Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana z pohledu judikatury

Šikana z pohledu judikatury

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Čiháková
Šetření:05. 04. 2024 - 20. 04. 2024
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovolte mi Vás oslovit s vyplněním krátkého dotazníku do mé bakalářské práce na téma: Šikana z pohledu judikatury. Dotazník je zcela anonymní a výsledky z něj budou použity pouze do mé bakalářské práce.
Tento dotazník nezabere více než 5minut

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3751,39 %51,39 %  
Muž3548,61 %48,61 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50 let4968,06 %68,06 %  
50-70 let1318,06 %18,06 %  
20-25 let79,72 %9,72 %  
15-18 let34,17 %4,17 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou3143,06 %43,06 %  
Vysokoškolské vzdělání1622,22 %22,22 %  
Střední vzdělání s výučním listem1318,06 %18,06 %  
Základní vzdělání79,72 %9,72 %  
Vyšší odborné vzdělání56,94 %6,94 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy již s pojmem mobbing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4359,72 %59,72 %  
Ne2940,28 %40,28 %  

Graf

5. Byl/a jste někdy jako svědek mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5475 %75 %  
Ano1825 %25 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6184,72 %84,72 %  
Ne1115,28 %15,28 %  

Graf

7. Řešil/a jste někdy šikanu z pozice svědka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4055,56 %55,56 %  
Ano3244,44 %44,44 %  

Graf

8. Řešil/a jste někdy vlastní problém s šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3751,39 %51,39 %  
Ne3548,61 %48,61 %  

Graf

9. Víte, na koho se v případě šikany obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5880,56 %80,56 %  
Ne1419,44 %19,44 %  

Graf

10. Dokázal/a byste se bránit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5981,94 %81,94 %  
Ne1318,06 %18,06 %  

Graf

11. Bojíte se, že byste se mohl/a stát obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5779,17 %79,17 %  
Ano1520,83 %20,83 %  

Graf

12. Setkala/a jste se někdy s pojmem bossing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5170,83 %70,83 %  
Ne2129,17 %29,17 %  

Graf

13. Byl/a jste někdy obětí bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6286,11 %86,11 %  
Ano1013,89 %13,89 %  

Graf

14. Myslíte si, že náš právní řád poskytuje obětem šikany dostatečnou podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5880,56 %80,56 %  
Ano1419,44 %19,44 %  

Graf

15. Myslíte si, že je šikana dostatečně medializovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5576,39 %76,39 %  
Ano1723,61 %23,61 %  

Graf

16. Myslíte si, že pojem mobbig a bossing probíhá spíše ve státních nebo soukromých zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromých podnicích4359,72 %59,72 %  
Státních podnicích2940,28 %40,28 %  

Graf

17. Máte dobré vztahy s nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6590,28 %90,28 %  
Ne79,72 %9,72 %  

Graf

18. Máte dobré vztahy se spolužáky ve škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4081,63 %55,56 %  
Ne918,37 %12,5 %  

Graf

19. Je Váš nadřízeny osoba stejného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4156,94 %56,94 %  
Ne3143,06 %43,06 %  

Graf

20. Pomohl/a jste někdy někomu, kdo byl šikanován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4359,72 %59,72 %  
Ne2940,28 %40,28 %  

Graf

21. Věděli byste co máte dělat v případě, že by Vás někdo šikanoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6083,33 %83,33 %  
Ne1216,67 %16,67 %  

Graf

22. Je podle Vás na školách dostatečná prevence šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6488,89 %88,89 %  
Ano811,11 %11,11 %  

Graf

23. Zúčastnil/a jste se někdy školení na téma mobbing, bossing, staffing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6387,5 %87,5 %  
Ano912,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkal/a jste se někdy již s pojmem mobbing?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Setkala/a jste se někdy s pojmem bossing?

7. Řešil/a jste někdy šikanu z pozice svědka?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Věděli byste co máte dělat v případě, že by Vás někdo šikanoval?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Setkal/a jste se někdy s šikanou?

8. Řešil/a jste někdy vlastní problém s šikanou?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Setkal/a jste se někdy s šikanou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Setkal/a jste se někdy již s pojmem mobbing?

5. Byl/a jste někdy jako svědek mobbingu?

6. Setkal/a jste se někdy s šikanou?

7. Řešil/a jste někdy šikanu z pozice svědka?

8. Řešil/a jste někdy vlastní problém s šikanou?

9. Víte, na koho se v případě šikany obrátit?

10. Dokázal/a byste se bránit?

11. Bojíte se, že byste se mohl/a stát obětí šikany?

12. Setkala/a jste se někdy s pojmem bossing?

13. Byl/a jste někdy obětí bossingu?

14. Myslíte si, že náš právní řád poskytuje obětem šikany dostatečnou podporu?

15. Myslíte si, že je šikana dostatečně medializovaná?

16. Myslíte si, že pojem mobbig a bossing probíhá spíše ve státních nebo soukromých zařízeních?

17. Máte dobré vztahy s nadřízeným?

18. Máte dobré vztahy se spolužáky ve škole?

19. Je Váš nadřízeny osoba stejného pohlaví?

20. Pomohl/a jste někdy někomu, kdo byl šikanován?

21. Věděli byste co máte dělat v případě, že by Vás někdo šikanoval?

22. Je podle Vás na školách dostatečná prevence šikany?

23. Zúčastnil/a jste se někdy školení na téma mobbing, bossing, staffing?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Setkal/a jste se někdy již s pojmem mobbing?

5. Byl/a jste někdy jako svědek mobbingu?

6. Setkal/a jste se někdy s šikanou?

7. Řešil/a jste někdy šikanu z pozice svědka?

8. Řešil/a jste někdy vlastní problém s šikanou?

9. Víte, na koho se v případě šikany obrátit?

10. Dokázal/a byste se bránit?

11. Bojíte se, že byste se mohl/a stát obětí šikany?

12. Setkala/a jste se někdy s pojmem bossing?

13. Byl/a jste někdy obětí bossingu?

14. Myslíte si, že náš právní řád poskytuje obětem šikany dostatečnou podporu?

15. Myslíte si, že je šikana dostatečně medializovaná?

16. Myslíte si, že pojem mobbig a bossing probíhá spíše ve státních nebo soukromých zařízeních?

17. Máte dobré vztahy s nadřízeným?

18. Máte dobré vztahy se spolužáky ve škole?

19. Je Váš nadřízeny osoba stejného pohlaví?

20. Pomohl/a jste někdy někomu, kdo byl šikanován?

21. Věděli byste co máte dělat v případě, že by Vás někdo šikanoval?

22. Je podle Vás na školách dostatečná prevence šikany?

23. Zúčastnil/a jste se někdy školení na téma mobbing, bossing, staffing?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čiháková , P.Šikana z pohledu judikatury (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://sikana-z-pohledu-judikatury.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.