Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvoj cestovního ruchu v CHKO Český les- návštěvníci

Rozvoj cestovního ruchu v CHKO Český les- návštěvníci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Kadlecová
Šetření:30. 03. 2013 - 16. 04. 2013
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):33 / 28.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

věnujte, prosím, několik minut vyplnění dotazníku, který se týká dalšího rozvoje cestovního ruchu v CHKO Český les. Tento dotazník je určen respondentům, kteří navštívili tuto oblast za posledních pět let alespoň jednou.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste navštívil/a Chráněnou krajinnou oblast Český les za posledních pět let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12036,36 %36,36 %  
4-101018,18 %18,18 %  
10 a více krát1018,18 %18,18 %  
4610,91 %10,91 %  
359,09 %9,09 %  
247,27 %7,27 %  

Graf

2. V jakých měsících jste tuto oblast navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červenec3054,55 %54,55 %  
červen2443,64 %43,64 %  
srpen2443,64 %43,64 %  
květen1221,82 %21,82 %  
září1221,82 %21,82 %  
únor814,55 %14,55 %  
leden712,73 %12,73 %  
prosinec610,91 %10,91 %  
březen59,09 %9,09 %  
duben59,09 %9,09 %  
říjen47,27 %7,27 %  
listopad35,45 %5,45 %  

Graf

3. Myslíte si, že počet návštěvníků na území CHKO je příliš vysoký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3767,27 %67,27 %  
nevím1527,27 %27,27 %  
ano35,45 %5,45 %  

Graf

4. Myslíte si, že v CHKO Český les je stále ještě kvalitní životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4378,18 %78,18 %  
nevím712,73 %12,73 %  
ne59,09 %9,09 %  

Graf

5. Za jakým účelem jste toto území navštívil/a? (lze vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turistika2647,27 %47,27 %  
Poznávání přírody2341,82 %41,82 %  
Cyklistika1934,55 %34,55 %  
Dovolená s partnerem, přáteli1425,45 %25,45 %  
Rodinná dovolená1120 %20 %  
Poznávání historie, kulturních památek1018,18 %18,18 %  
Návštěva známých, příbuzných916,36 %16,36 %  
Návštěva kulturních a společenských akcí814,55 %14,55 %  
Ochutnávka místní gastronomie35,45 %5,45 %  
Poznávání kulturních tradic23,64 %3,64 %  
Sportovni soustredeni11,82 %1,82 %  
supr čupr ne-tábor11,82 %1,82 %  
lesní tábor11,82 %1,82 %  
Tábor11,82 %1,82 %  
letní sportovní soustředění11,82 %1,82 %  
Pracovní cesty11,82 %1,82 %  

Graf

6. Využil/a jste ubytování přímo v CHKO Český les popř. jeho velmi blízkém okolí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3258,18 %58,18 %  
Ano2341,82 %41,82 %  

Graf

7. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou ubytovacích služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1045,45 %18,18 %  
chvalitebný627,27 %10,91 %  
dobrý418,18 %7,27 %  
nedostatečný29,09 %3,64 %  

Graf

8. Podle jakých priorit jste se rozhodl/a navštívit CHKO Český les? (Lze vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita životního prostředí3158,49 %56,36 %  
Kvalitní síť turistických stezek1833,96 %32,73 %  
Kvalitní síť cyklostezek1324,53 %23,64 %  
Kvalitní síť naučných stezek815,09 %14,55 %  
Kvalitní služby v oblasti ubytování a stravování611,32 %10,91 %  

Graf

9. Jaký jste využil/a způsob dopravy do CHKO Český les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní automobil3665,45 %65,45 %  
Vlak1425,45 %25,45 %  
Kolo1323,64 %23,64 %  
Pěšky1323,64 %23,64 %  
Autobus1018,18 %18,18 %  
Motocykl23,64 %3,64 %  

Graf

10. Využil/a jste již službu cyklobusu do Českého lesa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5192,73 %92,73 %  
ano47,27 %7,27 %  

Graf

11. Jaký způsob dopravy jste využil/a NA území CHKO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěšky3970,91 %70,91 %  
Kolo2341,82 %41,82 %  
Osobní automobil2341,82 %41,82 %  
Vlak610,91 %10,91 %  
Autobus610,91 %10,91 %  
Motocykl35,45 %5,45 %  
lyze11,82 %1,82 %  

Graf

12. Uvítal/a byste zvýšení počtu linek hromadné dopravy na území CHKO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2952,73 %52,73 %  
ne1425,45 %25,45 %  
ano1221,82 %21,82 %  

Graf

13. Při plánování návštěvy CHKO Český les jste využil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Různé mapové portály1934,55 %34,55 %  
Internetové stránky správy CHKO Český les1323,64 %23,64 %  
Informace z tištěných materiálů přímo z informačních centrech či odjinud1120 %20 %  
Informací podaných přímo v informačních centrech814,55 %14,55 %  
Internetové stránky informačních center712,73 %12,73 %  
Portál Plzeňského kraje "turisturaj.cz"610,91 %10,91 %  
Internetové stránky obcí47,27 %7,27 %  
Informací poskytnutých na jednom z veletrhů cestovního ruchu ( Itep, Regiontour, apod.)47,27 %7,27 %  
informace od přátel23,64 %3,64 %  
fyzickou mapu11,82 %1,82 %  
zadny, znam to tam11,82 %1,82 %  
vlastní znalosti11,82 %1,82 %  
doporučení známých11,82 %1,82 %  
vlastní výběr11,82 %1,82 %  
rady známých11,82 %1,82 %  
informace od kamaráda11,82 %1,82 %  
návštěva míst, které znám11,82 %1,82 %  
papírová mapa a internet11,82 %1,82 %  
mapa11,82 %1,82 %  

Graf

14. Setkal/a jste se při tomto plánování s problémem nedostatečnosti některých informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4785,45 %85,45 %  
ano814,55 %14,55 %  

Graf

15. Pokud ano, jaké informace Vám chyběly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabídka místních atraktivit562,5 %9,09 %  
Nabídka místních výrobků225 %3,64 %  
i na druhou stranu státní hranice112,5 %1,82 %  
důkladné mapování cest 2. a 3. třídy v těsném pohraničí112,5 %1,82 %  
nebyly vypsané prázdninové létní spoje (autobus)112,5 %1,82 %  
Nabídka akcí112,5 %1,82 %  
Možnosti ubytování112,5 %1,82 %  
špatné značení silnic a cest112,5 %1,82 %  

Graf

16. Uvítal/a byste jednotný portál destinace Český les (včetně území CHKO) s přehledem možností ubytování, stravování, dalších služeb, akcí, atraktivit apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3156,36 %56,36 %  
Rozhodně ano1629,09 %29,09 %  
Ne, je to zbytečné814,55 %14,55 %  

Graf

17. Zúčastnil/a jste se přírodovědných akcí pořádaných např. správou CHKO Český les popř. jiným subjektem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4785,45 %85,45 %  
ano814,55 %14,55 %  

Graf

18. Pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěděl/a jsem o nich2042,55 %36,36 %  
Nemám o ně zájem2042,55 %36,36 %  
Nevěděl/a jsem o nich, kdybych ale o nich věděl/a, zúčastnil/a bych se714,89 %12,73 %  

Graf

19. Pokud ano, jak byste hodnotil/a kvalitu těchto akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný444,44 %7,27 %  
výborný333,33 %5,45 %  
dobrý222,22 %3,64 %  

Graf

20. Jak byste navrhl/a tuto kvalitu zvýšit? Prosím, vypište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Byla jsem s přírodovědeckými akcemi spokojena

dxcff

nevím

nijak, byla jsem spokojena

samozásobitelstvím

Udělal bych jich víc. Častěji.

21. Zúčastnil/a jste se akcí přibližující historii CHKO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4887,27 %87,27 %  
ano712,73 %12,73 %  

Graf

22. Pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěděl/a jsem o nich2958 %52,73 %  
Nemám o ně zájem1428 %25,45 %  
Nevěděl/a jsem o nich, kdybych ale o nich věděl/a, zúčastnil/a bych se714 %12,73 %  

Graf

23. Pokud ano, jak byste hodnotil/a kvalitu těchto akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý342,86 %5,45 %  
výborný342,86 %5,45 %  
chvalitebný114,29 %1,82 %  

Graf

24. Jak hodnotíte kvalitu naučných stezek na území CHKO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2240 %40 %  
dobrý2036,36 %36,36 %  
výborný814,55 %14,55 %  
nedostatečný35,45 %5,45 %  
dostatečný23,64 %3,64 %  

Graf

25. Myslíte si, že jsou informace na naučných stezkách podávány zajímavou formou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4378,18 %78,18 %  
ne1221,82 %21,82 %  

Graf

26. Jak hodnotíte kvalitu turistických stezek v CHKO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2647,27 %47,27 %  
dobrý1323,64 %23,64 %  
výborný1221,82 %21,82 %  
nedostatečný23,64 %3,64 %  
dostatečný23,64 %3,64 %  

Graf

27. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v CHKO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2443,64 %43,64 %  
dobrý1832,73 %32,73 %  
výborný916,36 %16,36 %  
dostatečný35,45 %5,45 %  
nedostatečný11,82 %1,82 %  

Graf

28. Myslíte si, že je na území CHKO Český les dostatečná nabídka příležitostí získat informace o aktuálním stavu přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2850,91 %50,91 %  
Ne, uvítali bychom větší počet naučných stezek1527,27 %27,27 %  
Ne, uvítali bychom více přírodovědných akcí814,55 %14,55 %  
nevím35,45 %5,45 %  
chybí informační tabule11,82 %1,82 %  
absolutně vůbec11,82 %1,82 %  
neumím posoudit11,82 %1,82 %  
nevím, nesháněla jsem se po nich11,82 %1,82 %  
nevím nejsem schopen posoudit11,82 %1,82 %  

Graf

29. Myslíte si, že po návštěvě CHKO Český les a následném získání informací o životním prostředí se změnil váš přístup a chování k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4480 %80 %  
Ano, hlavně po absolvování přírodovědných akcí organizovaných správou CHKO popř. jiným subjektem1120 %20 %  

Graf

30. Měl/a byste zájem o účast na dobrovolnických akcích na území CHKO Český les, možnost finanční podpory projektů na úz. CHKO s cílem ochrany životního prostředí či zachování historických památek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3461,82 %61,82 %  
Ano1730,91 %30,91 %  
formou příspěvku při návštěvě v oblasti11,82 %1,82 %  
spíše ano11,82 %1,82 %  
Ano, ale z důvodu pracovní vytíženosti se takovýchto akcí účastnit nemohu11,82 %1,82 %  
bohuzel, je to pro me daleko11,82 %1,82 %  

Graf

31. Jaké je Vaše bydliště - uveďte, prosím, jen okres:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domažlice1425,93 %25,45 %  
Praha1222,22 %21,82 %  
Plzeň - město23,7 %3,64 %  
Blansko23,7 %3,64 %  
Domazlice11,85 %1,82 %  
Vysočina11,85 %1,82 %  
Plzeň11,85 %1,82 %  
CHEB11,85 %1,82 %  
Benešov u Prahy11,85 %1,82 %  
Kladno11,85 %1,82 %  
ostatní odpovědi Praha-východ
Praha východ
km
Brno
Písek
Kolín
Královéhradecký kraj
Příbram
Břeclav
praha-západ
jičín
Frýdek-Místek
Jihlava
podbořany, louny
tešin
Rychnov nad Kněžnou
Ostrava
Praha - východ
1833,33 %32,73 % 

Graf

32. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26712,96 %12,73 %  
24611,11 %10,91 %  
2559,26 %9,09 %  
2247,41 %7,27 %  
5035,56 %5,45 %  
2835,56 %5,45 %  
2035,56 %5,45 %  
5523,7 %3,64 %  
2123,7 %3,64 %  
5223,7 %3,64 %  
ostatní odpovědi 23
70
51
49
17
29
47
19
27
56
30
63
16
41
14
38
1731,48 %30,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.78
Minimum:17
Maximum:56
Variační rozpětí:39
Rozptyl:141.24
Směrodatná odchylka:11.88
Medián:26
Modus:26

Graf

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2648,15 %47,27 %  
Středoškolské2342,59 %41,82 %  
Vyšší odborné35,56 %5,45 %  
23,7 %3,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Využil/a jste ubytování přímo v CHKO Český les popř. jeho velmi blízkém okolí

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 7. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou ubytovacích služeb?

9. Jaký jste využil/a způsob dopravy do CHKO Český les?

 • odpověď Osobní automobil:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodinná dovolená na otázku 5. Za jakým účelem jste toto území navštívil/a? (lze vybrat více možností)

11. Jaký způsob dopravy jste využil/a NA území CHKO?

 • odpověď Kolo:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cyklistika na otázku 5. Za jakým účelem jste toto území navštívil/a? (lze vybrat více možností)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitní síť cyklostezek na otázku 8. Podle jakých priorit jste se rozhodl/a navštívit CHKO Český les? (Lze vybrat více možností)

22. Pokud ne, proč?

 • odpověď Nevěděl/a jsem o nich:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěděl/a jsem o nich na otázku 18. Pokud ne, proč?

24. Jak hodnotíte kvalitu naučných stezek na území CHKO?

 • odpověď dobrý:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 26. Jak hodnotíte kvalitu turistických stezek v CHKO?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát jste navštívil/a Chráněnou krajinnou oblast Český les za posledních pět let:

2. V jakých měsících jste tuto oblast navštívil/a?

3. Myslíte si, že počet návštěvníků na území CHKO je příliš vysoký?

4. Myslíte si, že v CHKO Český les je stále ještě kvalitní životní prostředí?

5. Za jakým účelem jste toto území navštívil/a? (lze vybrat více možností)

6. Využil/a jste ubytování přímo v CHKO Český les popř. jeho velmi blízkém okolí

7. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou ubytovacích služeb?

8. Podle jakých priorit jste se rozhodl/a navštívit CHKO Český les? (Lze vybrat více možností)

9. Jaký jste využil/a způsob dopravy do CHKO Český les?

10. Využil/a jste již službu cyklobusu do Českého lesa?

11. Jaký způsob dopravy jste využil/a NA území CHKO?

12. Uvítal/a byste zvýšení počtu linek hromadné dopravy na území CHKO?

13. Při plánování návštěvy CHKO Český les jste využil/a:

14. Setkal/a jste se při tomto plánování s problémem nedostatečnosti některých informací?

16. Uvítal/a byste jednotný portál destinace Český les (včetně území CHKO) s přehledem možností ubytování, stravování, dalších služeb, akcí, atraktivit apod.?

17. Zúčastnil/a jste se přírodovědných akcí pořádaných např. správou CHKO Český les popř. jiným subjektem?

18. Pokud ne, proč?

21. Zúčastnil/a jste se akcí přibližující historii CHKO?

22. Pokud ne, proč?

24. Jak hodnotíte kvalitu naučných stezek na území CHKO?

25. Myslíte si, že jsou informace na naučných stezkách podávány zajímavou formou?

26. Jak hodnotíte kvalitu turistických stezek v CHKO?

27. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v CHKO?

28. Myslíte si, že je na území CHKO Český les dostatečná nabídka příležitostí získat informace o aktuálním stavu přírody?

29. Myslíte si, že po návštěvě CHKO Český les a následném získání informací o životním prostředí se změnil váš přístup a chování k životnímu prostředí?

30. Měl/a byste zájem o účast na dobrovolnických akcích na území CHKO Český les, možnost finanční podpory projektů na úz. CHKO s cílem ochrany životního prostředí či zachování historických památek?

31. Jaké je Vaše bydliště - uveďte, prosím, jen okres:

32. Jaký je Váš věk?

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát jste navštívil/a Chráněnou krajinnou oblast Český les za posledních pět let:

2. V jakých měsících jste tuto oblast navštívil/a?

3. Myslíte si, že počet návštěvníků na území CHKO je příliš vysoký?

4. Myslíte si, že v CHKO Český les je stále ještě kvalitní životní prostředí?

5. Za jakým účelem jste toto území navštívil/a? (lze vybrat více možností)

6. Využil/a jste ubytování přímo v CHKO Český les popř. jeho velmi blízkém okolí

7. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou ubytovacích služeb?

8. Podle jakých priorit jste se rozhodl/a navštívit CHKO Český les? (Lze vybrat více možností)

9. Jaký jste využil/a způsob dopravy do CHKO Český les?

10. Využil/a jste již službu cyklobusu do Českého lesa?

11. Jaký způsob dopravy jste využil/a NA území CHKO?

12. Uvítal/a byste zvýšení počtu linek hromadné dopravy na území CHKO?

13. Při plánování návštěvy CHKO Český les jste využil/a:

14. Setkal/a jste se při tomto plánování s problémem nedostatečnosti některých informací?

16. Uvítal/a byste jednotný portál destinace Český les (včetně území CHKO) s přehledem možností ubytování, stravování, dalších služeb, akcí, atraktivit apod.?

17. Zúčastnil/a jste se přírodovědných akcí pořádaných např. správou CHKO Český les popř. jiným subjektem?

18. Pokud ne, proč?

21. Zúčastnil/a jste se akcí přibližující historii CHKO?

22. Pokud ne, proč?

24. Jak hodnotíte kvalitu naučných stezek na území CHKO?

25. Myslíte si, že jsou informace na naučných stezkách podávány zajímavou formou?

26. Jak hodnotíte kvalitu turistických stezek v CHKO?

27. Jak hodnotíte kvalitu cyklostezek v CHKO?

28. Myslíte si, že je na území CHKO Český les dostatečná nabídka příležitostí získat informace o aktuálním stavu přírody?

29. Myslíte si, že po návštěvě CHKO Český les a následném získání informací o životním prostředí se změnil váš přístup a chování k životnímu prostředí?

30. Měl/a byste zájem o účast na dobrovolnických akcích na území CHKO Český les, možnost finanční podpory projektů na úz. CHKO s cílem ochrany životního prostředí či zachování historických památek?

31. Jaké je Vaše bydliště - uveďte, prosím, jen okres:

32. Jaký je Váš věk?

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kadlecová, H.Rozvoj cestovního ruchu v CHKO Český les- návštěvníci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rozvoj-cestovniho-ruchu-v-ch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.