Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sex v reklamě ve 21. století

Sex v reklamě ve 21. století

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Kubešová
Šetření:18. 12. 2011 - 20. 12. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píši seminární práci na téma: "Sex v reklamě" tak by mi velice pomohlo, kdybyste si udělali chvíli na vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Zajímalo by mne jak vnímáte dnešní reklamy, které jsou sexem doslova přeplněné. Mnohokrát děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že sexuální motivy v reklamě překračují meze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4656,79 %56,79 %  
ano3543,21 %43,21 %  

Graf

2. Jde podle vás jen o problém České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5669,14 %69,14 %  
nemyslím si, že je to problém2227,16 %27,16 %  
nevím11,23 %1,23 %  
Je to především evropský problém 11,23 %1,23 %  
Ano11,23 %1,23 %  

Graf

3. Proč se erotický podtext v reklamách vyskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upoutá to pozornost7997,53 %97,53 %  
Je to snadné2227,16 %27,16 %  
Zajímá to spotřebitele2024,69 %24,69 %  
Je to úniková možnost pro reklamní agentury911,11 %11,11 %  
Všichni to mají rádi911,11 %11,11 %  
Souvisí to s produktem78,64 %8,64 %  
Je to levné67,41 %7,41 %  
Je to vhodné11,23 %1,23 %  

Graf

4. Chrání někdo spotřebitele proti přílišnému zobrazovaní sexu v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale měl by3037,04 %37,04 %  
ano, zákon2834,57 %34,57 %  
ano, existuje speciální organizace1417,28 %17,28 %  
ano, ale jinak1012,35 %12,35 %  
ne, není třeba911,11 %11,11 %  

Graf

5. Vy osobně s tím, jak jsou reklamy dnes nastaveny souhlasíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2530,86 %30,86 %  
spíše souhlasím1822,22 %22,22 %  
nevím1518,52 %18,52 %  
nesouhlasím1518,52 %18,52 %  
souhlasím89,88 %9,88 %  

Graf

6. Ohrožují podle Vás reklamy mravní výchovu dětí a mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4251,85 %51,85 %  
ne2328,4 %28,4 %  
nevím1619,75 %19,75 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 203441,98 %41,98 %  
21 - 253138,27 %38,27 %  
25 - 35911,11 %11,11 %  
35 a více67,41 %7,41 %  
10 - 1511,23 %1,23 %  

Graf

8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3037,04 %37,04 %  
vysokoškolské2429,63 %29,63 %  
základní2328,4 %28,4 %  
střední bez maturity44,94 %4,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že sexuální motivy v reklamě překračují meze?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemyslím si, že je to problém na otázku 2. Jde podle vás jen o problém České republiky?

7. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 16 - 20:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že sexuální motivy v reklamě překračují meze?

2. Jde podle vás jen o problém České republiky?

3. Proč se erotický podtext v reklamách vyskytuje?

4. Chrání někdo spotřebitele proti přílišnému zobrazovaní sexu v reklamě?

5. Vy osobně s tím, jak jsou reklamy dnes nastaveny souhlasíte?

6. Ohrožují podle Vás reklamy mravní výchovu dětí a mládeže?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že sexuální motivy v reklamě překračují meze?

2. Jde podle vás jen o problém České republiky?

3. Proč se erotický podtext v reklamách vyskytuje?

4. Chrání někdo spotřebitele proti přílišnému zobrazovaní sexu v reklamě?

5. Vy osobně s tím, jak jsou reklamy dnes nastaveny souhlasíte?

6. Ohrožují podle Vás reklamy mravní výchovu dětí a mládeže?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubešová, B.Sex v reklamě ve 21. století (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sex-v-reklame-ve-21-stoleti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.