Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Situace rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě.

Situace rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Beníšková
Šetření:19. 04. 2012 - 24. 04. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
následující dotazník je důležitou součástí mé bakalářské práce na téma: Metody výchovy dětí s ohledem na jejich specifické povahové vlastnosti. Cílem mé práce je zmapovat situaci rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě. Prosím Vás o jeho vyplnění. Všechny uvedené informace budou zpracovány anonymně a budou využity pro výzkumnou část bakalářské práce.
Předem Vám děkuji za ochotu i čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8074,07 %74,07 %  
muž2825,93 %25,93 %  

Graf

2. Dítě vychovávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společně s partnerem8074,07 %74,07 %  
sám/sama2825,93 %25,93 %  

Graf

3. Optimální výchovný styl pro vedení hyperaktivního dítěte je pevná a tvrdá výchova, která dítě zklidní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3734,26 %34,26 %  
nesouhlasím3128,7 %28,7 %  
spíše souhlasím2220,37 %20,37 %  
souhlasím98,33 %8,33 %  
nevím98,33 %8,33 %  

Graf

4. Dítě s ADHD si osvojuje normy společenského chování hůře, než dítě bez ADHD.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5248,15 %48,15 %  
souhlasím2220,37 %20,37 %  
nevím2018,52 %18,52 %  
spíše nesouhlasím1110,19 %10,19 %  
nesouhlasím32,78 %2,78 %  

Graf

5. Využíváte odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7973,15 %73,15 %  
ne2926,85 %26,85 %  

Graf

6. Pokud ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pedagogicko-psychologická poradnaotázka č. 7, psychologická, psychiatrická ambulantní pomocotázka č. 7, individuální či skupinová terapieotázka č. 7, skupinové terapie organizované ostatními rodičiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogicko-psychologická poradna4860,76 %44,44 %  
individuální či skupinová terapie1924,05 %17,59 %  
psychologická, psychiatrická ambulantní pomoc67,59 %5,56 %  
skupinové terapie organizované ostatními rodiči67,59 %5,56 %  

Graf

7. Jste s jejich prací spokojeni? (5 úplná spokojenost, 1 úplná nespokojenost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44658,23 %42,59 %  
31721,52 %15,74 %  
51012,66 %9,26 %  
133,8 %2,78 %  
233,8 %2,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:4
Modus:4

Graf

8. Setkali jste se se situací, že Vám dítě odmítli vzít do zájmového kroužku či družiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6560,19 %60,19 %  
ano4339,81 %39,81 %  

Graf

9. Učitelé ve škole se mému dítěti speciálně věnují vzhledem k jeho potřebám. (5 plně souhlasím, 1 plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43633,33 %33,33 %  
33431,48 %31,48 %  
22018,52 %18,52 %  
51211,11 %11,11 %  
165,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:3
Modus:4

Graf

10. Učitelé mého dítěte si myslí, že hyperaktivní děti by měli být umístěny ve speciálních třídách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4238,89 %38,89 %  
nesouhlasím3734,26 %34,26 %  
souhlasím2926,85 %26,85 %  

Graf

11. Učitelé ve škole, kam dochází moje dítě jsou připraveni na děti s poruchou pozornosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5550,93 %50,93 %  
spíše ne3734,26 %34,26 %  
určitě ano1211,11 %11,11 %  
určitě ne43,7 %3,7 %  

Graf

12. Má Vaše dítě sestavený speciální plán výuky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7670,37 %70,37 %  
ano3229,63 %29,63 %  

Graf

13. Celkově jsem spokojený/á s přístupem vyučujících (školy) k mému dítěti a jeho speciálním potřebám. (5 plně souhlasím, 1 nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34642,59 %42,59 %  
43431,48 %31,48 %  
21614,81 %14,81 %  
587,41 %7,41 %  
143,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.26
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.56
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Domníváte se, že diagnóza Vašeho dítěte ovlivňuje Váš partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16, nejsem v partnerském vztahuotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5349,07 %49,07 %  
ne4541,67 %41,67 %  
nejsem v partnerském vztahu109,26 %9,26 %  

Graf

15. Jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časově náročná péče o dítě – máme na sebe málo času navzájem1935,85 %17,59 %  
máme s partnerem/partnerkou odlišný názor na výchovu – z toho vznikají konflikty1528,3 %13,89 %  
partner/partnerka nechává povinnosti jen na mě – je to náročné1120,75 %10,19 %  
jsme si navzájem oporou – ovlivňuje nás to velmi pozitivně713,21 %6,48 %  
neovlivňuje nijak11,89 %0,93 %  

Graf

16. Výchovu hyperaktivního dítěte bych zhodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náročnější než obvyklá výchova7367,59 %67,59 %  
velice náročnou3027,78 %27,78 %  
srovnatelná s výchovou nehyperaktivního dítěte54,63 %4,63 %  

Graf

17. Já sám/sama zvládám výchovu: (1 bez problémů, 5 s velkými problémy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34541,67 %41,67 %  
42926,85 %26,85 %  
22321,3 %21,3 %  
176,48 %6,48 %  
543,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.01
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Domníváte se, že diagnóza Vašeho dítěte ovlivňuje Váš partnerský vztah?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi časově náročná péče o dítě – máme na sebe málo času navzájem na otázku 15. Jak?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme s partnerem/partnerkou odlišný názor na výchovu – z toho vznikají konflikty na otázku 15. Jak?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partner/partnerka nechává povinnosti jen na mě – je to náročné na otázku 15. Jak?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Dítě vychovávám:

3. Optimální výchovný styl pro vedení hyperaktivního dítěte je pevná a tvrdá výchova, která dítě zklidní.

4. Dítě s ADHD si osvojuje normy společenského chování hůře, než dítě bez ADHD.

5. Využíváte odbornou pomoc?

6. Pokud ano, jakou?

7. Jste s jejich prací spokojeni? (5 úplná spokojenost, 1 úplná nespokojenost)

8. Setkali jste se se situací, že Vám dítě odmítli vzít do zájmového kroužku či družiny?

9. Učitelé ve škole se mému dítěti speciálně věnují vzhledem k jeho potřebám. (5 plně souhlasím, 1 plně nesouhlasím)

10. Učitelé mého dítěte si myslí, že hyperaktivní děti by měli být umístěny ve speciálních třídách.

11. Učitelé ve škole, kam dochází moje dítě jsou připraveni na děti s poruchou pozornosti.

12. Má Vaše dítě sestavený speciální plán výuky?

13. Celkově jsem spokojený/á s přístupem vyučujících (školy) k mému dítěti a jeho speciálním potřebám. (5 plně souhlasím, 1 nesouhlasím)

14. Domníváte se, že diagnóza Vašeho dítěte ovlivňuje Váš partnerský vztah?

15. Jak?

16. Výchovu hyperaktivního dítěte bych zhodnotil/a jako:

17. Já sám/sama zvládám výchovu: (1 bez problémů, 5 s velkými problémy)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Dítě vychovávám:

3. Optimální výchovný styl pro vedení hyperaktivního dítěte je pevná a tvrdá výchova, která dítě zklidní.

4. Dítě s ADHD si osvojuje normy společenského chování hůře, než dítě bez ADHD.

5. Využíváte odbornou pomoc?

6. Pokud ano, jakou?

7. Jste s jejich prací spokojeni? (5 úplná spokojenost, 1 úplná nespokojenost)

8. Setkali jste se se situací, že Vám dítě odmítli vzít do zájmového kroužku či družiny?

9. Učitelé ve škole se mému dítěti speciálně věnují vzhledem k jeho potřebám. (5 plně souhlasím, 1 plně nesouhlasím)

10. Učitelé mého dítěte si myslí, že hyperaktivní děti by měli být umístěny ve speciálních třídách.

11. Učitelé ve škole, kam dochází moje dítě jsou připraveni na děti s poruchou pozornosti.

12. Má Vaše dítě sestavený speciální plán výuky?

13. Celkově jsem spokojený/á s přístupem vyučujících (školy) k mému dítěti a jeho speciálním potřebám. (5 plně souhlasím, 1 nesouhlasím)

14. Domníváte se, že diagnóza Vašeho dítěte ovlivňuje Váš partnerský vztah?

15. Jak?

16. Výchovu hyperaktivního dítěte bych zhodnotil/a jako:

17. Já sám/sama zvládám výchovu: (1 bez problémů, 5 s velkými problémy)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beníšková, M.Situace rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://situace-rodicu-vychovavajici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.