Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Situace rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě.

Situace rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Beníšková
Šetření:19. 04. 2012 - 24. 04. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
následující dotazník je důležitou součástí mé bakalářské práce na téma: Metody výchovy dětí s ohledem na jejich specifické povahové vlastnosti. Cílem mé práce je zmapovat situaci rodičů, vychovávajících hyperaktivní dítě. Prosím Vás o jeho vyplnění. Všechny uvedené informace budou zpracovány anonymně a budou využity pro výzkumnou část bakalářské práce.
Předem Vám děkuji za ochotu i čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8074,07 %74,07 %  
muž2825,93 %25,93 %  

Graf

2. Dítě vychovávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společně s partnerem8074,07 %74,07 %  
sám/sama2825,93 %25,93 %  

Graf

3. Optimální výchovný styl pro vedení hyperaktivního dítěte je pevná a tvrdá výchova, která dítě zklidní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3734,26 %34,26 %  
nesouhlasím3128,7 %28,7 %  
spíše souhlasím2220,37 %20,37 %  
souhlasím98,33 %8,33 %  
nevím98,33 %8,33 %  

Graf

4. Dítě s ADHD si osvojuje normy společenského chování hůře, než dítě bez ADHD.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5248,15 %48,15 %  
souhlasím2220,37 %20,37 %  
nevím2018,52 %18,52 %  
spíše nesouhlasím1110,19 %10,19 %  
nesouhlasím32,78 %2,78 %  

Graf

5. Využíváte odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7973,15 %73,15 %  
ne2926,85 %26,85 %  

Graf

6. Pokud ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pedagogicko-psychologická poradnaotázka č. 7, psychologická, psychiatrická ambulantní pomocotázka č. 7, individuální či skupinová terapieotázka č. 7, skupinové terapie organizované ostatními rodičiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogicko-psychologická poradna4860,76 %44,44 %  
individuální či skupinová terapie1924,05 %17,59 %  
psychologická, psychiatrická ambulantní pomoc67,59 %5,56 %  
skupinové terapie organizované ostatními rodiči67,59 %5,56 %  

Graf

7. Jste s jejich prací spokojeni? (5 úplná spokojenost, 1 úplná nespokojenost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44658,23 %42,59 %  
31721,52 %15,74 %  
51012,66 %9,26 %  
133,8 %2,78 %  
233,8 %2,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:4
Modus:4

Graf

8. Setkali jste se se situací, že Vám dítě odmítli vzít do zájmového kroužku či družiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6560,19 %60,19 %  
ano4339,81 %39,81 %  

Graf

9. Učitelé ve škole se mému dítěti speciálně věnují vzhledem k jeho potřebám. (5 plně souhlasím, 1 plně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43633,33 %33,33 %  
33431,48 %31,48 %  
22018,52 %18,52 %  
51211,11 %11,11 %  
165,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:3
Modus:4

Graf

10. Učitelé mého dítěte si myslí, že hyperaktivní děti by měli být umístěny ve speciálních třídách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4238,89 %38,89 %  
nesouhlasím3734,26 %34,26 %  
souhlasím2926,85 %26,85 %  

Graf

11. Učitelé ve škole, kam dochází moje dítě jsou připraveni na děti s poruchou pozornosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5550,93 %50,93 %  
spíše ne3734,26 %34,26 %  
určitě ano1211,11 %11,11 %  
určitě ne43,7 %3,7 %  

Graf

12. Má Vaše dítě sestavený speciální plán výuky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7670,37 %70,37 %  
ano3229,63 %29,63 %  

Graf

13. Celkově jsem spokojený/á s přístupem vyučujících (školy) k mému dítěti a jeho speciálním potřebám. (5 plně souhlasím, 1 nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34642,59 %42,59 %  
43431,48 %31,48 %  
21614,81 %14,81 %  
587,41 %7,41 %  
143,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.26
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.56
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Domníváte se, že diagnóza Vašeho dítěte ovlivňuje Váš partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16, nejsem v partnerském vztahuotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5349,07 %49,07 %  
ne4541,67 %41,67 %  
nejsem v partnerském vztahu109,26 %9,26 %  

Graf

15. Jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časově náročná péče o dítě – máme na sebe málo času navzájem1935,85 %17,59 %  
máme s partnerem/partnerkou odlišný názor na výchovu – z toho vznikají konflikty1528,3 %13,89 %  
partner/partnerka nechává povinnosti jen na mě – je to náročné1120,75 %10,19 %  
jsme si navzájem oporou – ovlivňuje nás to velmi pozitivně713,21 %6,48 %  
neovlivňuje nijak11,89 %0,93 %  

Graf

16. Výchovu hyperaktivního dítěte bych zhodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náročnější než obvyklá výchova7367,59 %67,59 %  
velice náročnou3027,78 %27,78 %  
srovnatelná s výchovou nehyperaktivního dítěte54,63 %4,63 %  

Graf

17. Já sám/sama zvládám výchovu: (1 bez problémů, 5 s velkými problémy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34541,67 %41,67 %  
42926,85 %26,85 %  
22321,3 %21,3 %  
176,48 %6,48 %  
543,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.01
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Domníváte se, že diagnóza Vašeho dítěte ovlivňuje Váš partnerský vztah?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi časově náročná péče o dítě – máme na sebe málo času navzájem na otázku 15. Jak?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme s partnerem/partnerkou odlišný názor na výchovu – z toho vznikají konflikty na otázku 15. Jak?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partner/partnerka nechává povinnosti jen na mě – je to náročné na otázku 15. Jak?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Dítě vychovávám:

3. Optimální výchovný styl pro vedení hyperaktivního dítěte je pevná a tvrdá výchova, která dítě zklidní.

4. Dítě s ADHD si osvojuje normy společenského chování hůře, než dítě bez ADHD.