Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o screeningu karcinomu děložního čípku

Informovanost o screeningu karcinomu děložního čípku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Míková
Šetření:19. 11. 2018 - 22. 11. 2018
Počet respondentů:403
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy a slečny,

rády bychom Vás poprosily o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který nám poslouží k vypracování seminární práce ke státní závěrečné zkoušce z Hygieny a epidemiologie na 1. LF UK.

Děkujeme mnohokrát za Váš drahocenný čas,

studentky 4. ročníku Všeobecného lékařství

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let32480,4 %80,4 %  
26 - 30 let5313,15 %13,15 %  
36 - 40 let174,22 %4,22 %  
31 - 35 let92,23 %2,23 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské31477,92 %77,92 %  
vysokoškolské8320,6 %20,6 %  
základní61,49 %1,49 %  

Graf

3. Jste pracovnicí ve zdravotnictví nebo studujete zdravotnický obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27668,49 %68,49 %  
ne12731,51 %31,51 %  

Graf

4. Chodíte na pravidelné preventivní prohlídky ke svému gynekologovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano32079,4 %79,4 %  
ne8320,6 %20,6 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete svého gynekologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba jedenkrát za rok22355,33 %55,33 %  
častěji než jedenkrát za rok10024,81 %24,81 %  
nepravidelně, když mám nějaký problém5513,65 %13,65 %  
zhruba jedenkrát za pět let256,2 %6,2 %  

Graf

6. Víte, co je děložní čípek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39096,77 %96,77 %  
ne133,23 %3,23 %  

Graf

7. Vyberte rizikové faktory karcinomu děložního čípku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
infekce HPV (lidský papillomavirus)36690,82 %90,82 %  
větší počet sexuálních partnerů34685,86 %85,86 %  
partner s větším počtem sexuálních partnerů (v minulosti)29573,2 %73,2 %  
genetická predispozice26465,51 %65,51 %  
časné započetí sexuálního života24260,05 %60,05 %  
kouření20651,12 %51,12 %  
další pohlavně přenosné infekce (kromě HPV)19849,13 %49,13 %  
alkohol11829,28 %29,28 %  
dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce11829,28 %29,28 %  
bezdětnost8320,6 %20,6 %  
pozdní těhotenství8019,85 %19,85 %  
vícero porodů4310,67 %10,67 %  

Graf

8. Od jakého věku začíná stoupat riziko vzniku karcinomu děložního čípku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se započetím sexuálního života30375,19 %75,19 %  
od 40 let8521,09 %21,09 %  
od 20 let6716,63 %16,63 %  
od 60 let40,99 %0,99 %  

Graf

9. Od kolika let se provádí screening karcinomu děložního čípku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od započetí sexuálního života24761,29 %61,29 %  
od 15 let10526,05 %26,05 %  
od 25 let389,43 %9,43 %  
od 18 let338,19 %8,19 %  
od 20 let307,44 %7,44 %  
od 45 let245,96 %5,96 %  

Graf

10. Víte, jak se screening provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cytologie (stěr buněk z povrchu děložního čípku štětičkou)36690,82 %90,82 %  
ultrazvuk4410,92 %10,92 %  
biopsie (odběr vzorku živé tkáně)348,44 %8,44 %  
mamografie71,74 %1,74 %  
magnetická rezonance10,25 %0,25 %  

Graf

11. Má význam provádět vyšetření děložního čípku po menopauze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31778,66 %78,66 %  
nevím7418,36 %18,36 %  
ne122,98 %2,98 %  

Graf

12. Jste očkována proti HPV (vir podílející se na vzniku karcinomu děložního čípku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19748,88 %48,88 %  
ano19247,64 %47,64 %  
nevím143,47 %3,47 %  

Graf

13. Má podle Vás smysl očkovat chlapce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24661,04 %61,04 %  
nevím9122,58 %22,58 %  
ne6616,38 %16,38 %  

Graf

14. V jakém věku je podle Vás ideální očkovat vakcínou proti HPV (vir podílející se na vzniku karcinomu děložního čípku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ideálně před prvním pohlavním stykem33783,62 %83,62 %  
13 let12531,02 %31,02 %  
15 let338,19 %8,19 %  
18 let133,23 %3,23 %  

Graf

15. Kde jste se dozvěděla o screeningu karcinomu děložního čípku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař20951,86 %51,86 %  
rodina14134,99 %34,99 %  
škola13934,49 %34,49 %  
média12932,01 %32,01 %  
kamarádi4611,41 %11,41 %  
jiné4611,41 %11,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste pracovnicí ve zdravotnictví nebo studujete zdravotnický obor?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 40 let na otázku 1. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, co je děložní čípek?

4. Chodíte na pravidelné preventivní prohlídky ke svému gynekologovi?

 • odpověď ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepravidelně, když mám nějaký problém na otázku 5. Jak často navštěvujete svého gynekologa?

7. Vyberte rizikové faktory karcinomu děložního čípku:

 • odpověď kouření:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol na otázku 7. Vyberte rizikové faktory karcinomu děložního čípku:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste pracovnicí ve zdravotnictví nebo studujete zdravotnický obor?

4. Chodíte na pravidelné preventivní prohlídky ke svému gynekologovi?

5. Jak často navštěvujete svého gynekologa?

6. Víte, co je děložní čípek?

7. Vyberte rizikové faktory karcinomu děložního čípku:

8. Od jakého věku začíná stoupat riziko vzniku karcinomu děložního čípku?

9. Od kolika let se provádí screening karcinomu děložního čípku?

10. Víte, jak se screening provádí?

11. Má význam provádět vyšetření děložního čípku po menopauze?

12. Jste očkována proti HPV (vir podílející se na vzniku karcinomu děložního čípku)?

13. Má podle Vás smysl očkovat chlapce?

14. V jakém věku je podle Vás ideální očkovat vakcínou proti HPV (vir podílející se na vzniku karcinomu děložního čípku)?

15. Kde jste se dozvěděla o screeningu karcinomu děložního čípku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste pracovnicí ve zdravotnictví nebo studujete zdravotnický obor?

4. Chodíte na pravidelné preventivní prohlídky ke svému gynekologovi?

5. Jak často navštěvujete svého gynekologa?

6. Víte, co je děložní čípek?

7. Vyberte rizikové faktory karcinomu děložního čípku:

8. Od jakého věku začíná stoupat riziko vzniku karcinomu děložního čípku?

9. Od kolika let se provádí screening karcinomu děložního čípku?

10. Víte, jak se screening provádí?

11. Má význam provádět vyšetření děložního čípku po menopauze?

12. Jste očkována proti HPV (vir podílející se na vzniku karcinomu děložního čípku)?

13. Má podle Vás smysl očkovat chlapce?

14. V jakém věku je podle Vás ideální očkovat vakcínou proti HPV (vir podílející se na vzniku karcinomu děložního čípku)?

15. Kde jste se dozvěděla o screeningu karcinomu děložního čípku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Míková, V.Informovanost o screeningu karcinomu děložního čípku (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://screening-ca-delozniho-cipku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.