Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana jako nemoc kolektivu

Šikana jako nemoc kolektivu

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Kůrková
Šetření:25. 03. 2015 - 08. 04. 2015
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Šikana je velmi nebezpečný jev v kolektivu a pokud k ní nebudeme lhostejní, můžeme zabránit velkým tragédiím.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10472,22 %72,22 %  
muž4027,78 %27,78 %  

Graf

2. Jste ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 35 let5638,89 %38,89 %  
36 až 50 let4430,56 %30,56 %  
do 20 let2618,06 %18,06 %  
51 až 65 let1611,11 %11,11 %  
66 a více let21,39 %1,39 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á8055,56 %55,56 %  
student/ka4027,78 %27,78 %  
nezaměstnaný/á117,64 %7,64 %  
žák/yně117,64 %7,64 %  
důchodce21,39 %1,39 %  

Graf

4. Co si představujete pod pojmem šikana, jak se projevuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fyzické či psychické omezování či týrání odlišného jedince v kolektivu

agrese

Agrese na určitého člověka.

Agresivní a ponižující chování lidí vůči vybranému jedinci

Bezdůvodné ponižování a agresivní chování vůči oběti.

bohužel přirozený patologický jev

cílené a opakované psychické a fyzické týrání někoho, kdo se neumí nebo nemůže bránit

Cílené a opakované ubližování, ponižování

cílené fyzické a psychické napadání toho, kdo se neumí nebo nemůže bránit

cílené fyzické nebo psychické ubližování tomu, kdo se neumí nebo nemůže bránit

Cílené psychické a fyzické útoky na jedince.

Dělání ošklivých věcí někomu

dlouhodobé ubližování

Dlouhodobější fyzické nebo psychické týrání

forma působení na jedince s cílem ublížit, ponížit

fyz. a psych. omezování, agresivitu

fyzické a psychické týrání

Fyzické a psychické utlacovani jedince. Vyřazování ze společnosti

fyzické či psychické týrání a ponižování

fyzické i psychické omezování či zneužívání jedince v kolektivu

Fyzicke i verbalni napadani slabsiho, vetsinou v pocetne prevaze

fyzické napadání,psychický teror.vyčlenění z kolektivu apod.

Fyzické nebo psychické napadání a omezován jedince v kolektivu.

fyzické nebo slovní napadení

Fyzické ubližování na zdraví, omezování svobody a kolektivní nadávání.

fyzické ubližování, ponižování, ignorace, jiné psychické vědomé ubližování

fyzicky, i psychicky (posměšky, vyloučení z kolektivu atd...)

Chování jedince nebo skupiny vůči jednotlivci. Toto chování může být agresivní, zesměšňující nebo přehlíživé.

Chování jedince nebo skupiny, jehož cílem je někomu ublížit nebo ho zesměšnit. Je to cílené chování, které trvá delší čas.

Chudáci s mindráky si potřebují zvedat sebevědomí, dokážou to jen vůči slabším, na silného si netroufnou, protože by jim srovnal perka.

jakékoliv ubližování

jedna či více osob se k jiné osobě chovají tak,že je omezují,ohrožují,zastrašují či vydírají

Kdyz deti mezi sebou nechapou rozlisnosti a resi to fyzickym nebo psychickym nasilim.

když někdo dělá něco někomu, komu je to minimálně nepříjemné a nemůže se nebo neumí bránit

mlátit a dělat si legraci, ponižovat

nadávky, posmívání, focení a dávání potom těch fotek na fb, mlácení

násilí, agrese silného jedince nebo skupiny proti tomu, kdo se neumí nebo nedokáže bránit

nátlak mezi kolektivem, nepřiměřené chování k druhému, ubližování

nedělat druhému co by se nelíbilo mě samotnému...

nemůžu se jít vyčůrat,vykakat,napapkat

neoprávněné chování lidí k jiným lidem

Neustálé hrubé jednání se slabším spolužákem výsměch na sociální prostředí a ničení jeho věcí

Neustálé napadání druhé osoby ve snaze poškodit ho, ublížit mu.

neustálé otravování a ubližování

nezákonné jednání v kolektivu

Nuceni k činnostem, které nuceny dělat nechce a nemusí.

Omezovani slabsiho jedince.

Omezování svobody druhého; provozování skutků, které se druhému nelíbí a hraničí s morálními hranicemi.

Omezování, bránění jedinci nebo skupině v psychické i fyzické pohodě

opakované fyzické a psychické ubližování slabšího

opakované obtěžující chování

Opakované psychické nebo fyzické napadání jedince. Oběť šikany bývá ustrašená, uzavřená do sebe, straní se kolektivu, nesvěřuje se se svými problémy.

opakované slovní a fyzické napadání určité osoby

Opakovane tyrani

opakující se fyzické nebo psychické týrání slabšího

Pěkně ho zbuším, hajzla! Pouze dostane to, co si zaslouží.

ponižování druhé osoby

ponižování druhých

ponižování jedince

ponižování jiné osoby různými způsoby

ponižování, bití někoho

ponižování, okrádání, fyzické násilí

povyšování se nad druhé, fyzické i psychické obtěžování

projevuje se v kolektivu,když se někdo z kolektivu snaží ponižovat a týrat psychicky nebo fyzicky slabšího

projevuje se většinou v kolektivu, nejvíc si ji dokážu představit u dětí, záměrné ponižování a ubližování slabším

projevy verbálního i neverbálního chování, které mě obtěžuje

Případ, kdy kolektiv uráží, napadá (verbálně nebo fyzicky) nebo jinak ubližuje jedinci.

psychické a fyzické týrání jedince, omezování jeho osobního prostoru, systematické ničení sebevědomí

Psychické či fyzické týrání, dlouhodobá, na půdě pracoviště/školy

Psychické či fyzické útoky na jinou osobu.

psychické nebo fyzické napadání

psychické nebo fyzické týraní

psychické nebo fyzické ubližování slabším

psychické nebo fyzické ubližování slabšímu

Psychické nebo fyzické ubližování v jakémkoli rozsahu

psychicke nebo i fyzické tyrani jedince

psychicke, fyzicke utoky, nejen na osobu ale i likvidovani veci, donaseni nepravd cizim atd

Psychický či fyzický teror.

Psychický či fyzický útok na jinou osobu

Sikana su utoky verbalne, fyzicke silnejsieho na slabsieho,

skupinové či individuální psychické či fyzické týrání slabšího či odlišného člena kolektivu

slovné alebo fyzické napadanie inej osoby

slovní a fyzické napadání slabšího s cílem ublížit

slovní nebo fyzické utlačování jedince

Soustavne psychchicke/fyzicke ublizovani

Soustavne, opakovane

šikana

Šikana je agresivní porucha chování. Je to záměrné poškozování, ubližování silnějšího jedince/skupiny (agresor) slabšímu jedinci/skupině (obětť). Projevuje se neústálým ponižováním, nebo i fyzickým napadáním, projevem šikany může být i ignorace. Šikana může probíhat v jakékoliv sociální skupine. Nejvíce je ale probíraná šikana ve škole.

Šikana je jakékoli nevhodné, hrubé chování vůči jedinci či kolektivu. Projevy: slovní napadání, urážky; fyzické ataky.

Šikana je jev, kdy se několik silnějších jedinců v kolektivu baví trápením (fyzickým či / a psychickým) slabších členů kolektivu

Šikana je ubližování mezi jedinci a to jak psychické tak i fyzické.

Šikana může být nejen fyzická, ale především psychická - slovní urážky.

Šikana slovní, šikana může být i fyzická. Projevuje se na slabších jedincích, agresor ani nemusí vědět, že šikanu provádí, ale i přesto se snaží být tím silnějším.

Šikanování nekoho

špatná věc

Typ chování ve skupině, kdy jeden její člen je utlačován nebo napadán (fyzicky, slovně).

týraní

týrání

týrání někoho

týraní psychické či fyzické

Týrání určité osoby

týrání, omezování, vydírání, ubližování

Ublizovani někomu slabsimu, jinému - fyzicky, psychicky

Ublizovani slabsim

ubližování

ubližování dané osobě, ktera se nemůže bránit.

ubližování někomu fyzicky,psychicky, může být skrytou formou,

Ubližování někomu jinému narušeným jedincem (psychicky zdravý člověk to nedělá).

ubližování psychické a fyzické

ubližování psychické a fyzické

Ubližování slabému jedinci co se nedokáže sám bránit

Ubližování slabším

Ubližování slabším.

ubližování slabšímu

Ubližování slabšímu

ubližování, napadání slabšího

ubližování, ponižování jednoho druhému

ubližování, ponižování slabšího, kdo se neumí bránit

ubližování, ponižování, bití

ubližování, týrání, fyzické nebo psychické slabšího jedince

Ubližuje-li někdo druhému pro svou vlastní zábavu-

úmyslné fyzické i psychické týrání těch, kdo se nedokáží bránit

Úmyslné fyzické nebo psychické ubližování jiné osobě. Může vzniknout například v odděleném kolektivu, kde jeden člen nezapadá, nebo je něčím jiný. Šikana je typická především ve školách a může v nejhorším případě vést až k sebeožkozování nebo dokonce k sebevraždě.

Úmyslné obtěžování jedné osoby nebo skupiny osob. Útočník mívá různé záměry, např. předvést se, zesměšnit oběť, aj. Může se stát že někdo kdo byl, anebo je sám šikanován začne na oplátku šikanovat někoho dalšího.

úmyslné ubližování

Určitý člověk nebo skupina lidí ubližuje ať už psychicky nebo fyzicky člověku který se např. špatně začlenil do kolektivu a nebo k tomu ani nedostal příležitost.

Utlacovani slabsich, vybijeni vzteku na slabsich

Útoky na jedince nebo menší skupinu lidí vedené silnějšími jedinci/skupinami. Nemusí se jednat jen o fyzické napadání, ale i o psychické - nadávky, vyhrožování, příkazy, posměšky, naschvály...

většinou kolektiv ubližuje nejslabšímu

Vydělení osoby z kolektivu s tím, že je v něčem jiná než ostatní. Kolektivní opovrhování této osoby.

zakrývání vlastních mindráků

záměrné fyzické a psychické napadání někoho, kdo se neumí bránit

záměrné fyzické a slovní napadání slabšího

záměrné fyzické nebo psychické napadání slabšího

záměrné fyzické nebo psychické týrání slabšího

záměrné napadání ať fyzicky nebo psychicky

záměrné ponižování slabého

Záměrné psychické nebo fyzické týrání jiné osoby.

záměrné, cílené omezování osobní svobody, ponižování osobnosti, agresivní chování vůči vybrané oběti

zaměření se na jednoho konkrétního člověka s cílem ho ponižovat a trýznit, fyzicky i psychicky

zesměšňování, týrání určitého člověka

zesměšňování, utlačování, odstrkování, záměrné nezačleňování jedince do kolektivu, bití

Znepříjemňování života ostatním, Diskriminování menšin, ........atd.Projevuje se posměšky, mlácením, vydíráním...atd. *T

Zvyšování si sebevědomí primitiva na úkor cizího utrpení.

5. Setkali jste se někdy ve svém životě se šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12989,58 %89,58 %  
ne1510,42 %10,42 %  

Graf

6. Jestliže ano, v jaké roli jste vystupovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svědek5441,86 %37,5 %  
oběť4131,78 %28,47 %  
ten, kdo šikanu řešil3124,03 %21,53 %  
agresor32,33 %2,08 %  

Graf

7. V jakých institucích si myslíte, že se šikana nejvíce objevuje? Můžete označit i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní školy12687,5 %87,5 %  
vězení10472,22 %72,22 %  
vojenské prostředí8961,81 %61,81 %  
učiliště7753,47 %53,47 %  
střední školy6343,75 %43,75 %  
pracoviště4329,86 %29,86 %  
předškolní zařízení117,64 %7,64 %  
jiné106,94 %6,94 %  

Graf

8. Do jakého stupně se šikana, jíž jste byl/a svědkem rozrostla než ji začal někdo řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. stupeň: izolace oběti, nikdo ji nebere vážně, je znevažována, zesměšňována, má hanlivou přezdívku, na její účet se konají legrácky a vtípky.6746,53 %46,53 %  
2. stupeň: šikana začíná přitvrzovat, jsou používány tělesné útoky, agresor sklízí respekt a obdiv ostatních.3222,22 %22,22 %  
3. stupeň: agresor na svou stranu strhává další sympatizanty, ti se přidávají.2517,36 %17,36 %  
4. stupeň: chování agresora se stává zákonem pro ostatní, i mírní lidé se začnou chovat krutě.106,94 %6,94 %  
5. stupeň: agresoři ztrácí veškeré zábrany, chtějí pouze provádět násilí , které považují za normální, za legraci.106,94 %6,94 %  

Graf

9. Kdo šikanu řešil? Můžete označit i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel7451,75 %51,39 %  
rodiče5337,06 %36,81 %  
neřešila se, oběť raději odešla z tohoto kolrktivu2819,58 %19,44 %  
kolektiv, svědkové2517,48 %17,36 %  
policie1812,59 %12,5 %  
nadřízený pracovník (šéf)1510,49 %10,42 %  
jiné orgány74,9 %4,86 %  
nikdo53,5 %3,47 %  
nevzpominam si, zrejme nikdo10,7 %0,69 %  
nikdo ji neřešil10,7 %0,69 %  
neřešila jsem šikanu10,7 %0,69 %  
neřešila se, oběť to vydržela až do konce deváté třídy10,7 %0,69 %  
nikdo, jak je v česku zvykem10,7 %0,69 %  
Bylo to na pracovišti od šéfky, nikdo to neřešil ani ti kompetentní, nakonec jsme odešli z místa, nemělo to jiné řešení.10,7 %0,69 %  
nikdo, přešlo se to10,7 %0,69 %  
Nikdo a nic neřešil ale obět' dál zůstala10,7 %0,69 %  
Nikdo, kompetentní se na to vykašlali.10,7 %0,69 %  
Odchod z kolektivu, tehdy třídy, na popud tr. učitele. Jinak se neřešilo nic. Důvody proč jsem byla já tou nechtěnou, proč se to dělo, do dnes nevím.10,7 %0,69 %  
trvá10,7 %0,69 %  
vojenský prokurátor10,7 %0,69 %  
nakonec se vyřešila sama, útočníci se šikanou přestali10,7 %0,69 %  
nikdo, skončila až s nástupem na střední školu, kde mě nikdo neznal10,7 %0,69 %  
na vojně se to neřešilo10,7 %0,69 %  
nijak10,7 %0,69 %  
Tuto šikanu nikdo nijak moc nebere vážně, oběť to sice obtěžuje ale asi to s námi dokope ten poslední půlrok na základce a pak už stejně půjde každý svým směrem10,7 %0,69 %  
nebyla jsem ani obětí ani svědkem-nemohu se vyjádřit10,7 %0,69 %  
Nahlásila jsem školu i na kraj10,7 %0,69 %  
neřešila se, odešel agresor10,7 %0,69 %  
Rodiče se snažili šikanu vyřešit, ale stejně jsem přešla na jinou školu10,7 %0,69 %  
Šikana se příliš neřešila, byla totiž velmi skrytá spíše se jednalo o psychický nátlak a oběť o šikaně nikoho neinformovala a pedagogvé si toho nevšimli. V rodině oběť o šikaně nehovořila a snažila se jí potlačovat.10,7 %0,69 %  
kamárádky,BFF10,7 %0,69 %  

Graf

10. Myslíte si, že odchod agresora nebo oběti řeší problém šikany? Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8861,11 %61,11 %  
ano3524,31 %24,31 %  
šikana je obecný problém, odchod jedné strany nic nevyřeší10,69 %0,69 %  
jiné prostředí pomůže10,69 %0,69 %  
jak kdy...na agresorovo místo může nastoupit "následovník"..záleží jak moc už je šikana rozjetá...a když odejde oběť např. na jinou školu, často se to opakuje, agresoři tu slabost vycítí a oběť si sami najdou10,69 %0,69 %  
Neřeší, jakékoli násilné jednání proti člověku nebo zvířeti. by mělo být velmi tvrdě trestáno, psychicky zdravý člověk to nedělá, jsou hrozbou pro společnost, kápa v koncentrácích - to bylo podobné. ražení.10,69 %0,69 %  
bude to pokračovat jinde10,69 %0,69 %  
Do jiste miry. Muze se objevit dalsi agresor. 10,69 %0,69 %  
Neřeší. Ve škole terorizoval děti cikánský výrostek, počkali jsme na něj po škole a jak zase začal, pustili jsme na něj s náhubkem našeho kavkazského ovčáka, zvalchoval ho tak, že to už nikdy chlapeček nezopakoval a šikana byla jednou provždy vyřešena.10,69 %0,69 %  
rozbor,důsledně kontrolovat10,69 %0,69 %  
Protože může odejít do jiného kolektivu, kde si udělá lepší reputaci a nebude tak ustrašený.10,69 %0,69 %  
oběť bude šikanována i jinde10,69 %0,69 %  
Neřeší, jen ho to posílí, potřeboval by holí přes hlavu, ať si taky “užije“.10,69 %0,69 %  
ano, protoze agresor bude pokracovat, najde si dalsiho slabeho jedince10,69 %0,69 %  
na vojně to byl ustálený zvyk10,69 %0,69 %  
smrt10,69 %0,69 %  
Občas možná ano, ale řekla bych že spíš ne. V dnešní době elektronické komunikace se mnohdy nic moc nezmění.10,69 %0,69 %  
Odchodem se neřeší nic, pokud je v kolektivu další sympatizant (nástupce) agresora nebo další potenciální oběť.10,69 %0,69 %  
Ano, já jako obět odešla poněvadž škola šikanu neřešila, takže pro mne to bylo řešení nejlepší.10,69 %0,69 %  
Ne, pokud odejde, většinou na jinou školu, kde v tom může pokračovat10,69 %0,69 %  
Musí se vrátit stejně domů! Ani Chuck Norris nepomůže.10,69 %0,69 %  
Povětšinou nic jiného nezbývat, ovšem napříkla oběť má určité osobnostní rysy, nebo i vzhled, který ho předurčuje k tomu, že se stává terčem i v jiné sociální skupině, proto přesun oběti na jinou školu nemusí jeho problém vůbec vyřešit.10,69 %0,69 %  
vyjde s toho10,69 %0,69 %  

Graf

11. Jaké myslíte, má obvylkle povahové vlastnosti člověk, který se dostane do role oběti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

agresor,malé sebevědomí,zakomplexovaný

Asi záleží v jakém věku to je. Pokud třeba základní škola, tak spíše člověk s nějakou fyzickou abnormalitou. Slabší, tichá a kolikrát velmi inteligentní osobnost.

bázlivý,neprůbojný, nesmělý

bojácný, nějak odlišný, neprůbojný

bojácný, nesebevědomý, odlišný

buzna, srab, přizdisráč, vlezdoprdelka, štěkna

Citlivý, málo sebevědomý, melancholický

citlyvou a neupřímnou

člověk s nízkým sebevědomím, který se nedovede prosadit, tichý neškodný tip

Člověk, který má snížené sebevědomí, je mírný, klidný a nechá ze sebou manipulovat.

dle mého názoru je jedinec tichý, klidný, nenápadný, introvertní

hodný

hodný, klidný, nesoutěřivý, neprůbojný, bojácný, introvert

Chytrý, introvert, podivin

introvert

Introvert s vlastnim nazorem, konfrontace socialniho cítění

introvert, bojácný, nesebevědomý

introvert, chudý, jinak se projevující než většina

Introvert, liší se od skupiny - rasou, inteligencí, sexuální orientací

introvert, male sebevědomí

Introvert, menší sebevědomí

introvert, něčem zvláští ( nosí brýle, maminčin mazánek, tlustý,)

introvert, něčím odlišný, bojácný, nevěří si

introvert, neprůbojný

introvert, neprůbojný, bázlivý, odlišný

introvert, neprůbojný, něčím odlišný

introvert, neprůbojný, odlišný

introvert, nespolečenský, "uťápnutý", nesebevědomý

Introvert, neumi se branit

introvert, nízké sebevědomí, tichý, nevyrovnaný, stydlivý

introvert, odlišný od ostatních

introvert, odlišný, ustrašený,

introvert, ustrašený

introvert, ustrašený, neprůbojný, odlišný

introvert, zakřiknutý

introvert, zamlklý, uzavřený

Jakékoliv. Jediné, co stačí, je odlišnost od kolektivu.

je bázlivý, nevěří si, je něčím odlišný

Je jiný, většinou se neumí bránit

je něčím výjimečný - jiný, submisivní

Je něčím zvláštní, vymyká se "normálu".

je nesebevědomý, něčím odlišný

je nesebevědomý, odlišný, bojí se, je jiný než ostatní

Je odlišný

je odlišný

Je odlišný v negativním smyslu, nebo naopak něčím vyniká nad tupé stádo.

je odlišný, nesebevědomý, zakřiknutý

Je odlišný, plachý, citlivý.

je poněkud odlišný než kolektiv, často introvert, citlivější, méně sebevědomý, méně sebe sama prosazující

Je slabší, ne tak průbojný, přizpůsobuje se. Bojí se přiznat, že je někým šikanován.

je slabší, uzavřenější, neprůbojný

je ustrašený, neseběvědomý

Je v něčem zvláštní, odlišuje se od ostatních. Takový mohl být vždycky, nebo měl v životě nějaký problém který vážně změnil jeho chování - je např. zamlklý, odmítá komunikovat, je (nebo byl) agresivní a ostatní se mu mstí ...

Jen psychicky nebo fyzicky méně odolný člověk...mít u sebe zbraň, aby byly síly vyrovnány, nedošlo by k šikaně, agresor je plný mindráků a je to zbabělec, který není duševně v pořádku.

Jista odlisnost

klidný, nevyrovnaný, introvert

Klidný, ničím se neprojevuje, chytrý, snaživý

malé sebevědomí, je nějak odlišný

malé sebevědomí, nevýrazný v kolektivu, spíš je na jeho okraji, často není v kolektivu oblíben, podivín, neumí se bránit, vylekaný

málo sebevědomí

Málo sebevědomí, něčím se lišící od ostatních, soc.slabší, z neúplné rodiny

Menšinová obět', introvertní, vyčnívající z kolektivu...atd *T

mírný, důvěřivý,

Moc slušný ke všem, je sice dobré být slušný, ale na hrubý pytel (agresor) patří hrubá záplata (rčení z Bible).

může být úplně normální, ale jednou vyvede něo směšného a hned je ten vejvětší hlupák, atd...

Myslím, že neexistuje nějaké obecné pravidlo. Obětí se může stát i dokonale povahově vybavený jedinec.

Necim jiny

Necim se odlisuje od zbytku kolektivu

něčím je odlišný, bojácný, neprůbojný, nesebevědomý

něčím se liší

něčím se vyčleňuje z kolektivu

nedostatek sebevědomí, odlišnost

nechá si vše líbit, je zakřiknutý, introvert, neprůbojný, odlišný

Nechá si všechno líbit

nechce si dělat problémy, raději vyhoví

Není násilnický, není útočný, spíše dobromyslný, tichý, introvert, odpovědný, spolehlivý, kupodivu většinou s vyšším IQ. Je něčím a může to být i povahou odlišný od ostatních.

Není průbojný, je u něho jákákoli jinakost, fyzicky nezdnatný

Neprůbojný jedinec, něčím se vymykající kolektivu.

Neprůbojný, tichý, hodný

neprůbojný,nesmělý,nízké sebevědomí

nevím

nevím

nevím

Nevýrazný, tichý, uzavřený.

nezáleží na povahových vlastnostech

nezapadá do kolektivu

Nezapadá do koletkivu, je něčím jiný. Ve škole je například chytřejší, než ostatní. Je uzavřený do sebe, samotářský.

Nezařazuje se do kolektivu

nízké sebevědomí

nízké sebevědomí, neprůbojnost, bázlivost, nějakou odlišnost

Nováček v kolektivu, tichý, zmlklý, inteligentní, přemýšlivý, snílek

obvykle je zcela normální

odlišnost

odlišnost od ostatních ovcí v kolektivu

odlišný, neprůbojný, introvert

Odlišuje se od ostatních.

Pasivni, introvert, mlcenlivy, zakomplexovany...

pasivní, uzavřený člověk..... nechá si hodně líbit, protože zprvu šikanu možná nevnímá a když si ji uvědomí, je pozdě

Příliš slušný a submisivní.

samota

samotář, nekomunikativní a nespolečenský člověk

samotářský, něčím vyjímečný, odlišný

setkal jsem se v marketu Globus, kde je šikana přirozená, normální, všichni v ní jedou a nechceš -li pojede se proti tobě, povaha - bezohlednost, snaha udržet si místo na úkor jiných, podlézání nadřízeným(byl jsem vedoucí), donášení

Slabsi jedinec. Zvlastni jednani, ktere se odlisuje. Ma tu moc vyvolavat agresi ve svem okoli.

Slabší povahy, méně vystupuje, uzavřený

slabý jedinec

Snaží se zaujmout agresora ale bez výsledku a tak ochranuje stejně slabšího spolužáka

Stojí na okraji třídního kolektivu, je samotářský, uzavřený, obtížně navazuje kontakty, odlišuje se zjevem nebo chováním.

submisivní

Submisivní člověk, často s vyšším intelektem než má agresor.

submisivní jedinec něčím vybočující z tzv. "normálu"

submisivní, introverdní chování. Srtach. Pasivita vůči agresorovi. Vděčnost za každého, kdo se ho zastane.

Submisivní, pacifista, neprůbojný

Submisivní, tichý, něčím odlišný, neprůbojný

Submisivní, tichý, výjimečný, svůj, vystupuje z řady, bohatství/chudoba

Submisivni, uzavřený, malomluvny, sociálně vylouceny

Tato odpověď je velmi irelevantní. Obětí může být jedinec z bohaté rodiny, který je dobře zabezpečen a to zdůvodů závisti, stejně tak to může být jedinec ze sociálně slabší rodiny, který se pak kvůli svému zevnějšku a nedostatku "vymožeností" stává terčem posměchu. Povětšinou jsou ale oběti fyzikcky slabší a nebudí po této stránce příliš respektu. Můžou to být i jedinci, kteří jsou premianty třídy a stávají se tak "šprty".

tichý, nekofliktní

tichý, neprojevuje se

tichý, neprůbojný

tichý, neprůbojný,bojácný

tichý, povahově slabý a možná nevyrovnaný člověk

tichý, slabý, bez charisma, bez názoru

Tichý, slabý, obézní, malý, prostě je nečím odlišný, nebo může být prostě lepší.

Tichy, spravanie sa ako obeť

Tichý, škaredý nebo příliš dokonalý, hodně hloupý nebo hodně chytrý, jiná rasa, tlustý.

tichý, úzkostný, samotářský, plachý

tichý, zakřiklý

tichý, zakřiknutý, má nějakou vadu

utápnutý, bez sebevědomí, maminčin mazánek, nešikovný, neumí řešit problémy

utiahnutý,tichý,introvert, nemá veľa kamarátov, je niečím iný

uzavretý, tichý

uzavřenost, stydlivost, špatná nálada, deprese

Uzavřený člověk

uzavřený, bojácný, s nízkým sebevědomím

uzavřený, tichý

Úzkostlivý, submisivní, lehce ovladatelný

Uzkostny,

v něčem je jiný než ostatní, je ustrašený, nevěří si, má nízké sebevědomí

velmi nízká sebedůvěra

vetsinou neni stadova ovce ktera jen tupe jde s davem

většinou velká hrdost a něčím se liší (ať už vzhledem, zájmy či něčím jiným)

vůl

Zkrátka jiný než ostatní (chytrý, přehnané zodpovědný...)

12. Jaké si myslíte, že má obvykle povahové vlastnosti člověk, který se stane havním vůdcem, agresorem šikany?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

agresivita

agresivita, impulsivnost, nízké sebevědomí zakrývá tím, že si jako oběť vybere někoho s ještě nižším sebevědomím

Agresivita, nízký intelekt, občas umění strhávat své okolí na svou stranu.

Agresivní, dominantní, bezohledný

Agresivní, dominantní, sadistický, lehkomyslný, nezodpovědný, nedomýšlí důsledky činů, labilní

agresivní, hrubý, namyšlený

agresivní, má nějaký mindrák, který si potřebuje vykonpenzovat

agresivní, mocenský, dogmatický, sebevědomý, bez sebereflexe

agresivní, necitlivý, chladnokrevný

agresivní, nedostatek lásky a pozornosti ze strany rodičů

agresivní, neempatický, s vlastními mindráky, které se tím snaží vykompenzovat

agresivní, neuznává autoritu, sebestředný, netolerantní

agresivní, snaží se vykompenzovat vlastní mindráky

Agresivní, vůdčí, nebojácný

agresivní, zakomplexovaný

Agresor je vždy duševně narušený, normální lidi takové věci ani nenepadají, natož aby takové svinstvo prováděli ! Není bez zajímavosti, že spousta brutálních násilníků nebo vrahů takto začínala, přes týrání bezbranných zvířat až po zabíjení lidí (např. v 1989. roce ten popravený úchyl - Sviták se myslím jmenoval).

arogantní, neuznává práva jiných

arogantní, sebestředný

Baví ho pocit moci nad danou osobou.

bez jakékoliv sociální inteligence, asociál, léčící si mindráky

bezcitný, povýšený, hrubý, nadřazený, zlý, ubohý

bezohledný, zbabělý, zlomyslný, zlý, nenávistný,

borec, král davu, šukézní debílek s malým čurákem, sadista, pejskař, kopretina, morbidní, Christian Grey

Bývá obvykle nejsylnějším v kolektivu jak fyzycky tak dokáže strhnout dav nasluchatelu

cítí se méněcenný

Clovek, ktery ma sam problem s vlastnim sebevedomim a tak se snazi zvysovat si jej ublizovanim nebo zesmesnovanim slabsich

často si léčí vlastní mindráky na druhých, agresor mohl být předtím sám obětí, hraje si na suveréna s velkým egem

člověk bez morálních zábran

člověk s nízkým sebevědomím, špatným rodinným zázemím či člověk, který byl šikanován

Člověk stávající se agresorem nebývá z pravidla premiantem třídy, jsou to jedinci budící respekt po fyzické stránce, oblíbenci třídy, kteří mají ve třídě hlavní slovo. Stává se velmi často, že agresorem je dítě, které má ve svém osobním životě nějaké těžkosti, pro je důležité mu věnovat pozornost. Šikana může být právě projevem volání o pomoc, kdy na sebe strhává pozornost.

Člověk, který chce zazářit, být zajímavý, dostat se do "VIP zóny", nebo se v ní udržet. Ten, kdo si potřebuje něco dokazovat.

Člověk, který se rád předvádí

dominantní

dominantní

Dominantní povaha, chce být středem pozornosti, obklopen více lidmi

Dominantní, ze sociálně vyloučené rodiny, chudoba/bohatství, vzor v rodičích

dominantný, agorantný

Egoystický, drsňák na povchu ale když se mu nedej bože něco stane, tak je to hned ublížení na zdraví a potom už takový hrdina není.

extrovert, chce být střdem pozornosti, vysoké sebevědomí

Extrovert, chce se predvezt

extrovert, oblibeny

extrovert, průbojný,

Fyzicky vyspělý jedinec, neuznává běžné normy a autority

Hloupý - myšleno obecně (ne IQ), má nějaký problém se získáváním kamarádů. A šikanou jiných chce získat obdiv, respekt, pozornost. I on má nějaký problém, o kterém nehovoří a siláctvím ho zastírá.

hrubý, arogantní, často neuznává autority

hrubý, arogantní, nerespektuje autority, neschopný, sociálně slabý

chce na sebe upozornit, pocity sebeuspokojení

Chce se dostat do středu pozornosti, něco si kompenzovat nebo je to jednoduše hlupák netolerující odlišnosti jiných.

cholerik

cholerik, vůdce, dominantní

Inklinuje k povyšování, je rád středem pozornosti, touha po dominanci.

ja jsem šéf

je agresivní, ukazuje svou sílu, ale dovolí si jen na slabší, kompenzuje si tak nedostatečný zájem třeba ze strany rodiny

je bez sebevědomí

Je středem kolektivu, oblíbený, snaží se upevnit svou pozici násilím, manipuluje s lidmi, je přesvědčivý,

je to hajzl nic víc

Je to kretén...neumim to popsat

Komunikativní, dominantní, neústupný, silny

léčí si komplex

má nějaký mindráček a potřebuje se cítit důležitě

má nějaký mindrák, který se snaží zastřít

Má pocit, že je silnější. Chce se předvést před ostatními a mít z toho vlastní prospěch a lepší postavení v kolektivu.

Má potíže v životě, agresivní, neuctivý.

má psychické problémy, většinou je sám ze sebou nespokojený, proto si vybíjí zlost na ostatních, slabších

malé seběvědomí

musí být středem pozornosti, vše musí být podle něj, výbušný, cholerický

Může závidět oběti, něco, co on nemá. Namyšlený, krutý, dominantní, potřebuje si něco dokázat.

Myslím, že pokud agresor není spokojen sám se sebou je možné že si svou frustraci vylije na oběti.

nadřazenost

Namyšlený, ale má nějaké vnitřní problémy, nebo je sám šikanován jinde

necitlivý, sebestředný, nemá respekt k nikomu a ničemu

Nedoceněný, hyperaktivní, neoblíbený,

nedostatek sebevědomí, neschopnost domýšlet věci do důsledků

Neempatický, průbojný, extrovert

Nějaký problém

Nejcasteji asi dominantni vudci typ, ale myslim, ze sikanovat dokaze kdokoliv (jakakoliv povaha)

Nemusi mit specificke vlastnosti

Nemusí to nutně být zlý člověk, na vojně to prostě tak bylo zavedeno.

není empatický, sebestředný egoista

není empatický, sobecký,

Není normální vybíjet si své mindráky a zpackané životy na slabších, tito agresoři to nemají v hlavě v pořádku a potřebují léčení (býkovcem přes záda a baštonádu jako v Orientě), dokud je ty jejich nenormální fantasmagorie neopustí.

neumí se vcítit do role jiných, agresivní, zlý

neunává pravidla, dovoluje si na slabší

nevím

nevím

nevím

nevyrovnaný, psychicky narušený, nejistý - potřeba dokázat vlastní sílu, surový, mentálně nevyspělý

nízká inteligence

nízká inteligence

nízké IQ a vysoké sebevědomí

nízké sebevědomí, které si kompenzuje zesměšňováním ostatních, intrikářské jednání

Nižší inteligence, potřeba řešit si mindraky.

P

patologická osobnost, byť v různé míře

Podle mého názoru nejde ani tak o povahové vlastnosti, ale o to, že má sám nějaký osobní problém (s rodiči, s partnerem, sexuálního typu, pocitu méněcennosti apod.)

potřebuje si něco dokazovat

potřebuje si utvrdit sebevědomí

Potřebuje si zvedat sebevědomí

povrchnost, bezcitnost, zranění z vlastní rodiny..

Povyšuje se

Prilisne sebavedomie, pocit nadradenosti, pomsta

Primitiv, agresor, surovec, emocionálně plochý, uvnitř zakomplexovaný, sadista či jinak úchylný.

Problemy doma i jinde, extrovert, resi je utocenim na slabsi, dela mu dobre videt jineho v "sve" obvykle pozici (vetsinou kluci, kteri jsou biti a jinak podobne zesmesnovani)

Příliš sebevědomí, z neúplné rodiny či naopak z rodiny, kde je "mazánkem", oblíbený u ostatních

psychické poznatky z dětství

psychicky narišený

Psychicky narušený, neempatický, sám od sebe nezajímavý - proto se snaží na sebe stáhnout pozornost násilím. Ubližování ostatním jim přináší potěšení.

pýcha, potreba uznania a predvádzania sa, chce si dokázať, že on je niečo viac, agresia, výbušnosť

Rád je středem pozornosti, snaží se zapůsobit na ostatní, kolikrát si pouze léčí své komplexy na slabší osobnosti

radost

respektovaný, namyšlený, arogantní, namachrovaný, sebestředný

Sebevědomý

sebevědomý, sebejistý

sebevědomý, středem pozornosti, pocit moci. Může být i ponižovaný a potom si hledá oběť

Sebevědomý, výbušný, vůdčí typ

silná osobnost s nevyrovnanou osobností

Slaboch s mindráky, který je řeší násilím na druhých, normální jedinec to neudělá.

snaží se vykompenzovat své mindráky

snaží se zakrývat vlastní tupost, slabé stránky, nedostatky

Sobeckost, strach

starší ,fyzická převaha

suverén

touha po vlastním prospěchu, po moci, radost z buzerování jiných

trauma ze strany rodiny

Ty zlé ? Nebo špatnou výchovu, prostředí...? *T

velice sebědomý, rozhodnýa

velké sebevědomí, agresivní, zlý, chce být středem pozornosti

vetsinou nesnasi cokoli jineho, problem uz jen v tom ze je nekdo chytrejsi, ma vic penez, lidi ho maji radsi, nebo je proste jen mily a hodny takze se neumi branit

Vůdce ve skupině.

vůdčí osobnost, oblíbenec v kolektivu

výbušný, manipulátor

vyniká v určitých věcech nad ostatními, má potřebu si něco dokazovat

vysoké sebevědomí,flustrovaný,nepochopený,

Zakomplexovaný člověk

zakomplexovaný idiot

Zakomplexovaný, nespokojený s vlastním životem, středem pozornosti, škaredý.

zakomplexovaný, potřeba nadřazenosti, nepřizná si žádná slabá místa, chce být dominantní

zakomplexovaný, potřebuje se "uplatnit" nějak jinak, vybít si zlost na někom slabším

Zavistivy, chce byt respektován

zbabělec, nevyspělý

Zdedene po nekom z rodiny

zlý

zlý , škodolibí

Zvyšuje si své sebevědomí na úkor druhého.

13. Jaký motiv, podle Vašeho názoru, nejčastěji vede agresora k tomu, aby se dopouštěl šikany? Můžete označit i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha po moci11680,56 %80,56 %  
nuda8055,56 %55,56 %  
motiv krutosti6343,75 %43,75 %  
touha po senzaci4128,47 %28,47 %  
tlak kolektivu2819,44 %19,44 %  
zvědavost1510,42 %10,42 %  
Nedostatek sebevědomí. Snaha se zviditelnit.10,69 %0,69 %  
řešení komplexu méněcennosti10,69 %0,69 %  
naštvanost na vlastní rodinu, touha po obdivu, kterého se mu od rodiny třeba nedostává10,69 %0,69 %  
problém sám se sebou, viz předchozí odp.10,69 %0,69 %  
chce být viděn jako vtipálek10,69 %0,69 %  
nízké sebevědomí10,69 %0,69 %  
zviditelnění, předvádění se před ostatními10,69 %0,69 %  
Jsou to jen slaboši, kteří si troufají pouze na slabší, na silnějšího si nikdy netroufnou.10,69 %0,69 %  
viz výše10,69 %0,69 %  
Vlastní problém agresora, který není řešen a agresor jej svým chováním vůči jiným zastírá a nebo si dokonce myslí, že ho tímto svým jednáním řeší. 10,69 %0,69 %  
Snaha vyrovnat se s vlastními pocity méněcennosti 10,69 %0,69 %  
dat jinemu zazit pocit, ktery zaziva on sám 10,69 %0,69 %  
kompenzováno si svých nedostatku10,69 %0,69 %  
Vlastní nedostatečnost 10,69 %0,69 %  
Vlastní nespokojenost,poukázat na odlišnost10,69 %0,69 %  
uspokojování svých choutek 10,69 %0,69 %  
závist10,69 %0,69 %  
snaha o získání pozornosti10,69 %0,69 %  

Graf

14. Mobbing je šikana na pracovišti ze strany kolegů. Je charakterizován svou skrytostí, rafinovaností a zákeřností. Jaké si myslíte, že bývají nejčastější důvody, které vedou k výběru určité oběti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

boj o pozice

bojí se o své pozice

Cítí se jim byt ohrožení a dokonce jsem se setkala se šikanou podrizene z lasky (nevěděl jak ji to říct, tak ji sikanoval)

člověk který se nezapojuje,který se straní kolektivu,závist

daný člověk nemusí dobře vykonávat svou práci, je pomalý

Důvody k výběru obětí mobbingu - pouze charakterové vady a poruchy těch, co to provádějí (potřebují buď psychiatra, nebo sami seřezat dokulata), ono by je to přešlo.

chtějí ho vyřadit z boje o lepší pozice

chtíč

I v přírodě je nejslabší kus je odstrkován.

je lepší ako ostatní kolegovia

je něčím odlišná, nepohodlná, stojící na okraji kolektivu nebo mimo kolektiv

je nový

je nový, nezvládá ještě dobře svou práci nebo naopak se zdá být příliš dobrý, mohl by ostatní zastínit

Je příliš dobrý ve své práci

Je schopný, ostatní se bojí o své pozice

je v tej práci nový, je neistý, nevie si tak rýchlo nájsť priateľov

Jedinec se neumí adekvántně bránit.

Jednoznacne hloupost, krutost, neempatie.

Jiny typ cloveka

kariérizmus, zneuznání

Kolega je jiný než ostatní, do kolektivu nezapadl, vyhnat kolegu z kolektivu

konkurence

Lepší platové ohodnocení od šéfa, oblíbenější u šéfa...

lidé si povahově nesednou

mladý, snaživý kolega

může to být člověk, který by mohl agresora "ohrozit" svou profesní odborností, člověk oblíbený u ostatních kolegů, nebo naopak člověk bázlivý, který se bojí prosadit, udělat rozhodnutí a agresor se na jeho účet baví

Myslím si, že nejčastěji půjde o člověka, kterému se daří a agresor mu daný úspěch závidí. Může jít i o závist osobní povahy - tedy například, že oběť má lepší rodinné zázemí, než agresor.

nadřazenost

nebyla jsem zaměstnaná, neumím posoudit

Nejsem si jistá jestli správně chápu o co jde, ale nejspíš to bude touhou dostat se místo oběti.

někdo nový, kdo se ještě moc nezorientoval v novém prostředí

Nemají na víc, tak potřebují odstavit toho schopnějšího.

nesnášenlivost ze strany kolegů

Netuším

netuším, se šikanou na pracovišti jsem se nikdy nesetkala

Neumí se bránit.

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, ale mohou to býti i náznaky pracovním výkonu či chování na pracovišti co vede agresora k tomuto chování.

Nevím, neznám

nevím, s tím jsem se nesetkala, ale kamarádka byla šikanovaná kolegyněmi za to, že byla v kolektivu jediná mladá a velmi atraktivní a měla partnera, ostatní kolegyně byly už přes 45, rozvedené, zadlužené a naštvané - a oběť byla na světě

Nevím.

nezapadnutí do kolektivu

nezažila jsem, ale asi postavení v kolektivu

nový kolega, který zatím neví, která bije, neschopný kolega nebo příliš schopný kolega

nový kolega, neschopný kolega nebo příliš schopný kolega

nový kolega, příliš aktivní kolega

nový kolega, příliš horlivý kolega, neschopný kolega

nový kolega, příliš schopný nebo naopak neschopný

nový kolega, příliš schopný nebo neschopný

nový kolega, příliš schopný nebo neschopný

nový kolega, příliš schopný nebo neschopný

nový kolega, příliš schopný nebo příliš neschopný

nový kolega, příliš schopný nebo příliš neschopný kolega

nový spolupracovník, příliš dobrý nebo moc neschopný

nuda

nuda na pracovišti

nuda na pracovišti, konflikt generací

oběť je nespolečenská, ošklivý vzhled, nezapadá do kolektivu jak svými vlastnostmi, tak zevnějškem

oběť je většinou méně průbojná a poddajná

obět nesplyne s kolektivem,může mít jiné názory,jinak se oblékat a chovat než většina

odlišnost

odlišnost

odlišnost oběti (přílišná horlivost v práci nebo naopak)

Odlišnost oběti.

odlišnost od průměru

odlišnost, vlastní názor, oběť nedělá, co si kolegové usmyslí, nepracuje za ně ap.

odlišnosti.... člověk, který za prací dojížděl a po čase přestoupil ve stejném podniku blíže k domovu. nový kolegům se to nemusí líbit a dávají mu více práce než mají oni.... aby to udělal za ně... nový kolega je zvyklý dělat si věci tak jak je naučen a novému kolektivu se to nelíbí a dávjí mu "sežrat" že byl jinde...

Odplata

Odstranit konkurenci (člověka v týmu, který by ho mohl ohrozit). Posílit si své postavení a tím si zajistit i určité výhody. Zbavit se toho, kdo mi nejde na ruku a má jiné názory.

omlouvám se ale nevím

Osobní důvody (ze soukromého života z minulosti), platové či jiné pracovní zvýhodnění oběti.

Pěkná prdel, nový maso, debilní ksicht - tak akorát na pěst!

pocit nadřazenosti, zabít nudu, nekontrolované prostředí od nadřízených

potřeba něco si dokázat

Pracovitost, strach o vlastni pozici

Prokazani si sve " nadrazenosti" ci reseni svych mindraku

příliš schopný

příliš schopný nebo neschopný kolega

Příliš vyčnívá.

Rozdilna osobnost

samotářství, nezapadnutí do kolektivu a špatná výkonnost v práci

sexualni

Slabost toho kdo je šikanován.

snadná oběť, bezmocnost

Snaha o upevnění vlastní pozice na pracovišti, dokazování nadřazenosti a síly, vrozená krutost, vybití vlastní frustrace na někom jiném, pomsta za nějaké jednání.

snaha o vlastní vyniknutí na úkor jiného

Snaha zbavit se konkurence

sociální začlenění pracovní rust

Stejné jako u šikany na škole... Vybírají si tiché lidi, kteří se svým chováním liší od ostatních

Strach o pracu, snaha ukazat silu, moc v kolektive

strach o svou pozici, jak pracovní, tak společenskou, ego

strach o vlastní misto

strach o vlastní pracovní místo, nezapadnutí šikanovaného do kolektivu - jeho odlišnost, závist

Strach z vyšších kvalit oběti a tím pádem strach o svou pozici.

Struktura kolektivu

Těžko posoudit, ale jak jsem zmínila výše, pravděpodobně nízké sebevědomí, pocit méněcennosti, závist apod.

to samé jako výše

touha dostat místo dotyčného člověka, nuda

touha někým manipulovat

Touha po moci, po penězích, snaza sesadit z 'křesla' šikanovaného člověka

udržet si místo, zlikvidovat lepšího pracovníka než já, výhody pro sebe

ukázat převahu člověku, který by mohl ostatní něčím předčít

Úspěch v zaměstnání, rozdíl v platech.

V dospělém kolektivu je těch důvodů více a jsou různorodější. Opět je to snaha zalíbil se ostatním kolegům či šéfům; vyniknout na úkor jiného; snaha spolupracovníka s lepšími výsledky nějak pošpinit či degradovat; neschopnost jednat se spolupracovníkem jiného věku či jiného pohlaví; získat lépe hodnocené místo; ale i hojit si tak vlastní bolístky a křivdy ....

Větší výplata, lepší postavení, závist a hlavně když si někdo na někom vyřizuje svoje mindráky.

Viz 13

Vlastní problem

Vyse platu, sebevedomi agresora, nedostatecne sebevedomi obeti

Zaměstnanec není oblíbený, může být ze sociálně slabší komunity, může být donašeč a oblíbenec nadřízeného, ..

závidí

závist

Závist

závist

závist

Závist (osoba má vyšší plat, je úspěšnější...)

Závist a pocit vlastní nedostatečnosti.

závist postavení, mezilidské vztahy (žárlivost),...

závist úspěchu, snaha vyniknout sám, nedoceněnost, nesplněné ambice

závist, kariérní postup

Závist, nuda, touha po moci

Závist, obava, že ten druhý je v něčem lepší a vyšlo by to najevo. Je ho tedy třeba odstranit.

Zavist, osobni problemy takto ventilovane...

Závist, snaha o zneškodnění někoho pracovně lepšího, kvůli strachu z konkurence.

Závist, tlak okolí, nevýrazný nováček...

závist, touha vyniknout, sebestřednost

závist, vzhled nebo chování oběti

závist, žárlivost

Závist; klidně i sympatie k oběti, kdy si šikanátor snaží dokázat svou nadřazenost a získat si tak obdiv

Závist. Oběť vybočuje z normálu.

zbavit se soka

zisk pracovního místa po pracovníkovi - oběti

zvláštnost jedince

Zvyšování pozice ? Možnost méně pracovat a více se tkz "flákat" ? *T

žaluji vedoucimu

15. Bossing je psychická šikana ze strany nadřízeného, který podřízeného pracovníka zesměšňuje před kolegy nebo mu znesnadňuje práci. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejčastější důvody šéfa k bossingu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

frustrovanost, chce si na někom vybit svůj vztek...

-

aby donutil šikanovaného,aby dal výpověď

bojí se o své místo

bojí se o své místo, zakrývá vlastní neschopnost

Bojí se o svou pozici

bojí se o svou pozici

bojí se o svou pozici a proto dává najevo nadřazenost, ukazuje, že si může dovolit všechno

Bojí se, že by byl lepší než on.

bojí se, že by byl někdo lepší než on, cítí se ohrožen

Dej blbovi funkci.

dokázat si svou sílu, svou nadřazenost, to že je vůdčí osobnost

Dokazovani moci

dokazování si své moci, dělá mu dobře vědomí, že může lidem částečně řídit život

Dokazování si, že na to má. Že je nej.

dokazuje si, že on je niečo viac, snaží sa získať si ostatných zamestnancov tým, že je "vtipný", no pritom uráža tú danú obeť

Egoismus, ukazování "síly", touha pro "pobavení", zkrátka jakákoliv nenávist ze strany nadřízeného.

frigidní sekretářka, tlustá bečka, bruneta, muslim, ital, Loučka

hloupost

chce být oblíbený a respektovaný

chce se ho zbavit

Chce se podřízeného zbavit a chce aby odešel sám.

chce se s osobou vyspat

chce si zvýšit sebevědomí, nemá ho, protože je neschopný

chce zakrýt svou neschopnost

chce zakrýt svou neschopnost, bojí se o svou pozici

chce zakrýt vlastní neschopnost

chce zaměstnance vyštvat z práce bez placení odstupného

chce zaqkrýt vlastní neschopnost

I don't know *T

je neschopný a bojí se o svou pozici

jeho hloupost

kompenzace vlastních problémů

Komplex šéfa Osobní konflikt s danou osobou

komplexy z vlastní osoby

Krutost. Chtic po nadrazenosti. Komplexy.

má moc a nebojí seji použít

mít nad někým moc

Možná shazuje parohy.

Možná si není sám jist svou pozicí.

Nadřazenost

nadřazenost, touha po ještě větší moci

Nadřízený si tím upevňuje pocit důležitosti a moci.

nadřízený vidí konkurenci ve svém podřízeném, viz. předešlé otázky

namyšlenost

nebyla jsem zaměstnaná, neumím posoudit

nechce si přiznat, že by mohl být někdo lepší nebo chytřejší než on

Nejistota

Nejistota a pocity méněcennosti.

Neopetovane sexualni touhy

Neprofesionalita. Nejistota. Neosvojení si základních managerských vlastností a dovedností. Vlastní-osobní problém šéfa s touto konkrétní osobou či osobami. Snaha zalíbit se ostatním podřízeným, ukázat, jak to má šéf tzv. "v rukou".

Nesebevědomý jedinec, který na pozici šéfa nemá, nezvládá ji a potřebuje berličku v podobě šikany podřízeného, kdyby na něj šikanovaný vytáhl ostře nabitou zbraň, “hrdina“ se složí.

Neschopnost šéfa vyhodit nekvalitní zaměstnance

neschopnost vykonávat svou funkci se snaží nějak zakrýt a přenést pozornost na někoho jiného

neschopnost vytvořit si přirozenou autoritu, neschopnost vést kolektiv

nesnese podřízeného oblíbenějšího či zdatnějšího

nesympatičnost nebo úspěšnost šikanovaného

nesympatie

Nesympatie, obavy o svoju poziciu

nesympatie, vědomí, že se oběť neohradí, dokazování si moci

Netuším

netuším, se šikanou na pracovišti jsem se nikdy nesetkala

Nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím prominte

Nevím, ale mohou to býti i náznaky pracovním výkonu či chování na pracovišti co vede agresora k tomuto chování.

nevím, asi dokázat si svou moc a převahu z pozice šéfa

neznám, nezažila jsem

nuda

obává se konkurence, snaha ukázat svou moc

obrana před "mimořádně ambiciózním pracovníkem" , obava o svou pracovní pozici

osobní , strach z konkurence

Osobní důvody.

osobní výhody, zbavení se zaměstnance

Pocit moci, kontroly, pravo silnejsiho..

pocit moci, nízké sebevědomí, strach z podřízeného, neschopnost nadřízeného

Pocit nadřazenosti a nedotknutelnosti, pocit zachování respektu

pocit nadřazenosti, neznalost limitu v chování k podřízenému, morální selhání

Pocit nadřazenosti, touha po moci a ovládání druhých, záliba v ponižování člověka, paranoia.

pocit nadřízenosti

Pocit nadvlády, nepřirozený respekt

pocit ohrožení

podáva lepšie výkony ako nadriadený

podřízený se sklony k ohrožení pozice šikanujícího nadřízeného, šéf je rád středem pozornosti, rád se vytahuje před ostatními

pohodlnost, nechá podřízené dělat práci za sebe, sám má volno, neschopnost něco udělat/vyřešit/připravit => zadá podřízenému

Pomsta, konkurence, tlak okolí, špatné pracovní výsledky...

posílení sebevědomí agresora, důležitost vlastní osoby agresora, ubohost

Posílit si svoje ego, zbavit se podřízeného, který mu nevyhovuje. Obavy aby ho nějaký schopnější podřízený nesesadil z jeho postu a neukázalo se, že je více schopný než on. Může si tím také maskovat své profesní nedostatky a neznalosti před ostatními podřízenými. Má rád moc.

potřeba ukázat svou moc

Potřeba upevnit svou pozici

potřebuje si něco dokazovat

psychická převaha, touha trapně namachrovaných, leč úplně neschopných bossů si namasírovat ego

S tímto typem šikany jsem se nestkala, pouze ho okrajově studovala. Lajcky můžu odvodit, že důvodem může být neustála touha po moci a být středem pozornosti. Podlě mě nadřízení, který šikanují své podřízené, můžou mít zkušenosti s tím, že byli v určité části života například obětí a mají nutkání to někomu oplatit a právě v této situaci, kdy jsou nadřízenými si to můžou dovolit.

selhání vedoucího pracovníka

skrýt vlastní neschopnost

skrývá svou neschopnost

Snaha o potvrzení zastávaného úřadu, dokazování síly z pozice moci, vnitřní (osobní) pohnutky, pomsta za nějaké jednání.

snaží se tím zakrýt svou neschopnost

snaží se tím zakrýt vlastní nedostatky, bojí se o místo

snaží se zakrýt svou vlastní neschopnost nebo se bojí o svou pozici

stejné jako u agresora, viz výše

stereotyp

šéf se bojí o své postavení, že by mohl být někdo lepší než je on

šéf si chce upevnit svoji autoritu

tlak na lepší výkon zaměstnance

Touha mít moc ho zesměšnit, touha aby pracovník odešel sám.

touha po moci

touha po moci

touha po moci a ovládní jiných

Touha po předvádění své moci

touha pp moci

Touha ukázat pracovníkům, kdo je tady "šéf", nízké sebevědomí, pocit méněcennosti, problémy v osobním životě.

touha zbavit se frustrace, touha vyventilovat vztek či agresi, potřeba dostrkat šikanovaného k odchodu z pracoviště atd.

udržení pořádku

uchchlácholit ostatní pracovníky, zachovat mezi nima klid....

ukázat ostatním jaký je machr :-D

ukázat svoji moc a sílu, dát najevo, kdo je tady ŠÉF, strach o ohrožení své pozice

ukázka moci

Upevnit si svou pozici vůči podřízeným, vyvolání strachu u podřízených.

Upevňování si postavení, likvidace možné konkurence.

Upevnuje si touto cestou své postavení.

V tomhle teda vážně nevím, nejspíš tam bude nějaké potěšení z útoků a krutostí.

vědomí moci

Viz 13

Viz otázka výše např. Láska či strach o pozici

Vlastní problem

Vybíjení si zlosti

Vypuzení oběti z kolektivu.

výše

zakrýt vlastní neschopnost

zakrýt vlastní neschopnost

zakrývání neschopnosti, strach o pozici

Zaměstnanec mu nepadl do oka

Zaměstnanec nesplňuje očekávání nadřízeného, nebo šlape šéfovi na paty, zaměstnanec není oblíbený mezi kolegy, a tak se nadřízený snaží zalíbit a utvořit přátelské vztahy s ostatními zaměstnanci

závist, nejistota vlastního postavení, tlak okolí (pokud přátelský ke kolektivu a kolektiv vyloučil šikanovaného), dokazování vlastní síly a moci

závist, nuda

Zlepšení si ega.

ztráta sebeduvery

Zvysuje si ego

zvyšovat si sebevědomí

16. Jak byste řešil/a to, kdybyste se stal/a obětí bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řešil/a bych to s nadřízeným svého šéfa10572,92 %72,92 %  
odešel/la bych ze zaměstnání5034,72 %34,72 %  
promluvil/a bych si se šéfem4732,64 %32,64 %  
požádal/a bych o pomoc spolupracovníky3625 %25 %  
vyhledal/a bych odbornou pomoc2920,14 %20,14 %  
snášel/a bych to, jednou ho to přece musí přejít117,64 %7,64 %  
Soudně.10,69 %0,69 %  
zažila jsem to a nedá se dělat nic10,69 %0,69 %  
nic, peníze potřebujete a práce není10,69 %0,69 %  
Buď s jeho nadřízeným, nebo dotyčného nechat zmlátit nebo by to vyřešil náš středoasijský pes, už by to ten gauner nezopakoval.10,69 %0,69 %  
silný neutíká z boje, ale je to úmorné. Odejít se dá vždycky, a to osvobozuje, stejně jako vědomí, že silný jsem já, oni jsou chudáci, co sami sebe pokládají za méněcenné, 10,69 %0,69 %  
Pokud by nepomohla domluva se šéfem, či jeho nadřízeným, zřejmě bych se ohlížela po jiném zaměstnání10,69 %0,69 %  
Někde o samotě by mi to vyřešil můj kamarád kavkazský ovčák. Stát, kompetentní instituce, policie ani nikdo jiný šikanu totiž řešit nebude, je jim to fuk.10,69 %0,69 %  
podle situace, v které bych se nacházela10,69 %0,69 %  
Ne,vždy to jde nějak řešit. Musí hlavně šéf být na takové výši, aby rozhovor s ním měl smysl.10,69 %0,69 %  
obrátila bych se na odbory10,69 %0,69 %  
Vrátil bych mu to aj s úrokama! Do mě nikdo jebat nebude!!10,69 %0,69 %  
Párfacek je sice primitivní řešení, ale často účinné. Někomu se rozsvítí až když dostane do nosu :-)10,69 %0,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste ve věku:

  • odpověď do 20 let:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žák/yně na otázku 3. Jste:

3. Jste:

  • odpověď zaměstnaný/á:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 až 65 let na otázku 2. Jste ve věku:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Jste ve věku:

3. Jste:

5. Setkali jste se někdy ve svém životě se šikanou?

6. Jestliže ano, v jaké roli jste vystupovali?

7. V jakých institucích si myslíte, že se šikana nejvíce objevuje? Můžete označit i více odpovědí.

8. Do jakého stupně se šikana, jíž jste byl/a svědkem rozrostla než ji začal někdo řešit?

9. Kdo šikanu řešil? Můžete označit i více odpovědí.

10. Myslíte si, že odchod agresora nebo oběti řeší problém šikany? Proč?

13. Jaký motiv, podle Vašeho názoru, nejčastěji vede agresora k tomu, aby se dopouštěl šikany? Můžete označit i více odpovědí.

14. Mobbing je šikana na pracovišti ze strany kolegů. Je charakterizován svou skrytostí, rafinovaností a zákeřností. Jaké si myslíte, že bývají nejčastější důvody, které vedou k výběru určité oběti?

16. Jak byste řešil/a to, kdybyste se stal/a obětí bossingu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Jste ve věku:

3. Jste:

5. Setkali jste se někdy ve svém životě se šikanou?

6. Jestliže ano, v jaké roli jste vystupovali?

7. V jakých institucích si myslíte, že se šikana nejvíce objevuje? Můžete označit i více odpovědí.

8. Do jakého stupně se šikana, jíž jste byl/a svědkem rozrostla než ji začal někdo řešit?

9. Kdo šikanu řešil? Můžete označit i více odpovědí.

10. Myslíte si, že odchod agresora nebo oběti řeší problém šikany? Proč?

13. Jaký motiv, podle Vašeho názoru, nejčastěji vede agresora k tomu, aby se dopouštěl šikany? Můžete označit i více odpovědí.

14. Mobbing je šikana na pracovišti ze strany kolegů. Je charakterizován svou skrytostí, rafinovaností a zákeřností. Jaké si myslíte, že bývají nejčastější důvody, které vedou k výběru určité oběti?

16. Jak byste řešil/a to, kdybyste se stal/a obětí bossingu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kůrková, I.Šikana jako nemoc kolektivu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sikana-jako-nemoc-kolektivu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.