Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři a aktivní stárnutí

Senioři a aktivní stárnutí

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Petrů
Šetření:26. 05. 2015 - 29. 05. 2015
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

žádám Vás o vyplnění dotazníku na téma "Senioři a aktivní stárnutí". Dotazník slouží k vyplnění mé seminární práce. Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5070,42 %70,42 %  
Muž2129,58 %29,58 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302738,03 %38,03 %  
31-451825,35 %25,35 %  
46-601723,94 %23,94 %  
15-2068,45 %8,45 %  
61 a více34,23 %4,23 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3650,7 %50,7 %  
vysokoškolské1825,35 %25,35 %  
vyučen s maturitou57,04 %7,04 %  
základní57,04 %7,04 %  
vyučen45,63 %5,63 %  
vyšší odborné34,23 %4,23 %  

Graf

4. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující4360,56 %60,56 %  
student1622,54 %22,54 %  
podnikatel79,86 %9,86 %  
nezaměstnaný57,04 %7,04 %  

Graf

5. Máte ve svém nejbližším okolí člověka v důchodovém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6794,37 %94,37 %  
ne45,63 %5,63 %  

Graf

6. Už jste někdy slyšeli termín "aktivní stárnutí?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5983,1 %83,1 %  
ne912,68 %12,68 %  
nevím34,23 %4,23 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou aktivity tohoto typu v dnešní době důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5577,46 %77,46 %  
nevím1419,72 %19,72 %  
ne22,82 %2,82 %  

Graf

8. Setkáváte se s organizací podobných aktivit ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4360,56 %60,56 %  
ne2839,44 %39,44 %  

Graf

9. O jaký typ aktivit jde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita třetího věku3563,64 %49,3 %  
Pohybová cvičení pro seniory3054,55 %42,25 %  
Skupinové procházky2341,82 %32,39 %  
Akademie celoživotního vzdělávání a volného času1120 %15,49 %  
společné výlety11,82 %1,41 %  
zájezdy, sezení,11,82 %1,41 %  
Kulturní pořady pro staré11,82 %1,41 %  
přednášky, zapojení do dobrovolnické činnosti aj. 11,82 %1,41 %  
o žádných nevím11,82 %1,41 %  
Kurzy pro seniory11,82 %1,41 %  
spolek pro seniory - organizují kulturní zájezdy v okolí, naučné procházky, přednášky...11,82 %1,41 %  
Ne11,82 %1,41 %  
setkání s dechovkou11,82 %1,41 %  
klub senoiorů11,82 %1,41 %  
vylety svazu duchodcu,nebo cestopisne besedy,pocitacove kurzy11,82 %1,41 %  
nevim o zadnych11,82 %1,41 %  

Graf

10. Využil byste možnosti zapojení do aktivit tohoto typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4259,15 %59,15 %  
nevím1926,76 %26,76 %  
ne1014,08 %14,08 %  

Graf

11. Kdo by podle Vás měl tyto aktivity hradit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát2940,85 %40,85 %  
každý sám2636,62 %36,62 %  
nevím1622,54 %22,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Setkáváte se s organizací podobných aktivit ve Vašem okolí?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Akademie celoživotního vzdělávání a volného času na otázku 9. O jaký typ aktivit jde?
  • odpověď ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Myslíte si, že jsou aktivity tohoto typu v dnešní době důležité?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jsem:

5. Máte ve svém nejbližším okolí člověka v důchodovém věku?

6. Už jste někdy slyšeli termín "aktivní stárnutí?"

7. Myslíte si, že jsou aktivity tohoto typu v dnešní době důležité?

8. Setkáváte se s organizací podobných aktivit ve Vašem okolí?

9. O jaký typ aktivit jde?

10. Využil byste možnosti zapojení do aktivit tohoto typu?

11. Kdo by podle Vás měl tyto aktivity hradit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jsem:

5. Máte ve svém nejbližším okolí člověka v důchodovém věku?

6. Už jste někdy slyšeli termín "aktivní stárnutí?"

7. Myslíte si, že jsou aktivity tohoto typu v dnešní době důležité?

8. Setkáváte se s organizací podobných aktivit ve Vašem okolí?

9. O jaký typ aktivit jde?

10. Využil byste možnosti zapojení do aktivit tohoto typu?

11. Kdo by podle Vás měl tyto aktivity hradit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrů, J.Senioři a aktivní stárnutí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://seniori-a-aktivni-starnuti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.