Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování po bakalářských státnicích o dalším studiu či práci

Rozhodování po bakalářských státnicích o dalším studiu či práci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Strejčková
Šetření:26. 11. 2011 - 03. 12. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):70 / 30.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky České zemědělské univerzity v Praze a prosíme Vás o vyplnění dotazníku na téma : "Rozhodování po bakalařských státnicích o dalším studiu či práci", v rámci práce, kterou zpracováváme.

 

Prosíme o vyplnění pouze pokud jste dosáhli bakalářského stupně vzdělání  od 22 do 24 let věku a zároveň jste absolvovali VŠ na Praze 3, nebo na Praze 6. 

 

Otázky jsou koncipovány po období po vystudování bakalářského studia. 

 

Předem děkujeme za vyplnění :)

 

Odpovědi respondentů

1. Označte odpovídající políčko :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4961,25 %61,25 %  
Muž3138,75 %38,75 %  

Graf

2. Uveďte svůj současný věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-234961,25 %61,25 %  
24-161721,25 %21,25 %  
24-261012,5 %12,5 %  
27-3045 %5 %  

Graf

3. Uveďte věk, ve kterém jste získal/a titul Bc.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
224252,5 %52,5 %  
232835 %35 %  
241012,5 %12,5 %  

Graf

4. Po jakou dobu jste studoval/a bakalářské studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky5771,25 %71,25 %  
4 roky1923,75 %23,75 %  
Více45 %5 %  

Graf

5. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha a blízké okolí4657,5 %57,5 %  
Středočeský kraj1518,75 %18,75 %  
Plzeňský kraj78,75 %8,75 %  
Královéhradecký kraj33,75 %3,75 %  
Jihočeský kraj33,75 %3,75 %  
Olomoucký kraj22,5 %2,5 %  
Pardubický kraj11,25 %1,25 %  
Jihomoravský kraj11,25 %1,25 %  
Ústecký kraj11,25 %1,25 %  
Liberecký kraj11,25 %1,25 %  

Graf

6. Označte a případně doplňte typ vysoké školy, na které jste absolvoval/a bakalářské studium

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČZU4961,25 %61,25 %  
VŠE1215 %15 %  
ČVUT78,75 %8,75 %  
Karlova univerzita56,25 %6,25 %  
UJAK33,75 %3,75 %  
JČU11,25 %1,25 %  
VŠKE11,25 %1,25 %  
UP11,25 %1,25 %  
UPOL11,25 %1,25 %  

Graf

7. Označte a případně doplňte obor, který jste na dané vysoké škole absolvoval/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické3341,25 %41,25 %  
informatika1721,25 %21,25 %  
humanitní810 %10 %  
státní správa56,25 %6,25 %  
biologické/přírodní56,25 %6,25 %  
technické/chemicko-technologické56,25 %6,25 %  
sociální22,5 %2,5 %  
SW technologie a management11,25 %1,25 %  
finanční11,25 %1,25 %  
filologie11,25 %1,25 %  
speciální pedagogika11,25 %1,25 %  
PEDAGOGICKÉ11,25 %1,25 %  

Graf

8. Uveďte, jaký je/byl Váš současný status po vystudování Bc.:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [student – prezenční studiumotázka č. 9, student – dálkové studiumotázka č. 33, pracujícíotázka č. 55].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student – prezenční studium6378,75 %78,75 %  
student – dálkové studium911,25 %11,25 %  
pracující810 %10 %  

Graf

9. Jaký byl Váš hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro navazující studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dosažení titulu3453,97 %42,5 %  
ocenění na trhu práce2031,75 %25 %  
studovaný předmět je v rámci zájmů („baví mě to“)46,35 %5 %  
naučit se nové věci46,35 %5 %  
i přes sabotáž přijímacích zkoušek mě vzali...11,59 %1,25 %  

Graf

10. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-15 hodin/týdně3453,97 %42,5 %  
16-25 hodin/týdně1828,57 %22,5 %  
1-5 hodin/týdně914,29 %11,25 %  
26 -30 hodin/týdně11,59 %1,25 %  
31-35 hodin/týdně11,59 %1,25 %  

Graf

11. Byli pro Vás studentské výhody důležité pro rozhodování o studiu či práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důležité3047,62 %37,5 %  
spíše nedůležité1726,98 %21,25 %  
velmi důležité1320,63 %16,25 %  
velmi nedůležité34,76 %3,75 %  

Graf

12. Jaké je/byla Vaše obliba studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná3251,61 %40 %  
spíše vysoká1422,58 %17,5 %  
spíše nízká914,52 %11,25 %  
velmi vysoká711,29 %8,75 %  

Graf

13. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/čekal po dostudování Vámi vybrané školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inženýr (Ing.)5079,37 %62,5 %  
Magistr (Mgr.)1117,46 %13,75 %  
Netuším11,59 %1,25 %  
Ph.D. (po Bc. jsem dosáhla titulu Ing.)11,59 %1,25 %  

Graf

14. Označte, kterými z následujících zájmů jste se věnovali v době studia? (více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé a kamarádi5384,13 %66,25 %  
čas pro svojí vlastní potřebu (relax)4876,19 %60 %  
sport4571,43 %56,25 %  
studium4266,67 %52,5 %  
hudba (tvorba, poslech, hraní,...)4063,49 %50 %  
umění (divadlo, výstava, kino...)3149,21 %38,75 %  
četba3047,62 %37,5 %  
příroda2844,44 %35 %  
tvořivost (malba, kutilství , výroba šperků, ...)1625,4 %20 %  
jiné1320,63 %16,25 %  
auto/moto914,29 %11,25 %  
členství v organizaci (skaut, DDM, ochránci přírody,...)812,7 %10 %  
věda a výzkum711,11 %8,75 %  
chov zvířat (výstavy, reprezentace,…)69,52 %7,5 %  
historie23,17 %2,5 %  
charita11,59 %1,25 %  

Graf

15. Ovlivnily uvedené zájmy výběr oboru navazujícího studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4774,6 %58,75 %  
ano1625,4 %20 %  

Graf

16. Jaký by byl Váš hlavní motiv (důvod), abyste se rozhodl/a místo studia pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřeba zajistit rodinu (děti, partner, rodiče)2234,92 %27,5 %  
nedostatek nebo absence zdrojů2031,75 %25 %  
nezávislost na zdrojích od rodičů1625,4 %20 %  
život na „vysoké noze“57,94 %6,25 %  

Graf

17. Jaký typ práce byste (jste) chtěl/chtěla po studiu vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce duševní (administrativní pracovník, manažer, IT specialista, účetní, apod)4469,84 %55 %  
práce výkonná v terénu (stavbyvedoucí, OSVČ,vedoucí výroby …)1930,16 %23,75 %  

Graf

18. Jakého typu pozice, byste mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manažerská pozice1828,57 %22,5 %  
specifická pozice (učitel, projektant, architekt, apod.)1422,22 %17,5 %  
operativní pozice (administrativní, účetní, ve výrobě,...)1320,63 %16,25 %  
vlastní podnikání711,11 %8,75 %  
trainee program69,52 %7,5 %  
vědecká/výzkumná pozice34,76 %3,75 %  
strategická pozice23,17 %2,5 %  

Graf

19. Jaký obor práce po ukončení studia na vysoké škole preferujete/jste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance a ekonomika1015,87 %12,5 %  
informatika914,29 %11,25 %  
marketing, média a reklama711,11 %8,75 %  
kultura, umění a tvůrčí práce711,11 %8,75 %  
zemědělství, lesnictví a ekologie57,94 %6,25 %  
personalistika a vzdělání46,35 %5 %  
administrativa46,35 %5 %  
doprava a zásobování34,76 %3,75 %  
technika, elektrotechnika a energetika34,76 %3,75 %  
státní zaměstnanci34,76 %3,75 %  
cestovní ruch a ubytování23,17 %2,5 %  
prodej a obchod23,17 %2,5 %  
služby23,17 %2,5 %  
zdravotnictví, farmacie a sociální péče11,59 %1,25 %  
gastronomie a pohostinství11,59 %1,25 %  

Graf

20. Která suma z výběru představuje/představovala Vaše očekávané měsíční hrubé platové ohodnocení po dokončení bakalářského studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 000 Kč - 30 000 Kč3250,79 %40 %  
15 000 Kč - 20 000 Kč2133,33 %26,25 %  
31 000 Kč - 40 000 Kč46,35 %5 %  
41 000 Kč – 50 000 Kč23,17 %2,5 %  
méně než 15 000 Kč23,17 %2,5 %  
51 000 Kč a více23,17 %2,5 %  

Graf

21. Jak často jste chodili na brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 x týdně2031,75 %25 %  
nárazově1625,4 %20 %  
5 x týdně711,11 %8,75 %  
2 x týdně711,11 %8,75 %  
4 x týdně34,76 %3,75 %  
nechodím do práce/na brigádu23,17 %2,5 %  
1 x týdně23,17 %2,5 %  
2x až 5x týdně11,59 %1,25 %  
každý týden jiný počet dní11,59 %1,25 %  
od druháku jako OSVČ (= 7x týdně :-))11,59 %1,25 %  
o víkendech11,59 %1,25 %  
o víkendech pravidelně, v týdnu nárazově11,59 %1,25 %  
dle volného času před, nebo po výuce+každý víkend11,59 %1,25 %  

Graf

22. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do práce (i brigádně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 hodin/týdně2031,75 %25 %  
6-15 hodin/týdně1523,81 %18,75 %  
Nechodím1219,05 %15 %  
26 -30 hodin/týdně57,94 %6,25 %  
Více jak 4046,35 %5 %  
1-5 hodin/týdně46,35 %5 %  
36-40 hodin/týdně34,76 %3,75 %  

Graf

23. Uveďte důvody, které u Vás vedly k brigádě při studiu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdroj financí4876,19 %60 %  
získání zkušeností 69,52 %7,5 %  
nic23,17 %2,5 %  
nechodim11,59 %1,25 %  
obě možnosti11,59 %1,25 %  
zkušenosti i finance11,59 %1,25 %  
bavila mě má práce11,59 %1,25 %  
oboje11,59 %1,25 %  
oboji11,59 %1,25 %  
finance,zkušenosti,odporKnicnedělání,rozvojOsobnos11,59 %1,25 %  

Graf

24. Jaká je/byla vaše finanční situace v rodině v době rozhodování o pokračování ve studiu??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá4673,02 %57,5 %  
spíše špatná914,29 %11,25 %  
velmi dobrá711,11 %8,75 %  
velmi špatná11,59 %1,25 %  

Graf

25. Označte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založení rodiny po vystudování magisterského stupně a po určité době v prací 2438,1 %30 %  
založení rodiny po určité době v práci a nahromadění dostatečných finančních prostředků1523,81 %18,75 %  
v první řadě kariéra, potom založení rodiny1015,87 %12,5 %  
založení rodiny po určité době v práci (kvůli praxi)914,29 %11,25 %  
netuším co bude zítra, natož za týden ...11,59 %1,25 %  
nad tím zatím nepřemýšlím11,59 %1,25 %  
cestování a pak se po dokončení školy uvidí11,59 %1,25 %  
okolnosti se neptají a priority se dokážou změnit 11,59 %1,25 %  
založení rodiny po vystudování magisterského stupně vzdělání11,59 %1,25 %  

Graf

26. Co Vás nejvíce ovlivnilo při rozhodování o pokračování ve studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dosažení úplného VŠ vzdělání3555,56 %43,75 %  
prodloužení studentského života1117,46 %13,75 %  
seberealizace69,52 %7,5 %  
zájem o obor57,94 %6,25 %  
vliv trhu práce46,35 %5 %  
zase mě vzali ...11,59 %1,25 %  
doporučení11,59 %1,25 %  

Graf

27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá brigáda2438,1 %30 %  
příležitostná brigáda1625,4 %20 %  
pouze od rodiny1219,05 %15 %  
poloviční úvazek34,76 %3,75 %  
od rodiny + dlouhodobá brigáda23,17 %2,5 %  
podnikání11,59 %1,25 %  
rodiče + příležitostné brigády + vlastní podnikání11,59 %1,25 %  
práce11,59 %1,25 %  
živím se sám jako osvč11,59 %1,25 %  
rodina + brigada11,59 %1,25 %  
kombinace-rodina,stálá práce a brigády11,59 %1,25 %  

Graf

28. Částečný úvazek (brigáda) ovlivňuje/ovlivňovala vaše studium ve smyslu nedostatku času (Označte možnost, s kterou se nejvíce ztotožňujete):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mírný souhlas2742,86 %33,75 %  
silný souhlas1726,98 %21,25 %  
mírný nesouhlas1219,05 %15 %  
silný nesouhlas711,11 %8,75 %  

Graf

29. Jste spokojeni se svým rozhodnutím po vystudování titulu Bc.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi spokojený3352,38 %41,25 %  
spíše spokojený2641,27 %32,5 %  
spíše nespokojený34,76 %3,75 %  
velmi nespokojený11,59 %1,25 %  

Graf

30. Jak moc bylo pro Vás rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu zátěžovou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestresující3657,14 %45 %  
spíše nestresující1726,98 %21,25 %  
spíše stresující812,7 %10 %  
velmi stresující23,17 %2,5 %  

Graf

31. Při rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu jste situaci konzultoval/a: nekonzultoval/a jsem to s nikým

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou3047,62 %37,5 %  
S přáteli914,29 %11,25 %  
s nikým711,11 %8,75 %  
nekonzultovala46,35 %5 %  
nikým23,17 %2,5 %  
nekonzultoval23,17 %2,5 %  
S nikim, ale neni možnost tu zatrhnout tu odpověď11,59 %1,25 %  
nekonzultovala, byla to jasná věc11,59 %1,25 %  
Odborníkem11,59 %1,25 %  
rozhodla jsem se sama11,59 %1,25 %  
nekonzultovala,sama se sebou11,59 %1,25 %  
nerozhodoval jsem se, věděl jsem11,59 %1,25 %  
nic11,59 %1,25 %  
Ani mě to nenapadlo něco konzultovat.11,59 %1,25 %  
nekonzultovala s nikým11,59 %1,25 %  

Graf

32. Jak ovlivnilo Vaše rozhodnutí konzultace s odborníkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi neovlivnilo2880 %35 %  
spíše ovlivnilo411,43 %5 %  
spíše neovlivnilo38,57 %3,75 %  

Graf

33. Jaký byl Váš hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro navazující studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dosažení titulu333,33 %3,75 %  
ocenění na trhu práce222,22 %2,5 %  
studovaný předmět je v rámci zájmů („baví mě to“)222,22 %2,5 %  
kombinace více možností111,11 %1,25 %  
nic111,11 %1,25 %  

Graf

34. Byli pro Vás studentské výhody důležité pro rozhodování o studiu či práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedůležité555,56 %6,25 %  
spíše důležité333,33 %3,75 %  
velmi důležité111,11 %1,25 %  

Graf

35. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/vás čekal po dostudování Vámi vybrané školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inženýr (Ing.)777,78 %8,75 %  
Magistr (Mgr.)222,22 %2,5 %  

Graf

36. Jaké je/byla vaše obliba studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná555,56 %6,25 %  
spíše vysoká222,22 %2,5 %  
spíše nízká111,11 %1,25 %  
velmi vysoká111,11 %1,25 %  

Graf

37. Označte, kterými z následujících zájmů jste se věnovali v době studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé a kamarádi888,89 %10 %  
sport 888,89 %10 %  
umění (divadlo, výstava, kino...)666,67 %7,5 %  
čas pro svojí vlastní potřebu (relax)666,67 %7,5 %  
studium666,67 %7,5 %  
příroda555,56 %6,25 %  
četba555,56 %6,25 %  
hudba (tvorba, poslech, hraní,...)333,33 %3,75 %  
tvořivost (malba, kutilství , výroba šperků, ...)222,22 %2,5 %  
chov zvířat (výstavy, reprezentace,…)222,22 %2,5 %  
auto/moto111,11 %1,25 %  
historie111,11 %1,25 %  
věda a výzkum111,11 %1,25 %  
členství v organizaci (skaut, DDM, ochránci přírody,...)111,11 %1,25 %  

Graf

38. Ovlivnily uvedené zájmy výběr oboru navazujícího studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %6,25 %  
ano444,44 %5 %  

Graf

39. Jaký obor práce po ukončení studia na vysoké škole preferujete/jste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance a ekonomika222,22 %2,5 %  
kultura, umění a tvůrčí práce222,22 %2,5 %  
marketing, média a reklama222,22 %2,5 %  
administrativa111,11 %1,25 %  
personalistika a vzdělání111,11 %1,25 %  
informatika111,11 %1,25 %  

Graf

40. Jaký typ práce byste (jste) chtěl/chtěla po studiu vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce duševní (administrativní pracovník, manažer, IT specialista, účetní, apod)888,89 %10 %  
práce výkonná v terénu (stavbyvedoucí, OSVČ,vedoucí výroby …)111,11 %1,25 %  

Graf

41. Jakého typu pozice, byste (jste) mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
operativní pozice (administrativní, účetní, ve výrobě,...)555,56 %6,25 %  
specifická pozice (učitel, projektant, architekt, apod.)333,33 %3,75 %  
manažerská pozice222,22 %2,5 %  
vlastní podnikání222,22 %2,5 %  
trainee program222,22 %2,5 %  
vědecká/výzkumná pozice111,11 %1,25 %  
strategická pozice111,11 %1,25 %  

Graf

42. Která suma z výběru představuje/představovala Vaše očekávané měsíční hrubé platové ohodnocení po dokončení bakalářského studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 000 Kč - 30 000 Kč888,89 %10 %  
15 000 Kč - 20 000 Kč111,11 %1,25 %  

Graf

43. Jaký je (byl) Váš hlavní motiv (důvod), proč jste se rozhodl pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek nebo absence zdrojů333,33 %3,75 %  
život na „vysoké noze“333,33 %3,75 %  
nemožnost studovat prezenční formu111,11 %1,25 %  
vliv zaměstnavatele111,11 %1,25 %  
movité věci (auto, mobil, počítač, apod.)111,11 %1,25 %  

Graf

44. Byla pro vás po vystudování Bc.titulu práce nutnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %6,25 %  
ano444,44 %5 %  

Graf

45. Jak často v týdnu chodíte do práce? (jste chodili do práce při dálkovém studiu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 x týdně444,44 %5 %  
3 x týdně444,44 %5 %  
4 x týdně111,11 %1,25 %  

Graf

46. Kolik hodin týdně chodíte do práce? (jste chodili do práce při dálkovém studiu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 hodin/týdně444,44 %5 %  
36-40 hodin/týdně333,33 %3,75 %  
více jak 40hodin/týdně111,11 %1,25 %  
26 -30 hodin/týdně111,11 %1,25 %  

Graf

47. Jaká je/byla vaše finanční situace v rodině při dokončení Bc studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá888,89 %10 %  
spíše špatná111,11 %1,25 %  

Graf

48. Označte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založení rodiny po určité době v práci a nahromadění dostatečných finančních prostředků333,33 %3,75 %  
v první řadě kariéra, potom založení rodiny333,33 %3,75 %  
založení rodiny po vystudování magisterského stupně a po určité době v prácí222,22 %2,5 %  
založení rodiny po vystudování magisterského stupně vzdělání111,11 %1,25 %  

Graf

49. Práce ovlivňuje/ovlivňovala vaše studium:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ovlivňuje555,56 %6,25 %  
spíše neovlivňuje222,22 %2,5 %  
neovlivňuje111,11 %1,25 %  
velmi ovlivňuje111,11 %1,25 %  

Graf

50. Jste (byli jste) spokojeni se svým rozhodnutím po vystudování titulu jít na dálkové studium:?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojený666,67 %7,5 %  
velmi spokojený333,33 %3,75 %  

Graf

51. Jak moc bylo pro Vás rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu zátěžovou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestresující333,33 %3,75 %  
spíše stresující333,33 %3,75 %  
spíše nestresující222,22 %2,5 %  
velmi stresující111,11 %1,25 %  

Graf

52. Při rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu jste situaci konzultoval/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekonzultoval/a jsem to s nikým555,56 %6,25 %  
s rodinou/přáteli333,33 %3,75 %  
s odbornými pracovníky111,11 %1,25 %  

Graf

53. Jak ovlivnilo Vaše rozhodnutí konzultace s odborníkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi neovlivnilo666,67 %7,5 %  
spíše ovlivnilo222,22 %2,5 %  
spíše neovlivnilo111,11 %1,25 %  

Graf

54. Rozhodl/a jsme se dálkově studovat kvůli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční situaci v rodině222,22 %2,5 %  
stěhování222,22 %2,5 %  
změna postavení v zaměstnání222,22 %2,5 %  
osobní potřebe finančních zdrojů111,11 %1,25 %  
Daný obor pouze dálkově...111,11 %1,25 %  
nic111,11 %1,25 %  

Graf

55. Jaký je (byl) Váš hlavní motiv (důvod), proč jste se rozhodl po vystudování Bc. studia pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezávislost na zdrojích od rodičů450 %5 %  
nedostatek nebo absence zdrojů337,5 %3,75 %  
movité věci (auto, mobil, počítač, apod.)112,5 %1,25 %  

Graf

56. Je (bylo) pro Vás nezbytné pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %8,75 %  
ne112,5 %1,25 %  

Graf

57. Jak často v týdnu chodíte do práce? (jste chodili po vystudování Bc. studia)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 x týdně675 %7,5 %  
2 x týdně112,5 %1,25 %  
4 x týdně112,5 %1,25 %  

Graf

58. Kolik hodin týdně chodíte do práce? (jste chodili po vystudování Bc. studia)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-40 hodin/týdně450 %5 %  
více jak 40hodin/týdně225 %2,5 %  
6-15 hodin/týdně112,5 %1,25 %  
26 -30 hodin/týdně112,5 %1,25 %  

Graf

59. Jaký další udělovaný titul by Vás čekal při pokračování na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inženýr (Ing.)675 %7,5 %  
Magistr (Mgr.)225 %2,5 %  

Graf

60. Jakého typu pozice, jste mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strategická pozice337,5 %3,75 %  
operativní pozice (administrativní, účetní, ve výrobě,...)337,5 %3,75 %  
manažerská pozice337,5 %3,75 %  
vlastní podnikání225 %2,5 %  
vědecká/výzkumná pozice112,5 %1,25 %  
specifická pozice (učitel, projektant, architekt, apod.)112,5 %1,25 %  

Graf

61. Která suma z výběru představovala Vaše očekávané měsíční hrubé platové ohodnocení po dokončení bakalářského studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 000 Kč - 30 000 Kč450 %5 %  
15 000 Kč - 20 000 Kč225 %2,5 %  
51 000 Kč a více112,5 %1,25 %  
31 000 Kč - 40 000 Kč112,5 %1,25 %  

Graf

62. Označte, kterými zájmy jste se zabývali v době studování bakalářského studia

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé a kamarádi562,5 %6,25 %  
studium562,5 %6,25 %  
sport (fotbal, tanec, cvičení,…)450 %5 %  
četba450 %5 %  
umění (divadlo, výstava, kino...)337,5 %3,75 %  
čas pro svojí vlastní potřebu (relax)337,5 %3,75 %  
hudba (tvorba, poslech, hraní,...)337,5 %3,75 %  
historie337,5 %3,75 %  
tvořivost (malba, kutilství , výroba šperků, ...)225 %2,5 %  
příroda225 %2,5 %  
věda a výzkum225 %2,5 %  
chov zvířat (výstavy, reprezentace,…)112,5 %1,25 %  
auto/moto112,5 %1,25 %  
charita112,5 %1,25 %  

Graf

63. Jaká je/byla vaše finanční situace v rodině po dostudování Bc. studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná450 %5 %  
spíše dobrá337,5 %3,75 %  
velmi dobrá112,5 %1,25 %  

Graf

64. Označte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založení rodiny po určité době v práci a nahromadění dostatečných finančních prostředků562,5 %6,25 %  
založení rodiny po vystudování magisterského stupně a po určité době v prácí112,5 %1,25 %  
založení rodiny po určité době v práci (kvůli praxi)112,5 %1,25 %  
v první řadě kariéra, potom založení rodiny112,5 %1,25 %  

Graf

65. Jaké důvody by Vás přiměly dokončit vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nutnost kvůli povolání675 %7,5 %  
potřeba seberealizace450 %5 %  
vliv tlaku okolí337,5 %3,75 %  
touha pracovat v cizině337,5 %3,75 %  
potřeba získat nové informace112,5 %1,25 %  

Graf

66. Jste spokojeni se svým rozhodnutím po vystudování Bc. titulu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojený562,5 %6,25 %  
velmi spokojený225 %2,5 %  
spíše nespokojený112,5 %1,25 %  

Graf

67. Jak moc bylo pro Vás rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu zátěžovou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše stresující337,5 %3,75 %  
nestresující225 %2,5 %  
velmi stresující225 %2,5 %  
spíše nestresující112,5 %1,25 %  

Graf

68. Při rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu jste situaci konzultoval/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou/přáteli450 %5 %  
nekonzultoval/a jsem to s nikým337,5 %3,75 %  
s odbornými pracovníky112,5 %1,25 %  

Graf

69. Jak ovlivnilo Vaše rozhodnutí konzultace s odborníkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi neovlivnilo571,43 %6,25 %  
spíše neovlivnilo114,29 %1,25 %  
velmi ovlivnilo114,29 %1,25 %  

Graf

70. Rozhodl/a jsme se pracovat kvůli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční situaci v rodině562,5 %6,25 %  
nebyla jsem si jistá, jestl chci dál studovat obor112,5 %1,25 %  
touha založit si rodinu112,5 %1,25 %  
změně postavení v zaměstnání112,5 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do školy?

 • odpověď 6-15 hodin/týdně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi důležité na otázku 11. Byli pro Vás studentské výhody důležité pro rozhodování o studiu či práci?

13. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/čekal po dostudování Vámi vybrané školy?

 • odpověď Inženýr (Ing.):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance a ekonomika na otázku 19. Jaký obor práce po ukončení studia na vysoké škole preferujete/jste preferovali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostná brigáda na otázku 27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?

14. Označte, kterými z následujících zájmů jste se věnovali v době studia? (více odpovědí)

 • odpověď čas pro svojí vlastní potřebu (relax):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi specifická pozice (učitel, projektant, architekt, apod.) na otázku 18. Jakého typu pozice, byste mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi průměrná na otázku 12. Jaké je/byla Vaše obliba studia?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi založení rodiny po vystudování magisterského stupně a po určité době v prací na otázku 25. Označte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze od rodiny na otázku 27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi četba na otázku 14. Označte, kterými z následujících zájmů jste se věnovali v době studia? (více odpovědí)
 • odpověď hudba (tvorba, poslech, hraní,...):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mírný nesouhlas na otázku 28. Částečný úvazek (brigáda) ovlivňuje/ovlivňovala vaše studium ve smyslu nedostatku času (Označte možnost, s kterou se nejvíce ztotožňujete):
 • odpověď přátelé a kamarádi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze od rodiny na otázku 27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?
 • odpověď sport:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi důležité na otázku 11. Byli pro Vás studentské výhody důležité pro rozhodování o studiu či práci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magistr (Mgr.) na otázku 13. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/čekal po dostudování Vámi vybrané školy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodloužení studentského života na otázku 26. Co Vás nejvíce ovlivnilo při rozhodování o pokračování ve studiu?

15. Ovlivnily uvedené zájmy výběr oboru navazujícího studia?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechodím na otázku 22. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do práce (i brigádně)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze od rodiny na otázku 27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ocenění na trhu práce na otázku 9. Jaký byl Váš hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro navazující studium?

17. Jaký typ práce byste (jste) chtěl/chtěla po studiu vykonávat?

 • odpověď práce duševní (administrativní pracovník, manažer, IT specialista, účetní, apod):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance a ekonomika na otázku 19. Jaký obor práce po ukončení studia na vysoké škole preferujete/jste preferovali?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nárazově na otázku 21. Jak často jste chodili na brigádu?

23. Uveďte důvody, které u Vás vedly k brigádě při studiu

 • odpověď zdroj financí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi operativní pozice (administrativní, účetní, ve výrobě,...) na otázku 18. Jakého typu pozice, byste mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba zajistit rodinu (děti, partner, rodiče) na otázku 16. Jaký by byl Váš hlavní motiv (důvod), abyste se rozhodl/a místo studia pracovat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 x týdně na otázku 21. Jak často jste chodili na brigádu?

24. Jaká je/byla vaše finanční situace v rodině v době rozhodování o pokračování ve studiu??

 • odpověď spíše dobrá:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-15 hodin/týdně na otázku 22. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do práce (i brigádně)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magistr (Mgr.) na otázku 13. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/čekal po dostudování Vámi vybrané školy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodloužení studentského života na otázku 26. Co Vás nejvíce ovlivnilo při rozhodování o pokračování ve studiu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte odpovídající políčko :

2. Uveďte svůj současný věk :

3. Uveďte věk, ve kterém jste získal/a titul Bc.

4. Po jakou dobu jste studoval/a bakalářské studium?

5. V jakém kraji bydlíte?

6. Označte a případně doplňte typ vysoké školy, na které jste absolvoval/a bakalářské studium

7. Označte a případně doplňte obor, který jste na dané vysoké škole absolvoval/a

8. Uveďte, jaký je/byl Váš současný status po vystudování Bc.:

9. Jaký byl Váš hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro navazující studium?

10. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do školy?

11. Byli pro Vás studentské výhody důležité pro rozhodování o studiu či práci?

12. Jaké je/byla Vaše obliba studia?

13. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/čekal po dostudování Vámi vybrané školy?

14. Označte, kterými z následujících zájmů jste se věnovali v době studia? (více odpovědí)

15. Ovlivnily uvedené zájmy výběr oboru navazujícího studia?

16. Jaký by byl Váš hlavní motiv (důvod), abyste se rozhodl/a místo studia pracovat?

17. Jaký typ práce byste (jste) chtěl/chtěla po studiu vykonávat?

18. Jakého typu pozice, byste mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?

19. Jaký obor práce po ukončení studia na vysoké škole preferujete/jste preferovali?

20. Která suma z výběru představuje/představovala Vaše očekávané měsíční hrubé platové ohodnocení po dokončení bakalářského studia?

21. Jak často jste chodili na brigádu?

22. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do práce (i brigádně)?

23. Uveďte důvody, které u Vás vedly k brigádě při studiu

24. Jaká je/byla vaše finanční situace v rodině v době rozhodování o pokračování ve studiu??

25. Označte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete

26. Co Vás nejvíce ovlivnilo při rozhodování o pokračování ve studiu?

27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?

28. Částečný úvazek (brigáda) ovlivňuje/ovlivňovala vaše studium ve smyslu nedostatku času (Označte možnost, s kterou se nejvíce ztotožňujete):

29. Jste spokojeni se svým rozhodnutím po vystudování titulu Bc.?

30. Jak moc bylo pro Vás rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu zátěžovou situaci?

31. Při rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu jste situaci konzultoval/a: nekonzultoval/a jsem to s nikým

32. Jak ovlivnilo Vaše rozhodnutí konzultace s odborníkem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte odpovídající políčko :

2. Uveďte svůj současný věk :

3. Uveďte věk, ve kterém jste získal/a titul Bc.

4. Po jakou dobu jste studoval/a bakalářské studium?

5. V jakém kraji bydlíte?

6. Označte a případně doplňte typ vysoké školy, na které jste absolvoval/a bakalářské studium

7. Označte a případně doplňte obor, který jste na dané vysoké škole absolvoval/a

8. Uveďte, jaký je/byl Váš současný status po vystudování Bc.:

9. Jaký byl Váš hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro navazující studium?

10. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do školy?

11. Byli pro Vás studentské výhody důležité pro rozhodování o studiu či práci?

12. Jaké je/byla Vaše obliba studia?

13. Jaký další udělovaný titul Vás čeká/čekal po dostudování Vámi vybrané školy?

14. Označte, kterými z následujících zájmů jste se věnovali v době studia? (více odpovědí)

15. Ovlivnily uvedené zájmy výběr oboru navazujícího studia?

16. Jaký by byl Váš hlavní motiv (důvod), abyste se rozhodl/a místo studia pracovat?

17. Jaký typ práce byste (jste) chtěl/chtěla po studiu vykonávat?

18. Jakého typu pozice, byste mohl/a po vystudování bakalářského studia reálně dosáhnout?

19. Jaký obor práce po ukončení studia na vysoké škole preferujete/jste preferovali?

20. Která suma z výběru představuje/představovala Vaše očekávané měsíční hrubé platové ohodnocení po dokončení bakalářského studia?

21. Jak často jste chodili na brigádu?

22. Kolik hodin týdně chodíte/jste chodili do práce (i brigádně)?

23. Uveďte důvody, které u Vás vedly k brigádě při studiu

24. Jaká je/byla vaše finanční situace v rodině v době rozhodování o pokračování ve studiu??

25. Označte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete

26. Co Vás nejvíce ovlivnilo při rozhodování o pokračování ve studiu?

27. Máte/měli jste při studiu přísun finančních prostředků?

28. Částečný úvazek (brigáda) ovlivňuje/ovlivňovala vaše studium ve smyslu nedostatku času (Označte možnost, s kterou se nejvíce ztotožňujete):

29. Jste spokojeni se svým rozhodnutím po vystudování titulu Bc.?

30. Jak moc bylo pro Vás rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu zátěžovou situaci?

31. Při rozhodování, zda jít studovat či pracovat po bakalářském studiu jste situaci konzultoval/a: nekonzultoval/a jsem to s nikým

32. Jak ovlivnilo Vaše rozhodnutí konzultace s odborníkem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strejčková, N.Rozhodování po bakalářských státnicích o dalším studiu či práci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rozhodovani-po-bakalarskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.