Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexuální výchova

Sexuální výchova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bubnová
Šetření:17. 12. 2012 - 18. 12. 2012
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj


jsem studentkou 3. ročníku filozofické fakulty na Univerzitě v Pardubicích. 

 

Moc mi pomůže, když vyplníš můj dotazník o sexuální výchově. Použiji ho k vypracování své bakalářské práce, která se zabývá problematikou sexuální výchovy mládeže v České Republice.

 

Děkuju za Tvůj čas !


Tereza Bubnová 

Odpovědi respondentů

1. Měl/a jsi na základní škole sexuální výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4, nepamatuji siotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6453,33 %53,33 %  
ne5243,33 %43,33 %  
nepamatuji si43,33 %3,33 %  

Graf

2. Přišla Ti užitečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, smáli jsme se tomu3656,25 %30 %  
ano, byl to jeden z prvních informačních zdrojů2234,38 %18,33 %  
ne, ty informace byly nepřesné, neucelené, zavádějící11,56 %0,83 %  
ne, vše už jsem znala od rodičů a z knih11,56 %0,83 %  
ano, ale většinu info jsem již znala11,56 %0,83 %  
ano, dost informací jsem už znal, ale ve škole se to rozebíralo podrobněji11,56 %0,83 %  
zajímavá byla, ale nebyl to jeden z prvních informačních zdrojů11,56 %0,83 %  
většinu věcí už sem věděl11,56 %0,83 %  

Graf

3. Jak výuka sexuální výchovy probíhala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostali jsme výklad o biologii člověka2742,19 %22,5 %  
dostali jsme široký a zajímavý výklad o celém tématu2640,63 %21,67 %  
dívali jsme se hlavně na video69,38 %5 %  
nafukovali jsme kondomy11,56 %0,83 %  
výuka byla náhodná, neměla žádnou strukturu11,56 %0,83 %  
už si nepamatuju11,56 %0,83 %  
ptali jsme se na otázky které nás zajímaly11,56 %0,83 %  
výklad o antikoncepčních prostředcích11,56 %0,83 %  

Graf

4. Odkud jsi Ty sám čerpal informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z knížek, časopisů5041,67 %41,67 %  
od kamaráda, rodiče4033,33 %33,33 %  
z televize, videa1411,67 %11,67 %  
internet32,5 %2,5 %  
rodiče, net, knihy10,83 %0,83 %  
vlastní poznávání :-)10,83 %0,83 %  
rodiče mi koupili na CD počítačovou encyklopedii Sexuální výchova10,83 %0,83 %  
ze všeho výše jmenovaného10,83 %0,83 %  
hlavně časopisy, knížky a televize10,83 %0,83 %  
z Bravo GIRL10,83 %0,83 %  
samouk10,83 %0,83 %  
Z knížek a od rodičů10,83 %0,83 %  
kombinace výše uvedených + metoda pokus-omyl10,83 %0,83 %  
všechny zdroje zméněné výše10,83 %0,83 %  
od všeho trochu10,83 %0,83 %  
internet - porno10,83 %0,83 %  
z každé možné odpovědi trochu10,83 %0,83 %  

Graf

5. Ocenil/a bys více informací v rámci výuky sexuální výchovy na základní škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5545,83 %45,83 %  
našel/a jsem si vlastní zdroj, který mi vyhovoval4840 %40 %  
ne1714,17 %14,17 %  

Graf

6. Přijde Ti dobré učit na základní škole sexuální výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9881,67 %81,67 %  
spíše ne, kdo chce, informace si najde1613,33 %13,33 %  
ne21,67 %1,67 %  
Tak od 12-13 let věku10,83 %0,83 %  
děti na základní škole jsou emotivně dost primitivní a sexuální výchova by pro ně neměla správný efekt, mohla by naopak uškodit10,83 %0,83 %  
dnes už asi ne, spíš je užitečnější odkázat na zdroje spolehlivých informací, aby si každý mohl vybrat, jaký mu vyhovuje10,83 %0,83 %  
nevím10,83 %0,83 %  

Graf

7. Měl/a jsi sexuální výchovu na střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9, nepamatuji seotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10083,33 %83,33 %  
ano1512,5 %12,5 %  
nepamatuji se54,17 %4,17 %  

Graf

8. ve srovnání s výukou na základní škole to bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více užitečné960 %7,5 %  
Neměl jsem sexuální výchovu na ZŠ.16,67 %0,83 %  
opakování těch samých informací16,67 %0,83 %  
-16,67 %0,83 %  
méně užitečné16,67 %0,83 %  
na ZŠ výuka nebyla16,67 %0,83 %  
neměl jsem na ZŠ16,67 %0,83 %  

Graf

9. V kolika letech jsi se začal/a přibližně zajímat o sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 - 156352,5 %52,5 %  
12 a méně3125,83 %25,83 %  
15 a více2520,83 %20,83 %  
nezajímám se o toto téma10,83 %0,83 %  

Graf

10. Jsi muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7562,5 %62,5 %  
muž4537,5 %37,5 %  

Graf

11. Kolik je Ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 246755,83 %55,83 %  
18 - 202722,5 %22,5 %  
25 a více2621,67 %21,67 %  

Graf

12. V kolika letech jsi začal sexuálně žít?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 176150,83 %50,83 %  
18 - 203730,83 %30,83 %  
21 a více119,17 %9,17 %  
12 - 1475,83 %5,83 %  
jindy43,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Měl/a jsi na základní škole sexuální výchovu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, byl to jeden z prvních informačních zdrojů na otázku 2. Přišla Ti užitečná?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne, smáli jsme se tomu na otázku 2. Přišla Ti užitečná?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostali jsme široký a zajímavý výklad o celém tématu na otázku 3. Jak výuka sexuální výchovy probíhala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostali jsme výklad o biologii člověka na otázku 3. Jak výuka sexuální výchovy probíhala?

10. Jsi muž/žena?

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 a více na otázku 9. V kolika letech jsi se začal/a přibližně zajímat o sex?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měl/a jsi na základní škole sexuální výchovu?

2. Přišla Ti užitečná?

3. Jak výuka sexuální výchovy probíhala?

4. Odkud jsi Ty sám čerpal informace?

5. Ocenil/a bys více informací v rámci výuky sexuální výchovy na základní škole?

6. Přijde Ti dobré učit na základní škole sexuální výchovu?

7. Měl/a jsi sexuální výchovu na střední škole?

9. V kolika letech jsi se začal/a přibližně zajímat o sex?

10. Jsi muž/žena?

11. Kolik je Ti let?

12. V kolika letech jsi začal sexuálně žít?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měl/a jsi na základní škole sexuální výchovu?

2. Přišla Ti užitečná?

3. Jak výuka sexuální výchovy probíhala?

4. Odkud jsi Ty sám čerpal informace?

5. Ocenil/a bys více informací v rámci výuky sexuální výchovy na základní škole?

6. Přijde Ti dobré učit na základní škole sexuální výchovu?

7. Měl/a jsi sexuální výchovu na střední škole?

9. V kolika letech jsi se začal/a přibližně zajímat o sex?

10. Jsi muž/žena?

11. Kolik je Ti let?

12. V kolika letech jsi začal sexuálně žít?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bubnová, T.Sexuální výchova (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://sexualni-vychova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.