Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální orientace jako důvod společenské diskriminace

Sexuální orientace jako důvod společenské diskriminace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Houška
Šetření:02. 04. 2013 - 15. 04. 2013
Počet respondentů:358
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o pár minut k vyplnění mého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22262,01 %62,01 %  
muž13637,99 %37,99 %  

Graf

2. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 18 letotázka č. 3, 19 – 30otázka č. 3, 31 – 40otázka č. 3, 41 – 50otázka č. 3, 51– 60otázka č. 3, 61 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 3024167,32 %67,32 %  
31 – 404713,13 %13,13 %  
Do 18 let3710,34 %10,34 %  
41 – 50174,75 %4,75 %  
51– 60102,79 %2,79 %  
61 a více61,68 %1,68 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 4, středoškolské bez maturity, vyučenotázka č. 4, středoškolské s maturitou, příp. vyšší odbornéotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou, příp. vyšší odborné16646,37 %46,37 %  
vysokoškolské13537,71 %37,71 %  
základní4612,85 %12,85 %  
středoškolské bez maturity, vyučen113,07 %3,07 %  

Graf

4. Vaše bydliště je na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [na vesniciotázka č. 5, na malém městěotázka č. 5, na okresním městěotázka č. 5, ve velkoměstěotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve velkoměstě14039,11 %39,11 %  
na vesnici8122,63 %22,63 %  
na malém městě7019,55 %19,55 %  
na okresním městě6718,72 %18,72 %  

Graf

5. Homosexualita je dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [módní záležitost, vždyť spousta celebrit se k ní veřejně hlásíotázka č. 6, touha vyzkoušet něco novéhootázka č. 6, nemoc, která se dá léčitotázka č. 6, geneticky podmíněný stav, sexualita orientovaná na osoby stejného pohlavíotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
geneticky podmíněný stav, sexualita orientovaná na osoby stejného pohlaví32089,39 %89,39 %  
módní záležitost, vždyť spousta celebrit se k ní veřejně hlásí215,87 %5,87 %  
touha vyzkoušet něco nového102,79 %2,79 %  
nemoc, která se dá léčit71,96 %1,96 %  

Graf

6. Bisexualita je dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozmar, touha vyzkoušet něco novéhootázka č. 7, nemoc, která se dá léčitotázka č. 7, nevyhraněná pohlavní orientace mezi homosexualitou a heterosexualitouotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhraněná pohlavní orientace mezi homosexualitou a heterosexualitou28579,61 %79,61 %  
rozmar, touha vyzkoušet něco nového7119,83 %19,83 %  
nemoc, která se dá léčit20,56 %0,56 %  

Graf

7. Transsexualita je dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [patologické jednání, které by mělo být trestnéotázka č. 8, léčitelná nemocotázka č. 8, porucha pohlavní identity, stav nesouladu mezi psychickým a anatomickým pohlavímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porucha pohlavní identity, stav nesouladu mezi psychickým a anatomickým pohlavím33894,41 %94,41 %  
patologické jednání, které by mělo být trestné133,63 %3,63 %  
léčitelná nemoc71,96 %1,96 %  

Graf

8. Znáte osobně někoho, kdo se veřejně hlásí k homosexuální orientaci či bisexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, známotázka č. 9, ne, neznámotázka č. 9, pouze předpokládám, že dotyčná osoba je gay/lesba/bisexuálotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám31086,59 %86,59 %  
ne, neznám318,66 %8,66 %  
pouze předpokládám, že dotyčná osoba je gay/lesba/bisexuál174,75 %4,75 %  

Graf

9. Znáte osobně nějakého transsexuála?

(pozn.: transsexuálem je buď člověk, který má primární pohlavní znaky muže, ale cítí se být ženou, nebo člověk, který má primární pohlavní znaky ženy, ale cítí se být mužem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, známotázka č. 10, ne, neznámotázka č. 10, pouze předpokládám, že dotyčná osoba je transsexuálotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neznám29181,28 %81,28 %  
ano, znám5615,64 %15,64 %  
pouze předpokládám, že dotyčná osoba je transsexuál113,07 %3,07 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na podstoupení operačního zákroku změny pohlaví u transsexuálních osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nesouhlasím, je to zásah do přírody, každý by měl zůstat tím, kým se narodilotázka č. 11, nemohu posoudit, nemám o této problematice dostatek informacíotázka č. 11, souhlasím, pokud jim to pomůže zbavit se psychického i fyzického trápeníotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím, pokud jim to pomůže zbavit se psychického i fyzického trápení25069,83 %69,83 %  
nemohu posoudit, nemám o této problematice dostatek informací6317,6 %17,6 %  
nesouhlasím, je to zásah do přírody, každý by měl zůstat tím, kým se narodil4512,57 %12,57 %  

Graf

11. Je pro Vás důležité, jakou sexuální orientaci mají lidé ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne není, je to soukromá záležitost každého člověkaotázka č. 12, spíše není, ale v určitých případech bych to rád chtěl/a vědět (např. u vychovatele či učitele mých dětí apod.)otázka č. 12, spíše ano, mám rád/a přehled o osobách, se kterými se stýkámotázka č. 12, rozhodně ano, je to pro mě důležitá informace, podle které se dále profiluji ve vztahu k dotyčné osoběotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne není, je to soukromá záležitost každého člověka21760,61 %60,61 %  
spíše není, ale v určitých případech bych to rád chtěl/a vědět (např. u vychovatele či učitele mých dětí apod.)7721,51 %21,51 %  
spíše ano, mám rád/a přehled o osobách, se kterými se stýkám5214,53 %14,53 %  
rozhodně ano, je to pro mě důležitá informace, podle které se dále profiluji ve vztahu k dotyčné osobě123,35 %3,35 %  

Graf

12. Bylo by pro Vás důvodem k ukončení přátelství zjištění, že blízká osoba ve Vašem okolí je gay, lesba, bisexuál či transsexuál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, v žádném případě, je to její soukromá věcotázka č. 13, spíše ne, ale můj vztah k dotyčné osobě by to narušilootázka č. 13, spíše ano, necítil/a bych se v jejich přítomnosti dobřeotázka č. 13, ano, gayové, lesby, bisexuálové či transsexuálové mi vadíotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, v žádném případě, je to její soukromá věc29883,24 %83,24 %  
spíše ne, ale můj vztah k dotyčné osobě by to narušilo4512,57 %12,57 %  
spíše ano, necítil/a bych se v jejich přítomnosti dobře82,23 %2,23 %  
ano, gayové, lesby, bisexuálové či transsexuálové mi vadí71,96 %1,96 %  

Graf

13. Setkal/a jste se někdy ve společnosti s diskriminací gaye, lesby, bisexuála či transsexuála?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, častootázka č. 14, ano, občasotázka č. 14, ne, nikdyotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy17047,49 %47,49 %  
ano, občas14741,06 %41,06 %  
ano, často4111,45 %11,45 %  

Graf

14. Jaká byla forma této diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [slovní urážkyotázka č. 15, psychický nátlakotázka č. 15, fyzická agreseotázka č. 15, šikanaotázka č. 15, odepření vykonání nějaké služby či požadavku (např. na úřadě, u lékaře, v obchodě, v restauraci, apod.)otázka č. 15, žádná, s diskriminací jsem se nesetkal/aotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná, s diskriminací jsem se nesetkal/a16445,81 %45,81 %  
slovní urážky15342,74 %42,74 %  
psychický nátlak256,98 %6,98 %  
odepření vykonání nějaké služby či požadavku (např. na úřadě, u lékaře, v obchodě, v restauraci, apod.)71,96 %1,96 %  
šikana61,68 %1,68 %  
fyzická agrese30,84 %0,84 %  

Graf

15. Změnil by se Váš vztah k Vašemu dítěti, kdyby jste zjistil/a, že má odlišnou sexuální orientaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bylo by to těžké, ale nakonec bych to akceptoval/a, je to přece moje dítěotázka č. 16, potřeboval/a bych spoustu času na to, abych se s tím smířil/aotázka č. 16, nikdy bych se s touto skutečností nesmířil/aotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo by to těžké, ale nakonec bych to akceptoval/a, je to přece moje dítě30785,75 %85,75 %  
potřeboval/a bych spoustu času na to, abych se s tím smířil/a3910,89 %10,89 %  
nikdy bych se s touto skutečností nesmířil/a123,35 %3,35 %  

Graf

16. Pokud jste svědkem intimních projevů náklonnosti homosexuálních párů na veřejnosti, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [raději odvracím oči, mám k tomu odporotázka č. 17, bylo by vhodnější, kdyby se takhle projevovali pouze v soukromíotázka č. 17, nemám s tím problém, je to jejich věcotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám s tím problém, je to jejich věc18351,12 %51,12 %  
bylo by vhodnější, kdyby se takhle projevovali pouze v soukromí14339,94 %39,94 %  
raději odvracím oči, mám k tomu odpor328,94 %8,94 %  

Graf

17. Jaký je Váš postoj k přijetí zákona o registrovaném partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [je potřebný, měl být přijat již dávnootázka č. 18, je potřebný, ale mám určité výhradyotázka č. 18, je mi to jedno, o takové věci se moc nezajímámotázka č. 18, s přijetím tohoto zákona nesouhlasímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je potřebný, měl být přijat již dávno18651,96 %51,96 %  
je mi to jedno, o takové věci se moc nezajímám7420,67 %20,67 %  
je potřebný, ale mám určité výhrady6317,6 %17,6 %  
s přijetím tohoto zákona nesouhlasím359,78 %9,78 %  

Graf

18. Souhlasíte s tím, aby byla registrovaným párům umožněna adopce či jiná zákonná forma získání dětí do své péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne, v žádném případě → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19053,07 %53,07 %  
ne, v žádném případě7922,07 %22,07 %  
nevím7220,11 %20,11 %  
nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a174,75 %4,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste:

 • odpověď muž:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy bych se s touto skutečností nesmířil/a na otázku 15. Změnil by se Váš vztah k Vašemu dítěti, kdyby jste zjistil/a, že má odlišnou sexuální orientaci?

13. Setkal/a jste se někdy ve společnosti s diskriminací gaye, lesby, bisexuála či transsexuála?

 • odpověď ne, nikdy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná, s diskriminací jsem se nesetkal/a na otázku 14. Jaká byla forma této diskriminace?

14. Jaká byla forma této diskriminace?

 • odpověď žádná, s diskriminací jsem se nesetkal/a:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikdy na otázku 13. Setkal/a jste se někdy ve společnosti s diskriminací gaye, lesby, bisexuála či transsexuála?

18. Souhlasíte s tím, aby byla registrovaným párům umožněna adopce či jiná zákonná forma získání dětí do své péče?

 • odpověď ne, v žádném případě:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi s přijetím tohoto zákona nesouhlasím na otázku 17. Jaký je Váš postoj k přijetí zákona o registrovaném partnerství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je v rozmezí:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Vaše bydliště je na:

5. Homosexualita je dle Vašeho názoru:

6. Bisexualita je dle Vašeho názoru:

7. Transsexualita je dle Vašeho názoru:

8. Znáte osobně někoho, kdo se veřejně hlásí k homosexuální orientaci či bisexualitě?

9. Znáte osobně nějakého transsexuála?

10. Jaký je Váš názor na podstoupení operačního zákroku změny pohlaví u transsexuálních osob?

11. Je pro Vás důležité, jakou sexuální orientaci mají lidé ve Vašem okolí?

12. Bylo by pro Vás důvodem k ukončení přátelství zjištění, že blízká osoba ve Vašem okolí je gay, lesba, bisexuál či transsexuál?

13. Setkal/a jste se někdy ve společnosti s diskriminací gaye, lesby, bisexuála či transsexuála?

14. Jaká byla forma této diskriminace?

15. Změnil by se Váš vztah k Vašemu dítěti, kdyby jste zjistil/a, že má odlišnou sexuální orientaci?

16. Pokud jste svědkem intimních projevů náklonnosti homosexuálních párů na veřejnosti, tak:

17. Jaký je Váš postoj k přijetí zákona o registrovaném partnerství?

18. Souhlasíte s tím, aby byla registrovaným párům umožněna adopce či jiná zákonná forma získání dětí do své péče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je v rozmezí:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Vaše bydliště je na:

5. Homosexualita je dle Vašeho názoru:

6. Bisexualita je dle Vašeho názoru:

7. Transsexualita je dle Vašeho názoru:

8. Znáte osobně někoho, kdo se veřejně hlásí k homosexuální orientaci či bisexualitě?

9. Znáte osobně nějakého transsexuála?

10. Jaký je Váš názor na podstoupení operačního zákroku změny pohlaví u transsexuálních osob?

11. Je pro Vás důležité, jakou sexuální orientaci mají lidé ve Vašem okolí?

12. Bylo by pro Vás důvodem k ukončení přátelství zjištění, že blízká osoba ve Vašem okolí je gay, lesba, bisexuál či transsexuál?

13. Setkal/a jste se někdy ve společnosti s diskriminací gaye, lesby, bisexuála či transsexuála?

14. Jaká byla forma této diskriminace?

15. Změnil by se Váš vztah k Vašemu dítěti, kdyby jste zjistil/a, že má odlišnou sexuální orientaci?

16. Pokud jste svědkem intimních projevů náklonnosti homosexuálních párů na veřejnosti, tak:

17. Jaký je Váš postoj k přijetí zákona o registrovaném partnerství?

18. Souhlasíte s tím, aby byla registrovaným párům umožněna adopce či jiná zákonná forma získání dětí do své péče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Houška, R.Sexuální orientace jako důvod společenské diskriminace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sexualni-orientace-jako-duvo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.