Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SCHIZOFRENIE může potkat i Vás

SCHIZOFRENIE může potkat i Vás

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Žižková
Šetření:05. 03. 2011 - 16. 03. 2011
Počet respondentů:214
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

     chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který se zabývá Vašimi znalostmi a pohledy na duševní onemocnění, respektive na schizofrenii. Výsledky budou použity pro mou Diplomovou práci na téma "Sociální, etické a psychologické aspekty práce s lidmi se schizofrenií".
     Uveďte vždy jen jednu odpověď. Žádnou otázku ani položku v dotazníku nevynechávejte. Prosím o vyplnění dotazníku pouze osoby dosahující věku 18 let a výše.
     Předem děkuji za Vaši spolupráci. Petra Žižková

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem duševní onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vím, co znamená tento pojem a myslím si, že ho mohu definovat15672,9 %72,9 %  
ano vím, co znamená, ale nedokáži ho definovat5827,1 %27,1 %  

Graf

2. Víte, jak vzniká duševní onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezvládnutou stresovou situací, dědičností, aj. – souborem biologických a psychosociálních faktorů20595,79 %95,79 %  
pouze na základě psychologických příčin a konfliktů – tzn. dědičnost41,87 %1,87 %  
nevím41,87 %1,87 %  
pouze jako důsledek jiné nemoci např. chřipky10,47 %0,47 %  

Graf

3. Kdo se podle Vás může stát duševně nemocným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tato nemoc může postihnout kohokoliv, v jakémkoliv věku20897,2 %97,2 %  
pouze ten, kdo k tomu má vrozené dispozice41,87 %1,87 %  
nevím20,93 %0,93 %  

Graf

4. Víte, co znamená pojem schizofrenie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vím a myslím si, že dokáži tento pojem přesně definovat13563,08 %63,08 %  
ano vím, již jsem ho slyšel/a, “něco” si pod tím představím, ale nedokáži ho nyní přesně definovat7936,92 %36,92 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo měl schizofrenii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9745,33 %45,33 %  
ne8037,38 %37,38 %  
nevím3717,29 %17,29 %  

Graf

6. Jak se jeho nemoc projevovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dotyčný mluvil/a zmateně, byla zde výrazná změna chování, myšlení, vnímání, popř. byly přítomné halucinace, bludy8082,47 %37,38 %  
nevím, nedokáži to popsat1313,4 %6,07 %  
nevím, již si to nepamatuji44,12 %1,87 %  

Graf

7. Myslíte si, že když bude mít jeden z partnerů schizofrenii, může se nemoc projevit i u jejich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15572,43 %72,43 %  
nevím5023,36 %23,36 %  
ne94,21 %4,21 %  

Graf

8. Myslíte si, že je správné ženit se/ vdávat se pokud je známo, že jeden z partnerů má schizofrenii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím si, že je to správné, každý má stejné právo na to být šťastný a žít spokojený partnerský život15471,96 %71,96 %  
nevím, nedokáži tuto situaci posoudit5023,36 %23,36 %  
ne, myslím si, že to není správné a nemocní by se neměli ženit / vdávat se104,67 %4,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že je správné, aby měli partneři (min. jeden nemocný schizofrenií) dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím si, že je to správné, nikomu nesmí být odpírána žádná práva10046,73 %46,73 %  
nevím, nedokáži tuto situaci posoudit8740,65 %40,65 %  
ne, myslím si, že to není správné, děti by určitě mít neměli2712,62 %12,62 %  

Graf

10. Myslíte si, že se dá schizofrenie vyléčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, určitě se dá léčit, ale navždy se vyléčit nedá10147,2 %47,2 %  
nelze jednoznačně říci, je to individuální případ od případu tzn. někdo se vyléčí navždy, někdo se nevyléčí nikdy8841,12 %41,12 %  
nevím146,54 %6,54 %  
ano, určitě se dá nějakým způsobem navždy vyléčit73,27 %3,27 %  
ne, nedá se ničím vyléčit41,87 %1,87 %  

Graf

11. Myslíte si, že je při léčbě schizofrenie nutná medikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím si, že je to jediný způsob, jak tuto nemoc mít pod kontrolou18385,51 %85,51 %  
nevím219,81 %9,81 %  
ne, léky nejsou pro tělo a zdraví dobré104,67 %4,67 %  

Graf

12. Myslíte si, že je správné v případě ohrožení svého života nemocným nebo života nemocného schizofrenií použít „ochrannou léčbu “?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, považuji to za správné, protože nebude zničen nebo poškozen lidský život15371,5 %71,5 %  
nevím, jak mám tuto situaci zhodnotit4320,09 %20,09 %  
ne, nepovažuji to za správné, protože to považuji za omezování osobní svobody188,41 %8,41 %  

Graf

13. Víte, že existují Etické kodexy, podle kterých se musí jednotliví pracovníci v pomáhajících profesích (jako např. lékaři, psychologové, sociální pracovníci, aj.) řídit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano slyšel/a jsem, že existují, ale nevím, co obsahují10448,6 %48,6 %  
ano, vím že Etické kodexy existují a vím také, co obsahují9142,52 %42,52 %  
ne, nikdy jsem o nich neslyšel/a198,88 %8,88 %  

Graf

14. Myslíte si, že lidé se schizofrenií mají stejná práva jako zdravý člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím si, že mají stejná práva14567,76 %67,76 %  
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a 3616,82 %16,82 %  
ne, určitě nemají, ale měli by mít stejná práva198,88 %8,88 %  
ne, určitě nemají a neměli by mít stejná práva146,54 %6,54 %  

Graf

15. Slyšel/a jste již o Deklaraci práv duševně postižených lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem o ní neslyšel/a14467,29 %67,29 %  
ano, slyšel/a jsem, ale nevím, co obsahuje5224,3 %24,3 %  
ano, slyšel/a jsem, vím také co Deklarace obsahuje188,41 %8,41 %  

Graf

16. Myslíte si, že lze zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům člověka se schizofrenií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, určitě lze a myslím si, že by měl být omezen či zbaven způsobilosti každý člověk se schizofreniíotázka č. 17, ano, určitě lze, ale jen v určitých (odůvodněných) případechotázka č. 17, ne, nelze, považuji to za nesprávné, nikdo nesmí být ve své svobodě omezován či jí dokonce zbavenotázka č. 18, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě lze, ale jen v určitých (odůvodněných) případech16275,7 %75,7 %  
nevím2511,68 %11,68 %  
ne, nelze, považuji to za nesprávné, nikdo nesmí být ve své svobodě omezován či jí dokonce zbaven209,35 %9,35 %  
ano, určitě lze a myslím si, že by měl být omezen či zbaven způsobilosti každý člověk se schizofrenií73,27 %3,27 %  

Graf

17. V jakých případech, by mohl být člověk se schizofrenií omezen nebo zbaven způsobilosti, podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodování o větších finančních částkách, nerozumí dokumentaci, aj.9958,58 %46,26 %  
jiné4928,99 %22,9 %  
nevím158,88 %7,01 %  
neumí se podepsat63,55 %2,8 %  

Graf

18. Myslíte si, že je člověk se schizofrenií schopen pracovat a navrátit se zpět do běžného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím si, že spousta nemocných je schopna alespoň omezeně pracovat a navrátit se do běžného života18988,32 %88,32 %  
nevím, nedokáži posoudit tuto situaci 167,48 %7,48 %  
ne, myslím si že nemocní schizofrenií nejsou schopni pracovat a ani se vrátit do běžného života94,21 %4,21 %  

Graf

19. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16778,04 %78,04 %  
muž4721,96 %21,96 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 35 let17883,18 %83,18 %  
18 – 20 let2310,75 %10,75 %  
36 – 45 let73,27 %3,27 %  
46 – 60 let62,8 %2,8 %  

Graf

21. Jaké nejvyšší ukončené vzdělání máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9946,26 %46,26 %  
vyšší odborné či vysokoškolské8941,59 %41,59 %  
střední odborné 167,48 %7,48 %  
základní104,67 %4,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo měl schizofrenii?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dotyčný mluvil/a zmateně, byla zde výrazná změna chování, myšlení, vnímání, popř. byly přítomné halucinace, bludy na otázku 6. Jak se jeho nemoc projevovala?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nedokáži to popsat na otázku 6. Jak se jeho nemoc projevovala?

13. Víte, že existují Etické kodexy, podle kterých se musí jednotliví pracovníci v pomáhajících profesích (jako např. lékaři, psychologové, sociální pracovníci, aj.) řídit?

  • odpověď ano, vím že Etické kodexy existují a vím také, co obsahují:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, slyšel/a jsem, vím také co Deklarace obsahuje na otázku 15. Slyšel/a jste již o Deklaraci práv duševně postižených lidí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem duševní onemocnění?

2. Víte, jak vzniká duševní onemocnění?

3. Kdo se podle Vás může stát duševně nemocným?

4. Víte, co znamená pojem schizofrenie?

5. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo měl schizofrenii?

6. Jak se jeho nemoc projevovala?

7. Myslíte si, že když bude mít jeden z partnerů schizofrenii, může se nemoc projevit i u jejich dětí?

8. Myslíte si, že je správné ženit se/ vdávat se pokud je známo, že jeden z partnerů má schizofrenii?

9. Myslíte si, že je správné, aby měli partneři (min. jeden nemocný schizofrenií) dítě/děti?

10. Myslíte si, že se dá schizofrenie vyléčit?

11. Myslíte si, že je při léčbě schizofrenie nutná medikace?

12. Myslíte si, že je správné v případě ohrožení svého života nemocným nebo života nemocného schizofrenií použít „ochrannou léčbu “?

13. Víte, že existují Etické kodexy, podle kterých se musí jednotliví pracovníci v pomáhajících profesích (jako např. lékaři, psychologové, sociální pracovníci, aj.) řídit?

14. Myslíte si, že lidé se schizofrenií mají stejná práva jako zdravý člověk?

15. Slyšel/a jste již o Deklaraci práv duševně postižených lidí?

16. Myslíte si, že lze zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům člověka se schizofrenií?

17. V jakých případech, by mohl být člověk se schizofrenií omezen nebo zbaven způsobilosti, podle Vás?

18. Myslíte si, že je člověk se schizofrenií schopen pracovat a navrátit se zpět do běžného života?

19. Jakého jste pohlaví?

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké nejvyšší ukončené vzdělání máte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem duševní onemocnění?

2. Víte, jak vzniká duševní onemocnění?

3. Kdo se podle Vás může stát duševně nemocným?

4. Víte, co znamená pojem schizofrenie?

5. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo měl schizofrenii?

6. Jak se jeho nemoc projevovala?

7. Myslíte si, že když bude mít jeden z partnerů schizofrenii, může se nemoc projevit i u jejich dětí?

8. Myslíte si, že je správné ženit se/ vdávat se pokud je známo, že jeden z partnerů má schizofrenii?

9. Myslíte si, že je správné, aby měli partneři (min. jeden nemocný schizofrenií) dítě/děti?

10. Myslíte si, že se dá schizofrenie vyléčit?

11. Myslíte si, že je při léčbě schizofrenie nutná medikace?

12. Myslíte si, že je správné v případě ohrožení svého života nemocným nebo života nemocného schizofrenií použít „ochrannou léčbu “?

13. Víte, že existují Etické kodexy, podle kterých se musí jednotliví pracovníci v pomáhajících profesích (jako např. lékaři, psychologové, sociální pracovníci, aj.) řídit?

14. Myslíte si, že lidé se schizofrenií mají stejná práva jako zdravý člověk?

15. Slyšel/a jste již o Deklaraci práv duševně postižených lidí?

16. Myslíte si, že lze zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům člověka se schizofrenií?

17. V jakých případech, by mohl být člověk se schizofrenií omezen nebo zbaven způsobilosti, podle Vás?

18. Myslíte si, že je člověk se schizofrenií schopen pracovat a navrátit se zpět do běžného života?

19. Jakého jste pohlaví?

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké nejvyšší ukončené vzdělání máte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žižková, P.SCHIZOFRENIE může potkat i Vás (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://schizofrenie-muze-potkat-i-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.