Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Síla reklamy na internetu

Síla reklamy na internetu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Habarta
Šetření:02. 11. 2010 - 15. 11. 2010
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondente,

dovolujeme si Vás oslovit k vyplnění krátkého dotazníku.
Jsme studenti VŠB Ekonomické fakulty v Ostravě (obor Marketing a Obchod) a dotazník využijeme při zpracování dat pro seminární práci.
Našim cílem je zjistit sílu internetové reklamy a její dopad na potenciální zákazníky.

Děkujeme za Váš čas.


S přáním hezkého dne

Jakub Habarta, Jakub Haluška, Irena Helebrandová a Martin Čermák

Odpovědi respondentů

1. Kolik času trávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 4 hodiny denně5844,96 %44,96 %  
1 - 2 hodiny denně3829,46 %29,46 %  
více než 5 hodin denně2922,48 %22,48 %  
méně než 1 hodinu denně43,1 %3,1 %  

Graf

2. Koupil(a) jste si někdy nějaký produkt jen proto, že na Vás zapůsobila reklama na něj a produkt jste ve skutečnosti nepotřeboval(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8364,34 %64,34 %  
ano4635,66 %35,66 %  

Graf

3. Ohodnoťte následující aspekty podle toho, jak Vás při koupi produktů ovlivňují (známkou 1 – 5 jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vzhled2.0621.143
kvalita1.6051.185
reklama3.3411.046
cena2.0311.193
tradice2.9151.442

Graf

4. V jakém médiu Vás reklama nejvíce osloví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize7558,14 %58,14 %  
internet3023,26 %23,26 %  
tisk1713,18 %13,18 %  
billboard64,65 %4,65 %  
rádio10,78 %0,78 %  

Graf

5. Jak vnímáte reklamu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moc ji nevnímám6953,49 %53,49 %  
negativně, reklama mě obtěžuje3426,36 %26,36 %  
pozitivně, dozvím se tak o nových produktech či produktech v akci2620,16 %20,16 %  

Graf

6. Jaký druh reklamy na internetu na Vás nejvíce zapůsobí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bannerová reklama (obrázkové reklamní proužky)5945,74 %45,74 %  
články popisující produkt5844,96 %44,96 %  
textová reklama129,3 %9,3 %  

Graf

7. Důvěřujete produktu, na který není prakticky žádná reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nerozhodný(á) a snažím se zjistit co nejvíce informací6852,71 %52,71 %  
ano, reklama pro mě moc neznamená4937,98 %37,98 %  
moc těmto produktům nevěřím a kupuji je jen zřídka129,3 %9,3 %  

Graf

8. Jak hodnotíte současnou reklamu na internetu? (známkou 1 - 5 jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pravdivá3.310.788
srozumitelná2.6980.816
informativní2.8841.095
nevtíravá3.8221.356
inteligentní3.2170.899
originální2.691.005

Graf

9. Myslíte si, že je reklamy na internetu zbytečně moc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10682,17 %82,17 %  
ne2317,83 %17,83 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let8968,99 %68,99 %  
15 - 20 let2821,71 %21,71 %  
31 - 40 let107,75 %7,75 %  
více než 51 let21,55 %1,55 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7860,47 %60,47 %  
muž5139,53 %39,53 %  

Graf

12. Vaše ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8565,89 %65,89 %  
zaměstnanec2620,16 %20,16 %  
jiná64,65 %4,65 %  
nezaměstnaný53,88 %3,88 %  
podnikatel53,88 %3,88 %  
důchodce21,55 %1,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik času trávíte na internetu?

2. Koupil(a) jste si někdy nějaký produkt jen proto, že na Vás zapůsobila reklama na něj a produkt jste ve skutečnosti nepotřeboval(a)?

3. Ohodnoťte následující aspekty podle toho, jak Vás při koupi produktů ovlivňují (známkou 1 – 5 jako ve škole)

4. V jakém médiu Vás reklama nejvíce osloví?

5. Jak vnímáte reklamu na internetu?

6. Jaký druh reklamy na internetu na Vás nejvíce zapůsobí?

7. Důvěřujete produktu, na který není prakticky žádná reklama?

8. Jak hodnotíte současnou reklamu na internetu? (známkou 1 - 5 jako ve škole)

9. Myslíte si, že je reklamy na internetu zbytečně moc?

10. Jaký je váš věk?

11. Pohlaví

12. Vaše ekonomická aktivita

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik času trávíte na internetu?

2. Koupil(a) jste si někdy nějaký produkt jen proto, že na Vás zapůsobila reklama na něj a produkt jste ve skutečnosti nepotřeboval(a)?

3. Ohodnoťte následující aspekty podle toho, jak Vás při koupi produktů ovlivňují (známkou 1 – 5 jako ve škole)

4. V jakém médiu Vás reklama nejvíce osloví?

5. Jak vnímáte reklamu na internetu?

6. Jaký druh reklamy na internetu na Vás nejvíce zapůsobí?

7. Důvěřujete produktu, na který není prakticky žádná reklama?

8. Jak hodnotíte současnou reklamu na internetu? (známkou 1 - 5 jako ve škole)

9. Myslíte si, že je reklamy na internetu zbytečně moc?

10. Jaký je váš věk?

11. Pohlaví

12. Vaše ekonomická aktivita

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Habarta, J.Síla reklamy na internetu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sila-reklamy2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.