Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální deviace a společnost

Sexuální deviace a společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Dřínková
Šetření:13. 02. 2012 - 14. 02. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jsem studentka třetího (respektive sedmého) ročníku gymnázia v Brně, sídlem na Vídeňské ulici č. 47. Obracím se na vás s žádostí na vyplnění dotazníku týkajícího se tématu sexuálních deviací. Dotazník je zcela anonymní, výsledky budou využity čistě pro studijní účely. Předem moc děkuji za ochotu a spolupráci. Pokud není u otázky výslovně stanoveno jinak, zvolte prosím pouze jednu odpověď. Dotazník se skládá z patnácti položek.
Hana Dřínková

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4072,73 %72,73 %  
Muž1527,27 %27,27 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 -24 let3563,64 %63,64 %  
25-39 let916,36 %16,36 %  
40 - 60 let712,73 %12,73 %  
15 -25 let23,64 %3,64 %  
více než 60 let23,64 %3,64 %  

Graf

3. Myslíte si, že v dnešní době stoupá počet pacientů trpících sexuálními deviacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 2749,09 %49,09 %  
Ne1527,27 %27,27 %  
Nevím1323,64 %23,64 %  

Graf

4. Jaký si myslíte, že je vztah mezi pojmy sexuální úchylka a sexuální porucha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mezi nimi velký rozdíl3665,45 %65,45 %  
Jsou na sobě závislé1425,45 %25,45 %  
Jsou totožné59,09 %9,09 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nějakou sexuální poruchou nebo úchylkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejspíš ne2036,36 %36,36 %  
Ano1629,09 %29,09 %  
Nejspíš ano1120 %20 %  
Ne814,55 %14,55 %  

Graf

6. Stalo se vám někdy, že po vás partner/partnerka chtěl v oblasti sexu něco, co vám přišlo mimo společenskou normu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3970,91 %70,91 %  
Párkrát610,91 %10,91 %  
Jednou610,91 %10,91 %  
Nechci odpovídat47,27 %7,27 %  

Graf

7. Myslíte si, že člověk s diagnostikovanou sexuální úchylkou je schopný normálně žít ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na typu deviace4378,18 %78,18 %  
Ano, pomůže mu to v léčbě610,91 %10,91 %  
Nedokážu posoudit47,27 %7,27 %  
Ne, je nebezpečný pro společnost23,64 %3,64 %  

Graf

8. Myslíte si, že neodborná léčba – tzn. rodinná láska, péče apod. dokáže potlačit deviantní chování jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3258,18 %58,18 %  
Nezávisí na tom1221,82 %21,82 %  
Ano1120 %20 %  

Graf

9. Jsou dle vašeho názoru více náchylní k deviantnímu chování muži nebo ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži4072,73 %72,73 %  
Nedokážu posoudit1425,45 %25,45 %  
Ženy11,82 %1,82 %  

Graf

10. Je podle vás legislativní systém ČR přiměřeně tvrdý v oblasti sexuálních deliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl by být přísnější4174,55 %74,55 %  
Je v pořádku (v rámci možností)1221,82 %21,82 %  
Měl by být mírnějsí23,64 %3,64 %  

Graf

11. Myslíte si, že věková hranice, odkdy můžeme mít v Česku pohlavní styk (tedy 15 let), je přiměřená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovuje3563,64 %63,64 %  
Měla by se zvýšit1221,82 %21,82 %  
Měla by se snížit814,55 %14,55 %  

Graf

12. Jaký je váš názor na rozpitvávání sexuálních skandálů v masových médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není to vhodné (jako příklad pro děti apod.)2545,45 %45,45 %  
Nezajímám se o tuto problematiku1221,82 %21,82 %  
Nedokážu se přiklonit ke konkrétnímu názoru1120 %20 %  
Je to lepší (jsme dnes lépe informovaní…)712,73 %12,73 %  

Graf

13. Ve kterých letech podle vás přestala být homosexualita trestným činem (myšleno v oblasti dnešní České republiky)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1990814,55 %14,55 %  
1993712,73 %12,73 %  
9059,09 %9,09 %  
200047,27 %7,27 %  
7035,45 %5,45 %  
198935,45 %5,45 %  
196035,45 %5,45 %  
195023,64 %3,64 %  
199523,64 %3,64 %  
198023,64 %3,64 %  
ostatní odpovědi 1920
1996
1235
1961
1930
1970
1997
11961
1936
50
60
18
92
1900
1969
1629,09 %29,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1590.47
Minimum:60
Maximum:2000
Variační rozpětí:1940
Rozptyl:577968.33
Směrodatná odchylka:760.24
Medián:1980
Modus:1990

Graf

14. Čím je podle vás dosaženo erotického vzrušení v rámci deviace zvané tušérství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..

anonymním dotýkáním částí těla (prsa, zadek)

DAFUQ

doteky

doteky na intimních místech u cizích lidí

Doteky partii neznamych tel

dotýkání různých částí těl anonymních žen

dotýkaní se cizích osob jakoby omylem

dotýkání se neznámých lidí a otírání se o ně na veřejnosti

dotýkání se neznámých osob

Dotýkáním se intimních míst.

Dotýkáním se různých částí těla anonymních žen a mužů.

dotyky

dotyky

jakoby náhodnými doteky třeba v tramvaji

jakýkoliv kontakt s intimním místem

kontakt,osaháváni

Mačkáni se v busu ?

Nedokáži si představit.

Nemám tušení.

netuším

netuším

netuším

netušim

netuším

netuším

Netuším a ani mě nic nenapadá

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

osahávání

představami

přílišná pozornost věnovaná pohlavním znakům druhých lidí

šťoucháním kordem a výkřiků "touche"

tření

Tření, ideálně o anonymní jedince (např. v mhd)

třením o druhou osobu

třením se (například v nacpaném dopravním prostředku)

upřímně nemám zdání co by to mohlo být...

15. Myslíte si, že člověk trpící úchylkou zvanou sado-masochismus musí být léčen? Rozveďte prosím, proč ano/ proč ne.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano - aby je nezačal praktikovat i v bězném životě (nejenom v tom sexuálním)

ano, až moc silná úchylka, podle mě hraničí s deviací

ano, je nebezpečný

Ano, je v určitých směrech pro společnost nebezpečný.

Ano, má touhu ubližovat i ostatním.

ano, může být nebezpečný

Ano, nemusí tuto úchlyku ovládat a může zranit partnera.

Ano, v případě sadismu může ublížit jiným lidem.

asi ano, protože je to nehumální

asi ne,snad může kdykoli přestatkonkretně si nevzpomínám na jména

Asi záleží na stupni této úchylky, nemyslím si, že by ve všech případech měl být člověk léčen - to jen v případě, že je nebezpečný sobě nebo svému okolí

Do kazajky :-)

léčen by být nemusel, ale měl by mít partnera který ví, kdy přestat a sám vědět kdy chce partne/ka přestat

ne

ne

ne - pokud chápe hranice a provozuje tyto praktiky s osobou, která s tím souhlasí ano - pokud nedokáže ovládat své touhy a např. znásilní někoho

ne pokud to nevadí druhé straně

ne, jsou to taky jenom lidi

Ne, když si svoji úchylku "vybíjí" na někom komu se to líbí.

ne, nemusí

Ne, pokud má partnera, kterému jeho úchylka a její rozsah nevadí a nikoho k sexuálním aktivitám tohoto typu nenutí.

Ne, pokud neobtěžuje a neohrožuje společnost.

Ne, pokud partner souhlasí s tím, co dělají

Ne, pokud své uspokojení v rámci této úchylky praktikuje s lidmi, kteří s tím dobrovolně souhlasí. Ano, pokud k uspokojení své úchylky nutí někoho, proti jeho vůli a je nebezpečný pro své okolí.

Ne, pokud to zvlada a nema "zachvaty" treba na ulici...

ne, pokud tyto hrátky praktikuje s partnerem, který do toho jde dobrovolně, ne pokud by si vybíral oběti na ulici

ne, takový člověk pouze preferuje tvrdší sex a v případě, že jeho partner tyto praktiky dělá dobrovolně nejedná se o nic špatného

Ne. Pokud svou úchylku nemusí uspokojovat na cizích lidech. Když k sobě nalezne stejného partnera a jsou ve svém vztahu spokojeni bez nutnosti dalších lidí, nevidím důvod, proč by se měl léčit.

ne..

Ne... je to neskodne

Nedokážu posoudit, záleží na tom jak moc je tato úchylka silná. Pokud neohrožuje okolí a najde si partnera, kterému to nebude vadit, léčba dle mého není nutná.

nedovedu posoudit, ale zřejmě najde poměrně snadno partnera/ku např. prostitutku

nemusel by, pokud by tim nikono veřejně neobtěžoval

nemusí

nemusí

nemusí, pokud nemá potřebu tuto praktiku upltatńovat proti něčí vůli. Může si třeba najít partnera podobného zaměření...

Nemusí, pokud svojí deviací nikoho neohrožuje a dokáže si najít partnera, kterému to nevadí, není důvod k jeho léčení, není nijak nebezpečný pro společnost.

nevidím důvod, proč by se z toho měl člověk léčit, pokud to nějak nezasahuje do společnosti...myslím si, že pokud s tím oba partneři souhlasí, tak si v ložnici mohou dělat, co chtějí (ať si klidně hrají na žirafy, když je to baví)...

nevím

nevim

Podle mě ne. Když s tím oba partneři souhlasí, nevidím v tom žádný problém.

podle společenské nebezbečnosti

podle toho jak moc se u něho porucha projevuje, v horším případě asi ano, aby se předešlo zranění

Pokud je to přiměřené, a je to jen tak v míře partnerského vztahu, tak ne. Když už tím ale obtěžuje okolí, určitě ano.

pokud neubližuje lidem, kteří o to nestojí tak není potřeba.

pokud neubližuje při styku partnerovi, tak ne, pokud ano, měl by se léčit.

Pokud s tím nikoho neobtěžuje, není nutné.

Pokud s tím nikoho neobtěžuje, tak asi ne

proč ne

při vysoké frekvenci určitě

Rozhodně ne. Musí však být dodržováno to, že partnerovi nebude způsobovat nic, co by bylo proti jeho/její vůli a naopak.

samozřejmě, může být ohroženo zdraví druhého člověka

Snad ne, pokud to provozuje v soukromí se srozuměným partnerem a je si vědom svého chování

Záleží na míře úchylky. Pokud nijak neohrožuje své okolí, tak to není potřeba.

záleží na míře, v extrémních formách a obzvláště ve spojení s jinými úchylkami může být nebezpečný

16. Jaké jméno (příp. jaký případ vás napadne) v souvislosti s kauzami sexuálních deviantů v posledních letech?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Anička

Anička

Bambini di Praga

Barbora

Barbora Škrlová

Fritzl

Fritzl

Fritzl

Hana Dřínková...ne dělám si prdel, nevím :D

Jisef Fritzl

jména si nepamatuju, jen "ten, co měl zabít Aničku" ,

Josef Fritzl

Josef Fritzl

Kreizer

Kulínský

Kulínský

Kuřimská kauza, Anička Janotková, Spartakiádní vrah

M. stehlík

Michael Jackson

muž, který láká v České Lípě děti na hračky

napadá mě jen Kuřimská kauza (nejsem si však jistá zda šlo i o sexuální týrání)

nemám moc paměť na jména

Nemám páru

němec Fritzl, který zavřel svou dceru ve sklepě a měl s ní několik dětí.

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevybavuji si konkrétní případ

Nevzpomenu.

nevzpomínám si na konkretní jméno

nic

Otto T., Novák

Pedobear! :D

případ Anička

případ chlapce, syna generála, jeho vrah se jmenoval Novák (asi)

sexuální zneužívání dětí

Spartakiádní vrah.

Straka

Straka

Straka, Kulínský

Ten Rakušák co věznil dceru

Tomáš Nečas, Jan Pulkrábek

ukájení na malých dětech

v poslední době snad ne, ale Oplištil

vrah Aničky Janatkové

Vražda děvčete v Praze nad Trojou r 2011

Vůbec nevím.

žádné

žádné

žádné

žádný

17. Myslíte si, že v případech sexuálního zneužití osobou, ve kterou má postižený důvěru (např. člen rodiny, skautský vedoucí nebo kněz) by se mělo postupovat přísněji než například v případě zneužití neznámým pachatelem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano, pachatel zneužil důvěry oběti, oběť od tohoto člověka neočekávala, že by jí mohl ublížit. Myslím, že pro oběť je horší být takto zrazen člověkem, od něhož by spíše očekávala ochranu a pomoc.

Ano, psychický dopad na oběť bude mít pravděpodobně větší rozsah (ztráta důvěry v ostatní blízké osoby apod.)

Ano, určitě.

ano, zrazení důvěry v někoho hodně blízkého nápáchá větší skody

Ano.

Ano.

asi ano

asi ne, je to přece jen bližší osoba.

je asi pravda, že po zneužití blízkou osobou mohou být psychické následky horší, ale zastávám názor, že na všechny by měl být stejně tvrdý metr...

maximálně přísně ve všech případech

Myslím si, že by tyto případy měli být na stejné úrovni. Zneužití jako zneužití.

Myslím, že ano.

Myslím, že toto nehraje roli.

Na všechny stejně tvrdě

naprosto stejně a tvrdě

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne, nevidím důvod, proč by zneužití známé osoby mělo být horší než neznámé.

ne, rozdíl je u dětí, u dospělých lidí to má být stejné, jsme si přece rovni, nebo ne? to že se zapřisáhli nějakým slibem, nám může být ukradené, to že je někdo věřící a uráží ho to, je ostatním lidem (ateistům) šuma fuk

ne, toto bych nerozlišovala

Ne. Vždyť se jedná o stejný čin a ničemu se tím nepomůže.

skautíci by se meli pověsit za ptáky

stejně

stejně

Stejně

Tak to nevím.

Těžko posoudit, obojí je strašné. Záleží na daném případu a na okolnostech.

Trest by měl být stejný pro všechny pachatele

Určitě, v rámci rodiny je to ještě odpornější než s cizími.

v každém případě by se mělo trestat mnohem přísněji, každého, kdo někomu tímto způsobem ublíží, tresty jsou moc nízké a nedostačující..

Ve všech případech by se mělo postupovat stejně. Důležité je tyto narušené jedince spíše léčit, než trestat. Rozhodně by však jejich činy neměly zůstat bez povšimnutí společnosti a měli by být nějak evidováni.

všechny případy sexuálního zněužití by se měly trestat kastrací

Zneužití jako zneužití...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Myslíte si, že v dnešní době stoupá počet pacientů trpících sexuálními deviacemi?

4. Jaký si myslíte, že je vztah mezi pojmy sexuální úchylka a sexuální porucha?

5. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nějakou sexuální poruchou nebo úchylkou?

6. Stalo se vám někdy, že po vás partner/partnerka chtěl v oblasti sexu něco, co vám přišlo mimo společenskou normu?

7. Myslíte si, že člověk s diagnostikovanou sexuální úchylkou je schopný normálně žít ve společnosti?

8. Myslíte si, že neodborná léčba – tzn. rodinná láska, péče apod. dokáže potlačit deviantní chování jedince?

9. Jsou dle vašeho názoru více náchylní k deviantnímu chování muži nebo ženy?

10. Je podle vás legislativní systém ČR přiměřeně tvrdý v oblasti sexuálních deliktů?

11. Myslíte si, že věková hranice, odkdy můžeme mít v Česku pohlavní styk (tedy 15 let), je přiměřená?

12. Jaký je váš názor na rozpitvávání sexuálních skandálů v masových médiích?

13. Ve kterých letech podle vás přestala být homosexualita trestným činem (myšleno v oblasti dnešní České republiky)?

14. Čím je podle vás dosaženo erotického vzrušení v rámci deviace zvané tušérství?

17. Myslíte si, že v případech sexuálního zneužití osobou, ve kterou má postižený důvěru (např. člen rodiny, skautský vedoucí nebo kněz) by se mělo postupovat přísněji než například v případě zneužití neznámým pachatelem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Myslíte si, že v dnešní době stoupá počet pacientů trpících sexuálními deviacemi?

4. Jaký si myslíte, že je vztah mezi pojmy sexuální úchylka a sexuální porucha?

5. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nějakou sexuální poruchou nebo úchylkou?

6. Stalo se vám někdy, že po vás partner/partnerka chtěl v oblasti sexu něco, co vám přišlo mimo společenskou normu?

7. Myslíte si, že člověk s diagnostikovanou sexuální úchylkou je schopný normálně žít ve společnosti?

8. Myslíte si, že neodborná léčba – tzn. rodinná láska, péče apod. dokáže potlačit deviantní chování jedince?

9. Jsou dle vašeho názoru více náchylní k deviantnímu chování muži nebo ženy?

10. Je podle vás legislativní systém ČR přiměřeně tvrdý v oblasti sexuálních deliktů?

11. Myslíte si, že věková hranice, odkdy můžeme mít v Česku pohlavní styk (tedy 15 let), je přiměřená?

12. Jaký je váš názor na rozpitvávání sexuálních skandálů v masových médiích?

13. Ve kterých letech podle vás přestala být homosexualita trestným činem (myšleno v oblasti dnešní České republiky)?

14. Čím je podle vás dosaženo erotického vzrušení v rámci deviace zvané tušérství?

17. Myslíte si, že v případech sexuálního zneužití osobou, ve kterou má postižený důvěru (např. člen rodiny, skautský vedoucí nebo kněz) by se mělo postupovat přísněji než například v případě zneužití neznámým pachatelem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dřínková, H.Sexuální deviace a společnost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://sexualni-deviace-a-spolecnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.