Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školní projekt - Kontaktní čočky Baver Top secret

Školní projekt - Kontaktní čočky Baver Top secret

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Motrincová
Šetření:25. 09. 2013 - 25. 10. 2013
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):15 / 10.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Představtě si, že žijete ve vzdálené budoucnosti, a že vědci z imaginární firmy Baver vynalezli kontaktní čočky, které jsou schopny fotografovat a zaznamenávat video ve 3D technologii na pouhý hlasový kód, který si sami určíte. V čočkách je  zabudované Bluetooth, přes který si též na hlasový kód lze přenést pořízené záznamy do jiného zařízení, kde můžete s materiálem dále pracovat. Tyto kontaktní čočky, které lze opakovaně používat až jeden rok, můžete pořídit za 5 000 Kč. Na základě těchto informací a Vaší fantazie zkuste prosím vyplnit následující dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2875,68 %51,85 %  
Muž924,32 %16,67 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 202054,05 %37,04 %  
20 - 30821,62 %14,81 %  
30 - 4038,11 %5,56 %  
50 a více38,11 %5,56 %  
méně než 1525,41 %3,7 %  
40 - 5012,7 %1,85 %  

Graf

3. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní1745,95 %31,48 %  
Střední1437,84 %25,93 %  
Vysoké513,51 %9,26 %  
Bez vzdělání12,7 %1,85 %  

Graf

4. Co si o novém produktu myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to skvělý nápad! Pořídím tak spoustu zajímavých fotografií a videozáznamů, aniž bychom museli hledat fotoaparát nebo kameru.4074,07 %74,07 %  
Je to hloupost. Vědci by se měli zabývat vymýšlením důležitějších věcí.1425,93 %25,93 %  

Graf

5. Slyšeli jste už někdy předtím o tomto produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4074,07 %74,07 %  
Ano1425,93 %25,93 %  

Graf

6. Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu.746,67 %12,96 %  
Vyprávěl/a mi o nich přítel/kyně.640 %11,11 %  
V televizní reklamě/reklamním letáku.16,67 %1,85 %  
U svého optika.16,67 %1,85 %  

Graf

7. Myslíte, že by se tyto čočky měli vyrábět i dioptrické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2978,38 %53,7 %  
Ne821,62 %14,81 %  

Graf

8. Máte problémy se zrakem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Nevidím na dálku2054,05 %37,04 %  
Ne1232,43 %22,22 %  
Ano. Nevidím na blízko513,51 %9,26 %  

Graf

9. Pokud ano, nosíte brýle, nebo kontaktní čočky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brýle1557,69 %27,78 %  
Kontaktní čočky726,92 %12,96 %  
Nenosím ani brýle, ani čočky415,38 %7,41 %  

Graf

10. Bylo by pro Vás lepší, kdyby se čočky nemuseli sundavat, a Vy byste je tak mohli mít například týden v kuse?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2464,86 %44,44 %  
Ne1335,14 %24,07 %  

Graf

11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2670,27 %48,15 %  
Ano1129,73 %20,37 %  

Graf

12. Máte s těmito kontaktními čočkami osobní zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5296,3 %96,3 %  
Ano23,7 %3,7 %  

Graf

13. Pokud ano, vytkli byste jim něco?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. Jsem s nimi spokojen/a.666,67 %11,11 %  
Ano. Nejsou tak pohodlné, jako klasické kontaktní čočky.222,22 %3,7 %  
Ano. Měl/a jsem pár technických problémů.111,11 %1,85 %  

Graf

14. Doporučil/a byste produkt svým známým, nebo přátelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4074,07 %74,07 %  
Ne1425,93 %25,93 %  

Graf

15. Vyhovuje Vám cena produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3157,41 %57,41 %  
Ne2342,59 %42,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste muž, nebo žena?

 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15 - 20:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké máte vzdělání?

7. Myslíte, že by se tyto čočky měli vyrábět i dioptrické?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Máte problémy se zrakem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 20 na otázku 2. Kolik je Vám let?

10. Bylo by pro Vás lepší, kdyby se čočky nemuseli sundavat, a Vy byste je tak mohli mít například týden v kuse?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?

11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední na otázku 3. Jaké máte vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Bylo by pro Vás lepší, kdyby se čočky nemuseli sundavat, a Vy byste je tak mohli mít například týden v kuse?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž, nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Co si o novém produktu myslíte?

5. Slyšeli jste už někdy předtím o tomto produktu?

7. Myslíte, že by se tyto čočky měli vyrábět i dioptrické?

8. Máte problémy se zrakem?

9. Pokud ano, nosíte brýle, nebo kontaktní čočky?

10. Bylo by pro Vás lepší, kdyby se čočky nemuseli sundavat, a Vy byste je tak mohli mít například týden v kuse?

11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?

12. Máte s těmito kontaktními čočkami osobní zkušenosti?

14. Doporučil/a byste produkt svým známým, nebo přátelům?

15. Vyhovuje Vám cena produktu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž, nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Co si o novém produktu myslíte?

5. Slyšeli jste už někdy předtím o tomto produktu?

7. Myslíte, že by se tyto čočky měli vyrábět i dioptrické?

8. Máte problémy se zrakem?

9. Pokud ano, nosíte brýle, nebo kontaktní čočky?

10. Bylo by pro Vás lepší, kdyby se čočky nemuseli sundavat, a Vy byste je tak mohli mít například týden v kuse?

11. Myslíte si, že by měli tyto čočky nosit i děti mladší 15ti let?

12. Máte s těmito kontaktními čočkami osobní zkušenosti?

14. Doporučil/a byste produkt svým známým, nebo přátelům?

15. Vyhovuje Vám cena produktu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Motrincová, B.Školní projekt - Kontaktní čočky Baver Top secret (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://skolni-projekt-kontaktni-coc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.