Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální postoj mládeže a nemoc HIV

Sexuální postoj mládeže a nemoc HIV

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Švorcová
Šetření:26. 12. 2010 - 25. 01. 2011
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

ahojda, byla bych moc vděčná za vyplnění tohoto dotazníku, který mám na seminární práci ze sociologie...vybrala jsem si tohle téma protože to je věčně řešená problematika...a chtěla bych na to znát názor veřejnosti :) děkuju

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že sexuální hranice 15. let je spávně ustanovená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano je12672,41 %72,41 %  
ne, zvýšil/a chych jí 3017,24 %17,24 %  
ne, snížil/a bych jí 1810,34 %10,34 %  

Graf

2. Myslíte si, že tresty ža porušení této hranice jsou dostatečně tvrdé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano jsou správné 7643,68 %43,68 %  
ne, tresty bych ještě zpřísnil/a5330,46 %30,46 %  
tresty bych zvolnil/a, je to přece každého věc4525,86 %25,86 %  

Graf

3. Myslíte si, že takto mladí lidé berou na vědomí nebezpečí onemocněním HIV?(jako celek)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že neberou11767,24 %67,24 %  
ano, myslím že se bojí onemocnění3218,39 %18,39 %  
nevím2514,37 %14,37 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou mladiství dostatečně informováni o této nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že informací a upozornění je dostatek9152,3 %52,3 %  
ne, myslím že této problematice by se mělo více věnovat8347,7 %47,7 %  

Graf

5. Znáte nějakého člověka, který by měl s touto nemocí zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15287,86 %87,36 %  
ano2112,14 %12,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte si, že jsou mladiství dostatečně informováni o této nemoci?

  • odpověď ano, myslím, že informací a upozornění je dostatek:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, myslím že se bojí onemocnění na otázku 3. Myslíte si, že takto mladí lidé berou na vědomí nebezpečí onemocněním HIV?(jako celek)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že sexuální hranice 15. let je spávně ustanovená?

2. Myslíte si, že tresty ža porušení této hranice jsou dostatečně tvrdé?

3. Myslíte si, že takto mladí lidé berou na vědomí nebezpečí onemocněním HIV?(jako celek)

4. Myslíte si, že jsou mladiství dostatečně informováni o této nemoci?

5. Znáte nějakého člověka, který by měl s touto nemocí zkušenost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že sexuální hranice 15. let je spávně ustanovená?

2. Myslíte si, že tresty ža porušení této hranice jsou dostatečně tvrdé?

3. Myslíte si, že takto mladí lidé berou na vědomí nebezpečí onemocněním HIV?(jako celek)

4. Myslíte si, že jsou mladiství dostatečně informováni o této nemoci?

5. Znáte nějakého člověka, který by měl s touto nemocí zkušenost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švorcová, N.Sexuální postoj mládeže a nemoc HIV (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sexualni-postoj-mlad.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.