Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti se zaměřením na ageismus

Šikana na pracovišti se zaměřením na ageismus

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Görglová
Šetření:17. 03. 2013 - 07. 04. 2013
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):16 / 5.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku, jehož vyhodnocení má sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci.

Dotazník je určen pro muže a ženy všech věkových kategorií, kteří již byli někdy zaměstnáni.

Pro upřesnění termínů: 

Mobbing = šikana na pracovišti

Ageismus = diskriminace na základě věku (na základě předsudků vůči nějaké věkové skupině) 

Moc Vám děkuji za pomoc

Michala Görglová, studentka obotu Andragogika, UJAK

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4669,7 %69,7 %  
Muž2030,3 %30,3 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231116,67 %16,67 %  
2669,09 %9,09 %  
2857,58 %7,58 %  
2457,58 %7,58 %  
2546,06 %6,06 %  
2246,06 %6,06 %  
1634,55 %4,55 %  
4423,03 %3,03 %  
2723,03 %3,03 %  
2123,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 33
46
20
43
18
45
41
58
19
40
48
49
38
30
50
75
36
29
54
2233,33 %33,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.75
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:75.68
Směrodatná odchylka:8.7
Medián:25.5
Modus:23

Graf

3. Setkal / la jste někdy v minulosti s termínem mobbing / šikana na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4365,15 %65,15 %  
ne2334,85 %34,85 %  

Graf

4. Setkal / la jste se někdy s termínem ageismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4872,73 %72,73 %  
ano1827,27 %27,27 %  

Graf

5. Zažil / la jste šikanu na pracovišti spojenou s ageismem osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6192,42 %92,42 %  
ANO57,58 %7,58 %  

Graf

6. Kolikrát jste zažil / la šikanu na pracovišti spojenou s ageismem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jednouotázka č. 7, Opakovaněotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou571,43 %7,58 %  
Opakovaně228,57 %3,03 %  

Graf

7. Jednalo se přímo o Vás, anebo o někoho z vašeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šlo přímo o mě480 %6,06 %  
Šlo o někoho jiného120 %1,52 %  

Graf

8. Kolik bylo šikanované osobě let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1120 %1,52 %  
15120 %1,52 %  
18120 %1,52 %  
22120 %1,52 %  
30120 %1,52 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:17.2
Minimum:1
Maximum:30
Variační rozpětí:29
Rozptyl:113.7
Směrodatná odchylka:10.66
Medián:18
Modus:1

Graf

9. Pohlaví šikanované osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA480 %6,06 %  
MUŽ120 %1,52 %  

Graf

10. Kolik bylo šikanující osobě / osobám let

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50240 %3,03 %  
15120 %1,52 %  
11120 %1,52 %  
27120 %1,52 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:30.6
Minimum:11
Maximum:50
Variační rozpětí:39
Rozptyl:348.3
Směrodatná odchylka:18.66
Medián:27
Modus:50

Graf

11. Uveďte věk šikanované osoby/oběti:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15240 %3,03 %  
18120 %1,52 %  
22120 %1,52 %  
30120 %1,52 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:20
Minimum:15
Maximum:30
Variační rozpětí:15
Rozptyl:39.5
Směrodatná odchylka:6.28
Medián:18
Modus:15

Graf

12. Zaškrtněte, do jaké kategorie dle počtu zaměstnanců se řadí společnost, ve které k šikaně došlo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50 zaměstnanců240 %3,03 %  
Nad 1000 zaměstnanců120 %1,52 %  
Do 200 zaměstnanců120 %1,52 %  
Do 1000 zaměstnanců120 %1,52 %  

Graf

13. V jakém pracovním sektoru k šikaně došlo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní ruch/hotelnictví240 %3,03 %  
Policie120 %1,52 %  
Dělnictvo120 %1,52 %  
potravinářství120 %1,52 %  

Graf

14. Výsledkem šikany bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dobrovolný odchod šikanovanéhootázka č. 16, Výpověď ze strany vedeníotázka č. 16, Situace se vyřešilaotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolný odchod šikanovaného360 %4,55 %  
Výpověď ze strany vedení120 %1,52 %  
Situace se vyřešila120 %1,52 %  

Graf

15. Pakliže se situace vyřešila, co tomu napomohlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomoc ze strany vedení / managementu1100 %1,52 %  

Graf

16. Prosím, popište detaily situace svými slovy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

moc slozite

prace po skole

určitá diskriminace od pracovního postupu a od rozšíření náplně práce a vzbuzování nedůvěry u ostatních i třeba nových kolegů z důvodu, že jsem byla prezentována jako mladá nezkušená ač jsem svou práci zvládala lépe než má nadřízená (50 let)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Setkal / la jste někdy v minulosti s termínem mobbing / šikana na pracovišti?

4. Setkal / la jste se někdy s termínem ageismus?

5. Zažil / la jste šikanu na pracovišti spojenou s ageismem osobně?

8. Kolik bylo šikanované osobě let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Setkal / la jste někdy v minulosti s termínem mobbing / šikana na pracovišti?

4. Setkal / la jste se někdy s termínem ageismus?

5. Zažil / la jste šikanu na pracovišti spojenou s ageismem osobně?

8. Kolik bylo šikanované osobě let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Görglová, M.Šikana na pracovišti se zaměřením na ageismus (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sikana-na-pracovisti-se-zame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.