Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování při výběru VŠ

Rozhodování při výběru VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Pilař
Šetření:21. 06. 2010 - 30. 07. 2010
Počet respondentů:243
Počet otázek (max/průměr):6 / 6.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží jako podklad pro analýzu kritérií, které ovlivňují studenta při volbě vysoké školy.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem jste zjišťoval/a informace o vysokých školách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet20081,97 %82,3 %  
Reference lidí z Vašeho okolí11045,08 %45,27 %  
Informační brožurky8434,43 %34,57 %  
Den otevřených dveří8233,61 %33,74 %  
Veletrh Gaudeamus4116,8 %16,87 %  
Jiné...3012,3 %12,35 %  
Doporučení středoškolských pedagogů2510,25 %10,29 %  

Graf

2. Na jaké vysoké školy jste si dal/a přihlášku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná VŠ...11446,72 %46,91 %  
UK 9438,52 %38,68 %  
VŠE6627,05 %27,16 %  
Masarykova Univerzita v Brně5120,9 %20,99 %  
ČZU - PEF4418,03 %18,11 %  
ČZU208,2 %8,23 %  
Univerzita Hradec Králové166,56 %6,58 %  
ČVUT145,74 %5,76 %  
Vysoká škola báňská104,1 %4,12 %  
Vysoké učení technické v Brně104,1 %4,12 %  
Univerzita Pardubice83,28 %3,29 %  
Mendelova Univerzita v Brně72,87 %2,88 %  
Policejní akademie62,46 %2,47 %  
VŠFS10,41 %0,41 %  

Graf

3. Při výběru vysoké školy je pro Vás důležité (++ nejdůležitější, -- nejméně důležitou)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Výuka cizích jazyků0.731.296
Možnost práce při studiu0.4711.667
Dopravní dostupnost0.9630.945
Renomé školy1.2250.658
Meziškolní zahraniční spolupráce0.251.728
Spolupráce na projektech se zahraničními studenty hostovanými na PEF v rámci projektu Erasmus-0.0331.884
Mimoškolní aktivity organizované školou-0.1151.7
Prospěchová stipendia-0.0451.617
Možnost ubytování na kolejích-0.0452.469
Zapojení studentů do praktických projektů za vedení pedagoga0.4591.707
Zvýhodněná možnost získání certifikátů (ECDL, FCE, atd.)0.3521.884
Přednášky externistů (významní lidé z praxe)0.8811.474
Uplatnění absolventů1.7210.447

Graf

4. Na kolik škol jste si podal/a přihlášku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
37530,74 %30,86 %  
26426,23 %26,34 %  
14719,26 %19,34 %  
43112,7 %12,76 %  
5 a více2711,07 %11,11 %  

Graf

5. Kolik cizích jazyků byste chtěl/a studovat na vysoké škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
213153,69 %53,91 %  
16827,87 %27,98 %  
33514,34 %14,4 %  
4 a více104,1 %4,12 %  

Graf

6. Kolik let studia byste chtěla studovat cizí jazyk (zde bereme v úvahu i navazující magisterské studium – (3 + 2) roky)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
514962,08 %61,32 %  
33916,25 %16,05 %  
2218,75 %8,64 %  
4166,67 %6,58 %  
1156,25 %6,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.22
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:5
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Při výběru vysoké školy je pro Vás důležité (++ nejdůležitější, -- nejméně důležitou)

  • odpověď Mimoškolní aktivity organizované školou=-2:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výuka cizích jazyků=-2 na otázku 3. Při výběru vysoké školy je pro Vás důležité (++ nejdůležitější, -- nejméně důležitou)
  • odpověď Spolupráce na projektech se zahraničními studenty hostovanými na PEF v rámci projektu Erasmus=-2:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Meziškolní zahraniční spolupráce=-2 na otázku 3. Při výběru vysoké školy je pro Vás důležité (++ nejdůležitější, -- nejméně důležitou)

5. Kolik cizích jazyků byste chtěl/a studovat na vysoké škole

  • odpověď 1:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik let studia byste chtěla studovat cizí jazyk (zde bereme v úvahu i navazující magisterské studium – (3 + 2) roky)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem jste zjišťoval/a informace o vysokých školách ?

2. Na jaké vysoké školy jste si dal/a přihlášku?

3. Při výběru vysoké školy je pro Vás důležité (++ nejdůležitější, -- nejméně důležitou)

4. Na kolik škol jste si podal/a přihlášku

5. Kolik cizích jazyků byste chtěl/a studovat na vysoké škole

6. Kolik let studia byste chtěla studovat cizí jazyk (zde bereme v úvahu i navazující magisterské studium – (3 + 2) roky)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem jste zjišťoval/a informace o vysokých školách ?

2. Na jaké vysoké školy jste si dal/a přihlášku?

3. Při výběru vysoké školy je pro Vás důležité (++ nejdůležitější, -- nejméně důležitou)

4. Na kolik škol jste si podal/a přihlášku

5. Kolik cizích jazyků byste chtěl/a studovat na vysoké škole

6. Kolik let studia byste chtěla studovat cizí jazyk (zde bereme v úvahu i navazující magisterské studium – (3 + 2) roky)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pilař, L.Rozhodování při výběru VŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rozhodovani-pri-vyberu-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.