Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Silniční doprava na území Moravskoslezského kraje

Silniční doprava na území Moravskoslezského kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Pavelek
Šetření:29. 10. 2013 - 05. 11. 2013
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsme skupina studentů 3. ročníku ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě a tímto Vás prosíme o vyplnění dotazníku.  Jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro naši semestrální práci do předmětu Marketingový výzkum A. Dotazník je určen pro obyvatele Moravskoslezského kraje starších 18 let a slouží ke zjišťování názorů občanů na problematiku silniční dopravy.

Předem děkujeme za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. V jakém okrese se nachází Vaše trvalé bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bruntálotázka č. 2, Frýdek - Místekotázka č. 2, Karvináotázka č. 2, Nový Jičínotázka č. 2, Opavaotázka č. 2, Ostravaotázka č. 2, jindeotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostrava3728,46 %28,46 %  
Opava2620 %20 %  
jinde2116,15 %16,15 %  
Karviná1914,62 %14,62 %  
Frýdek - Místek118,46 %8,46 %  
Nový Jičín107,69 %7,69 %  
Bruntál64,62 %4,62 %  

Graf

2. Jak často využíváte služeb MHD a dálkových spojů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 3, Několikrát týdněotázka č. 3, Několikrát měsíčněotázka č. 3, Několikrát ročněotázka č. 3, Nevyužívámotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně5449,54 %41,54 %  
Několikrát týdně4137,61 %31,54 %  
Několikrát ročně65,5 %4,62 %  
Několikrát měsíčně54,59 %3,85 %  
Nevyužívám32,75 %2,31 %  

Graf

3. Jak jste spokojení s níže uvedenými faktory MHD:

1 - spokojen/a, 5 - nespokojen/a

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Četnost spojů2.4911.005
Kapacita vozů2.6511.057
Čistota vozů3.0090.934
Návaznost spojů2.8110.946
Vstřícnost a ochota řidičů2.7450.756
Komfort vozů3.0090.972

Graf

4. Jak jsou pro vás důležité níže uvedené faktory MHD:

1 - důležité, 5 - nedůležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Četnost spojů1.4910.646
Kapacita vozů2.1710.847
Čistota vozů2.160.927
Návaznost spojů1.670.806
Vstřícnost a ochota řidičů2.6420.89
Komfort vozů2.5090.91

Graf

5. Při současné kvalitě služeb je cena MHD:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká4340,57 %33,08 %  
Adekvátní4037,74 %30,77 %  
Příliš vysoká1514,15 %11,54 %  
Nemám názor54,72 %3,85 %  
Velmi nízká32,83 %2,31 %  

Graf

6. Silniční komunikace využíváte převážně za pomocí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD6256,88 %47,69 %  
Automobilu3633,03 %27,69 %  
Jiné65,5 %4,62 %  
Motocyklu32,75 %2,31 %  
Jízdního kola21,83 %1,54 %  

Graf

7. Jste-li vlastníkem řidičského průkazu, uveďte, jak často řídíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně2825,69 %21,54 %  
Několikrát měsíčně2623,85 %20 %  
Vlastním řidičský průkaz, ale neřídím1614,68 %12,31 %  
Několikrát ročně1412,84 %10,77 %  
Nevlastním řidičský průkaz1311,93 %10 %  
Denně1211,01 %9,23 %  

Graf

8. Jak jste spokojení s jednotlivými faktory týkající se kvality silničních komunikací:

1 - spokojen/a, 5 - nespokojen/a

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Údržba a opravy3.6610.83
Dopravní značení2.3580.762
Osvětlení2.3390.701
Sjízdnost v zimním období3.0730.949

Graf

9. Jak jsou pro vás důležité jednotlivé faktory týkající se kvality silničních komunikací:

1 - důležité, 5 - nedůležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Údržba a opravy1.7341.186
Dopravní značení1.8811.078
Osvětlení2.1570.91
Sjízdnost v zimním období1.880.976

Graf

10. Na frekventovaných silničních komunikacích preferuji křižovatku formou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světelné signalizace5348,62 %40,77 %  
Kruhového objezdu4844,04 %36,92 %  
Nemám názor65,5 %4,62 %  
Dopravního značení21,83 %1,54 %  

Graf

11. Na silnicích mám obavy z:

možno označit více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neukázněnosti jiných řidičů9688,07 %73,85 %  
Nekvalitního povrchu komunikace6761,47 %51,54 %  
Srážky s divokou zvěří2825,69 %21,54 %  
Nedostatečného dopravního značení2321,1 %17,69 %  
Nemám obavy43,67 %3,08 %  
agresivitu ostatních řidiču10,92 %0,77 %  
Svátečních řidičů10,92 %0,77 %  
Špatného řidičského umění ostatních10,92 %0,77 %  
cyklistů10,92 %0,77 %  
ze špatných řidičů, kteří si myslí, že jsou na cestě sami.10,92 %0,77 %  
buzerace policií10,92 %0,77 %  

Graf

12. V centech měst je dostatek volných neplacených parkovacích míst.

Souhlasíte s tímto výrokem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5954,13 %45,38 %  
spíše nesouhlasím3633,03 %27,69 %  
nevím1211,01 %9,23 %  
souhlasím21,83 %1,54 %  

Graf

13. Uvítal/a bych výstavbu dálnice mezi Ostravou a Opavou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5449,54 %41,54 %  
souhlasím4036,7 %30,77 %  
nesouhlasím1513,76 %11,54 %  

Graf

14. Jak na Vás působí reklama umístěná v blízkosti silničních komunikací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi7165,14 %54,62 %  
Rušivě3330,28 %25,38 %  
Zajímá mě54,59 %3,85 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8867,69 %67,69 %  
Muž4232,31 %32,31 %  

Graf

16. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2612193,08 %93,08 %  
27 - 6064,62 %4,62 %  
Méně než 1821,54 %1,54 %  
Více než 6010,77 %0,77 %  

Graf

17. Váš současný stav:

možno označit více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student11991,54 %91,54 %  
Brigádník (DPP, DPČ)3627,69 %27,69 %  
Zaměstnanec129,23 %9,23 %  
OSVČ64,62 %4,62 %  
Nezaměstnaný21,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak jsou pro vás důležité níže uvedené faktory MHD:

 • odpověď Četnost spojů=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nový Jičín na otázku 1. V jakém okrese se nachází Vaše trvalé bydliště:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dopravní značení=1 na otázku 8. Jak jste spokojení s jednotlivými faktory týkající se kvality silničních komunikací:

6. Silniční komunikace využíváte převážně za pomocí:

 • odpověď MHD:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát ročně na otázku 7. Jste-li vlastníkem řidičského průkazu, uveďte, jak často řídíte:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevlastním řidičský průkaz na otázku 7. Jste-li vlastníkem řidičského průkazu, uveďte, jak často řídíte:

14. Jak na Vás působí reklama umístěná v blízkosti silničních komunikací:

 • odpověď Nevadí mi:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dopravní značení=3 na otázku 9. Jak jsou pro vás důležité jednotlivé faktory týkající se kvality silničních komunikací:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém okrese se nachází Vaše trvalé bydliště:

2. Jak často využíváte služeb MHD a dálkových spojů:

3. Jak jste spokojení s níže uvedenými faktory MHD:

4. Jak jsou pro vás důležité níže uvedené faktory MHD:

5. Při současné kvalitě služeb je cena MHD:

6. Silniční komunikace využíváte převážně za pomocí:

7. Jste-li vlastníkem řidičského průkazu, uveďte, jak často řídíte:

8. Jak jste spokojení s jednotlivými faktory týkající se kvality silničních komunikací:

9. Jak jsou pro vás důležité jednotlivé faktory týkající se kvality silničních komunikací:

10. Na frekventovaných silničních komunikacích preferuji křižovatku formou:

11. Na silnicích mám obavy z:

12. V centech měst je dostatek volných neplacených parkovacích míst.

13. Uvítal/a bych výstavbu dálnice mezi Ostravou a Opavou.

14. Jak na Vás působí reklama umístěná v blízkosti silničních komunikací:

15. Vaše pohlaví:

16. Váš věk

17. Váš současný stav:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém okrese se nachází Vaše trvalé bydliště:

2. Jak často využíváte služeb MHD a dálkových spojů:

3. Jak jste spokojení s níže uvedenými faktory MHD:

4. Jak jsou pro vás důležité níže uvedené faktory MHD:

5. Při současné kvalitě služeb je cena MHD:

6. Silniční komunikace využíváte převážně za pomocí:

7. Jste-li vlastníkem řidičského průkazu, uveďte, jak často řídíte:

8. Jak jste spokojení s jednotlivými faktory týkající se kvality silničních komunikací:

9. Jak jsou pro vás důležité jednotlivé faktory týkající se kvality silničních komunikací:

10. Na frekventovaných silničních komunikacích preferuji křižovatku formou:

11. Na silnicích mám obavy z:

12. V centech měst je dostatek volných neplacených parkovacích míst.

13. Uvítal/a bych výstavbu dálnice mezi Ostravou a Opavou.

14. Jak na Vás působí reklama umístěná v blízkosti silničních komunikací:

15. Vaše pohlaví:

16. Váš věk

17. Váš současný stav:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelek, T.Silniční doprava na území Moravskoslezského kraje (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://silnicni-doprava-na-uzemi-mo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.