho bydliště (výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky)?

2. Účastníte se schvalovacího procesu při jednání o krajině?

3. Víte, kde najdete informace o plánovaných změnách (stavbách) v krajině?

4. Kde vyhledáváte informace o záměrech, které se mají realizovat? Například výstavba dálnice, obchvatu města či obce, skládky.

5. Zúčastnil(a) jste se nějakého protestu, který se týkal změn v krajině?

6. Podepsal(a) jste někdy petici, která se týkala změn v krajině?

7. Znáte občanská sdružení, která se zabývají problematikou a ochranou přírody a krajiny?

8. Chtěl(a) byste být účastníkem občanského sdružení?

9. Co byste chtěl (a) v budoucnosti změnit v krajině?

11. Využíváte alespoň část svého volného času k pobytu v přírodě?

12. Jak často podnikáte Vy sám (sama) nebo s rodinou vycházky nebo výlety do okolní krajiny?

13. Jaká je Vaše nejoblíbenější/ nejčastější činnost v přírodě?

14. Jaké změny byste v krajinných úpravách preferoval(a)?

15. Chtěl(a) byste aby byl vytvořen informační server, který by rozesílal každému občanovi zprávu, pokud by se v jeho okrese chystali nějaké změny v krajině?

16. Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit za tento informační server, který by rozesílal každému občanovi zprávu, pokud by se v jeho okrese chystali nějaké změny v krajině?

17. Jak byste chtěl(a) zasílat zprávy o změnách v krajině?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Jaká je velikost Vašeho místa bydliště?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

22. Jaký je váš pracovní status?

23. Pracujete nebo jste pracoval(a) v oboru se zaměřením na životní prostředí, zemědělství nebo lesnictví?

24. Jste členem zastupitelstva obce či kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dostálová, S.Rozhodování o budoucnosti krajiny (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rozhodovani-o-budoucnosti-kr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.