Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozum a svoboda

Rozum a svoboda

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Herrmann
Šetření:27. 03. 2016 - 04. 04. 2016
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:41,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

rád bych se vás zeptal na několik otázek ohledně svobody a rozumu. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Co je pro Vás rozum?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dobrý rádce

Důležitá věc, podle které by se měli lidé řídit. Schopnost uvažovat na úrovni.

Chytrost, moudrost, duvtip, inteligence..

Intelekt

Inteligence Moudrost - zdravý selský rozum

inteligence

inteligence

inteligence a vlastní úsudek

jistota, zkušenost, spolehlivost, zvládání emocí

Když je někdo chytrý a přemýšlí nad věcmi

Když se člověk nad věcmi zamýšlí, než je udělá. Přemýšlí nad následky činů.

logika, důvod proč, vidění věcí v souvislostech

moje vůle, názory

moudrost

Moudrost, chytrost, možnost aktivně ovlivnit svůj život.

Mozek a mysleni

mozkové chemikálie

myslenie

myšlení

myšlení

Myšlení

na první místě

nahlížení na svět pomocí logického zpracovávání informací

Nebýt hloupý a umět se správně rozhodovat.

neco co nas spravne ovlivnuje

Nedělat dotazniky

nedělat kraviny a nebrat si život

plné využití duchovní svobody

Pokud možno racionální hodnocení všedních i přesahujících situací, jejich řešení s ohledem na co největší počet zúčastněných, nepodléhání povrchním zprávám od kohokoliv o čemkoliv, nevnucování svého názoru jiných.

Praktické uvažování ve všech otázkách na základě zkušeností.

přemýšlení, dospění k závěru

rozeznání dobrého od špatného

rozmýšlanie

rozum

Rozum je něco, co mi dává možnost vyhodnotit všechna púro a proti ne jen na základě instinktů.

rozum je schopnost se spravne rozhodnout v dane situaci

Rozum je vyšší inteligence. Lidé s rozumem jsou přemýšlivější a kritičtější vůči náboženství.

Rozum pro mne znamená rozumně myslet. Přemýšlet než se k něčemu odhodlám a slepě nenaletět nebo nenásledovat druhé jako ovce.

Sesbírané životní zkušenosti, podle kterých člověk jedná v běžném životě.

Schopnost logického a kritického uvažování nad vnímanou realitou či psychickými obsahy

Schopnost logického zhodnocení předmětů a jevů

schopnost logicky a kriticky uvažovat a inteligentně na základě toho jednat

Schopnost porozumět širším souvislostem a uvědomit si následky

schopnost přemýšlet

Schopnost přemýšlet, uvažovat a uvědomovat si krátkodobé i dlouhodobé následky svých rozhodnutí a předem je bilancovat.

Schopnost racionálně vidět určitou problematiku.

Schopnost racionálního uvažování úměrná věku

schopnost rozhodovat se na základě kommbinace zkušeností a znalostí

schopnost se "střízlivě" rozhodovat a co nejsprávněji jednat, přemýšlet

schopnost souvisle myslet a tvořit svojí vůli, ustavit a udržovat své vnitřní hodnoty, a samozřejmě se i naučit a používat běžné dovednosti...

Schopnost vnímat a chápat věci, uvažovat o nich a na základě toho se racionálně rozhodovat.

Schopnost získávat a zpracovávat informace

Schpnost reagovat racionálně a logicky. Ne na základě emocí.

Složka lidksé duše, která umožňuje logické myšlení a rozvahu.

To jak jednám a chovám se.

to, čím se řídím ve svém životě, jak jednám

Uvažování a přemýšlení o svých činech (ať už v minulosti, nebo plány)

Vedomosti

začátek názvu několika knih

znalosti, zkušenosti, které umíme využít v běžném životě, správné pochopení věcí

Zvolit správou možnost

že něco někdo ví

Životní zkušenosti.

2. Co je pro Vás svoboda?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

absence omezování

dělat si co chci v rámci určitých mantinelů samozřejmě

Dělat si co chci, nikdo me nemůže omezovat a poroučet

Dělat si, co chci - bez obav z nějakých kontrol a sankcí.

delni veci ktere se nam zachteji (do určité míry)

ísť niekam von

Je to největší hodnota v našem životě. Svobodně jednám a za své svobodné jednání nesu odpovědnost před lidmi na kterých mi záleží a před životem, nikoliv před společností.

Jedna z nejdůležitějších životních hodnot. Stavím ji výše než lásku a přátelství.

lidské právo bez omezení-svobodně se rozhodovat,vyjadřovat

Míra dostupných možností při rozhodování.

moci si dělat co chci v rámci demokracie

Možnost cestovat, beztrestně projevovat své názory.

možnost dělat cokoli čím neubližuji ostatním

Možnost dělat si to, co není zakázáno a neobtěžovat tím okolí. Zároveň nebýt obtěžována okolím.

možnost dělat si, co mě baví, omezená pouze stejnými právy ostatních lidí

Možnost individuálně posuzovat a volit, jak se zachovám v konkrétních situacích s přihlédnutím k důsledkům daných voleb + zajištění základních lidských práv a svobod

možnost rozhodování a možnost mít odpovědnost

Možnost rozhodovat o svém těle a svém majetku a nemožnost rozhodovat o těle a majetku ostatních.

Možnost rozhodovat se

Možnost seberealizace

Možnost svobodně si vybrat z více možností dle své vlastní vůle

Možnost volby

možnost volby

Možnost volně dělat, co chci (v rámci mezí).

nemuset se omezovat

neovlivňování jedince okolím

Nevyplňovat dotazníky

otázkou je jaká svoboda

pocit volnosti

Pocit, že můžu mít možnost volby, rozhodování se sama za sebe..

Pokud nepřekračuji práva někoho jiného, pak mě nikdo neomezuje (osobní svoboda). Svoboda rozhodování a činů (za předpokladu dodržení svobody druhého člověka) atd...

příjmení

přizpůsobovat se něčemu jen dobrovolně, nerušit ostatním jejich "kruhy"

rozhodování o sebe sama, ale zároveň nezneužívat k trestné činnosti

Rozhodování se mezi dobrem a zlem. Možnost stát si za svým názorem, možnost se i přizpůsobit názorům jiných. (skvěle vykresluje slovo ,,svoboda" píseň od Cata Stevensona ,,If you want to sing out"

Rozhodovat sama za sebe podle svých pocitů a tužeb.

Schopnost přemýšlet

Situace, kdy člověk není omezován ve vlastní sešení orbodě, pokud nepočítáme prohřešení proti zákonu a kdy ani tyto zákony cíleně neohrožují lidskou svobodu.

svéhlavé rozhodování o svém životě

svoboda

Svoboda je když se každý chovám tak jak chce, ale nesmí omezit svobodu a život ostatních

Svoboda je moci si dělat a přemýšlet o čem člověk chce.

svoboda je moznost delat si co chci, dokud to neovlivni svobodu druheho

Svoboda je možnost a právo výběru, které však nesmí omezit svobodu ostatních.

Svoboda je možnost rozhodovat o směru, který se bude ubírat individuální život

svoboda je poznaná nutnost

Svoboda znamená, že se můžu svobodně rozhodovat o tom jak chci žít svůj vlastní život. Např. čemu budu věřit, s kým budu žít, zda budu žít zdravě nebo nezdravě apod.

Svobodné a zároveň odpovědné rozhodování a jednání

To nejvíce. Můžu jít, jet, dělat, co zrovna chci.

vlastní volba

volně se pohybovat a vyjadřovat se bez rizika cenzury

volnost

Volnost

voľnosť

Volnost

volnost

volnost při výběru, rozhodování

Volnost. Clovek si v ramci moznosti muze zaridit zivot po svem.

Volný prostor kolem sebe a žádné zbytečné povely a pokyny.

všechno, co smím dělat, říkat a je to v mezích zákona

Základní lidská hodnota.

že mě nikdo a nic neomezuje

žít v demokratické společnosti

3. Je mezi rozumem a svobodou nějaká souvislost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

|Bez rozumu bychom si svobodu neuvědomovali v takové míře.

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano ale neumím to popsat

ano, bez rozumu není člověk svobodný, ale manipulovatelný...

ano, musíme rozumně přemýšlet jak naložit se svobodou aby se nepřekračovaly zakázané hranice

ano, podstatná

Ano, rozum umožňuje zvážit důsledky konání v rámci svobody a udržet ji jistým způsobem "na uzdě".

Ano, rozumní lidé bývají často svobodnější - nemusí tolik poslouchat ostatní.

ano, v zemi hlupáků nemůže reálně existovat svoboda

Ano. Dneska lidé mají svobodní stát a právo se rozhodovat jak budou žít svůj život, ale mnozí nepoužívají rozum a kolikrát špatně skončí.

Ano. Kdo se nebojí samostatně myslet nebojí se svobody, která vyžaduje i statečnost žít za své a pro své hodnoty a netvářit se jako jediný spravedlivý, který má komukoliv říkat co má a musí dělat.

asi ano

Asi ano

Casto je svoboda jen pocit. A aby clovek byl svobodny, musi svobodne i myslet... A pak je nekdy svobodny i ve zcela nesvobodne spolecnosti.

Dle mého přímá úměra.

Dříve byli lidé veřejně odsuzováni a dokonce popravováni za použití rozumu (třeba když se vědecké teorie neshodovaly s náboženskými)

jistě

kdo je silná osobnost, dokáže se cítit svobodně i v zamřížované cele, ale jestli to nazvat rozumem, to asi ne...

Kdo nemá rozum, často nechápe (a na základě špatného pochopení ani nechce) svobodu.

kdo nemá rozum, odmítá svobodu, protože je pro něj namáhavá

Když jsme svobodní, hodí se mít rozum

může být

Ne

ne

ne

ne

Ne, ale měla by

Nejspíš ano

někdy ano

Nemyslím si.

Nemyslím...Snad ta, že ti, kdo chtějí být svobodní, by měli být rozumní - aby byli zodpovědní za své jednání a chování.

Není

nevím

nie

nikdy mě nenapadlo o tom přemýšlet

potrebuji mit rozum, abych se mohl svobodne chovat, bez rozumu nejde svoboda pochopit

Rozumem si mohu zdůvodnit svobodu i za mřížemi.

Rozumný člověk je schopen ,,vidět" hranice mezi svobodou a nesvobodou.

Rozumný člověk ví, kam sahá jeho svoboda a nezasahuje do svobody jiné osoby.

Samozřejmě Svobodná vůle koná to, co inteligence a rozum poznává jako pravdu a správnost

Samozřejmě

Samozřejmě - rozumem rozhoduji jak naložím se svou svobodou, zda jí dokonce zneužiji a překročím práva druhého, nebo zda je naopak z ozhodnutí rozumu budu respektovat/chránit. Rozumem si také vlastně sám pro sebe definuji hranice svobody a její podstatu.

Svoboda bez rozumu může být pouhou anarchií.

Svoboda by se měla korigovat rozumem.

svobodný může být jen ten, kdo má ze svobody rozum rozum ale není garancí svobody

Svobodu dokážou skutečně využívat rozumní lidé. Je ovšem logické, že se svobodně mohou rozhodovat i lidé ,,nerozumní", o to smutnější jsou následky.

To si nemyslím.

urcite ano

určitě

určitě ano

Určitě.

V podstatě ne.

velka

Základní míra rozumových schopností je podmínkou realizace svobodné volby - člověk stižený těžkou formou idiocie bude těžko svobodným. Rozum zároveň může svobodu jistým způsobem "omezovat" - přivádí nás k oné "poznané nutnosti".

4. Jméno(stačí křestní)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Eva46,35 %6,35 %  
Kateřina34,76 %4,76 %  
Jana34,76 %4,76 %  
Hana23,17 %3,17 %  
Marie23,17 %3,17 %  
petr23,17 %3,17 %  
Martin23,17 %3,17 %  
Jan23,17 %3,17 %  
Pavel23,17 %3,17 %  
Lenka 23,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi vzhledem k tomu, že nepíšete, že má být mé, tak třeba Augustus
Lucie
Žofie
Olda
Vojtěch.
Karel
Mets
Pan X
Václav
terez
Míša
Romana
iva
Katka
Roman
Iveta
xxx
Karel Jan Arnošt Macků de Parma
Jirka

Miloš
Bohdana
Andrea
proč?
František
Johana
Kate
Simona
Mirka
Ahmed
Renata
Zbyněk
Veronika
Nechci uvadet
-
Ferda
Denisa
Robin
Helena
3961,9 %61,9 % 

Graf

5. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2257,94 %7,94 %  
2646,35 %6,35 %  
2546,35 %6,35 %  
3046,35 %6,35 %  
4634,76 %4,76 %  
4534,76 %4,76 %  
2334,76 %4,76 %  
2934,76 %4,76 %  
2123,17 %3,17 %  
1423,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi 48
27
36
684
44
68
32
43
51
31
24
55.5
64
13
57
19
15
61
66
39
20
17
38
53
16
40
18
50
3047,62 %47,62 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.96
Minimum:15
Maximum:64
Variační rozpětí:49
Rozptyl:159.2
Směrodatná odchylka:12.62
Medián:29
Modus:22

Graf

6. Vaše sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zamestnanec914,29 %14,29 %  
student46,35 %6,35 %  
člověk34,76 %4,76 %  
pracující23,17 %3,17 %  
studentka23,17 %3,17 %  
žena23,17 %3,17 %  
Dobré23,17 %3,17 %  
invalidní důchodce23,17 %3,17 %  
důchodce23,17 %3,17 %  
průměr11,59 %1,59 %  
ostatní odpovědi invalida
je přiměřené
osvč - střední třída?
Patřím mezi nižší vrstvu. Jen tak vyjdu s platem a nemůžu si dovolit dovolenou nebo dražší věc.
důchodce a podnikatel
Student.
otec rodiny, zaměstnanec, nízké příjmy, křesťan, dlouhodobá práce s dětmi
dojná kráva systému
osvč
Student ZŠ
Vysokoškolák
Šašek
Co to je?
šťastně rozvedený neosamělý zaměstnanec
katolický kněz
sedím
stidentka
Dcera, kamarádka, nasluchač
státní zaměstnanec
Zamilovana studentka
studující zaměstnanec se dvěmi dětmi a manželem
nezaměstnaná, v domácnosti
Velmi dobré
Doufám, ze zajímavé.
postavení
nezamestnaný
OSVČ, univerzitní učitel
Doktorka
Nevim, co tim myslite
-
proletář
maturant
student, zaměstnanec, partner
Přežívající nižší střední třída :) Pokud přežijeme Babiše, přežijeme všechno...
3453,97 %53,97 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

5. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

5. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Herrmann, J.Rozum a svoboda (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://rozum-a-svoboda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.