Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana a vliv médií

Šikana a vliv médií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Stárek
Šetření:31. 01. 2011 - 12. 02. 2011
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum, který jsem zrealizoval, má za úkol zjistit názor veřejnosti na problematiku šikany a jejího dopadu. Dotazník poslouží jako praktická část mé diplomové práce a je samozřejmě zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se šikanou v průběhu Vašich studiíí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5968,6 %68,6 %  
Ne2731,4 %31,4 %  

Graf

2. Zajímalo se vedení školy o řešení šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2440,68 %27,91 %  
ne2338,98 %26,74 %  
nevím1220,34 %13,95 %  

Graf

3. Zajímali se rodiče šikanovaného o řešení šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2644,07 %30,23 %  
nevím1932,2 %22,09 %  
ne1423,73 %16,28 %  

Graf

4. Zajímali se rodiče agresora o řešení šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2847,46 %32,56 %  
nevím2440,68 %27,91 %  
ano711,86 %8,14 %  

Graf

5. Spolupracoval při řešení odborný poradce pro šikanu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3559,32 %40,7 %  
nevím1322,03 %15,12 %  
ano1118,64 %12,79 %  

Graf

6. Byla oběť spokojena s trestem pro viníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2745,76 %31,4 %  
nevím2338,98 %26,74 %  
ano915,25 %10,47 %  

Graf

7. Zabývá se podle Vás škola, na které studujete dostatečně šikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4350 %50 %  
ne2427,91 %27,91 %  
ano1922,09 %22,09 %  

Graf

8. Znáte významy slov jako mobbing či kyberšikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7688,37 %88,37 %  
ne1011,63 %11,63 %  

Graf

9. Ovlivňuje podle Vás agresivitu dětí sledování nevhodných pořadů v médiích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5766,28 %66,28 %  
ne2023,26 %23,26 %  
nevím910,47 %10,47 %  

Graf

10. Ovlivňují podle Vás agresivní chování dětí rodiče a jejich výchova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7991,86 %91,86 %  
ne44,65 %4,65 %  
nevím33,49 %3,49 %  

Graf

11. Zabývají se podle Vás média dostatečně šikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4754,65 %54,65 %  
ano2023,26 %23,26 %  
nevím1922,09 %22,09 %  

Graf

12. Jsou podle Vás tresty pro agresory dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5462,79 %62,79 %  
nevím2225,58 %25,58 %  
ano1011,63 %11,63 %  

Graf

13. Šikanoval/a jste někdy někoho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7081,4 %81,4 %  
ano1618,6 %18,6 %  

Graf

14. Byl/a jste někdy obětí šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4552,33 %52,33 %  
ano4147,67 %47,67 %  

Graf

15. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4653,49 %53,49 %  
Žena4046,51 %46,51 %  

Graf

16. Uveďte Váš věk prosím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 - 21 let3844,19 %44,19 %  
22 - 26 let2832,56 %32,56 %  
12 - 16 let1112,79 %12,79 %  
51 - 65 let33,49 %3,49 %  
27 - 35 let 33,49 %3,49 %  
36 - 50 let33,49 %3,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se šikanou v průběhu Vašich studiíí?

2. Zajímalo se vedení školy o řešení šikany?

3. Zajímali se rodiče šikanovaného o řešení šikany?

4. Zajímali se rodiče agresora o řešení šikany?

5. Spolupracoval při řešení odborný poradce pro šikanu?

6. Byla oběť spokojena s trestem pro viníka?

7. Zabývá se podle Vás škola, na které studujete dostatečně šikanou?

8. Znáte významy slov jako mobbing či kyberšikana?

9. Ovlivňuje podle Vás agresivitu dětí sledování nevhodných pořadů v médiích?

10. Ovlivňují podle Vás agresivní chování dětí rodiče a jejich výchova?

11. Zabývají se podle Vás média dostatečně šikanou?

12. Jsou podle Vás tresty pro agresory dostatečné?

13. Šikanoval/a jste někdy někoho?

14. Byl/a jste někdy obětí šikany?

15. Jste žena nebo muž?

16. Uveďte Váš věk prosím.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se šikanou v průběhu Vašich studiíí?

2. Zajímalo se vedení školy o řešení šikany?

3. Zajímali se rodiče šikanovaného o řešení šikany?

4. Zajímali se rodiče agresora o řešení šikany?

5. Spolupracoval při řešení odborný poradce pro šikanu?

6. Byla oběť spokojena s trestem pro viníka?

7. Zabývá se podle Vás škola, na které studujete dostatečně šikanou?

8. Znáte významy slov jako mobbing či kyberšikana?

9. Ovlivňuje podle Vás agresivitu dětí sledování nevhodných pořadů v médiích?

10. Ovlivňují podle Vás agresivní chování dětí rodiče a jejich výchova?

11. Zabývají se podle Vás média dostatečně šikanou?

12. Jsou podle Vás tresty pro agresory dostatečné?

13. Šikanoval/a jste někdy někoho?

14. Byl/a jste někdy obětí šikany?

15. Jste žena nebo muž?

16. Uveďte Váš věk prosím.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stárek, P.Šikana a vliv médií (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sikana-a-vliv-medii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.