Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sdílení společných televizních zážitků

Sdílení společných televizních zážitků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Wiglasz
Šetření:26. 04. 2011 - 27. 04. 2011
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výzkum bude sloužit jako jeden z podkladů seminární práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241219,35 %19,35 %  
231219,35 %19,35 %  
22914,52 %14,52 %  
2569,68 %9,68 %  
2158,06 %8,06 %  
1934,84 %4,84 %  
2034,84 %4,84 %  
3623,23 %3,23 %  
2623,23 %3,23 %  
1823,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 45
17
41
14
16
28
69,68 %9,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.96
Minimum:18
Maximum:36
Variační rozpětí:18
Rozptyl:7.31
Směrodatná odchylka:2.7
Medián:23
Modus:24

Graf

2. Jak často sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 hodiny denně3251,61 %51,61 %  
méně než hodinu denně2133,87 %33,87 %  
více než 2 hodiny denně914,52 %14,52 %  

Graf

3. Kde sledujete televizní pořady nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi (v době vysílání)4166,13 %66,13 %  
na internetu1930,65 %30,65 %  
pořady si nahrávám na rekordér23,23 %3,23 %  

Graf

4. Podle čeho si vybíráte pořady, které sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle popisu v televizním programu3048,39 %48,39 %  
nechám si poradit od známých1930,65 %30,65 %  
podle toho o čem se "píše"1320,97 %20,97 %  

Graf

5. Bavíte se často se známými o TV pořadech, které společně sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3353,23 %53,23 %  
ne2946,77 %46,77 %  

Graf

6. Kde tyto pořady společně nejčastěji komentujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole1133,33 %17,74 %  
v hospodě1030,3 %16,13 %  
v práci721,21 %11,29 %  
prostřednictvím internetu412,12 %6,45 %  
telefonicky13,03 %1,61 %  

Graf

7. Komentujete někdy televizní pořady "živě" na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4775,81 %75,81 %  
ano1524,19 %24,19 %  

Graf

8. Jakým způsobem na internetu vysílání komentujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na sociálních sítích1280 %19,35 %  
na jiných diskusních fórech320 %4,84 %  
v diskusích na stránkách daného pořadu320 %4,84 %  

Graf

9. Jaké sociální sítě používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook5588,71 %88,71 %  
jiná914,52 %14,52 %  
Twitter34,84 %4,84 %  
žádnou11,61 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Jak často sledujete televizi?

3. Kde sledujete televizní pořady nejčastěji?

4. Podle čeho si vybíráte pořady, které sledujete?

5. Bavíte se často se známými o TV pořadech, které společně sledujete?

6. Kde tyto pořady společně nejčastěji komentujete?

7. Komentujete někdy televizní pořady "živě" na internetu?

8. Jakým způsobem na internetu vysílání komentujete?

9. Jaké sociální sítě používáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Jak často sledujete televizi?

3. Kde sledujete televizní pořady nejčastěji?

4. Podle čeho si vybíráte pořady, které sledujete?

5. Bavíte se často se známými o TV pořadech, které společně sledujete?

6. Kde tyto pořady společně nejčastěji komentujete?

7. Komentujete někdy televizní pořady "živě" na internetu?

8. Jakým způsobem na internetu vysílání komentujete?

9. Jaké sociální sítě používáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wiglasz, R.Sdílení společných televizních zážitků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sdileni-spolecnych-televizni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.