Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvod a jeho dopady

Rozvod a jeho dopady

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Kubešová
Šetření:18. 12. 2011 - 20. 12. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Píši seminární práci na téma "rozvod a jeho dopady na psychiku". Nachystala jsem tady pár otázek a moc byste mi pomohli, kdybyste vyjádřili svůj názor na dané otázky (vycházejte ze svých osobních zkušeností). Děkuji :-)

Odpovědi respondentů

1. Objevil se rozvod v tvém nejbližší rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3257,14 %57,14 %  
ne2442,86 %42,86 %  

Graf

2. Jsou tví rodiče rozvedení ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3867,86 %67,86 %  
ano1832,14 %32,14 %  

Graf

3. Pokud jsou tví rodiče rozvedení - změnilo to vztahy v rodině?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1756,67 %30,36 %  
ne1343,33 %23,21 %  

Graf

4. Která věková skupina dětí je dle vašeho názoru rozvodem nejvíce psychicky postižitelná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-92750,94 %48,21 %  
9-121222,64 %21,43 %  
3-6611,32 %10,71 %  
12-1559,43 %8,93 %  
15 a více23,77 %3,57 %  
0-311,89 %1,79 %  

Graf

5. S kým by měly po rozvodu zůstat děti ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by mít právo se rozhodnout (ale až ve vyšší věku)2749,09 %48,21 %  
měl by mít právo se rozhodnout (kdykoli) 2138,18 %37,5 %  
měl by o tom rozhodnout sociální pracovník po důkladném hodnocení rodinné situace610,91 %10,71 %  
s matkou11,82 %1,79 %  

Graf

6. Znáš ve svém okolí více rozvedených párů či párů, kteří spolu stále žijí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párů, kteří jsou stále spolu1935,19 %33,93 %  
polovina rozvedených, polovina v manžeství1527,78 %26,79 %  
netuším, o tohle jsem se nikdy nezajímal/a1120,37 %19,64 %  
rozvedených párů916,67 %16,07 %  

Graf

7. Myslíš si, že rozvod ovlivní budoucí osobní život dětí rozvedených rodičů ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3869,09 %67,86 %  
nevím916,36 %16,07 %  
ne814,55 %14,29 %  

Graf

8. Myslíš si, že rodiče při rozvodu s dětmi manipulují, aby je dostali "na svou stranu" ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3768,52 %66,07 %  
nevím1425,93 %25 %  
ne35,56 %5,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Objevil se rozvod v tvém nejbližší rodině?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jsou tví rodiče rozvedení ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Pokud jsou tví rodiče rozvedení - změnilo to vztahy v rodině?

2. Jsou tví rodiče rozvedení ?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Pokud jsou tví rodiče rozvedení - změnilo to vztahy v rodině?

8. Myslíš si, že rodiče při rozvodu s dětmi manipulují, aby je dostali "na svou stranu" ?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9-12 na otázku 4. Která věková skupina dětí je dle vašeho názoru rozvodem nejvíce psychicky postižitelná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Objevil se rozvod v tvém nejbližší rodině?

2. Jsou tví rodiče rozvedení ?

3. Pokud jsou tví rodiče rozvedení - změnilo to vztahy v rodině?

4. Která věková skupina dětí je dle vašeho názoru rozvodem nejvíce psychicky postižitelná?

5. S kým by měly po rozvodu zůstat děti ?

6. Znáš ve svém okolí více rozvedených párů či párů, kteří spolu stále žijí?

7. Myslíš si, že rozvod ovlivní budoucí osobní život dětí rozvedených rodičů ?

8. Myslíš si, že rodiče při rozvodu s dětmi manipulují, aby je dostali "na svou stranu" ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Objevil se rozvod v tvém nejbližší rodině?

2. Jsou tví rodiče rozvedení ?

3. Pokud jsou tví rodiče rozvedení - změnilo to vztahy v rodině?

4. Která věková skupina dětí je dle vašeho názoru rozvodem nejvíce psychicky postižitelná?

5. S kým by měly po rozvodu zůstat děti ?

6. Znáš ve svém okolí více rozvedených párů či párů, kteří spolu stále žijí?

7. Myslíš si, že rozvod ovlivní budoucí osobní život dětí rozvedených rodičů ?

8. Myslíš si, že rodiče při rozvodu s dětmi manipulují, aby je dostali "na svou stranu" ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubešová, B.Rozvod a jeho dopady (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rozvod-a-jeho-dopady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.