Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři a jejich úloha ve společnosti

Senioři a jejich úloha ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Holanová
Šetření:27. 03. 2015 - 09. 04. 2015
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí výzkumu pro mou seminární práci. Cílem tohoto výzkumného šetření je zjistit jaký má dnešní společnost postoj k lidem seniorského věku. Dotazník Vám zabere několik málo minut a je zcela anonymní.

Moc děkuji za Váš čas, ochotu a drobné zamyšlení!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8775 %75 %  
Muž2723,28 %23,28 %  
Nevím21,72 %1,72 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 59 let5043,1 %43,1 %  
26 - 39 let3328,45 %28,45 %  
do 25 let2723,28 %23,28 %  
60 let a více65,17 %5,17 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6455,17 %55,17 %  
VOŠ, VŠ3227,59 %27,59 %  
Vyučen/a1613,79 %13,79 %  
Základní43,45 %3,45 %  

Graf

4. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec7665,52 %65,52 %  
Student1210,34 %10,34 %  
OSVČ108,62 %8,62 %  
Na mateřské dovolené76,03 %6,03 %  
Nezaměstnaný65,17 %5,17 %  
Důchodce54,31 %4,31 %  

Graf

5. Žijete nebo žil/a jste někdy ve společné domácnosti se seniorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5244,83 %44,83 %  
Ano, v minulosti3631,03 %31,03 %  
Ano, v současnosti1512,93 %12,93 %  
Ne, ale nevadilo by mi to97,76 %7,76 %  
Ne, ale vadilo by mi to43,45 %3,45 %  

Graf

6. Měl by důchodce dále pracovat, přestože pobírá důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud má dostatek sil, je to jeho věc6051,72 %51,72 %  
Jednoznačně ne2118,1 %18,1 %  
Ano, ale ne na vedoucích pozicích nebo tak, aby nezabíral místo lidem, kteří hledají práci2017,24 %17,24 %  
Ano, pokud mu výše důchodu nestačí1512,93 %12,93 %  

Graf

7. Myslíte si, že je v naší společnosti o seniory dobře postaráno (ze strany státu, zdravotnické péče a co se týká výše životní úrovně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3832,76 %32,76 %  
Spíše ne3631,03 %31,03 %  
Spíše ano3530,17 %30,17 %  
Ano43,45 %3,45 %  
Nevím32,59 %2,59 %  

Graf

8. Myslíte si, že se v dnešní době rodiny dostatečně starají o své příbuzné v seniorském věku (po fyzické i citové stránce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5749,14 %49,14 %  
Spíše ano2925 %25 %  
Ne2319,83 %19,83 %  
Nevím76,03 %6,03 %  

Graf

9. Jaké je podle Vás ideální bydlení pro seniora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to individuální7766,38 %66,38 %  
Ve vlastním domě/bytě pokud je to možné2521,55 %21,55 %  
Ve společné domácnosti s dětmi108,62 %8,62 %  
V domově s pečovatelskou službou43,45 %3,45 %  

Graf

10. Přemýšlel/a jste někdy o tom, jak se změní Váš život, až budete v seniorském věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas4538,79 %38,79 %  
Ne3025,86 %25,86 %  
Ano, přemýšlím o tom často2218,97 %18,97 %  
Ano, ale výjimečně1916,38 %16,38 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na úlohu seniorů ve společnosti? Čím mohou přispět, obohatit nebo naopak zatížit společnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

předávání zkušenosí

-

-

-

.

...momentálně mě nenapadá úloha seniorů ve společnosti,nicméně každý důchodce už by si měl jen užívat...

+bohate zkusenosti, zivotni nadhled -stereotypni chovani, neelasticita, spatna prizpusobivost

+zkušenosti, předání informací , - nevyřešená fin. zátěž státu = málo pracujících, hodně seniorů

a

bohaté zkušenosti

dávájí nám potřebné informace ze života

Dnes společnost zatěžují zejména finančně, což je dáno typem důchodového zabezpeční užívaným v ČR. Mohou nás obohatit svými zkušenostmi, povzbudit v nás empatii a ohleduplnost.

dobrá

Evolučně danou úlohou seniorů je pomáhat mladým s péčí o vnoučata. Mohou přispět zkušenostmi, protože svět je v podstatě pořád stejný.

Hlavně jako překlenovací článek mezi minulostí a současností.

hlídání dětí, trénování nových lékařů

Já využívám svých rodičů - seniorů maximálně, vyzvedávají mi dceru ze školky když jsem v práci a to každý den,sem tam mi dojdou dopoledne nakoupit věci které odpoledne už 100% nemají.Za celý život toho udělali pro společnost tolik že teď by si měli užívat

Je to život, ne pouhý ekonomický subjekt, který by se měl nějak hodnotit.

Je více aktivních seniorů - bylo by možné je využít nějak ve spojení s dětmi. Bohužel dnešní děti prarodiče příliš nezajímají.

jejich úloha je nedoceněná, mohou předávat zkušenosti apod.

jsou součástí společnosti

každá věková skupina má pro společnost významnou úlohu, není možné, aby nastala situace, že by nějaká skupina chyběla, a to ani senioři, každý bude jednou senior

Mají bohaté životní zkušenosti.

Mají cenné životní i pracovní zkušenosti, často vidí situaci z nadhledu. Pracují pomaleji, mají své osvědčené postupy. V dnešní rychlé době ne vždy zvládnou požadované pracovní tempo.

Mají hodně zkušeností a můžeme se od nich leccos naučit.Někdy je to ale i naopak.

Mají zkušenosti, jinak je třeba rozlišovat dle aktuálních sil a stavu.

Mají zkušenosti, jsou (důležitou) součástí života svých rodin a přátel. Jen věk není zárukou životní moudrosti, dobré povahy, seberozvoje, často rezignují na péči o sebe s své zdraví, na prevenci, (zdravotní) péče o ně je tedy velmi nákladná

Mají zkušenosti, měli by přispět k výchově vnoučat

Mají životní zkušenosti k nezaplacení

Mám ráda ty, ze kterých vyzařuje moudrost, rozhodně ne ty, co jsou zahořklí, vzteklí a jen hledají záminku se pohádat nebo zkritizovat jiné. Otázka bydlení starších lidí - ideální se mi jeví (také jsme to tak do smrti rodičů měli) “výměnek“ - tedy že bydlí u svých příbuzných, ale se samostatným vchodem a soukromím, mají možnost okamžité pomoci v případě potřeby, jsou spolu ale “nezakopávaji“ o sebe, každý respektuje soukromí druhého.

Mame se od nich co učit!

Mladí by měli využít jejich zkušeností.

mohou obohatit svými zkušenostmi, svým nadhledem a moudrostí, načerpanou za celý svůj život

Mohou přispět svou zkušeností. Zatížit mohou zdravotní systém, jsou bohužel často nemocní.

Mohou přispět svými letitými zkušenostmi.

Mohou přispět zkušenostmi

Mohou přispět životními zkušenostmi, myslím, že nijak společnost nezatěžují.

Mohou společnosti předávat hodnoty, které dnešní mladá generace už postrádá, mohou velmi obohatit své rodiny (soužití více generací, předávání zkušeností atd.), samozřejmě pro společnost jsou jistou zátěží (náklady na důchody atd.), ale ne zátěží samotnou o sobě, spíše zátěží vzhledem k nerozumné rodinné, sociální a finanční politice státu

Můžou nás obohatit o moudrost získanou zkušenostmi.

nechci to hodnotit

Netuším

Neutralni

nevim

nevím

Nevím

Nevim

Nevím

nevím záleží na zdravotním stavu

nevím, je to individuální

Nevím.

Nevím. Vy myslíte, že by je bylo lepší utratit?

Obohatí láskou

Obohatí předáváním zkušeností, setkáváním s nimi, povídáním. I oni byli mladí plní elánu, lásky

Obohatí životními moudry, které nasbírali po dobu svého života. Zatíží společnost ve chvíli, kdy jsou nemocní a musí se o ně někdo postarat.

Obohatit - zkušenosti, zatížit - když potřebuje komplexní péči jiné osoby

Obohatit celoživotně nabytými zkušenostmi.

obohatit o životní zkušenosti, zatěžují tím, že není dobře nastaven systém, takže většina jich opravdu pracuje na pozicích, kdaz zabírají mladým lidem práci a jsou samozřejmě více nemocní než mladí lidé

Obohatit péčí a zkušenostmi, přitížit ničím, jsou to naše rodiče:)

obohatit vědomostmi zkušenostmi

Obohatit zkušenostmi, moudrostí, nadhledem, zatížit ?? nevím

Obohatit znalostmi.

Oni jsou součástí naší společnosti, musíme všichni repsektovat ty druhé, mít k sobě i jiným úctu. To potřebujeme všichni - oni nejsou vyjímkou. Když se tak budeme chovat, bude to přirozené a nemusíme vyčleňovat nikoho ze společnosti. Jejich přínos je v tom, že jsou živý pamětníci naší rodiny - i společnosti, obohatí nás svou životní zkušenností, kterou nám předají a taky nás připraví na to že i my budeme staří, jako oni, když budeme mít to štěstí.

Pokud jsou fyzicky i psychicky zdraví mohou obohatit tak, jako mohou zatížit, pokud ne.

Pomáhat s výchovou potomků svých potomků.

Pomoc při hlídání dětí ta je k nezaplacení

Pouzit jen otazku 14 15

Predavaji zkusenosti

Prispet mohou svymi zkusenostmi a ochotou pomoci svym potomkum. Zatizit společnost mohou svymi důchody a zdravotnimi obtizemi.

Prispivaji zivotnimi zkusenostmi a pohledem na zivot .zatezuji spolecnost hamizny lidi

Produktivní úlohu již v životě splnili, o zatěžování společnosti dle mého názoru nemůže být řeč, jde o přirozený cyklus generací.

Prospet spolecnosti mohou praci. Zatizit spolecnost mohou zlocinnosti.

předávání zkušeností mladším zabírají pracovní místa pro mladé lidi

předávat moudrost (pokud ji mají) a pomáhat mladým a užívat si

Přispět a obohatit nás mohou zkušenostmi. Zatížit tím, že v dnešní době ubývá mladých, ekonomicky aktivních lidí a přibývá právě seniorů.

Přispět a obohatit svými zkušenostmi, zatížit společnou svou nervozitou :)

Přispět mohou zkušenostmi a radami, neměli by být odstaveni na okraj společnosti, bez zájmu.

Přispět zkušenostmi

přispět zkušenostmi a nepřispět pravidelným breptáním

Seniori jsou nedilnou soucasti nasi spolecnosti,maji zde svou ulohu a nemam pocit,ze by ji meli nejak zatezovat.Patri do spolecnosti stejnou merou,jako novorozenci,pubescenti...Bez nich by nebyla spolecnost uplna.

Senioři by měli využít volného času ke svým koníčkům, radosti z vnoučat apod., a ne k buzeraci zbytku světa.

Senioři jsou členové rodiny. Duchovně a fyzicky aktivní jsou součástí denního života společnosti. O nemocné by se měla rodina nebo společnost umět postarat.

senioři jsou déle produktivní, přispívají svými zkušenostmi, radami, moudrostí. nevím čím mohou zatížit společnost

Senioři jsou chodící kronika našeho žití,předávají životní elán ,moudra. Náš stát zatěžuji v rámci financí o jejich péči

senioři jsou nedílnou součástí každé společnosti, civilizované společnosti si seniorů váží a nepřemýšlí o tom, zda ji zatěžují.

senioři jsou nedílnou součástí společnosti, mohou předávat své zkušenosti mladší generaci

Senioři jsou paměť národa, z jejich zkušeností, profesních i životních, můžeme čerpat. Chování společnosti k seniorům ukazuje na sociální vyspělost národa.

Senioři jsou přirozenou součástí společnosti, mohou nás obohatit svými životními zkušenostmi.

Senioři jsou součástí společnosti, každý člověk přispívá společnosti. Senioři pomáhají při výchově dětí, společnost mohou obohatit o svůj postoj k věcem

senioři nemusí mít žádnou úlohu, jsou přirozenou součástí společnosti, přispět mohou pro mladší generace svými životními zkušenostmi a postojem k životu, zatížit společnost by neměli v žádném případě, stáří není nemoc, je to skutečnost

Senioři si již v tomto věku zaslouží klid, a pokud jsou nemocní a imobilní, měl by jim stát poskytnout tu nejlepší péči pro dožití.

Společnost obohatili za dob mládí, a ve stáří mají nárok na odpočinek a klid.

Společnost seniory odsouvá na druhou kolej a nevěnuje jim pozornost.

Svými zkusenostmi

to je různé, každý je individualita

úloha by neměla být žádná, měli by odpočívat

ústní slovesnost, osobní zkušenost, nadhled, klid vyžadují stálou pozornost a péči

Už taková otázka dehonestuje jedince! Chytrý ví a blba ani nenakopnu!

Vedomosti

vědomosti, zkušenosti, životní postoje, optimismus a ukázaní důležitých/pomíjívých hodnot v životě, leckdy také úžastné životní příběhy

Většina je bezbranných a my, kteří jsme mladší, bychom jim měli pomáhat. Předávají nám svoje zkušenosti, jsou nám oporou a jejich postoje jsou často obdivuhodné. Oproti mladší generaci jsou laskaví, trpěliví, atd.

záleží na zdraví, mohou pomoci mladým s hlídáním dětí

zatěžují společnost tím,že zabírají prac.místa pro mladé lidi či lidi v produktivním věku

Zatížit ji nezkušenosti s moderními technologiemi

ZATÍŽIT SPOLEČNOST MOHOU POUZE ZVÝŠENOU POTŘEBOU ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Zkušenosi

Zkušenost

zkušenosti

zkušenosti

Zkušenosti

zkušenosti, rozvaha

Zkušenostmi

zkušenostmi

zkušenostmi

Zkušenostmi.

Žádný, nijak je neseparuju od jiných lidí

Životní nadhled a zkušenosti

12. Jaký podle Vás převažuje názor na seniory v dnešní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jsou na obtíž

-

-

.

...jsou zbyteční a zatěžují st.kasu...

a

Berou mladým pracovní místa

Bohužel dost často se setkávám s tím, že jsou senioři na obtíž....

bohužel negativní

Bohužel poněkud nedobrý, jsou vnímáni dost negativně.

Bohužel převažuje negativní názor, jsou bráni jako přítěž.

Bohužel spíše negativní. Část mladší, ale i střední věkové kategorie, má seniory za přítěž a dle jejich názoru " ujídají" důchod lidem v produktivním věku. Asi by podle nich udělali nejlíp, kdyby umřeli. Ale je to silně individuální. Znám mladé, kteří jsou k seniorům velmi vnímaví a citliví.

BOHUŽEL TEN ŽE V MNOHA PŘÍPADECH DÁ ZAMĚSTNAVATEL PRÁCI RADĚJI SENIORŮM NEŽ MLADÉ MATCE.

Bohužel, názor je takový, že senioři jsou na obtíž, zatěžují. Nikdo si neuvědomuje, že také stárne. A bude jednou senior.

Bohužel, že jsou přítěží, je to smutné............

Celkově asi dobrý, hodně se v mém okolí pro seniory dělá - jednak organizovaně - spolky důchodců, knihovny (přednášky, cvičení pro seniory), kina (snížené vstupné), vzdělávání - universita 3. věku, cestování - slevy od 55+; některé obecní úřady sledují životní jubilea, pořádají zájezdy do divadel, vánoční setkání atd. Můj názor - pokud senior chce, nemusí se cítit osaměle.

diky medializaci se postoje mneni a lidi jsou solidarnejsi.mlada generace vsak starim pohrda

doufám že nezatěžující, jsou to opět naše rodiče

gg

Hodně se zdůrazňují náklady na zdravotnictví a sociální systém, "nepříjemní senioři v MHD" apod.

jak v čem, asi záporný

Jako na stále narůstající část obyvatelstva, kterou je nutné ekonomicky zajistit.

Je to individuální podle věku člověka.

Je to individuální. Každý senior je jiný. Jiní jsou protivní a nedá se s nimi komunikovat a jiní jsou zase příjemní. Těžko posoudit.

Je to přítěž pro společnost

Je to složité,zdraví senior -dobrý senior ,nemocný-znamená komplikace-problém

jsou na obtíž

Jsou paraziti

Jsou pro společnost často zátěží. Zabírají pracovní místa,někteří zůstávají ve vedoucích pozicích i v důchodovém věku. Řeší se problém odkud čerpat peníze na důchody.

Jsou přebyteční.

Jsou senioři, kteří jsou ještě vitální, ale i tací, kteří potřebují pomoc rodiny a státu.

Jsou to lidé jako každý jiný a mělo by být lepší zacházení od mladší generace a státu

jsou to lidi, jen v určitém věku

Jsou zdrojem zdržování a častých problémů

Každý jsme individuální a nikdy nevíme jak na tom budeme my, až budem v seniorském věku. Ale jedno vím jistě, že bychom si seniorů měli více vážit a né je dávat do pytle ať brzo pojdou.

kladný

Měli bychom jim pomáhat a respektovat je, jednou budeme na jejich místě my

Mladí k nim nemají úctu.Někdy jsou na obtíž.

myslím si, že senioři lidem nevadí, vždyť se jedná o jejich děděčky a babičky

Myslím, že hodně lidem vadí, že pracují i v důchodu, zabírají tím místa mladším a současně od státu pobírají důchod.

myslím. že jsou ve společnosti trpěni, ale pro mnoho lidí hlubší význam nemají

Nazor ze jsou na obtiz

názor, že zabírají pracovní místa

názory se liší jde také o samotné sociální cítění člověka ale myslím si že převažuje názor že tak trochu tady překáží a obtěžují.

negativní

negativní

negativní

Negativní

Negativni

Negativní

Negativní

Negativní

Negativní

Negativní jako na "parazity a viníky současných problémů" a je to dáno propagandou - snaha mocných zbavit se vlastní viny za potíže.

Negativní, a ne bez důvodně.

Negativní.

Negativní. Bohužel se na tom značně podílí část seniorů, jejichž chování ostatní znechucuje.

nechci hodnotit

Nepochopení

nepotřební, neužiteční, protivní

netuším, nezjišťuji názory většinové společnosti

Neumí to s PC, tak jsou k ničemu.

neurčitý

Nevadí mi a ráda jim pomůžu, pokud se nechovají arogantně a nesnasenlivě (a že takových je!).

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím, nedokáži posoudit

Nevím.

nic jim není dobré

Nikdo je nemá rád.

paraziti

Podle mě je mají všichni za obtížné a nepotřebné a za naivní, a proto jsou tak často okrádáni potulnými prodejci atd.

Poslední dobou mám pocit, že spíše negativní.

Pracuji na pozicich, kde maji pracovat mladi po skole.

pro někoho je senior zbytečnost, někdo je rád, že má své staré rodiče prarodiče kolem sebe

prodlužuje se aktivní věk, jsou déle soběstačnější

Převažuje názor, že starý člověk je na obtíž. Není produktivní. Neuznává se zkušenost a zralost člověka, který už něco prožil.

příživníci, voliči komunistů

rozporuplný - viz.výše

Ruku v ruce se seniory jdou problémy + dnešní senioři jsou na tom rozhodně lépe, než bohužel budeme jednou my.

Seniori jsou vnimani bohuzel spise negativne.Je to hodne o otazce zkusennosti s nimi,ta nemusi byt zrovna dobra.Byvaji nerudni,podrazdeni.Kdyz si clovek neuvedomi to,co muze byt za jejich projevem,snadno je potom odsoudi.Obrazu take pomahaji media.

Senioři jsou jako děti, ale chovat bychom se měli k nim s úctou.

Smutny

Současná dravá společnost společně s médii vyzdvihuje mládí a někdy i do extrému - kult mládí.

Spise negativni.

Spíš negativní.

Spíše negativní

spíše negativní

Spíše negativni zejmena, co se týče dopravy, nákupů v supermarketech apod.

Spíše negativní.

Spíše záporný

špatný

Umí se chovat

Velmi nepěkný

viz.bod č.11

Z médií se přenáší názor do společnosti: jak senioři zatěžují náš státní rozpočet, tím že si dovolují přežívat tak neslušně dlouho, neustále jsme zaplavováni údaji o valorizování důchodu (o jiné skupině obyvatel takové informace nemáme). Právo na existenci mají, krásní a výkonní. Celková nevychovanost, neslušnost a buranství jednotlivců vede k celkové morální pokleslosti celé společnosti.

zabírají pracovní místa mladým

záleží na věku pohledu

zatěžují společnost

Ze jsou blbi a otravni.

Zkurvená společnost = zkurvené názory

Žádný

Že jsou hloupí a smesni.

že jsou k ničemu???? ....nebo já nevím asi to je jak od koho ale mladaci si mohou myslet cokoliv zatímco dospeli si jich třeba vazi ...ale je s nima sranda :)

že jsou na obtíž

že jsou na obtíž

že jsou na obtíž

Že jsou nepotřební?

Že jsou pro společnost přítěží.

Že spíše obtěžují

13. Co byste doporučil/a seniorům pro zlepšení vzájemných vztahů s ostatními generacemi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

...snažit se žít v reálném světě...

a

Aby se snažili ty druhé pochopit, byli rozumní a vděční.

aby se více otevřeli dnešní moderní době

Asi tolerance, dnes je jiny zivot, nez byl za jejich mladi ;-)

Asi více tolerance a empatie.

bohužel žijeme v jiných etapách,jinak žili oni a jinak my a oni to nemohou pochopit naši náročnost

být aktivní, dbát o své zdraví a celkový rozhled, nechat mladé "žít", nevnucovat se.

Být na lidi hodnější a nebýt tak nesnášenliví (i když při pohledu na chování některých mladých se ani nedivím), a pro staré babky varování - NEPOMLOUVAT ostatní, pomluva je stále trestný čin !

Být na ně přísná od malička

byt nezavisly

Byt otevření novým technologiím a nemít postoj někoho,kdo chce učit mladší generace

Čas na vyplění mi dávno vypršel. Toto je těžká otázka. Vzájemné vztahy se vyvíjí dlouhodobě a souvisí s úrovní myšlení celé společnosti a jak je nastavena výchova celých generací.

Doporučila bych jim více tolerance vůči mladším, nepovyšovat se.

Doporučila bych jim, aby i přesto, že některým věcem dnešní doby nerozumí, aby se je alespoň snažili pochopit a hned vše neodsuzovali.

fh

Hlavně: nepřeceňovat vlastní síly

Chovat se normálně podle zdravého rozumu

Jako celku nic.

jasně formulovat přání a potřeby

Je to individuální přístup. Jsou seniři, kteří se těší v kruhu rodinném z úspěchů dětí i vnoučat a na druhé straně jsou i tací senioři, kteří jsou zatvrzelí, negativní a nemají dobré vztahy s dětmi

Je to spíše problém ostatních generací. senioři toho moc změnit nemohou.

Již při východvě dětí by rodiny měly vytvářet a podporovat kladný vztah ke seniorům.

komunikaci

lepší mezigenerační komunikaci

Měli by být tolerantnější ke svému okolí. Dále je spousta seniorů, kteří si neustále stěžují na malé důchody. Ti by se měli zamyslet a propočítat, jak jsou na tom rodiny s dětmi a jaký by tyto rodiny měly mít příjem, aby na jednoho člena rodiny vycházela částka průměrného důchodu.

Musí být aktivní.

Myslet

Naslouchat a akceptovat jiný styl života, názory, změny, ....

Naučit se používat internet, chodit často do společnosti, v rozumné míře se hýbat. Pokud to zdravotní stav dovolí, zůstat aktivní tělesně i duševně.

naučit se rep

Nebát se

Nebrečet a nepoukazovat na to ,že jsou jen chudí důchodci.

Necítím se povolán jim něco doporučovat, není na seniorech, aby zlepšovali vztahy.

Neházet všechny mladé do jednoho pytle. Ne, všichni jsou nevychovaní. Jsou mezi mladými i lidé, kteří by chtěli seniorům pomoci.

Nemanipulovat s rodinou svých dětí

Nepredbihat

Neridit mladým život

neusnout na vavřínech a chtít se také zapojit do moderního života neustále se vzdělávat a seznamovat se s novou technikou a hlavně se toho nebát přiblížit se mladým a stát se alespoň částečně rovnoceným partnerem.

neuzavírat se

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím po

Nevím.

Nevnucujte své postupy, snažte se na věc podívat z dalších úhlů, nesuďte předem.

Nevysrat se na spolecnost.

nezahořknout, snažit se o pozitivní komunikaci, žít aktivně a příkladně

nežít myšlenkami v minulosti

nic

Nic, měli si je vychovat líp.

nic, to je na těch ostatních generacích

otázka pro obě strany ,,, komunikace, ale komunikovat musí všichni spolu

Otevrenost.Ale myslim,ze je to spise o mlade generaci.Verim,ze seniori by jeji zajem uvitali a ze jim chybi.

Otevřenost. Toleranci.

otevřenou mysl

pochopení

Prohloubení svých koníčků.

Prospěla by někdy snaha o pochopení mladé generace a negeneralizovat. Ta dnešní mládež.... :-)

Přizpůsobit se

Respektovat soukromí a vlastní názory

Rozhodně nebydlet spolu se svými dětmi. Poblíž ano, ale v jdeme domácností to vyvolává dle mého názoru konflikty

Sebekriticky odstup.

sebereflexi (nemusím mít vždycky pravdu, je možné, že se v dnešním světě hůře orientuji), neztrácet zájem učit se a dozvídat se nové věci, být přiměřeně fyzicky aktivní, i když je to náročnější než dříve, nerezignovat, nezakrnět

seniorům nic, spíš bych pracovala s mladšími generacemi, starý člověk už toho moc nezmůže, snažit by se měli především mladší, staří lidé by ale neměli zapomínat, že jen pro to, že jsou staří se nemohou chovat tak, aby tím někomu ubližovali

Seniorům nic. Spíše mladší generace by měla mít respekt a úctu ke stáří.

Snad obou stranám více tolerantnosti.Ale to je lpřípad od případu.

SNAŽIT SE POCHOPIT ŽE V DNEŠNÍ DOBĚ JE TŘEBA OBĚTOVAT MNOHO ČASU PRÁCI ABY SI ČLOVĚK UDRČEL ALESPON STANDARTNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEN.

Stálá komunikace a setkávání. Naučit mladé lidi stáří respektovat.

to je individuální

To si nedokážu představit, nejspíš to nelze celkově změnit.

to, co všem ostatním generacím, toleranci

tolerance, porozumění

toleranci

toleranci

toleranci

Toleranci

Toleranci

Toleranci (v předsudcích, nenadřazovat se nad mladší generace, nebýt 100% přesvědčeni o tom, že měli velmi těžký život jen oni apod.), musí se přizpůsobit době, která se, bohužel pro ně, velmi rychle mění.

toleranci a neodsuzování

toleranci a přizpůsobení

Toleranci a uznání faktu, že vychovali generaci dětí, jejichž děti nazývají nevychovanými spratky.

toleranci, nechtít vše po svém a být středobodem, ale často za to úplně nemohou

toleranci, trénovat mozek, jít i přes věk s dobou

Toleranci.

Toleranci.

tolerantnost

Tolerantnost k mladým, byli také mladí.

Trávit s nimi více času

Umět naslouchat...

Úsměv a radost do života (aspoň do toho zbytku)

uvědomit si, na co ještě stačí a na co už ne, a do toho se nemíchat

Větší shovívavost a pochopení pro pokrok a jiné názory, nevnucování svých postojů, pozitivní pohled na svět.

víc komunikace

Vic komunikace

Více empatie a méně tvrdohlavosti, to stejné však platí i pro mladší generace.

více komunikovat?

vice ohleduplnosti

Více tolerance

Vice tolerance vuci nove dobe a tomu, co s sebou přináší.

Více tolerance z obou stran, snaha o pochopení, trpělivost.

vice trpělivosti

Více trpělivosti a tolerance k mladším generacím.

vstřícnost

Vstřícnost

vzájemnou toleranci

Zajímat se o mladé, nemluvit jen pořád o sobě a svých nemocech..

zajimat se vice o druhe a co trapi ostatnia ne jen je

zbytečně nepoučovat a neříkat jak to bylo dřív lepší :)

Zřejmě aby již jako rodiče vychovali děti - opravdu se věnovali výchově svých dětí, nestrkali je do celodenní náhradní péče - to se jim v budoucnu vrátí, zřejmě je děti, až budou staří také někam umístí. Honíme se za mamonem, živobytím, almužnou a vše důležité odkládáme a pak jsme sami odloženi.

14. Co byste změnil/a ve společnosti a v zavedených systémech, aby došlo ke zlepšení pozice seinorů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

.

...vládu...

a

Aby kazdy politik pobiral stejne jako duchodce. Myslim, ze by najednou vsichni duchodci meli sve leky :(

Asi všechno. Problém vidím hlavně v tom, že starý člověk je na obtíž a je mu to dáváno najevo. Často jeho rodinou a velmi často celou společností.

Asocializacni kurzy

až tak do hloubky se touto tématikou nezaobírám a nikdy jsem o tom nepřemýšlela.Jsem ale přesvědčena že do určitého věku se o nás rodiče starají a od určitého věku bychom jim to měli oplatit že se o ně postaráme my děti!!!

Celou vladu ČR

celý systém... nelze popsat jednu změnu která by vylepšila situaci

Častější možnost setkávání generací, rodin, možná povinná služba mladých v pečovatelských domech či domovech důchodců jako společníci

do budoucna akutně nutná důchodová reforma, případně změny ve zdravotnictví, jinak nevím

Důchody stanovené v takové výši, aby senior nebyl nucen si přivydělávat další prací, napracoval se v životě již dost.

Důležitá je podpora ze strany rodiny. K tomu ale nikoho nutit nelze. Důležité je pomoct jim zůstat aktivní - například tím, že je podobně jako v zahraničí víc zapojíme v oblasti dobrovolnictví.

Eliminovat hned v zárodku snahy o rozkradení penzijního systému.

financni zajisteni

Chtěla bych, aby bylo více organizaci, kterém jim v životě pomáhají. Aby nebyli sami a někdo jim věnoval pozornost a staral se o ně.

inspirace v severských státech

je to velmi o financích. přilil bych do systému víc peněz.

Kdyby bylo větší bydlení dostupnější, více lidí by bylo ochotno žít v jednom domě/větším bytě se svými rodiči. Možnost vzít si dlouhodobě prac. neschopenku/neplacené volno z práce + příspěvek od státu na péči o seniora - pořád to bude významně levnější než péče v nemocnici při péči o své nemohoucí seniory.

Kvalita socialnich sluzeb

Legislativu, predsudky lidí, větší integraci

Lepsi peci po psychologické strance, pokid se o seniory malo stara rodina.

lepší sociální služby

lepší sociální systém

Lepší zdravotní péče bez aspektů, že léčba už je "přeci zbytečná vzhledem k věku" .

Mám pocit, že se pro ně dělá docela dost, nejhorší je, že mnozí (hlavně bývalí papaláši) mají vysoké důchody a jinde ostatní bez vlastní viny živoří v hmotné nouzi, měly by se důchody upravit - všem zhruba stejně, je to nespravedlivé, že důchodci mají na předražené nádobí na “akcích“ za 30000 a jiní v hmotné nouzi páchají sebevraždy, že nemají na základní potřeby, vinou trestné činnosti jiné osoby a nevymahatelnosti práva !

měli by mít možnost sdílet stáří v klidu

Momentálně nevím.

Myslet na důchod dřív, je např. výrazný rozdíl, zda z malého důchodu budou patit i nájem, nebo zda budou mít vlastní bydlení. Což může ovlivnit i psychický stav

Myslím, že vše je o penězích.

Naučit děti slušně se k nim chovat

Návrat k sociálnímu státu

nedělat z nich skupinu, tu, co pobírá penzi a nedělá

Nedokážu odpovědět.

nedokážu posoudit

Nejdříve by se museli naučit lidé mít úctu ke stáří. Pak by to šlo samo.

neprezentovat je jako parazity

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevím

nevím

NEvím

Nevim

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevim

nevím, je to individuální

Nevím, nedokážu posoudit.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

nevím.

Nevím...

Nevyčleňovat ze společnosti seniory - zavírat do luxusních, méně luxusních a pastoušek tyto lidy. Mají být součástí své rodiny a pak se stanou součástí celé společnosti. Když je vyřazuje rodina, zaujme k nim postoj nepotřebných , obtěžujících lidí, kteří by je mohli v bodoucnu zatížit potřebnou péčí - zachová se k nim tak celé společnost, protože kdo tvoří tu společnost, právě oni.

nic

Nic

Nic

Nic, podle mě je situace dobrá

Nic, uvědomit by se měli senioři.

Odstrčí-li někdo své rodiče, nechá je v domově důchodců či jiném zařízení a nenavštěvuje je, nestará se, dává tím příklad svým dětem. Vnímání seniorů zbytkem společnosti negativně ovlivňuje rovněž skutečnost, že na řadě míst se drží lidé v důchodovém věku, čímž trpí absolventi a mladí lidé obecně, kteří pak hůř shánějí práci. Změnit by se měli hlavně lidé sami. V zemi, kde do televize může proniknout něco na způsob "Přemluv bábu" slečny Issové a pana Mádla, očividně něco není v pořádku.

Pokud nebude zavedený systém, ve kterém by bylo umožněno dětem postarat se o své rodiče, kteří už nezvládnou péči sami o sebe, bude spousta seniorů odkázána na domovy důchodců. Nikdo v současné době dětem místo v zaměstnání držet nebude.

Pozice seniorů závisí na chování společnosti, na vzájemné empatii, na výchově dětí i na tom, jakým vzorem jsou duchovně zdraví senioři mladším generacím.

pROLÍNÁNÍ SVĚTA SENIORŮ A MLADŠÍCH GENERACÍ.

Převychovat lidstvo jako celek. Pro dnešní lidi je důchodce obtíž, starosti, nezájem, odpor. Myšlení lidí, je rok od roku podobné opicím a jiným tvorům, žijícím na této planetě.

přístup odpovědnosti ke stáří

rozhodně bych seniorům přidala peníze, vyjít s tím, co mají je velmi těžké

také nevím

téma odtabuizovat

Těžko definovat, rozhodně to není jednostranný problém k okamžitému vyřešení. Je nutná koncepce.

Těžko říct, nikdy jsem nad tím neuvažovala.

To by měl změnit především stát

tolerantnost, zabezpečení

Umožnit rodinám, aby mohli se o své seniory postarat v domácím prostředí.

Určitě by se měl změnit systém ve vypočítávání výše důchodu. Pokud by senioři měli více finančních prostředků, tak by se zlepšil aspoň částečně jejich životní úroveň.

Určitě bych uvítala více Hospiců s kvalitní péčí a více Sanatoríí, kde by mohli senioři důstojně dožít.

usilovnou výchovu mladých lidí ve školách, ve společnosti a v rodině k úctě ke "svým" i ostatním seniorům

V nemocnicích by se mělo se seniory lépe zacházet a jednat s nimi s úctou.

včasný odchod do důchodu, větší důchod

Ve společnosti nižších a středních vrstev obyvatelstva převládá "strach" z budoucí ekonomické situace seniorů, velký vliv pak mají média. Nějakým způsobem ten negativní vliv změnit na pozitivní. Sice již fungují různé neziskové organizace i s právními poradnami, které nabízejí pomoc, ale "vyhlídky" na lepší budoucnost seniorů to určitě nezajistí.

Vetsi ohodnoceni zdravotnich pracovniku a jejich motivace

Větší důchod (peníze). To neznamená, že to nemůžou zajistit kromě státu jejich děti.

Větší sociální i finanční zajištění, bezplatná zdravotné péče

Větší tolerance ze strany mladší generace.

Více "školek pro senoiry", do povolání přenést dar lásky a pochopení. Nenechat seniory na okraji společnosti, věnovat jim čas, pokud to jde přivést a začlenit je do nových nabízených technologií, nových trendů v umění i v jiných oblastech vědy, výzkumu, ekonomie. Chodit s nimi na procházky do přírody, nechat je mazlit se se zvířecími mazlíčky, nebo jen seniory vřele pohladit atd.

více akcí pro seniory i v malých aglomeracích, nejen v Praze

Více možnosti pro jejich vyžití, a zejména zlepšení finanční situace dle nepracovaných let pro naší společnost

více osvěty

Vice pecovatelskych domu.

Více peněz, lepší služby

Více školek pro děti a více školek pro seniory. Více dětí, více lidí na to, aby se seniorům jednou žilo lépe.

Výchova v rodině. Společná setkání seniorů s dětmi od nejranějšího věku. Příklad rodičů.

Vyse duchodu.Nabidka vyziti,napr. kulturniho,univerzita tretihi veku.

vyšší důchod, příspěvky na léky

vyšší důchody organizované výlety,besedy apod.

vyšší důchody

vyšší důchody a více pracovník pozic

vyšší důchody těm, kteří celý život pracovali, aby měli důstojné stáří

Vzájemnou úctu

zapojení mládí do života seniorů,dětí-studentů

Zavedl bych nepodmíněný základní příjem, aby i hůře finančně situovaní senioři mohli důstojně žít.

zbavit společnost předsudků

Zlepšit podmínky pro život. Nenechat lidi, kteří celý život pracovali a platili daně, aby živořili.

zmenšila bych tlak na maximální vytíženost střední generace a zřejmě revidovala "nároky" jednotlivých generací - máme tendenci žít všichni na maximum a každý na svém písečku, a pak se divíme, že nejsme schopni vzájemného soužití

Zrusit dane. Kazdy at si setri sam. Nezavislost ja politicich od jakeho veku vrati dane jednotlivcum jimz je vzali.

Zvednuti

zvýšení důchodu

zvýšit důchody aby neživořili

15. Jak byste reagoval/a když s Vámi někdo z vašich příbuzných v seniorském věku začne mluvit o tom, co bude, až zemře? A z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

...nevím...

a

Aby si vše vyřešil a neodcházel nevyrovnán

Asi by mi nevadilo se bavit o smrti, je to přirozená součást života a v seniorském věku se prostě blíží, člověk si více uvědomuje svou smrtelnost. Chápu i strach z ní. Sama toto téma nemám zpracované. Tím, že věřím na reinkarnaci se jí ale nebojím nejspíš tolik.

asi ho vyslechnu, ale nerad

Asi kladně, je to život.

Bavit se o smrti je stejné téma, jako bavit se o životě. ? Nemám zábrany bavit se o smrti. Byla jsem svědkem umírání. Nevíme co bylo před tím, než jsme se narodily a nevíme co bude až nebudem. Strach mám z nemocí, nemohoucnosti a bolsti. Konec je prostě usínání, pokud je přirozený.

Budu respektovat jeho přání

Byla bych ráda. Je to důležité, je spousta věcí, které se musí vyřešit, i když už Váš blízký není na světě. Bohužel už Vám nikdy neřekne, co by si přál (a netýká se to pouze pohřbu).

Bylo by mi to líto. I když každý jednou umře, tak je smutné na to myslet.

Člověk to občas slyší, už to ani nekomentuju.

Dala bych mu bibli a poslala do kostela, stejně by nebyl otevřen novým myšlenkám.

Gff

Chápu, že ho tato věc zajímá a dělá mu starosti. Asi bych se snažila s ním o tom hovořit a ubezpečit ho, jak to bude.

I smrt je součástí života, tudíž jednou přijde den, kdy zemřeme. Otázky smrti mají být za života mezi svými taktéž vyřčeny, ostatní vaši blízcí by měli být srozumněni s tím co si ten dotyčný přeje a jak to má být po jeho skonu. Praktický život ovšem říká něco jiného a po smrti může být všechno jinak

i smrt patří k životu, tak to bylo, je a bude

je dobré mu splnit jeho poslední přání

Je dobré vyposlechnout seniora, umožnit mu, aby se vypovídal. Poté ho zapojit do rozhovoru o budoucnosti s ním, ne bez něj.

Je dulezite znát jejich představy

je důležité všechno vzájemně probrat

Je to přirozená součást života, mělo by se mluvit o tom, co bude až tu někdo nebude-mám ráda věci naplánované

jelikož pracuje se seniory tak tuto otázku řeším velmi často.A není to nic těžkého se bavit co bude-nikdo to neví

Jestliže její/jeho zdravotní stav odpovídá tématu, o němž chce hovořit, je vhodné ji/ho vyslechnout a pokusit se ji/ho podpořit. Jestliže však o své smrti mluví proto, že je přesvědčen(a), že svou přítomností obtěžuje, je namístě takové řeči ignorovat, není-li příčinou skutečně nevlídný postoj k dané osobě.

jiz se mi to stalo a slo o rozdeleni majetku. Nebylo mi to prijemne, protoze se mi nelibi predstava, ze tento clovek jednou odejde.

každý tam jednou musíme. To je etapa života

kladně a budu s ním o tom hovořit

luvit s ním i o něčem pozitivním.

Mluvila bych s ním o tom. Pokud o tom mluví, tak to chce s někým probrat.

Mluvila bych s nimi o tom, protože je to pro jejich klid

Mluvit o smrti je mi nepříjemné, vyhýbám se tomu, zároveň ale chápu, že ve vyšším věku už nad tím člověk přemýšlí více a chce si některé věci dořešit

mně by to vadilo a naštvalo....nechtěla bych se o tom bavit

muj nazor .... je to v poradku , mela by se plnit prani ,kdyz senior chce vyresit zavet ,jeho zalezitosti po odchodu ze zivota

Myslel bych si své

Na toto téma je nevhodné se bavit, nelze ani takto uvažovat. Plán na budoucí smrt mi připadá absurdní. Smysl může mít jen ze strany seniora, který chce aby se věci "pak" děly dle jeho požadavků.

nechala bych ho mluvit, vyslechla ho, pokud má nějakou představu, jak by některé věci chtěl po své smrti, tak mu vyhovím, líp se mu bude odcházet-umírat

necham mluvit...

Nemám takové debaty rád. Dokud se žije, tak se žije. Se smrtí se počítá, ale není třeba jí vycházet vstříc.

nemám to ráda.. většinou změním téma

Nerada na toto téma mluvím, takže bych diskusi ukončila.

Nerada o těchto věcech mluvím

NERADA TO SLYŠÍM,NECHCI ABY K TOMU DOŠLO.

Nereagovala bych-vyslechla bych ho a myslela si své.

Nestras,nepovidej hlouposti...neativni smysleni

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

Nevim neměla jsem takový rozhovor se seniorem.

nevím, ale bojím se toho

Nevím, podle okolností

nevím, záleželo by na kontextu

Nevím, záleželo by na situaci a dalších okolnostech....

Nevím.

Nic, zivot jde dal, jen on tu nebude.

Nijak

nijak, pokud to bude racionální úvaha

No, normálně si o tom popovidame.

normálně o tom mluvíme

Odmítnu o tom mluvit. nemá se nic přivolávat.

Podle toho, jak by o tom mluvil. Pokud jako o přirozeném běhu věcí, vyslechla bych jej a snažila se být citlivá, ale věcná. Pokud by byl úzkostný, snažila bych se jej podržet a ubezpečit o podpoře a péči.

pokud bude řešit materiálno, tak ho uklidním, že si nemusí dělat starosti, že nás vychoval tak, že se v budoucnu o sebe dokážeme postarat. Pokud bude řešit duchovno - strach ze smrti a z toho, co bude, tak se budu snažit mu vysvětlit, že smrt je jen pokračování něčeho dalšího, konec bolestí a trápení a vstup do další fáze, do nového začátku

Pokud je člověk smířený se smrtí, je to nejlepší, co ho/ nás může potkat. Pokud je nešťastný, snažím se ho povzbudit. Pokud je to spíš v legraci, snažím se to odlehčit. "Vy tady budete ještě 20let..." Protože to tak cítím.

Pokud má senior potřebu o tom mluvit, tak bych se snažila tomu porozumět a probrat to s ním. Ale není mi to příjemné, protože člověk nechce nad těmito věcmi přemýšlet dřív, než je to třeba.

popuzeně.... nemám ráda tyto řeči jednou stejně každý budeme starý

poslal bych ho k šípku

Pozorně bych naslouchala. To, že o smrti mluví, je důkazem, že o tom přemýšlí a nejspíš se tím i trápí. Je potřeba, aby měl možnost si s někým popovídat i o smrti, zvlášť když si uvědomuje, že se nevyhnutelně blíží. Třeba mu rozhovor se mnou pomůže cítit vnitřní klid a já na oplátku lépe pochopím, co prožívá.

Promluvim s nim o tom

promluvím s ním upřímě, že to patří k životu a že nám tu bude chybět atd. Myslím, že není vhodné být neupřímný v tokovývh to věcech

Převedu hovor na jiné téma, smrtí a co bude po ní by se neměl nikdo zatěžovat

Při konverzaci si z této otázky děláme legraci.

Reagoval bych naprosto racionálně.nemá cenu si Nic nalhavat.

reagovala bych normálně, vždyť smrt k životu patří

Rekl bych ku svuj nazor nabto co bude az zemre at uz z jeho dedictvim ci s jeho posmrtnym zivotem.

Rozmlouvala bych jim to, je to také o vůli a chuti do života.

řekla bych ať na to nemyslí

Řekla bych jim, že na takové věci mají ještě čas ;-)

Řeknu mu, že skutečně umře a že na to asi musí myslet. Vzal bych ho za ruku...

Se svými blízkými o tom mluvíme normálně.

Slovosled je katastrofální! Z jakého důvodu s Vámi někdo z vašich příbuzných v seniorském věku začne mluvit o tom, co bude, až zemře? (!!!???!!!). Pointu si samozřejmě domyslím, ale Kamila nám v produktivní věku bude víc na hovno než senilní stařík, za krerým zůstala práce!!!

Smrt je prirozena.Chapu,ze o ni seniori mluvi a premysli o ni.Snnazila bych se je vyslechnout.

smrt je součástí života - proč by to mělo být tabu?

Snaha změnit téma

Snažil bych se to brát tak, jak to je. Smrt patří k životu.

Snažila bych se odvést hovor jinam a poukazovat na krásy života a věci co má rád, přemýšlela bych ale, co ho k tomu tématu vede, jestli třeba nezačal mít zdravotní potíže.

Takovou situaci občas zažívám, ale snažím téma smrti spíše utlumit a začít se bavit o něčem jiném a veselém.

To se běžně probírá. Pokračujeme v diskusi a směr určuje starší strana.

U nás v rodině zcela běžné téma, nevidím na tom nic špatného.

ujistila bych ho, že ho máme moc rádi, a že nám jednou bude moc chybět a pokračovala bych s ním o hovoru na toto téma aby měl jistotu že jeho prosby a přání po smrti budou splněna.

určitě bych ho vyslechl a zachoval bych se podle jeho přání.

určitě bych ho vyslechla, pohovořily bychom o dané věci, ale urřitě bych dotyčnému nic nevyvracela

Určitě je to věc, která je součástí života a má se o ní mluvit.

V jádru, že mu to může být fakt jedno, protože tak to je.

V klidu si o tom s nimi popovídala, vyslechla je a řekla vlastní názor na to, co bude po smrti.. nabídla pomoc v případě obav

v pohodě, povídala bych si s ním o tom...

vítám to, budu připraven

Vnímám to jako naprosto samozřejmou záležitost, která v životě přijde a je důležité o tom mluvit se svými blízklými.

Vyslechl bych ho. Sám už jsem v tom věku.

Vyslechla

Vyslechla bych ho a snažila ho přesvědčit, že zatím je smrt daleko a nemá cenu se tím zatěžovat, ale pokud bude mít nějaká přání, která se týkají uspořádání věcí po jeho smrti, budeme všichni respektovat jeho přání.

Vyslechla bych ho/ji

vyslechla bych si ho

vyslechnu ..maji radi jistotu a usporadane sve zalezitosti.samozrejme mu nejdriv reknu ze tu bude jeste dost dlouho az se bude divit :)

Vyslechnu a nebudu se pouštět do konfrontace.

vyslechnu ho

Vyslechnu ho, třeba mi to pak také jednou někdo oplatí.

vyslechnu ho,ale budu se snažit na toto téma moc diskutovat,pokusím se přejít na nějaké pozitivní téma - úmrtí-smrt je pro mne tématem negativním

vyslechnu je to normální že člověk na konci života mluví o smrti a bilancuje

Vyslechnu jeho přání. Abych byla připravena co chce.

vyslechnu, ukonejším

záleželo by na situaci

záleží jestli půjde do nebe nebo do pekla

Zapojil bych se do debaty.

Změnila bych téma, o smrti se nerada bavím...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď do 25 let:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 4. Jaké je Vaše zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše zaměstnání?

5. Žijete nebo žil/a jste někdy ve společné domácnosti se seniorem?

6. Měl by důchodce dále pracovat, přestože pobírá důchod?

7. Myslíte si, že je v naší společnosti o seniory dobře postaráno (ze strany státu, zdravotnické péče a co se týká výše životní úrovně)?

8. Myslíte si, že se v dnešní době rodiny dostatečně starají o své příbuzné v seniorském věku (po fyzické i citové stránce)?

9. Jaké je podle Vás ideální bydlení pro seniora?

10. Přemýšlel/a jste někdy o tom, jak se změní Váš život, až budete v seniorském věku?

14. Co byste změnil/a ve společnosti a v zavedených systémech, aby došlo ke zlepšení pozice seinorů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše zaměstnání?

5. Žijete nebo žil/a jste někdy ve společné domácnosti se seniorem?

6. Měl by důchodce dále pracovat, přestože pobírá důchod?

7. Myslíte si, že je v naší společnosti o seniory dobře postaráno (ze strany státu, zdravotnické péče a co se týká výše životní úrovně)?

8. Myslíte si, že se v dnešní době rodiny dostatečně starají o své příbuzné v seniorském věku (po fyzické i citové stránce)?

9. Jaké je podle Vás ideální bydlení pro seniora?

10. Přemýšlel/a jste někdy o tom, jak se změní Váš život, až budete v seniorském věku?

14. Co byste změnil/a ve společnosti a v zavedených systémech, aby došlo ke zlepšení pozice seinorů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holanová, K.Senioři a jejich úloha ve společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://seniori-a-jejich-uloha-ve-sp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.