Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > S kým a jak často chodíte na jídlo?

S kým a jak často chodíte na jídlo?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomas Sima
Šetření:03. 07. 2016 - 10. 07. 2016
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro moji seminární práci zkoumám to, jak často a s kým chodí lidi do restaurace.

Dotazník má jen pár otázek, moc mi tím pomůžete.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-254540,91 %40,91 %  
30-402018,18 %18,18 %  
26-301816,36 %16,36 %  
měné než 201412,73 %12,73 %  
40+1311,82 %11,82 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5146,36 %46,36 %  
střední4944,55 %44,55 %  
základní109,09 %9,09 %  

Graf

3. Jste student?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6559,09 %59,09 %  
ano4540,91 %40,91 %  

Graf

4. Jak často se chodíte stravovat do restaurací a jiných zařízeních? (restaurace, jídelny, bistra, fast foody...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 1. týdně4944,55 %44,55 %  
1-3. týdně3128,18 %28,18 %  
více jak 3. týdně2320,91 %20,91 %  
Nechodím76,36 %6,36 %  

Graf

5. Jak často chodíte jíst do těchto zařízení sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechodím4540,91 %40,91 %  
méně jak 1. měsíčně2825,45 %25,45 %  
více jak 3. měsíčně2018,18 %18,18 %  
1-3. měsíčně1715,45 %15,45 %  

Graf

6. S kým chodíte jíst do restaurace nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem-partnerkou3733,64 %33,64 %  
S kamarády/známými2522,73 %22,73 %  
S kolegy z práce1917,27 %17,27 %  
S rodinou1311,82 %11,82 %  
Sám109,09 %9,09 %  
Nechodím65,45 %5,45 %  

Graf

7. Chodíte jíst do restaurace radši s někým nebo sám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S někým9788,18 %88,18 %  
Sám98,18 %8,18 %  
Nechodím43,64 %3,64 %  

Graf

8. Stává se Vám, že nemáte s kým jít na jídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5852,73 %52,73 %  
Ano5247,27 %47,27 %  

Graf

9. Jak často se Vám stává, že byste si rádi zašli na jídlo ale nemáte s kým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestává/nechodím6357,27 %57,27 %  
1-3. měsíčně3733,64 %33,64 %  
3-5. měsíčně76,36 %6,36 %  
více jak 5. měsíčně32,73 %2,73 %  

Graf

10. Pokud nemáte s kým jít na jídlo, snažíte se někoho kontaktovat, aby s Vámi šel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kontaktuji4036,36 %36,36 %  
Ne, nekontaktuji3834,55 %34,55 %  
Nestává se mi to3128,18 %28,18 %  
Ne10,91 %0,91 %  

Graf

11. Pokud ano, jak ho kontaktujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak/nekontaktuji5146,36 %46,36 %  
SMS/telefonní hovor3128,18 %28,18 %  
Sociální sítě1715,45 %15,45 %  
Osobně109,09 %9,09 %  
Jinak10,91 %0,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

 • odpověď měné než 20:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste student?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi měné než 20 na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40+ na otázku 1. Kolik je Vám let?

9. Jak často se Vám stává, že byste si rádi zašli na jídlo ale nemáte s kým?

 • odpověď nestává/nechodím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestává se mi to na otázku 10. Pokud nemáte s kým jít na jídlo, snažíte se někoho kontaktovat, aby s Vámi šel?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Stává se Vám, že nemáte s kým jít na jídlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste student?

4. Jak často se chodíte stravovat do restaurací a jiných zařízeních? (restaurace, jídelny, bistra, fast foody...)

5. Jak často chodíte jíst do těchto zařízení sami?

6. S kým chodíte jíst do restaurace nejčastěji?

7. Chodíte jíst do restaurace radši s někým nebo sám?

8. Stává se Vám, že nemáte s kým jít na jídlo?

9. Jak často se Vám stává, že byste si rádi zašli na jídlo ale nemáte s kým?

10. Pokud nemáte s kým jít na jídlo, snažíte se někoho kontaktovat, aby s Vámi šel?

11. Pokud ano, jak ho kontaktujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste student?

4. Jak často se chodíte stravovat do restaurací a jiných zařízeních? (restaurace, jídelny, bistra, fast foody...)

5. Jak často chodíte jíst do těchto zařízení sami?

6. S kým chodíte jíst do restaurace nejčastěji?

7. Chodíte jíst do restaurace radši s někým nebo sám?

8. Stává se Vám, že nemáte s kým jít na jídlo?

9. Jak často se Vám stává, že byste si rádi zašli na jídlo ale nemáte s kým?

10. Pokud nemáte s kým jít na jídlo, snažíte se někoho kontaktovat, aby s Vámi šel?

11. Pokud ano, jak ho kontaktujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sima, T.S kým a jak často chodíte na jídlo? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://s-kym-a-jak-casto-chodite-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.