Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > rychlost soudních řízení a mediace

rychlost soudních řízení a mediace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Divíšek
Šetření:01. 03. 2014 - 08. 03. 2014
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění opravdu krátkého dotazníku z obasti civilního soudního řízení, který zabere pouze pár minut.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Považujete rychlost civilních soudních řízení v ČR za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7154,2 %54,2 %  
SPÍŠE NE3728,24 %28,24 %  
SPÍŠE ANO1712,98 %12,98 %  
ANO64,58 %4,58 %  

Graf

2. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8564,89 %64,89 %  
SPÍŠE NE3123,66 %23,66 %  
SPÍŠE ANO96,87 %6,87 %  
ANO64,58 %4,58 %  

Graf

3. Víte, že v civilním soudním řízení Vám soud může nařídit povinné setkání s mediátorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8262,6 %62,6 %  
ANO4937,4 %37,4 %  

Graf

4. Využili byste případně mediaci jako mimosoudní cestu vedoucí k vyřešení civilního sporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEVÍM8061,07 %61,07 %  
NE3123,66 %23,66 %  
ANO2015,27 %15,27 %  

Graf

5. Víte, že v civilním soudním řízení nelze použít za důkaz nahrávku porušující osobnostní práva jiných osob, i když by mohla přispět k objasnění sporu a objektivní spravedlnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8262,6 %62,6 %  
ANO4937,4 %37,4 %  

Graf

6. Měl by v konkrétních a nutných případech, převážit spíše zájem o objektivní spravedlnost nad osobnostními právy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO3527,34 %26,72 %  
NE3225 %24,43 %  
ANO3225 %24,43 %  
SPÍŠE NE2922,66 %22,14 %  

Graf

7. Považujete činnost soudních znalců v ČR za dostatečně kvalitní a kontrolovanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5853,21 %44,27 %  
Spíše NE, ale není to zas tak špatné3128,44 %23,66 %  
Spíše ANO, ale rozhodně je co zlepšovat1412,84 %10,69 %  
ANO65,5 %4,58 %  

Graf

8. Věříte v nezaujatost a nestrannost soudních znalců při zpracovávání znaleckých posudků využívaných v civilních soudních řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5954,13 %45,04 %  
Spíše NE, zvlášť pokud ho předkládá jedna ze stran sporu3027,52 %22,9 %  
Spíše ANO, ale pouze když si ho vyžádá soud1311,93 %9,92 %  
ANO76,42 %5,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete rychlost civilních soudních řízení v ČR za dostatečnou?

2. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

3. Víte, že v civilním soudním řízení Vám soud může nařídit povinné setkání s mediátorem?

4. Využili byste případně mediaci jako mimosoudní cestu vedoucí k vyřešení civilního sporu?

5. Víte, že v civilním soudním řízení nelze použít za důkaz nahrávku porušující osobnostní práva jiných osob, i když by mohla přispět k objasnění sporu a objektivní spravedlnosti?

6. Měl by v konkrétních a nutných případech, převážit spíše zájem o objektivní spravedlnost nad osobnostními právy?

7. Považujete činnost soudních znalců v ČR za dostatečně kvalitní a kontrolovanou?

8. Věříte v nezaujatost a nestrannost soudních znalců při zpracovávání znaleckých posudků využívaných v civilních soudních řízení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete rychlost civilních soudních řízení v ČR za dostatečnou?

2. Průměrná délka civilního soudního řízení byla v roce 2013 398 dní. Je podle Vás tato délka optimální?

3. Víte, že v civilním soudním řízení Vám soud může nařídit povinné setkání s mediátorem?

4. Využili byste případně mediaci jako mimosoudní cestu vedoucí k vyřešení civilního sporu?

5. Víte, že v civilním soudním řízení nelze použít za důkaz nahrávku porušující osobnostní práva jiných osob, i když by mohla přispět k objasnění sporu a objektivní spravedlnosti?

6. Měl by v konkrétních a nutných případech, převážit spíše zájem o objektivní spravedlnost nad osobnostními právy?

7. Považujete činnost soudních znalců v ČR za dostatečně kvalitní a kontrolovanou?

8. Věříte v nezaujatost a nestrannost soudních znalců při zpracovávání znaleckých posudků využívaných v civilních soudních řízení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Divíšek, P.rychlost soudních řízení a mediace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rychlost-soudnich-rizeni-a-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.