Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Škoda Auto Kvasiny

Škoda Auto Kvasiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Raisová
Šetření:04. 05. 2018 - 06. 05. 2018
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké skoly ekonomické v Praze a tímto bych vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který mi poslouží jako podklad pro moji seminární práci z předmětu Udržitelný regionální rozvoj a životní prostředí.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete v Škoda Auto v Kvasinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne, ale chystám se nastoupitotázka č. 4, ne, pracuji jindeotázka č. 4, jsem student nebo nepracuji vůbecotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2445,28 %45,28 %  
jsem student nebo nepracuji vůbec1222,64 %22,64 %  
ne, pracuji jinde1120,75 %20,75 %  
ne, ale chystám se nastoupit611,32 %11,32 %  

Graf

2. Pokud tu v současné době pracujete, jste spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1147,83 %20,75 %  
souhlasím730,43 %13,21 %  
spíše nesouhlasím313,04 %5,66 %  
nevím14,35 %1,89 %  
nesouhlasím14,35 %1,89 %  

Graf

3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platové ohodnocení1878,26 %33,96 %  
zaměstnanecké výhody1565,22 %28,3 %  
známá, prestižní firma1043,48 %18,87 %  
vyučení v oboru730,43 %13,21 %  
dopravní dostupnost626,09 %11,32 %  
směnový systém417,39 %7,55 %  

Graf

4. Myslíte si, že Škoda Auto hraje významnou roli mezi zaměstnavateli v regionu Rychnov nad Kněžnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4381,13 %81,13 %  
nevím815,09 %15,09 %  
nesouhlasím23,77 %3,77 %  

Graf

5. Myslíte si, že má pozitivní vliv na region?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, nevímotázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2343,4 %43,4 %  
ano1528,3 %28,3 %  
nevím1528,3 %28,3 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděli ne, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliv cizinců2295,65 %41,51 %  
dopravní situace (v době střídání směn)2086,96 %37,74 %  
dopad na životní prostředí730,43 %13,21 %  
hluk v okolních obcích730,43 %13,21 %  
nízká nezaměstnanost626,09 %11,32 %  
trpí menší firmy, nemohou najít zaměstnance14,35 %1,89 %  
bojím se být v přítomnosti skupin cizinců jak ve městě tak na silnici, kde jezdí velmi rychle14,35 %1,89 %  

Graf

7. Jaký je váš názor na neustálé rozšiřování závodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1630,19 %30,19 %  
spíše nesouhlasím1630,19 %30,19 %  
nevím815,09 %15,09 %  
nesouhlasím815,09 %15,09 %  
souhlasím59,43 %9,43 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2954,72 %54,72 %  
žena2445,28 %45,28 %  

Graf

9. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-352139,62 %39,62 %  
36-501732,08 %32,08 %  
15-20916,98 %16,98 %  
51-6535,66 %5,66 %  
35-5023,77 %3,77 %  
65 +11,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pracujete v Škoda Auto v Kvasinách?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 2. Pokud tu v současné době pracujete, jste spokojeni?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi platové ohodnocení na otázku 3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanecké výhody na otázku 3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi známá, prestižní firma na otázku 3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?

3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?

 • odpověď zaměstnanecké výhody:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 2. Pokud tu v současné době pracujete, jste spokojeni?

5. Myslíte si, že má pozitivní vliv na region?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopravní situace (v době střídání směn) na otázku 6. Pokud jste odpověděli ne, proč?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi příliv cizinců na otázku 6. Pokud jste odpověděli ne, proč?

6. Pokud jste odpověděli ne, proč?

 • odpověď příliv cizinců:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Myslíte si, že má pozitivní vliv na region?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopravní situace (v době střídání směn) na otázku 6. Pokud jste odpověděli ne, proč?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete v Škoda Auto v Kvasinách?

2. Pokud tu v současné době pracujete, jste spokojeni?

3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?

4. Myslíte si, že Škoda Auto hraje významnou roli mezi zaměstnavateli v regionu Rychnov nad Kněžnou?

5. Myslíte si, že má pozitivní vliv na region?

6. Pokud jste odpověděli ne, proč?

7. Jaký je váš názor na neustálé rozšiřování závodu?

8. Jste

9. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete v Škoda Auto v Kvasinách?

2. Pokud tu v současné době pracujete, jste spokojeni?

3. Pokud tu v současné době pracujete, proč jste se rozhodli pro Škoda Auto?

4. Myslíte si, že Škoda Auto hraje významnou roli mezi zaměstnavateli v regionu Rychnov nad Kněžnou?

5. Myslíte si, že má pozitivní vliv na region?

6. Pokud jste odpověděli ne, proč?

7. Jaký je váš názor na neustálé rozšiřování závodu?

8. Jste

9. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Raisová, K.Škoda Auto Kvasiny (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://skoda-auto-kvasiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.