Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šipky - sport nebo hospodská zábava

Šipky - sport nebo hospodská zábava

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Nováková
Šetření:29. 12. 2016 - 27. 01. 2017
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku na téma šipky. Dotazník je anonymní, data budou zpracována hromadně. Výsledky budou použity pro mou maturitní práci.

Odpovědi respondentů

1. Považujete šipky za sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12960 %60 %  
ne8640 %40 %  

Graf

2. Zkoušel(a) jste někdy hrát šipky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, párkrát15973,95 %73,95 %  
hraji je často4721,86 %21,86 %  
ne, nikdy94,19 %4,19 %  

Graf

3. Slyšel(a) jste někdy o profesionálních soutěžích v šipkách (např. z televize, od známého...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel(a)14366,51 %66,51 %  
ano, a sleduji je5123,72 %23,72 %  
neslyšel(a)219,77 %9,77 %  

Graf

4. Myslíte si, že k šipkám neodmyslitelně patří alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v malé míře ano12256,74 %56,74 %  
v žádném případě nepatří6228,84 %28,84 %  
ano, patří3114,42 %14,42 %  

Graf

5. Nechal(a) byste své nezletilé dítě (sourozence, vnouče...) účastnit se dětského šipkového turnaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13562,79 %62,79 %  
jen pokud by to bylo mimo hospodu7032,56 %32,56 %  
ne104,65 %4,65 %  

Graf

6. Máte doma terč na šipky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám12156,28 %56,28 %  
ano, občas se na něj hází5224,19 %24,19 %  
ano, ale nevyužívá se4219,53 %19,53 %  

Graf

7. Hraje někdo z vašich známých/příbuzných šipky závodně (turnaje, liga)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13562,79 %62,79 %  
ano6731,16 %31,16 %  
nevím136,05 %6,05 %  

Graf

8. Navštěvujete hospody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7836,28 %36,28 %  
zřídka5826,98 %26,98 %  
občas5626,05 %26,05 %  
vůbec2310,7 %10,7 %  

Graf

9. Provozujete nějaký sport (kromě šipek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze rekreačně15170,23 %70,23 %  
ne3717,21 %17,21 %  
ano, závodně2712,56 %12,56 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12357,21 %57,21 %  
muž9242,79 %42,79 %  

Graf

11. Je vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let8640 %40 %  
26-40 let8238,14 %38,14 %  
17 let a méně219,77 %9,77 %  
41-60 let209,3 %9,3 %  
61 let a více62,79 %2,79 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Považujete šipky za sport?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, a sleduji je na otázku 3. Slyšel(a) jste někdy o profesionálních soutěžích v šipkách (např. z televize, od známého...)?

7. Hraje někdo z vašich známých/příbuzných šipky závodně (turnaje, liga)?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neslyšel(a) na otázku 3. Slyšel(a) jste někdy o profesionálních soutěžích v šipkách (např. z televize, od známého...)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete šipky za sport?

2. Zkoušel(a) jste někdy hrát šipky?

3. Slyšel(a) jste někdy o profesionálních soutěžích v šipkách (např. z televize, od známého...)?

4. Myslíte si, že k šipkám neodmyslitelně patří alkohol?

5. Nechal(a) byste své nezletilé dítě (sourozence, vnouče...) účastnit se dětského šipkového turnaje?

6. Máte doma terč na šipky?

7. Hraje někdo z vašich známých/příbuzných šipky závodně (turnaje, liga)?

8. Navštěvujete hospody?

9. Provozujete nějaký sport (kromě šipek)?

10. Jste:

11. Je vám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete šipky za sport?

2. Zkoušel(a) jste někdy hrát šipky?

3. Slyšel(a) jste někdy o profesionálních soutěžích v šipkách (např. z televize, od známého...)?

4. Myslíte si, že k šipkám neodmyslitelně patří alkohol?

5. Nechal(a) byste své nezletilé dítě (sourozence, vnouče...) účastnit se dětského šipkového turnaje?

6. Máte doma terč na šipky?

7. Hraje někdo z vašich známých/příbuzných šipky závodně (turnaje, liga)?

8. Navštěvujete hospody?

9. Provozujete nějaký sport (kromě šipek)?

10. Jste:

11. Je vám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, T.Šipky - sport nebo hospodská zábava (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://sipky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.