Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvod rodičů a psychosociální dopad na dítě

Rozvod rodičů a psychosociální dopad na dítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Hrubá
Šetření:19. 11. 2012 - 22. 11. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku, jehož výsledky budou využity při zpracování mé absolventské práce v rámci studia na VOŠ Havířov. Jsem si velice dobře vědoma, že toto téma je velice citlivé, ale i přesto vás prosím, abyste se pokusili odpovědět co nejotevřeněji.
Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy jednu možnost.
 

 

Dotazník je určen pro osoby ve věku 15 - 20 let.

 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Tvůj věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 207272 %72 %  
17 – 181616 %16 %  
15 – 161212 %12 %  

Graf

2. Jak jsi vnímal atmosféru ve vaší rodině v době před rozvodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Období doprovázené hádkami, napětím mezi členy rodiny6262 %62 %  
Nepamatuji si1818 %18 %  
Nevnímal jsem ji1111 %11 %  
Uspokojivě99 %9 %  

Graf

3. Kolik ti bylo let, když se rodiče rozváděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 15 do 18 let3131 %31 %  
od 9 do 12 let1717 %17 %  
od 6 do 9 let1717 %17 %  
od 12 do 15 let1616 %16 %  
od 1 do 3 let1111 %11 %  
od 3 do 6 let77 %7 %  
Rozvod proběhl ještě před mým narozením11 %1 %  

Graf

4. Bylo pro tebe překvapením, že se budou tví rodiče rozvádět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3636 %36 %  
Ano2525 %25 %  
Spíše ne2020 %20 %  
Spíše ano1919 %19 %  

Graf

5. Jak dlouho trvalo manželství tvých rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 20 let2929 %29 %  
5 – 10 let2222 %22 %  
10 – 15 let2222 %22 %  
Více než 20 let1414 %14 %  
Méně než 5 let1313 %13 %  

Graf

6. Kdo ti sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka5555 %55 %  
Oba společně2929 %29 %  
Někdo jiný, prosím uveď .........................................................................................................99 %9 %  
Otec77 %7 %  

Graf

7. Víš, jaký byl důvod rozvodu rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8989 %89 %  
Ne1111 %11 %  

Graf

8. Máš pocit, že se tě jeden z rodičů snažil ovlivnit, případně jsi byl svědkem pomluv nebo nepřátelských útoků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne ani od jednoho z rodičů3131 %31 %  
Ano od jednoho z rodičů2525 %25 %  
Spíše ne2020 %20 %  
Ano od obou rodičů1616 %16 %  
Nevzpomínám si88 %8 %  

Graf

9. Po rozvodu rodičů, žiji/žil si:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve výhradní péči s matkou6767 %67 %  
Ve střídavé péči1515 %15 %  
Ve výhradní péči s otcem1111 %11 %  
Ve společné péči77 %7 %  

Graf

10. Kolik času trávíš/trávil jsi s rodičem, s kterým nežiješ/nežil jsi ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dle individuální domluvy7373 %73 %  
Nestýkáme se2424 %24 %  
Pouze ten, který je stanoven soudem33 %3 %  

Graf

11. Věnuje se ti rodič, se kterým žiješ/žil jsi ve společné domácnosti, ve stejné míře jako před rozvodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3535 %35 %  
Ne2222 %22 %  
Nepocítil jsem změnu2020 %20 %  
Více než dříve1515 %15 %  
Díky pracovnímu vytížení méně než dříve88 %8 %  

Graf

12. Byl jsi nucen po rozvodu změnit bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6767 %67 %  
Ano3333 %33 %  

Graf

13. Změnil jsi po rozvodu rodičů školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8787 %87 %  
Ano1313 %13 %  

Graf

14. Pocítila vaše rodina zhoršení ekonomické situace po rozvodu rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2727 %27 %  
Ne2323 %23 %  
Spíše ne2222 %22 %  
Spíše ano1717 %17 %  
Nevím1111 %11 %  

Graf

15. Jak jsi vnímal a prožíval období po rozvodu rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Situace doma se uklidnila, pocítil jsem úlevu4343 %43 %  
V době po rozvodu rodičů se objevily pocity strachu, úzkosti, nejistoty2222 %22 %  
Byl jsem příliš malý, nevnímal jsem to1919 %19 %  
Vyskytly se psychické problémy, deprese1616 %16 %  

Graf

16. Měl jsi v období před rozvodem, během rozvodu či po rozvodu problémy s chováním (agrese, záškoláctví, drogy, krádeže, útěky z domova, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5656 %56 %  
Ano krátkodobě1515 %15 %  
Nijak výrazně1414 %14 %  
Nedokážu tuto situaci posoudit99 %9 %  
Ano dlouhodobě66 %6 %  

Graf

17. Narušily spory mezi rodiči tvé chování? (agrese, problémové chování, důvěra, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5454 %54 %  
Ano2525 %25 %  
Nevím2121 %21 %  

Graf

18. Jaké pocity jsi prožíval v době rozvodu a následně po rozvodu tvých rodičů? (zlost, vztek, nenávist, radost, apod.) Zkus popsat svými slovy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úleva44 %4 %  
vztek33 %3 %  
zmatek33 %3 %  
smutek22 %2 %  
nepamatuji si22 %2 %  
určitě zlost a nenávist k otci trví doteď11 %1 %  
nevim..11 %1 %  
Bylo mi smutno po tatínkovi a nenáviděla jsem mamčiného přítele...11 %1 %  
byla to pro mě uleva a radost 11 %1 %  
bezmoc11 %1 %  
ostatní odpovědi POCIŤOVAL JSEM SAMOTU
byla jsem ráda, že mamka odchází
Byla jsem malá, tuším, že mi byly 3 roky, takže si vůbec nevzpomínám.
Střídavě zlost a radost.
zmatenost, rodiče se předhnáněli v tom, kdo bude lepší, pomlouvali se. Člověk nevěděl, čemu má věřit.
byla jsem mala
samota,prázdno
radost, úleva
strach, co bude dal
brala jsem to jako věc rodičů do které se nemám motat... bylo mi to líto
smutek i zlost
byl sem malý
nic jsem neprožíval
smutek,nedostatek pozornosti,..Po rozvodu sem přestala matku zajímat.
bylo mi to jedno
nenávist vůči otci
deprese, pocit osamocení
smíšené pocity,někdy radost z klidu jindy zase vztek a agrese.
strach,úzkost,samotu
Vedela jsem o tom davno dopredu, i kdyz jsem byla mala, takze me to nijak zvlast neovlivnilo.
stezk.
Velký smutek
úzkosť, strach, neistotu, strata sebadôvery, začala som koktať,
Smutek, nenavist, zlost, uzkost, samotu, bolest...
zlost,vztek
trochu vztek
zlost, vztek, deprese, bezvýchodné situace..
stesk,bolest,opovržení
přestala jsem mluvit, nesnášela jsem celou situaci, přítelkyni mého otce - návštěvy psychologů od 6 ti let....
Zlost.
zlost , vztek, nenávist k matce.
V době rozvodu úzkost, nervozitu, strach. Po rozvodu radost a úlevu.
pochopení
zklamání,vztek,beznaděj,rodinná nestmelenost
Před rozvodem nevím, po rozvodu po smrti matky, kdy se otec soudil o svěření mé osoby do jeho péče jsem měla velký strach, psychické problémy kvůli, kterým jsem zhruba přes rok navštěvovala psychologickou poradnu, tehdy mi bylo asi 10let.
Nic zvláštního ... Jen trochu vzteku a smutku.
radost...úlevu..
zlost,nenávist,smutek
smíšené pocity
smutek, stesk, zlost, následně úlevu, že už je všechno ok
ani nevím, byla jsem malá
prožívám je furt pravidelně probrečím třeba celé odpoledne..od této doby trpím depresemi a chcu být furt sama bez přítele bez kamarádek
Vztek a po dlouhe dobe ulevu
raději sem to nevnímal .
smutek,zlost,nenávist,úleva
Nemohu si vzpomenout, byla jsem příliš malá.
vztek, nenávist vůči matce a jejímu dnes už manželi
radost - přemlouvali jsme maminku aby se rozvedla
zlost,naštvanost,proč právě já?
žádné, byla jsem moc malá
Naštvanost, vztek, lítost, ...
sebelítost, strach
Uvědomění, spíše neutrální postoj, věřil jsem, že je to správná cesta, a taky byla.
Nepamatuji si z důvodu, že jsem byl opravdu malý
Zlost a úzkost z bezproblémového odsunutí mě a sestry na kolej nepotřebnou. Skoro se s otcem nestýkáme, přesto mu to stále vyčítám a neodpustím.
Zlost na otce.. nejistota, stavěli mě do špatných pozic
Zlost na matku, nenávist jejího přítele až doposud. Zároveň i smutek a zklamání, že nás mamka jen tak nechala a k taťkovi se zachovala tak jak se zachovala a ke mě samozřejmě taky.
klid a úleva
jelikož mi byly třinroky tak nevím
Mamka se rozvedla s tátou kvůli tomu, že pil, byl gambler a došlo to k tomu, že jsme přišli i o dům..mě již bylo 18..postavila jsem se na vlastní nohy..emoce? lítost..
Byla jsem příliš malá, nevnímala jsem to
v době rozvodu, strach ale i úlevu.. po rozvodu jsem ztratila schopnost důvěřovat.
Úlevu
Zlost, bezmoc, napětí, nenávist
Uvolnění
Mrzelo mě to že to takto dopadlo, myslela jsem si že u nás žádné problémy nejsou..
zlost, zklamání, smutek, zoufalství, nenávist
vztek a bezmoc, stesk po přátelích, samota
zlost a zároveň smutek
smutek, poté úlevu
žádné významné pocity
zlost, zoufalost, ale částečně i úlevu
v době rozvodu- strach, nervozita,náladovost, trošku zhoření ve škole...Stav po rozvodu je 100% lepší...
Moc si to nepamatuji,rozvod byl po dlouhé době kdy už s námi otec nebydlel...ale zlost a smutek jsem cítila.
Nepamatuju si
Měla jsem 4 roky, ještě jsem tomu ani nerozuměla .
lítost
byl jsem mimino:D
po rozvodu úlevu, v době rozvodu byla situace v celé rodině dosti vypjatá a díky tomu jsem se nedokázala na nic soustředit
úleva, klid
zlost, vztek
8181 %81 % 

Graf

19. Změnil se tvůj vztah s rodičem, se kterým nežiješ ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nezměnil4040 %40 %  
Ano k lepšímu2222 %22 %  
Nestýkáme se2121 %21 %  
Ano k horšímu1717 %17 %  

Graf

20. Uzavřeli tví rodiče další manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5252 %52 %  
Otec se oženil1919 %19 %  
Oba uzavřeli opětovně manželství1515 %15 %  
Matka se vdala1414 %14 %  

Graf

21. Jaké jsou vaše vztahy s novými partnery rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré3535 %35 %  
Nemám s nimi žádné vztahy2020 %20 %  
Rozumíme si1515 %15 %  
Jiné, prosím uveď: ....................................................................................................................1212 %12 %  
Velice odtažité1010 %10 %  
Nerozumím si s nimi88 %8 %  

Graf

22. Domníváš se, že rozvod rodičů ovlivní tvůj budoucí osobní život? (Pokud ano, uveďte jakým způsobem)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3434 %34 %  
nevím55 %5 %  
NEOVLIVNIL33 %3 %  
Vzhledem k věku kdy se rodiče rozvedli určitě ne spíš to budou léta které byly spolu a už neměly být11 %1 %  
nevim..11 %1 %  
určitě budu se snažit abych já sám tohle nikdy neprožil a nezažili to mé děti11 %1 %  
Budu se snažit zachovat úplnou rodinu...11 %1 %  
Myslím si že ano, budu klást důraz na to, abych budoucího manžela opravdu poznala, abych se rozvodu mohla v budoucnosti vyvarovat.11 %1 %  
Ano, budu se snažit být lepší.11 %1 %  
myslim že ne11 %1 %  
ostatní odpovědi urcite ano, budu vice opatrna pri uzavirani manzelstvi a nasledne se budu vice snazit aby vyslo
záleží na okolnostech rozvodu
... možná ano, možná ne..zeptej se mě za pár let..:-)
odstrašující případ
Nemůžu jít kvůli finanční situaci obou rodičů studovat vysokou...
budu více ostražitá a rozhodně se vyvaruji chyb, jako neuzavření manželské smlouvý, společné účty apod.
ano, musela jsem být samostatnější...
ano,nechci být jako můj otec
nemyslim si, ze ano
Má strach, že bez řádného příkladu nebudu umět vyřešit manželské problémy a jediné východisko pro mne bude také rozchod
Netuším
ovplyvni, už len napríklad to, že som nevyrastala s otcom, bez mužského vzoru
Ano jiz ovlivnil, neduveruji partnerovi a mam strach ze udela hloupost a odejde.
ano, v manželství
ano , nevdám se
Myslím si, že ovlivnil hlavně můj náhled na partnerský život.
ano, těžká žárlivost, strach aby se nestalo mi to stejné, nechci rodinu s dětmi
Ne neovlivní.
Ano, otec mne velmi omezoval ve všem, co jsem dělala. Nyní se můžu svobodně rozhodnout pro cokoliv.
Ne.
ano, nevdam se...
to ještě nevím
ano, už teď mám nedůvěru vůči lidem, jen nevím, jestli je to právě kvůli tomuto, ale domnívám se, že alespoň z části ano.
určitě ano, depresí se asi nikdy nezbavím stejně tak sem více uzavřená do sebe okolí mě nezajímá nic kromě rodiny
Vnímám jinak partnerské vztahy
nevzpomínám soi
ano,zkušenost
Neovlivnil, vůbec si ho nepamatuji.
určitě ovlivní. Výběr partnera,chování,způsob výchovy..
ANO, to co jsem zažila já nechci aby zažili moje děti
strach se závazků, problém důvěřovat
Rozvod ne, spíše hádky, které předcházely, v mém partnerském vztahu se nerad hádám o zbytečnostech, nicméně to může být i tím, že jsem muž :-)
Doufám a věřím, že ne
Snažím se nebýt tak důvěřivá.
Myslím si, že ne.
ano mám pocit že jsem více nedůvěřivá vůči všem
Ovlivnil, možná v dobrém..
ano, ve výběru partnera
Ano, k lepšímu
Ano. Má matka mi zakázala se vdávat.
Jsem fixovaná na starší muže
nízké sebevědomí, sociální fobie, panický strach ze svatby s přítelem
ponaučení
nemyslím si, že by ovlivnili můj budoucí osobní život.
nechci se vdávat :)
Určitě jsem opatrnější ve vybírání životního partnera..Jsem nedůvěřivá, mám strach navázat vztah..
Ovlivnil...mám strach,aby se to samé neopakovalo mě
rozhodně se chci vyvarovat toho, aby jednou mé děti a rodina zažívaly to, co jsem musela tehdy já
asi ani ne:d
uvažuji nad tím, jestli se mám vůbec vdávat
Ano
5151 %51 % 

Graf

23. Ovlivnil rozvod rodičů tvé sebevědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4545 %45 %  
Spíše ano2121 %21 %  
Ano1919 %19 %  
Spíše ne1515 %15 %  

Graf

24. Máš pocit, že jsi se s rozvodem rodičů vyrovnal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5959 %59 %  
Asi ano2525 %25 %  
Ne55 %5 %  
Spíše ne55 %5 %  
Zatím ne33 %3 %  
Nedokážu to posoudit33 %3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Tvůj věk

2. Jak jsi vnímal atmosféru ve vaší rodině v době před rozvodem?

3. Kolik ti bylo let, když se rodiče rozváděli?

4. Bylo pro tebe překvapením, že se budou tví rodiče rozvádět?

5. Jak dlouho trvalo manželství tvých rodičů?

6. Kdo ti sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

7. Víš, jaký byl důvod rozvodu rodičů?

8. Máš pocit, že se tě jeden z rodičů snažil ovlivnit, případně jsi byl svědkem pomluv nebo nepřátelských útoků?

9. Po rozvodu rodičů, žiji/žil si:

10. Kolik času trávíš/trávil jsi s rodičem, s kterým nežiješ/nežil jsi ve společné domácnosti?

11. Věnuje se ti rodič, se kterým žiješ/žil jsi ve společné domácnosti, ve stejné míře jako před rozvodem?

12. Byl jsi nucen po rozvodu změnit bydliště?

13. Změnil jsi po rozvodu rodičů školu?

14. Pocítila vaše rodina zhoršení ekonomické situace po rozvodu rodičů?

15. Jak jsi vnímal a prožíval období po rozvodu rodičů?

16. Měl jsi v období před rozvodem, během rozvodu či po rozvodu problémy s chováním (agrese, záškoláctví, drogy, krádeže, útěky z domova, apod.)?

17. Narušily spory mezi rodiči tvé chování? (agrese, problémové chování, důvěra, apod.)

19. Změnil se tvůj vztah s rodičem, se kterým nežiješ ve společné domácnosti?

20. Uzavřeli tví rodiče další manželství?

21. Jaké jsou vaše vztahy s novými partnery rodičů?

22. Domníváš se, že rozvod rodičů ovlivní tvůj budoucí osobní život? (Pokud ano, uveďte jakým způsobem)

23. Ovlivnil rozvod rodičů tvé sebevědomí?

24. Máš pocit, že jsi se s rozvodem rodičů vyrovnal?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Tvůj věk

2. Jak jsi vnímal atmosféru ve vaší rodině v době před rozvodem?

3. Kolik ti bylo let, když se rodiče rozváděli?

4. Bylo pro tebe překvapením, že se budou tví rodiče rozvádět?

5. Jak dlouho trvalo manželství tvých rodičů?

6. Kdo ti sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

7. Víš, jaký byl důvod rozvodu rodičů?

8. Máš pocit, že se tě jeden z rodičů snažil ovlivnit, případně jsi byl svědkem pomluv nebo nepřátelských útoků?

9. Po rozvodu rodičů, žiji/žil si:

10. Kolik času trávíš/trávil jsi s rodičem, s kterým nežiješ/nežil jsi ve společné domácnosti?

11. Věnuje se ti rodič, se kterým žiješ/žil jsi ve společné domácnosti, ve stejné míře jako před rozvodem?

12. Byl jsi nucen po rozvodu změnit bydliště?

13. Změnil jsi po rozvodu rodičů školu?

14. Pocítila vaše rodina zhoršení ekonomické situace po rozvodu rodičů?

15. Jak jsi vnímal a prožíval období po rozvodu rodičů?

16. Měl jsi v období před rozvodem, během rozvodu či po rozvodu problémy s chováním (agrese, záškoláctví, drogy, krádeže, útěky z domova, apod.)?

17. Narušily spory mezi rodiči tvé chování? (agrese, problémové chování, důvěra, apod.)

19. Změnil se tvůj vztah s rodičem, se kterým nežiješ ve společné domácnosti?

20. Uzavřeli tví rodiče další manželství?

21. Jaké jsou vaše vztahy s novými partnery rodičů?

22. Domníváš se, že rozvod rodičů ovlivní tvůj budoucí osobní život? (Pokud ano, uveďte jakým způsobem)

23. Ovlivnil rozvod rodičů tvé sebevědomí?

24. Máš pocit, že jsi se s rozvodem rodičů vyrovnal?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrubá, M.Rozvod rodičů a psychosociální dopad na dítě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rozvod-rodicu-a-psychosocial.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.